Sunteți pe pagina 1din 2

Andreea-Teodora Stănescu (coord.

): Fondul de comerţ 2019/2020 1


1. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: c) o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 îşi poate alege orice
a) fondul de comerţ a beneficiat dintotdeauna de o definiţie legală firmă, cu condiţia ca aceasta să fie disponibilă şi să nu producă nicio
generală confuzie
b) noţiunea de fond de comerţ beneficiază, în prezent, de o definiţie d) nicio variantă corectă
legală specială, interpretată extensiv
c) noţiunea de fond de comerţ este folosită, în legislaţia actuală, exclusiv 7. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
în actele normative referitoare la combaterea concurenţei neloiale a) firma unei societăţi în comandită nu poate să includă numele unei
d) nicio variantă corectă persoane străine de societate
b) o persoană care şi-a înregistrat o emblemă în registrul comerţului nu
2. Potrivit literaturii de specialitate juridică, ca regulă, fondul de poate ajunge în situaţia de a săvârşi fapte de concurenţă neloială prin
comerţ nu include: folosirea acestei embleme
a) creanţele titularului unui fond de comerţ c) o persoană nu poate utiliza o emblemă, în absenţa înregistrării ei în
b) datoriile titularului unui fond de comerţ registrul comerţului
c) bunurile corporale destinte desfăşurării activităţii titularului fondului d) nicio variantă corectă
de comerţ
d) nicio variantă corectă 8. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) fondul de comerţ are natura juridică a unui patrimoniu de afectaţiune
3. Potrivit Legii nr. 11/1991, fondul comercial al unei societăţi b) fondul de comerţ are natura juridică a patrimoniului afacerii, aşa cum
reglementate de Legea nr. 31/1990: acesta este reglementat în materie fiscală
a) include firma societăţii c) fondul de comerţ este o universalitate de drept
b) toate emblemele societăţii d) nicio variantă corectă
c) toate mărcile societăţii
d) nicio variantă corectă 9. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) numai firma şi emblema se înregistrează în registrul comerţului, nu şi
4. O societate reglementată de Legea nr. 31/1990: marca
a) nu poate avea mai multe firme b) nu există nicio deosebire în privinţa efectului juridic al înregistrării în
b) poate avea mai multe embleme registrul comerţului a firmei, respectiv a emblemei
c) nu se poate afla în situaţia de a nu avea nici o marcă c) numai actele juridice referitoare la fondul de comerţ se înregistrează în
d) nicio variantă corectă registrul comerţului, nu şi cele referitoare la emblemă sau firmă
d) nicio variantă corectă
5. Săvârşirea, de către o persoană căreia i se aplică dispoziţiile Legii
nr. 11/1991, a unei fapte contrare uzanţelor cinstite în activitatea Speţă
de prestare de servicii:
a) poate constitui o faptă penală La 1 octombrie 2017, A SA încheie cu B SA un contract de
b) poate constitui o contravenţie vânzare-cumpărare. Părţile aleg să încheie un contract simplu, în
c) poate rămâne un fapt ilicit încadrabil în sfera ilicitului civil care se menţionează la obiectul contractului „transferul
d) nicio variantă corectă proprietăţii asupra firmei societăţii A SA”.

6. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: La un an de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare,
a) o firmă cu privire la care există o rezervare este indisponibilă pentru desfăşurând activitate în aceeaşi localitate în care îşi avusese iniţial
oricare alte persoane, ca regulă, pe o perioadă nedeterminată sediul, fosta A SA (având o nouă denumire C SA) începe să
b) la momentul rezervării, o firmă este înscrisă în registrul comerţului folosească emblema pe care o utiliza anterior contractului de
vânzare-cumpărare încheiat la 1 octombrie 2017.
Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Fondul de comerţ 2019/2020 2
Reprezentaţii B SA vă solicită o opinie legală pentru
fundamentarea unei acţiuni împotriva A SA.

S-ar putea să vă placă și