Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI

Str. Mihail Sturdza Nr.2,


Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Data:23.11.2020
Clasa: IA
Disciplina: M II. Lăcătuşărie generală
Locul desfășurării activității/ Platofma electronica: Google Classroom
Subiectul: Mijloace de măsurare și verificare a unghiurilor
Tipul de lecție: Mixtă
Obiectivele operaționale:
La sfărşitul lecţiei , elevii trebuie:

 să cunoască / înţeleagă / utilizeze terminologia şi convenţiile ştiinţifice privind


noţiunile despre mijlocele de verificare și măsurare a unghiurilor;
 să compare / clasifice , după diferite criterii despre mijlocele de verificare și măsurare
a unghiurilor;
 să utilizeze aparatură / instrumente de verificare și măsurare a unghiurilor;
 să definească mijlocele de verificare și măsurare a unghiurilor.
STRATEGIA DIDACTICĂ
- METODE DE INSTRUIRE : Conversaţia euristică. Explicaţia. Problematizarea.
Expunerea
- MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : a). Materiale didactice cu scop informativ –
demonstrative ( manual, link-ri, videoclipuri, modele, etc ) - pentru formarea şi
exersarea deprinderilor (videoclipuri explicative, fișe tehnologice, desene de execuție)
pentru evaluare ( fişe, teste ) b). Mijloace tehnice digitale c) instrumente informatice
- FORMA DE ACTIVITATE : Frontal şi individual
- EVALUAREA : Observaţia directă, Probe de evaluare ( orale, scrise, practice ),
Dialogul, Calculatorul/ dispozitivele electronice
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI


1. Moment organizatoric (5 min) - Se conectează pe platformă.

2. Verificarea cunoştinţelor predate anterior - Răspund la întrebări.


(5 min)

3. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor


operaţionale (2 min) - Ascultă
- Se anunţă titlul lecţiei.
- Se dau îndrumări elevilor privind modul de
lucru.

4. Predarea / învăţarea noilor cunoştinţe (25


min)
- Identifică componentele
- Definiția echerelor virtuale ce trebuie folosite,
- Definiția raportoarelor - Ascultp definitiile si
- Enumerarea părților componente ale vizualizează desenele .
raportorului universal

5. Fixarea noilor cunoştinţe prin intrebări (10 - Răspund intrebarilor


min)
6. Evaluarea cunoștințelor despre mijlocele de
măsurare și verificare a mărimilor liniare.