Sunteți pe pagina 1din 45

Proiect Management Aeronautic

Dinescu Darius
Cătinean Ana-Brînduşa

Aeroportul Vaclav Havel

1
1

1
Imaginea provinde de pe siteul aeroportului Vaclav Havel, dintr-un document din rapoartele anuale

2
În acest proiect, ne propunem să facem un studiu al aeroportului Vaclav Havel din
Praga, urmărind următoarele elemente: analiza economică a Cehiei, benchmarkingul
aeroportului, conectivitatea aeroportului, şi modul de organizare al acestuia.

În prima parte – analiza economică, vom arăta evoluţia în ultimii ani a populaţiei
Cehiei, evoluţia produsului intern brut, a şomajului, şi de asemenea, evoluţia comerţului
extern (importuri şi exporturi), şi a învestiţiilor străine. De asemenea, vom urmări care
sunt ţările investesc în Cehia, precum şi ţările în care Cehia investeşte, enumerând şi
unele din cele mai mari companii din Cehia în anul 2013.

În a doua parte – benchmarking, vom începe prin a arăta evoluţia în ultimii ani a
pasagerilor, ţinând cont de zonă (pasageri internaţionali şi locali), de tipul de zbor
(programat sau neprogramat, transfer sau tranzit). Apoi vom arăta evoluţia în ultimii ani a
mişcărilor, ţinând cont de zonă (zboruri locale, internaţionale), şi de tipul de zbor (zboruri
programate, neprogramate). De asemenea, vom studia evoluţia destinaţiilor zborurilor
(topul primelor 15 destinaţii), şi evoluţia cargoului- ţinând cont de zonă (zboruri locale
sau internaţionale), şi de tipul de zbor (zboruri programate sau neprogramate).

În a patra parte, vom prezenta atât conectivitaea aeroportului Vaclav Havel, cât şi
conectivitatea Cehiei.

În a cincea parte, vom prezenta modul de organizare al aeroportului, relaţia acestuia


cu Aeroholding Group, şi vom menţiona detalii despre terminalele aeroportului, şi zona
de captare a acestuia.

3
Cuprins

I. Analiza economică...................................5
1. Populaţia Cehiei................................................................................. 5
2. Produsul Intern Brut.......................................................................... 6
3. Şomajul...............................................................................................8
4. Comerţul extern: importuri, exporturi...............................................10
5. Investiţii străine: Cine investeşte în Cehia, unde investeşte
Cehia..................................................................................................12

II. Benchmarking............................................21
1. Pasageri .............................................................................................21
1.1. Numărul de pasageri..........................................................21
1.2. Numărul de pasageri în funcţie de zonă: internaţionali,
locali .................................................................................22
1.3. Numărul de pasageri în funcţie de tipul de zbor:
programaţi, neprogramati, transfer, tranzit..................... 23
2. Mişcări...............................................................................................26
2.1. Numărul de mişcări ..........................................................26
2.2. Numărul de mişcări în funcţie de zonă: zboruri
internaţionale,locale..........................................................27
2.3. Numărul de mişcări în funcţie de tipul de zbor: zboruri
programate, zboruri neprogramate...................................28
3. Destinaţii............................................................................................28
1.1. Top 15 destinaţii............................................................... 28
4. Cargo..................................................................................................32
4.1. Cantitate totală de cargo....................................................32
4.2. Cantitatea de cargo în funcţie de zonă: zboruri
internaţionale, zboruri locale.............................................
4.3. Cantitatea de cargo în funcţie de tipul de zbor: zboruri
programate, zboruri neprogramate...................................

III. Conectivitatea..............................................39
1. Conectivitatea aeroportului Vaclav Havel..........................................39
2. Conectivitatea Cehiei..........................................................................39

IV. Organizarea aeroportului............................40

4
I Analiza economică

1. Populaţia Cehiei

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Populaţie
(milioane) 10,51 10,52 10,55 10,53 10,49 10,42 10,33 10,27 10,24 10,22

Deşi Cehia a avut un spor pozitiv al populaţiei din 2005, creşterea populaţiei a fost
influenţată mult de imigrare, aproximativ 300.000 de persoane în ultimii zece ani. În
2013, sporul natural a fost negativ (la 1000 de oameni, 8,55 persoane s-au născut, 11,01
au murit, şi 0,87 au emigrat sau imigrat). 2

De asemenea, 4% din populaţia Cehiei sunt străini, iar în capitală, ei reprezintă 13%
din populaţie. La sfârşitul anului 2013, 441.550 de străini trăiau în Cehia. Dintre aceştia,
un pic mai mult de jumătate (239,900) aveau dreptul de şedere permanentă, iar restul
(202,600) aveau dreptul de şedere temporară. Totuşi, faţă de alte ţări europene, numărul
de străini stabiliţi aici este mai mic.

Interesant de văzut că trei cincimi dintre aceştia sunt ucrainieni, slovaci şi vietnamezi.
Din 2008, nr acestora însă este în scădere, iar numărul ruşilor stabiliţi în Cehia este în
creştere. 3 Ar trebui urmărit dacă se poate observa vreo legătură între locul de origine al
imigranţilor şi destinatile curselor aeriene.
2
sursa 2014 World Fact Book of the United States Central Intelligence Agency
3
sursa PraguePost, interviu cu Daniel Chytil de la CSU’s workforce and migration section

5
2. Produsul intern brut

Produsul intern brut al Cehiei în ultimii zece ani

An 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
PIB
(miliarde 198,45 196,45 216,06 198,49 197,19 225,43 180,48 148,37 130,07 113,98
dolari)

Produsul intern brut al Cehiei a atins o culme în anul 2009, în valoare de 225,43
miliarde de dolari (190,31 miliarde euro – schimbarea la cursul actual, respectiv 858,36
miliarde lei). E interesant de urmarit o conexiune intre produsul intern brut al Cehiei si
numarul miscarilor (decolarilor si aterizarilor) de pe aeroporul Vaclav Havel, precum si
intre produsul intern brut si cantitatea de cargo transportata.

Mişcări versus produsul intern brut

Dacă punem în paralel evoluţia numărului total de mişcări (decolări şi aterizări) de pe


aeroportul Vaclav Havel, şi evoluţia produsului intern brut al Cehiei, putem observa că
între 2005 şi 2007 ambele cresc, apoi numărul de mişcări atinge un maxim în 2008, după
care scade continuu până în 2012, însă produsul intern brut nu urmăreşte aceeaşi evoluţie:
creşte în 2007, scade până în 2008, iar creşte până în 2010, scade în 2011, şi creşte foarte
puţin în 2013.

6
250

200

150

Miscari (mii)
Pib (miliarde dolari)
100

50

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Mişcări 128.633 131.564 150.717 156.052 163.816 178.628 174.622 166.346 160.263
Pib
(miliarde 196,45 216,06 198,49 197,19 225,43 180,48 148,37 130,07 113,98
dolari)

Produsul intern brut pe cap de locuitor în ultimii 10 ani

7
An 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Pib/locuitor
(dolari) 14.087,72 14.235,02 14.403,56 14.175,57 13.874,34 14.612,2 14.291,02 13.594,97

An 2006 2005
Pib/locuitor
(dolari) 12.737,61 11.974,14

Produsul intern brut pe cap de locuitor al Cehiei a înregistrat o culme tot în anul 2009, în
valoare de 14.612,2 dolari (12.391,10 euro, respectiv 55.638,87 lei).

3. Şomajul

Rata şomajului în ultimii 10 ani

În anul 2008 rata şomajului e înregistrează un punct minim (pentru ultimii 10 ani) în
valoare de sub 4,5%, iar apoi creşte ajungând în 2010 la peste 7,5%.

Rata şomajului în ultimii 4 ani

8
Din 2012, rata şomajului creşte. Interesant de văzut că în ianuarie, în fiecare din
ultimii 4 ani rata şomajului are o valoare mare, apoi scade puternic, pentru a creşte din
nou la finalul anului următor. De asemenea, panta creşterii e mai abruptă decât cea a
descreşterii.

Rata şomajului pe termen lung în ultimii 10 ani

Rata şomajului pe termen lung a scăzut puternic în anul din anul 2008 până în anul
2009, (mai mult de 20 de procente) pentru ca apoi să crească, la o valoarea mai mică
decât cea dinainte, ajungând la 41% în anul 2014.

9
Rata şomajului pe termen lung în ultimii 4 ani

4. Comerţul extern

Exporturi – ultimii 10 ani

Comerţul extern prezintă o creştere din 2004 până în 2014, cu excepţia perioadei
2008-2010 când a scăzut, probabil influenţat de criza financiară. In 2014 suma ajunge la
300.000 milioane CZK, adica 10,7 miliarde euro. In 2004, suma atinge un minim de
100.000 milioane CZK adica 3,5 miliarde euro.

10
Exporturi – ultimii 4 ani

Graficul mai detaliat, pe ultimii 4 ani, arată că sunt suişuri şi coborâşuri însă se
observă că media cantităţii de exporturi este în creştere, ajungând la suma de 300.000
CZK adică 10,7 miliarde euro.

Importuri – ultimii 10 ani

Importurile de asemenea, la fel ca exporturile, cresc din 2004 până în 2014 aproape
constant, mai puţin în perioada 2008-2010, unde se prezintă o scădere, influenţată
probabil de criza financiară. 100.000 CZK (minimul de pe grafic) e echivalentul a 3,5
miliarde euro, iar 300.000 CZK (gradajul maxim de pe grafic) e echivalentul a 10,7
miliarde euro.

11
Importuri – ultimii 4 ani

Importurile, în ultimii ani, pleacă de la suma de 160.000 CZK - 5,7 miliarde euro în anul
2010, crescând până în anul 2014, când se depăşeşte suma de 260.000 CZK – 9,3
miliarde euro.
Investiţii străine – ultimii 10 ani
Miliarde euro
120

100

80

60 Investitii straine

40

20

0
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Investiţii străine – cresc din anul 2006 până în 2012, cu excepţia anului 2011 când se
observă o scădere. Ele ajung la valoarea de 103,5 miliarde euro în anul 2012.

An 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Investitii

12
straine 103,5 93,2 96,2 87,3 81,3 76,3 60,6
(miliarde)

De asemenea, e interesant de văzut care sunt companiile cele mai mari din Cehia, aşa
că voi numi câteva: Skoda Auto, Hyunday Motors Manufacturing Czech (potrivit unui
raport, producţia Cehiei de maşini fabricate de Hyumday Motors Manufacturing Czech,
depasteste cu mai mult de 5 ori cererea ţării). Altele sunt Cez, Komercni Banka, O2
Czech Republic, Foxconn CZ, Agrofert, Euroavia CS, Strabag CR, RWE Supply &
Trading CZ, Unipetrol, Alpiq Energy SE, Cepro, Continental Barum, Moravia Steel,
Kaufland Ceska Republika, Eni Ceska Republika, T-Mobile Czech Republic, Panasonic
ACV Networks Czech, Vodafone, Porsche Czech Republic, Philip Morris CR. Toate
aceste companii se regăsesc într-un raport făcut de Deloitte – top 500 companii din 2014.

Ţările care investesc în Cehia

13
14
15
Astfel, primele trei ţări care investesc cel mai mult în Cehia rămân constante din 2006
în 2012: Olanda pe primul loc, Germania, apoi Austria. După aceea urmează Luxembrug
şi Franţa (inversate doar în 2008, când Frântă a investit mai mult decât Luxemburg). Iar
pe ultimele 5 locuri sunt Belgia, Cipru, Spania, Elveţia şi Sua, în ordine diferite în funcţie
de an.

16
Ţările în care Cehia investeşte

17
18
19
Astfel, din 2007 până în 2012 Cehia a investit cel mai mult în Olanda, apoi în
Slovacia. Locul al treilea se dispută între Cipru, România şi Bulgaria. Restul ţărilor în
care a investit sunt Polonia, Irlanda, Germania, Luxemburg, Rusia, Portugalia.

Interesant de văzut că Olanda, care este în topul ţărilor care au investiţii străine în
Cehia, şi în topul ţărilor în care Cehia investeşte, este de asemenea constant în primele 5
destinaţii de pe aeroportul Vaclav Havel din Praga. De asemenea, fapt valabil şi pentru
Germania. Asta sugerează că o parte din zboruri ar putea fi în interes de business.

20
4

II. Benchmarking

1. Pasageri

Numărul total de pasageri – ultimii 10 ani

4
Imaginea provine de pe siteul aeroportului Vaclav Havel, dintr-un document din rapoartele anuale

21
Milioane

14
12
10
8 Numarul
6 pasagerilor
4
2
0 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Pasageri
(milioane) 10,97 10,80 11,78 11,55 11,64 12,63 12,43 11,58 10,77 96,96

În ultimii 10 ani, numărul de pasageri a variat, culminând în anul 2008 când a depăşit
12,6 milioane. Un raport de pe euromonitor arată că nr de pasageri internaţionali în 2013
sosiţi în Cehia a crescut cu 2% (nu doar cei care călătoreau cu avionul), iar cele mai
importante surse de turişti au fost Germania, Rusia, Slovacia şi Polonia. În special
numărul de turişti ruşi a crescut cu 11% în 2013.

Numărul pasagerilor în funcţie de zonă

Pasageri internaţionali

22
Milioane

14
12
10
8 Pasageri
6 internationali
4
2
0 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005


Pasageri
internaţionali 10,94 10,75 11,71 11,44 11,50 12,48 12,30 11,44 10,68

Numărul pasagerilor internaţionali a atins o culme tot în anul 2008, în valoare de


12,48 milioane de oameni. Euromonitor prezintă un studiu în care se susţine că datorită
îmbunătăţirii situaţiei economice, numărul de cehi care pleacă în alte ţări va continua să
crească.

Pasageri locali

23
Mii
160
140
120
100
80 Pasageri locali
60
40
20
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005


Pasageri
locali 29.308 52.192 71.155 114.014 137.496 143.060 127.907 134.844 94.369

Numărul de pasageri locali a atins o culme în 2008, după care a scăzut continuu până
în 2013. În 2008 atinsese cifra de 143.040 iar în 2013 au fost doar 29.308 de pasageri
locali.

Numărul de pasageri în funcţie de tipul de trafic


An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Programati
(milioane) 9,05 9,53 10,45 10,18 10,190 10,865 10,59 9,85
Neprogramati
(milioane) 1,065 1,271 1,337 1,367 1,452 1,765 1,839 1,724
Programaţi, Neprogramaţi

24
Milioane
12
10
8
Programati
6 Neprogramati

4
2
0
3

4
201

201

201

201

200

200

200

200

200

200
Transfer versus tranzit5

1600
Mii

1400
1200
1000
Transfer
800
Tranzit
600
400
200
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Transfer 411.496 495.722 1.051.350 1.332.236 1.339.563 1.227.904 1.185.521 1.147.108
Tranzit 17.496 26.794 56.186 35.096 35.229 34.506 40.167 27.846
Numărul lunar de pasageri
5
Transfer – pasagerii care schimbă avionul, sau compania aeriană; tranzit – pasagerii care continuă zborul
pe acelaşi avion (acesta opreşte la o destinaţie intermediară).

25
Mii 1400

1200

1000 2014
800 2013
2012
600
2011
400 2010

200

0
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan

Se observă că în lunile iulie şi august, numărul de pasageri este mai mare, iar numărul
cel mai mic de pasageri se înregistrează în luna februarie.

Decembrie Noiembrie Octombrie Septembrie August Iulie


2014 1.192.693 1.263.599 1.226.477
2013 718.192 722.190 964.193 1.181.249 1.280.078 1.249.865
2012 701.743 720.762 932.870 1.140.651 1.201.725 1.184.447
2011 746.742 755.445 1.033.737 1.218.856 1.310.764 1.324.531
2010 742.588 793.160 1.083.435 1.219.848 1.308.083 1.289.152

Iunie Mai Aprilie Martie Februarie Ianuarie


2014 1.143.074 979.556 900.849 767.059 574.400 601,504
2013 1.124.070 970.842 866.613 767.580 551.524 577,800
2012 1.076.476 931.666 884.887 787.358 607.265 641,073
2011 1.180.733 1.079.858 1.003.604 834.973 641.394 658,082
2010 1.112.911 1.072.525 786.253 859.495 665.586 689,454

De asemenea, se poate observa că valorile maxime din fiecare lună corepund anului
2010 sau 2011.

3.Mişcări

26
Numărul total de decolări şi aterizări

Mii
180
160
140
120
100
Numarul total de miscari
80
60
40
20
0
13

12

11

10

09

08

07

06

05

04
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Mişcări 128.633 131.564 150.717 156.052 163.816 178.628 174.622 166.346

An 2005 2004
Mişcări 160.263 144.962

Numărul de mişcări (decloari şi aterizări) atinge punctul maxim din ultimii 10 ani în
2008, cu valoarea de 178.628. De atunci, tot scade, ajungând în 2013 la 128.633.

Numărul total de decolări şi aterizări internaţionale şi locale


An 2013 2012 2011 2010 2009
2007 2008
2006
Zboruri
internaţionale 122.445 124.674 142.475 145.551 151.337 166.431 163.006 153.916
Zboruri
locale 3.265 3.950 5.214 7.254 9.123 8.308 8.270 8.984

27
Mii
180
160
140
120
100 Zboruri internationale
80 Zboruri locale
60
40
20
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Raportul dintre numărul zborurilor internaţionale şi cele locale este unul mare, în
favoarea zborurilor internaţionale. Se poate observa că numărul zborurilor internaţionale
scade din anul 2008 până în 2013, scăzând mai brusc între anii 2008 şi 2009, respectiv
2011 şi 2012. Zborurile locale au o valoare maximă în anul 2009 – de 9.123, apoi scad
până în anul 2013, ajungând la 3.265.

Numărul total de decolări şi aterizări programate, şi neprogramate

Mii

160
140
120
100
Programate
80
Neprogramate
60
40
20
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

28
Programate 103.632 104.983 123.593 128.700 136.072 145.934 140.919 135.779

Neprogramate 22.078 23.641 24.096 24.105 24.388 28.805 30.357 26.994

Numărul zborurilor neprogramate atinge un maxim de 30.357 în anul 2007, apoi


scade continuu până în anul 2013, ajungând la valoarea de 22.078. Numărul zborurilor
programate creşte din anul 2006 până în 2008, unde atinge un maxim de 145.934, apoi
scade continuu până în anul 2013, când ajunge la valoarea de 103.632.

3.Destinaţii

Din 2007 până în 2013, Paris a fost destinaţia cea mai căutată. De remarcat că
Amsterdam este de asemenea printre primele destinaţii, în condiţiile în care Olanda este
în topul ţărilor care investeşte în Cehia.

Top 15 destinaţii în 2013

29
Top 15 destinaţii în 2012
În mii

Top 15 destinaţii în 2011


In mii

Top 15 destinaţii în 2010

30
In mii

Top 15 destinaţii în 2009

In mii

Top 15 destinaţii în 2007-2008

31
In mii

Top 15 destinaţii în 2005-2006

4. Cargo

32
Cantitatea totală

Milioane
70
60
50
40
Cargo (kg)
30
20
10
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Cargo
(kg) 51.902.062 52.977.518 62.688.977 58.275.038 42.476.207 47.870.804

An 2007 2006
Cargo (kg) 55.179.554 54.972.899

Cantitatea de cargo scade din 2007 până în 2009, apoi creşte până în 2011 până la un
punct maxim, de unde scade iar până în 2013. În 2011 ajunge la 62,68 miloane kg.

Cantitatea de cargo în funcţie de tipul de zbor

Zboruri internaţionale versus zboruri locale

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Zboruri
internaţionale 51.078.150 52.185.144 61.914.295 57.729.218 41.634.235 46.623.394

An 2007 2006
Zboruri 53.831.340 54.235.126
internaţionale

33
Milioane (kg)
70
60
50
Zboruri
40 internationale
30 Zboruri locale
20
10
0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Zboruri
locale 823.912 792.374 774.702 545.820 841.972 1.247.410 1.348.214 737.773

Cantitatea de cargo pe zboruri locale


Mii (kg)

1400
Zboruri
locale
1200

1000

800

600

400

200

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

34
Cantitatea de cargo transportată pe zborurile locale înregistrează o culme foarte clară
în anul 2007, în valoare de 1.384.214 kg, mai mult decât dublul cantităţii transportate în
anul 2010 (545.829 kg). Din anul 2010 până în 2013, se remarcă o uşoară creştere.

Cantitatea de cargo pe zboruri programate


Milioane

35

30

25

20
Importuri
15 Exporturi

10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009

Importuri (kg) 25.231.517 24.391.823 29.884.086 30.312.036 22.762.468

Exporturi (kg) 24.738.573 27.084.442 31.176.717 27.013.992 18.249.660

An 2008 2007 2006

Importuri (kg) 23.499.115 24.729.239 25.513.785

Exporturi (kg) 18.662.329 21.542.438 22.139.402

Cantitatea de cargo pe zboruri neprogramate: importuri, exporturi

35
Milioane (kg)
6

Importuri
3
Exporturi
2

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


Importuri 441.544 473.250 744.096 463.330 845.318 2.920.451 4.351.093 3.536.120
Exporturi 1.490.428 1.028.003 884.199 485.680 618.761 2.788.846 5.556.784 3.783.612

Cantitatea de cargo transportată pe zboruri neprogramate prezintă diferenţe foarte


mari în ultimii 8 ani, diferenţe ce se manifestă atât la importuri (zboruri care aterizează pe
aeroportul Vaclav Havel) cât şi în cazul exporturilor (zboruri care decolează de pe Vaclav
Havel). Mai precis, în anul 2007 cantitatea de cargo din exporturi este de 4,35 milioane
kg, iar în 2010 de 485.680 kg. La fel de interesant este faptul că diferenţa nu se remarcă
în cazul zborurilor programate, acolo valoarea din anul 2010 depăşind valoarea din 2007.

Cargo – zboruri programate vs zboruri neprogramate

Milioane
70

60

50
Cargo/zboruri
40 neprogramate
30 Cargo/zboruri
programate
20

10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009

36
Cargo/zboruri 1.913.972 1.501.253 1.628.295 949.010 1.464.079
neprogramate
Cargo/zboruri 49.970.090 51.476.265 61.060.702 57.326.028 41.012.128
programate

An 2008 2007 2006


Cargo/zboruri 5.709.297 9.907.877 7.319.732
neprogramate
Cargo/zboruri 42.161.507 46.271.677 47.653.187
programate
Cantitatea de cargo din exporturi
(zboruri programate versus zboruri neprogramate)
Milioane (kg)
35

30

25
Exporturi - zboruri
20 programate
15 Exporturi - zboruri
neprogramate
10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Cantitatea totală de cargo din exporturi

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Cargo
exporturi 26.229.001 28.112.445 32.060.916 27.499.672 18.868.421 21.451.238

An 2007 2006
Cargo
exporturi 27.099.222 25.923.014

37
Milioane (kg)
35

30

25

20
Cargo exporturi
15

10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Cantitatea de cargo din importuri


(zboruri programate versus zboruri neprogramate)
Milioane (kg)
35

30

25
Importuri/Zboruri
20
programate
15 Importuri/Zboruri
neprogramate
10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Importuri/Zboruri 25231517 24391823 29884086 30312036 22762468 23499115
programate
Importuri/Zboruri 441544 473250 744096 463330 845318 2920451
neprogramate

An 2007 2006
Importuri/Zboruri programate 24.729.239 25.513.785

Importuri/Zboruri neprogramate 4.351.093 3.536.120

38
Cantitatea totală de cargo provenită din importuri
Milioane (kg)
35

30

25

20
Cargo importuri
15

10

0
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

An 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Cargo
importuri 25.673.061 24.865.073 30.628.182 30.775.366 23.607.786 26.419.566

An 2007 2006
Cargo 29.080.332 29.049.905
importuri

Variaţia produsului intern brut versus cantitatea totală de cargo

PIB:Miliarde
Cargo: Milioane
250

200

150
Pib (miliarde dolari)
Cargo total
100

50

0
2013 2011 2009 2007

39
Interesant de văzut corespondenţa între variaţia produsului intern brut şi variaţia
cargoului transportat de pe şi către aeroportul Vaclav Havel.
An 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Pib 198,48 196,45 216,06 198,49 197,19 225,43
(miliarde
dolari)
Cargo 51.902.062 52.977.518 62.688.997 58.275.038 42.476.207 47.870.804
total

An 2007 2006
Pib 180,48 148,37
(miliarde
dolari)
Cargo 56.179.554 54.972.919
total

III. Conectivitatea aeroportului Vaclav Havel

Conectivitatea în anul 2014

Conectivitatea totală este 4,162.


Conectivitatea directă este 1,165.
Conectivitatea indirectă este 2,275.
Conectivitatea hub este 1,539.

Aeroportul Vaclav Havel este hub pentru următoarele trei companii: Czech Airlines,
Travel Service şi Wizz Air.

Variaţia conectivităţii între anii 2004 - 2014

Variaţia conectivităţii totale este de 29%.


Variaţia conectivităţii directe este de 1%.
Variaţia conectivităţii indirecte este de 44%.
Variantia conectivităţii hub este de -26%.

Conectivitatea Cehiei în anul 2014

Conectivitatea totală este 4.328.

40
Conectivitatea directă este 1.260.
Conectivitatea indirectă este 3.068.
Conectivitatea hub este 1.543

Variaţia conectivităţii Cehiei între anii 2004-2014

Variaţia conectivităţii totale este de 3%.


Variaţia conectivităţii directe este de 1%.
Variaţia conectivităţii indirecte este de 4%.
Variaţia conectivităţii hub este de -3%.

IV. Organizarea aeroportului

Czech Aeroholding

41
|100% MINISTERUL DE FINANŢE
AL CEHIEI |

CZECH AEROHOLDING
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% |
| | | | | |

Czech Czech Holidays


Prague Czech Airlines Airlines CSA Czech
Airport Airlines Technics Handling Services Airlines

Czech Aeroholding este o companie cehă fondată la începutul anului 2011, sub
controlul statului ceh, prin ministerul finanţelor, care deţine, printre altele, Aeroportul
Vaclav Havel (Prague Airport).

Czech Airlines este una din cele mai vechi cinci companii aeriene care încă
funcţionează. A fost fondată în anul 1923, şi de atunci a purtat mai mult de 115 milioane
pasageri şi aproape un milion de tone de cargo şi poştă. A decolat şi aterizat în 145 de
destinaţii în 76 de ţări, şi este membră a alianţei SkyTeam.

Czech Airlines Technics oferă servicii de mentenanţă. Are o tradiţie îndelungată, şi


dispune de facilităţi dotate tehnic, şi echipe de mecanici experimentaţi.

Czech Airlines handling oferă servicii de handling unor companii aeriene, gestionând
mai mult de jumătate din numărul de pasageri care decolează sau aterizează pe aeroportul
Vaclav Havel.

CSA Services oferă servicii de recrutare şi call center pentru Czech Aeroholding şi
clienţi externi.

Holidays Czech Airlines se ocupa de wet leasing.6

6
oferă prin leasing aeronavele neutilizate, împreună cu echipaj, mentenanţă şi asigurare
către altă companie aeriană care plăteşte în funcţie de numărul de ore

42
Aroportul Vaclav Havel

CONSILIUL DIRECTOR

| | | |
Preşedinte Vice- Preşedinte | Membru Membru
Board Jiří Kraus Thomas Rohlena | Milan Špaček Jiří Petržilka
|
|
CONSILIUL DE
SUPRAVEGHERE
| |
Membru Membru
Alice Eva
Undusova Hlavova

Aeroportul Vaclav Havel are următoarea zonă de captare:


- sub 60 de minute – 2,5 milioane de oameni
- sub 90 de minute – 4,3 milioane de oameni
- sub 120 de minute – 8 milioane de oameni

Aeroportul Vaclav Havel are 3 terminale, organizate astfel: terminalul T1 e utilizat


pentru zboruri către şi dinspre ţări din afara zonei Schengen; terminalul T2 e utilizat
pentru zboruri către şi dinspre ţări care aparţin zonei Schengen; iar terminalul T3 e
utilizat pentru aviaţia generală şi de business.
Primul terminal are 21 de porţi, al doilea terminal are 27 de porţi, şi al treilea terminal
are o poartă.

Maximul numărului de oameni care poate utiliza un terminal este:

A. Pentru plecări
1) T1: 2,100 pasageri (factorul care limitează este controlul paşapoartelor)
2) T2: 2,100 pasageri (factorul care limitează este punctul de control de securitate)
3) T3: 60 de pasageri (factorii care limitează sunt porţile, şi controlul de securitate)

B. Pentru sosiri
1) T1: 2,100 pasageri (factorul care limitează este controlul paşapoartelor)
2) T2: 3,500 pasageri (factorul care limitează este revendicarea bagajelor)
3) T3: 120 pasageri (factorul care limiteaza este revendicarea bagajelor)

43
Pronosticuri

Conform unui studiu efectuau de cei de la euromonitor, pe viitor se aşteaptă se


crească numărul de turişti care vin în Cehia din China şi Rusia, precum şi din alte ţări.
Acest lucru va fi încurajat şi de deschiderea unui nou aeroport în Praga – Vodochody,
care e în plan să fie operaţional până la sfârşitul anului 2015. Cum Vaclav Havel este
unul din cele mai costisitoare aeroporturi din zonă, noul aeroport (Vodochody) va pune la
dispoziţia turiştilor zboruri mai ieftine, mai multe companii low cost manifestându-şi
interesul de a opera din Praga.
Apariţia unui nou aeroport, cu taxe mai mici, situat tot în capitală, s-ar putea să
afecteze negativ aeroportul Vaclav Havel. Cu toate acestea, se anticipeaza 7 că populaţia
Cehiei va dori din ce în ce mai mult să plece în străinătate în vacanţă, fapt care s-ar putea
să compenseze.

Concluzii

Aşadar, aeroportul Vaclav Havel are potenţial de dezvoltare. Deşi numărul de


mişcări, şi cantitatea de cargo transportata au scăzut în ultimul an, investiţiile străine în
Cehia au crescut, la fel că numărul de pasageri transportaţi. E interesant de urmărit
evoluţia aeroportului, având în vedere deschiderea noului aeroport în aceeaşi zonă.

7
conform unui alt studio facut de cei de la euromonitor

44
Bibliografie

Aci Airport Connectivity Report 2004-2014

Deloitee CE top 500: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-


deloitte/articles/central-europe-top500-2014.html

Tourism Flows inbound in the Czech Republic: http://www.euromonitor.com/tourism-


flows-inbound-in-the-czech-republic/report

Tourism Flows outbound in the Czech Republic: http://www.euromonitor.com/tourism-


flows-outbound-in-the-czech-republic/report

Prague Airport Annual Report: http://www.prg.aero/en/prague-airport/press-


center/annual-reports/Contents/0/cah_csrr_final_na_web.pdf

Prague Airport Traffic Reports: http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-


business/statistics-and-reports/prague-airport-traffic-reports/

45