Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI

Str. Mihail Sturdza Nr.2,


Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

OPIS
DOCUMENTE DIN DOSARUL DIRIGINTELUI DE LA ÎNCPUT DE AN

1. Efectivul de elevi – ați primit și pe mail de la doamna Anișoara Trofin efectivele


de elevi pentru anul școlar 2020 / 2021;
2. Norme de protecția muncii / SSM – de semnat de către elevi pe verso și de predat
doamnei Purcariu – termen 1 octombrie 2020;
3. Informații despre burse – „Bani de liceu” / Bursa profesională;
4. Adresa DSP-ului de azi pentru elevii care au probleme de sănătate;
5. Contractul educațional care trebuie de semnat de către elevi / părinți ( apar 2
tabele în final ) – părinții pot fi invitați la o ședință în aer liber pentru a semna
sau pe ZOOM – ședință pe care o înregistrați ( cu aprobarea celor direct implicați
) pentru a avea acordurile lor verbale;
6. OMEN privind structura anului școlar, respectiv Calendarul personalizat;
7. Extras di Ordinul 1494, privind măsurile igienico-sanitare, adoptate în vederea
stopării răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov-2 – de prelucrat elevilor;
8. Procese-verbale – cele 3 procese verbale despre care am discutat, pe care le
completați dumneavoastră;
9. Catalogul clasei;

Director-adjunct,

Cristina Maria Bida