Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic

DATA: 16.10.2020

ȘCOALA :Gimnazială Nr 1 Rădești

CLASA : A IV -A

DISCIPLINA: Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,Am scapat de vacanta”

TEMA : Verbul

SCOPUL LECȚIEI: dezvoltarea capacității de operare cu noțiunea de verb, în vederea structurării unei
comunicări corecte, eficiente, nuanțate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

a﴿ cognitive:

OC1– să identifice verbe dintr-un şir de cuvinte sau din propoziţii;

OC2– să precizeze categoriile gramaticale ale verbului;

OC3– să completeze cu verbe potrivite enunţurile date;

OC4– să analizeze verbe date, oral şi în scris, precizând persoana şi numărul acestora;

OC5– să integreze în enunţuri cuvinte cu valoare gramaticală diferită;

a﴿ afective:

OA1- vor participa cu interes la activităţile propuse;

OA2 -vor coopera în realizarea sarcinilor, pe tot parcursul orei

b﴿ psihomotorii:

OM1- să mânuiască corect ustensilele de lucru, materialele didactice;

OM2- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

STRATEGII DIDACTICE:

a﴿ Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, jocul didactic, metoda


cubului, metoda ciochinelui, problematizarea;

b﴿ Mijloace didactice: lipici, markere, fişe de lucru, foarfecă, creioane colorate, coli albe,
cubul, carioci, copăcei, floricele,plicuri cu sarcini
c﴿ Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;

TIPUL LECȚIEI: consolidare de cunoștințe

BIBLIOGRAFIE:

Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

Şerdean , I. ,,Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1991;

Ungureanu, A.-,, Metodica studierii limbii şi literaturii române, învăţământ primar” Editura AS′S, Iaşi,
2003;
STRATEGII DIDACTICE

ETAPELE OBIECTIVE CONȚINUTURI Evaluare


LECȚIEI
OPERATION Metode și Mijloace Forme de
ALE procedee didcatice organizare
didactice

1.Captarea atenției Se va realiza printr-un joc-ghicitoare:

3 min Găsiţi cuvintele cu sens opus celor din următoarea


coloană:
Conversația Ghicitori frontal Observarea
tace ╪ Vorbește sistematică

carnivor ╪ Erbivor
OA1 Problematizarea Tablă
întreabă ╪ Răspunde Aprecieri
cretă verbale
rău ╪ Bun
Jocul didactic
iubesc ╪ Urăsc

întuneric ╪ Lumină. se va
descoperi cuvântul VERBUL.

2. Reactualizarea Se va completa un ciorchine, care va avea în mijloc Ciorchinele


cunoștințelor cuvântul verb. Elevii vor adăuga cuvinte care au
OM1 legătură cu această parte de vorbire.﴾Anexa 1﴿ Planșă frontal Aprecieri
5 min verbale
Exemplu: parte de vorbire, acțiune, stare, existență Explicația
Verbul: intrebare - ce face?, marker

Analiza : persoană, număr,.Se verifică tema calitativ Exercițiul


și cantitativ.Se evidențiază greșelile frecvente.

3. Enunţarea Se anunță în termeni accesibili tema lecției și se


scopului şi a enumeră obiectivele: să recunoască verbele din texte
obiectivelor narative, lirice, științifice, să precizeze categoriile
activităţii gramaticale ale verbului, să completeze enunțuri Explicația
lacunare cu verbele potrivite, să analizeze verbele,
1 min OA1 precizând numărul și persoana, să transforme verbele frontal Observarea
în alte părți de vorbire învățate, dar și faptul că vor sistematică
Conversația
coopera în realizarea sarcinilor didactice.
4. Prezentarea Se va realiza un joc didactic numit: ,,Cine ştie, Conversația cretă Frontal Observarea
conţinutului şi câstigă!”, prin care se vor consolida cunoştinţele sistematică
dirijarea învăţării însuşite în lecţiile anterioare despre Verb. Conversația
Observarea
1 min Se scrie titlul lecției: Verbul-recapitulare. sistematică

Se împarte colectivul clasei în 4 grupe: echipa Explicația ecusoane pe echipe

OC1 Mickey, echipa Duck, echipa Pluto, echipa Minnie și Joc didactic
26 min se realizează un concurs.La finalul fiecărei probei
echipa care termină prima strigă Bingo!

Fiecare echipă va primi trei plicuri de culori diferite


și câte un copac .Echipa câștigătoare va primi câte o
floare pe care o va așeza în copacul ei. La finalul
jocului se vor număra floricele. Plicuri

OC2 Prima rundă:

Se vor rezolva sarcinile din plicul de culoare roșie. Ziare Aprecieri


Vor trebui ca în timp de 5 minute să decupeze din reviste
pe echipe verbale
ziare sau reviste, cât mai multe verbe, pe care le vor Joc didactic
lipi pe o foaie de hârtie. Primește o floare echipa
OM1
câștigătoare.
lipici
Exercițiul
Runda a II-a- plicul albastru
OC3 individual
Fiecare elev, din fiecare grupă, își va alege o sarcină
pe care o va avea de rezolvat în interiorul grupei:

Sarcina 1- elevul care va avea acest bilet va trebui


să rezolve următoarea cerinţă: ,, Identificaţi persoana Observarea
care a răspuns corect la întrebarea învăţătorului.” – sistematică
OA1 fişă de lucru (Anexa 2﴿

Sarcina 2 - elevul care va avea acest bilet va trebui


OC1 să rezolve următoarea cerinţă: ,, Colorați cu galben
doar verbele scrise în cerculețe!”
Fișe de
Sarcina 3 - elevul care va avea acest bilet va trebui lucru Aprecieri
să rezolve următoarea cerinţă: ,,Descoperiți floricele verbale
pe care sunt scrise verbe și transcieți-le!
OA2 Joc didactic pe echipe
Sarcina 4 - elevul care va avea acest bilet va trebui
să rezolve următoarea cerinţă:,, Plasați la locul
Plicuri
potrivit verbele din coloana din stânga!” individual

OC1 Sarcina 5 va avea ca cerință scrierea verbelor Explicația


scrise pe plicurile din tolba poștașului, la persoana și
numărul cerut.
OA1 Aceste sarcini vor fi rezolvate individual,după fiecare Aprecieri
rezolvare se vor acorda câte o floricică echipelor Carioca verbale
Exercițiul Individual
câștigătoare.
OA2
Sarcina 6 se va rezolva pe echipe.Câștigă punctul
echipa care descoperă cel mai repede verbele din
labirint și le notează în casetă la numărul Stilouri
corespunzător.
OC2 Runda 3-plicul galben pe echipe
Vor avea de rezolvat șase exerciții , pe echipe , ﴾ Problematizarea
Anexa 3﴿.Câștigă câte o floricică echipa care va
rezolva corect , în timp cât mai scurt, fiecare Observarea
exercițiu în parte. sistematică

OC1

OC1 floricele

OC2

Aprecieri
OC4 verbale

Exercițiul fișe pe echipe

OC5

Problematizarea floricele

5.Obținerea OC1 Se solicită rezolvarea pe grupe a unor sarcini ce fac Cub pe echipe Aprecieri
performanței parte din cuprinsul unui cub desfăşurat. verbale
OC1 Metoda cubul Fișe
4 min (Anexa 4). carioci
OC2

OC4
OA2

OC5

6. Feedbackului OC5 Feedbackul se va realize printr-o fișă de evaluare Exercițiul Fișe individual Observarea
despre verb. (Anexa 5). sistematică
7 min OA1

OC1

OC2

7..Evaluarea Se numără floricelele și se stabilește echipa Explicația frontal Aprecieri


câștigătoare.Se fac aprecieri globale și individuale verbale
performantei asupra modului în care au participat la lecție. Conversația

1min

8. . Fixarea Voi adresa intrebari legate de continutul lectie de Explicația frontal Aprecieri
cunoştinţelor astazi. verbale
Conversația

9.Transferul OA1 Joc –mimează ce vezi scris Joc didactic Bilețele frontal

2min Vor extrage câte un bilețel pe care este scris un verb.


Elevul respective mimează acțiunea , iar ceilalți copii
OC1 vor trebui să ghicescă verbul mimat.
Anexa 1

Verbul
Anexa 3
2.Grupați următoarele verbe în funcție de ceea ce exprimă:

ciripește, este, așteaptă, va sosi, a răsărit, se găsesc, ridică,

a existat, stă , suntem, zâmbim, răsună, se pricepe, plecăm,

se odihnește, se află.

ACȚIUNEA STAREA EXISTENȚA

3.Înlocuiți expresiile cu verbe potrivite:

a o lua la sănătoasa - a pieri în luptă-

a face planuri - a scoate din minți-

a lua o hotărâre- a-și aduce aminte-

a băga de seamă a lua loc-

s-a făcut foc și pară a se da de-a berbeleacul-

a ține la cineva - a se duce pe apa sâmbetei-

4. Analizați verbele din propozițiile următoare , precizând numărul și persoana verbului:

Exemplu: am rezolvat- verb, persoana I, numărul plural


Noi am rezolvat corect problema.

Mircea și Sandu e joacă în curtea școlii.

Mama este la serviciu.

Lucrați azi?

Eu citesc o carte interesantă.

5. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul vie să fie pe rând.

1. verb

2. substantiv

3. adjectiv

6. Tranformă următoarele substantive în adjective și apoi în verbe:

Substantiv Adjectiv Verb

agitație

vorbă

bucurie

curaj

întuneric
Anexa 4 CUBUL DESFĂŞURAT

SARCINI DE LUCRU

Descrie în câteva enunţuri anotimpul primăvara. Subliniază verbele întâlnite.

Compară verbele scrie, doarme, trăieşte, stă, există, dansează în funcţie de ceea ce exprimă şi
completează tabelul alăturat.

Verbe care exprimă acţiunea Verbe care exprimă starea Verbe care exprimă existenţa

Asociază verbele cu înţeles asemănător:

spune va veni

murmură a observat

s-a pitit zice

va sosi îngână

a zărit a decis

a hotărât s-a ascuns

s-a străduit

Aplică : Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să fie pe rând:


● substantiv ............................................................................
● verb: ....................................................................................

Analizează verbele din proverbele următoare:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Nu judeca o carte după copertă!


Argumentează!

Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută:

Mama ma / m-a lăudat pentru rezultatele obţinute la Concursul Smart.

El ia / i-a lecţii de pian.

Prietenul său ia / i-a dat multe sfaturi bune.


Anexa 5 Nume și prenume elev:

Fișă de evaluare

1.Subliniază verbele din textul următor:

„Într-o zi, capra a chemat iezii de afară şi le-a zis:

– Dragii mamei copilaşi, eu voi merge în pădure după mâncare. Voi staţi în casă
cuminţi. Nu deschideţi uşa nimănui!

Capra a plecat. Iezii au încuiat uşa cu zăvorul.”

Capra cu trei iezi, după Ion Creangă

2. Realizează corespondenţa dintre substantiv şi verb, apoi dintre pronume şi verb:

a) elevul strălucesc b) el călătoresc

florile a curs noi culegeţi

stelele a citit eu învaţă

apa aterizează voi aleargă

avionul au înflorit ea vorbim

3. Completează tabelul:

Substantiv Adjectiv Verb

ordine ordonat am ordonat

sperietură

mâncare

bucurie

4. Analizează verbele din enunţurile următoare:

a) Răţuștele au trecut pe malul celălalt.

b) În grădină sunt flori frumoase.


c) Eu citesc mai târziu povestea.

Verbul Persoana Numărul

Exemplu: au dus a III-a plural

5. Alcătuiţi câte o propoziţie cu:

a) verbul a cânta la persoana a II-a, numărul plural;

................................................................................................................................

b) verbul a porni la persoana a III-a, numărul plural;

................................................................................................................................

c) verbul a vedea la persoana I, numărul plural.

................................................................................................................................

Descriptori de performanță:

Itemul Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

Subliniază 6-7 verbe Subliniază 4-5 verbe Subliniază 2-3 verbe


din text din cele 7 din cele 7 din text
Itemul 1

Itemul 2 Realizează Realizează Realizează


corespondența între corespondența între corespondența între
substantive sau substantive sau substantive sau
pronume cu verbele pronume cu verbele pronume cu verbele
corespunzătoare 8-10 corespunzătoare 5-7 corespunzătoare 3-4
situații situații situații
Itemul 3 Completează tabelul Completează tabelul Completează tabelul
cu toate cele 6 cu 4-5 din cele 6 cu 2-3 din cele 6
cuvinte cuvinte cuvinte

Itemul 4 Analizează corect Analizează corect 2 Analizează corect un


cele 3 verbe verbe verb

Itemul 5 Alcătuiește trei Alcătuiește două Alcătuiește o


propoziții cu verbele propoziții corecte ,cu propoziție corectă cu
la persoana și verbele la persoana și verbul la persoana și
numărul cerut numărul cerut numărul cerut

S-ar putea să vă placă și