Sunteți pe pagina 1din 6

Prinţ şi cerşetor

Mark Twain

În vechiul oraş al Londrei, într-o anumită seară de toamnă, cândva spre mijlocul secolului al
şaisprezecelea, în familia Canty, familie săracă, se năştea un băiat, nedorit de nimeni. În aceeaşi zi
se năştea şi alt băiat englez, în familia Tudor, familie bogată, iar acest băiat era dorit şi aşteptat de
toţi. De fapt, toată Anglia îl aştepta. […] Oamenii erau nebuni de fericire […] În toată Anglia nu se
vorbea decât de noul-născut, Edward Tudor, Prinţul de Wales, care dormea învelit cu scutece de
satin.

1.Răspunde la întrebări:
a) Cum a fost sărbătorită naşterea prinţului?

b) De ce în familia Canty nimeni nu simte bucuria venirii pe lume a băiatului?

c) Unde se petrece acţiunea?

d) Ce ţi-ar plăcea să fii: prinţ sau cerşetor? De ce?

2. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:


vechi ≠
sărac ≠
nedorit ≠
fericire ≠

3. Scrie „secolul al şaisprezecelea” cu cifre romane.

4. Subliniază substantivele proprii din text, apoi analizează unul dintre ele.

5. Transformă propoziţia dezvoltată „​Prinţul de Wales dormea învelit cu scutece de satin​”


în propoziţie simplă, apoi analizează subiectul şi predicatul.

6. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul „​prinţ​” să fie pe rând, subiect şi altă parte de
propoziţie.

7. Scrie asemănările şi deosebirile dintre cei doi copii.

Prinţul Edward Tom Canty


Heidi, fetiţa munţilor
Johanna Spyri

Heidi nu putea fi supărată niciodată, fiindcă în orice lucru ea găsea ceva frumos sau
îmbucurător. Îi plăcea foarte mult să meargă la păşune cu turma, să se bucure de păşunea întinsă,
de ţipătul păsărilor de pradă, de florile cele minunate şi de giumbuşlucurile căpriţelor. Însă îi plăcea la
fel de mult să îl vadă pe Bunicul trebăluind prin bucătărie, tăind cu ferăstrăul, bătând cu ciocanul şi
câte şi mai câte.

1. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


îmbucurător =
giumbuşlucuri =
a trebălui =
a merge =
a vedea =
supărat =

2. Alcătuieşte enunţuri cu cuvintele „​Heidi​” şi „​păşune​”, în care să foloseşti virgula şi punctul.

3. Imaginează-ţi un dialog între Heidi şi căpriţele Bunicului.

4. Scrie în cerculeţe însuşirile lui Heidi aşa cum reies ele din text, iar în cerculeţele satelit scrie
citate care susţin însuşirile trecute.
Puiul
I. Al. Brătescu- Voineşti

- Nu vă mişcaţi, le şopteşte prepeliţa şi se strecoară binişor mai departe.(…)


În vremea asta puiul cel mare, în loc să stea nemişcat ca fraţii lui, după cum le poruncise
mă-sa, zboară; vânătorul îi aude pârâitul zborului, se întoarce şi trage…(…)
De atunci au început zile din ce în ce mai triste pentru bietul pui; se uita cu ochii plânşi cum
fraţii lui se învăţau la zbor dimineaţa şi noaptea; când ceilalţi adormeau sub aripa mamei, el o întreba
cu spaimă: Mamă, nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi râuri şi marea?
- Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.

1. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător:


nemişcat =
pârâit =
trist =
biet =
a învăţa =
a adormi =
spaimă =
a se sili =

2. Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul „​prepeliţă​” să fie subiect şi apoi parte secundară de
propoziţie.

3. Alcătuiţi un enunţ în care cuvântul „​pui​” să aibă alt înţeles.

4. Răspunde la întrebări:
a) Ce sfat le dă prepeliţa puilor?

b) Ce se întâmplă cu puiul cel mare?

d) Cum crezi că se simţea prepeliţa după ce puiul a fost împuşcat?

5. Găseşte soluţii la problema puiului. Ce poate el să facă în condiţiile în care nu va putea


pleca în ţările calde cu familia lui?

6. Care sunt cauzele datorită cărora puiul de prepeliţă a murit?

Educaţia
Condiţii sociale

Puiul de prepeliţă a murit.


Personalitatea
Anturajul
În zori, prin ploaie
Fănuş Neagu

Ploua.Băiatul asculta, ghemuit sub plapumă, foşnetul ploii pe acoperişul de tablă. Pe fereastră
se frângeau fulgere. Păreau crengi de foc care se mistuiau într-o clipă. “Acum cad merele”, se gândi
băiatul. Avea un măr al lui, sădit în cotul dinspre Dunăre al livezii, tânăr şi încărcat de fructe, şi-i
părea rău că se vor scutura.

1. Precizează locul şi timpul.

2. Transcrie cuvintele care demonstrează teama băiatului.

3. Scrie exemple din text care să exprime starea sufletească a personajului.

4. Scrie două cuvinte care să exprime fenomene ale naturii.

5. Adaugă câte două caracteristici pentru cuvintele scrise mai sus.

6. Analizează un verb şi un pronume personal din text.

7. Formulează răspunsuri cât mai scurte la întrebările de mai jos, scriindu-le în căsuţele
potivite.
a) ​Cum ​se numeşte autorul textului?
b) ​Când ​s-a ghemuit băiatul sub plapumă?
c) ​Care ​sunt gândurile băiatului?
d) ​Ce ​îl sperie?
e) ​De ce ​îi pare rău băiatului?
f) ​Unde ​a sădit băiatul mărul?
Cum?

Unde ?
Cand?

De ce?
Care?
Ce?

Dumbrava minunată
M. Sadoveanu

Era o fetiţă mărunţică, însă voinică şi plinuţă. Rochiţa de doc albastru stătea strâmbă şi în chip
cu totul nepermis pe trupuşorul ei. Botinuţele îi erau pline de colb şi cu şireturile desfăcute. Călţunii
căzuseră şi arătau nişte picioruşe pârlite de soare, cu genunchii nu tocmai curaţi. Capu-i era foarte
scurt, tuns băieţeşte. Năsuşoru-i mititel ar fi avut nevoie de batistă, lucru pe care-l dovedeau şi
mânicile rochiţei. Gura-i era cam mare şi obrajii erau roşii. Nu era deloc frumuşică şi delicată duduia
Lizuca. Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte o mică floare de lumină.

1. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

voinică = pârlite =
doc = delicată =
botine = mărunţică =
colb =
călţunii =

2. Găseşte înţelesuri diferite pentru cuvintele „​strâmbă​”, „​chip​” şi „​floare​”, apoi alcătuieşte
propoziţii noi cu ele.

3. Alege din text substantivele însoţite de adjective. Adaugă apoi fiecărui substantiv şi alte
adjective potrivite.

4. Răspunde la întrebări:
a) Cum se numeşte personajul descris în text?

b) Cum este prezentată ea de către autor?

c) Crezi că mama ei vitregă îi acordă atenţie Lizucăi?De ce?

d) Ce ilustrează descrierea făcută de autor Lizucăi?

5. Caracterizează aspectul Lizucăi.


a) ​Descrie​ aspectul fizic al Lizucăi.

b) ​Compară​ înfăţişarea Lizucăi cu a ta.

Lizuca persoana ta
c) ​Asociază​ prezentarea Lizucăi cu alte peresonaje cunoscute de tine din lecturile citite.
d) ​Analizează​ expresia „numai ochii căprii… aveau în ei câte o mică floare de lumină”.
e) ​Argumentează​ faptul că Lizuca era un copil nefericit.
f) ​Aplică ​informaţiile date în text pentru a realiza un eseu scurt referitor la copilăria Lizucăi.