Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI

Str. Mihail Sturdza Nr.2,


Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Procedura internă
TRASEU DE ACCES ȘI DEPLASARE
ÎN INTERIORUL SĂLII 10

1. Procedură internă de organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ


preuniversitar
2. Scopul procedurii este de a asigura condițiile de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV 2
3. Procedura se referă la accesul și deplasarea elevilor și cadrelor didactice în interiorul sălii de
clasă 10.
4. Această procedură este elaborată având în vedere prevederile di următoarele documente:
 ORDIN nr. 1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor
măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
5. Responsabilul de sală împreună cu dirigintele clasei repartizate în sală elaborează procedura
de acces și deplasare a elevilor și cadrelor didactice în sala de curs.
Dirigintele aduce la cunoștința elevilor și părinților elevilor din clasă conținutul prezentei
proceduri.
În sala 10, accesul elevilor aflați pe coridorul școlii se efectuează pe partea dreaptă a căii de
acces/ușa.
Deplasarea elevilor în sala de clasă pentru ocuparea locurilor în bănci desemnate în oglinda
clasei se realizează pe partea dreaptă, pe lângă perete, cu menținerea distanței de 1 m între
elevi și astfel încât nici un elev nu atinge partea de bancă și scaunul desemnate altui elev.
Locurile în bănci se ocupă în ordine, din față spre spatele sălii, de la fereastră spre peretele
opus. Culoarul dintre rândurile de bănci este folosit de către elevi doar pentru ieșirea din
clasă (deplasarea din față spre spatele sălii).
Sensurile de deplasare sunt marcate cu galben pe podea.
Se recomandă minimizarea deplasării elevilor și cadrelor didactice în interiorul sălii pe
durata orelor de curs.
Diriginte IX A Responsabil sală
Prof. Toader Cornelia Prof. Stoleriu Anca

DIRECTOR, Director adjunct,


Ing. Victor Bibire Prof. Cristina Bida