Sunteți pe pagina 1din 6

Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021

Resurselor Umane: seminar

Design Seminar RSDRU:

Seminar 1:

Seminar introductiv:

o Exercițiu de cunoaștere;
o Prezentare a modalității de lucru și de evaluare la seminar;
o Prezentare structură i) Portofoliu Individual și ii) Proiect de Echipă;
o Fișierul cu Planificarea prezentărilor pentru S13 (1. număr de echipe, 2. componență echipe, 3.
ordinea prezentărilor) va fi trimis pe e-mail titularului de seminar la finele săptămânii cu nr. 4 (patru),
de către șeful de grupă.
o Identificarea celor 5 domenii de interes pentru carieră; ierarhizarea lor după două criterii,
importanță și posibilitate de a fi realizate (accesibilitate); suprapunerea celor două clasamente și
alegerea celui mai bine plasat.

Seminar 2:

Realizarea Analizei Comparative pt 3 Fișe de Post și a Fișei de Roluri și Responsabilități pentru


job-ul cel mai accesibil din domeniul selectat.
o Prezentare Surse Bibliografice utilizate pentru documentarea teoretică;
o Prezentare Modele de Fișe de Post utilizate pentru documentarea practică;
o Prezentare Model Fișă de Post utilizat pt Seminarul de RSDRU (ales din cele găsite în etapa de
documentare practică sau construit, având la bază informațiile din documentarea teoretică și
modelele găsite în documentarea practică.
o Prezentare Analiză Comparativă Fișă de Post și Fișă de Roluri și Responsabilități pentru job-
ul cel mai accesibil din domeniul selectat.
o Discuții, analize și identificare modele care întrunesc cerințele obligatorii pt Fișă de Post și
Fișă de R&R.

Seminar 3:

Curriculum Vitae (CV) și Scrisoare de Motivație (SM). Se vor aborda următoarele topic-uri:

o Evidențiere importanță,
o Studii de caz,
o Greșeli frecvente,
o Recomandări.

1
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021
Resurselor Umane: seminar

Seminar 4:

Tipuri de Interviu și Pregătirea / Comportamentul la Interviu:

a) Tipuri de Interviu; caracteristici, avantaje și dezavantaje pt


o Interviul telefonic,
o Video-Interviu,
o Interviu F2F.
b) Pregătirea pentru interviu (din perspectiva candidatului); Comportamentul la interviu:
o Studii de caz,
o Greșeli frecvente,
o Evidențiere importanță limbaj verbal, non-verbal, paraverbal,
o Recomandări.

Seminar 5:

Design / Ghid de interviu și Raport de Interviu:

o Pregătirea pentru interviu (din perspectiva intervievatorului).


o Conceperea unui Design / Ghid de interviu (GI) pe baza elementelor din Fișa Postului (FP),
justificând care sunt trăsăturile sondate cu întrebările din ghidul de interviu; minim 25 de întrebări
dintre care minim 15 specifice postului.
o Realizarea unui model de Raport de Interviu (RI);
o Prezentarea celor 2 instrumente (GI și RI) în cadrul seminarului; discuții, analize, modalități de
îmbunătățire.

Seminar 6:

Aplicare teste utilizate în selecția candidaților:

o Scopul utilizării testelor în procesele de selecție;


o Tipologii de teste;
o Se vor aplica 3 – 4 teste folosite în selecția de personal
- 2 Teste de atenție și
- 2–3 Teste de logică-matematică.
o Scorare, interpretare rezultate, comentarii.

2
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021
Resurselor Umane: seminar

Seminar 7:

Procedura de Integrare Profesională a noilor angajați:

o Integrarea în organizație a noilor angajați;


o Necesitatea integrării la locul de muncă;
o Obiectivele procedurii de integrare;
o Structura generală a unei astfel de proceduri;
o Checklist / Încadrare temporală activități / Responsabili;
o Chestionar de Feedback – Procedură de Integrare.

Seminar 8:

Codul Muncii (Legea 53/2003 republicată) + Contractul Individual de Muncă (CIM):

o Prezentare Codul Muncii + Prezentare Model CIM,


o Studii de caz,
o Probleme des întâlnite,
o Dezbateri,
o Recomandări.

Seminar 9:

Evaluarea Performanței Profesionale (obligatorie și din perspectiva identificării nevoilor de formare):

o Performanța Profesională;
o Necesitatea măsurării performanței;
o Caracteristici Sistem Intern de Evaluare a Performanței (Cum ar trebui să fie?);
o Exemple Formulare / Fișe de Evaluare a Performanței;
o Identificarea Nevoilor de Formare Profesională (TNA – Training Needs Analysis).

Seminar 10:

Motivație și Motivare. Coaching și Mentoring.

o Diferența dintre Motivație și Motivare;


o Identificarea Profilului Motivațional prin aplicarea unui chestionar dedicat;
o Analize, discuții, comentarii pe baza rezultatelor obținute;
o Analiză comparativă Coaching și Mentoring.

3
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021
Resurselor Umane: seminar

Seminar 11:

Plan de Dezvoltare Personală (PDP):

o Realizarea PDP-ului, după modelul atașat;


o Justificare necesitate PDP; modalitate de lucru.
o Obiective SMART;
o Atitudine și gândire pozitivă;
o Analize etape componente; exemple, discuții, comentarii.
Never, never, never give up!
(Winston Churchill)
Be honest with yourself and with people.
Be punctual, never give up, achieve your goals, even when everything goes bad!
(Steve Jobs)

Seminar 12:

Metode de Dezvoltare a Resurselor Umane. Aplicare chestionare utilizate în DRU.

o Identificare Metode de dezvoltare a RU;


o Responsabili pt aplicare;
o Aplicare Chestionar Ancorele Carierei;
o Scorare, interpretare rezultate, comentarii;
o Evaluare compatibilitate Profil Personal ↔ Job Actual și Perspective de Dezvoltare.

Seminar 13:

Proiect de Echipă→ Teme la alegere

→ 1. Provocări în RSDRU și Modalități de abordare / soluționare


→ 2. Tendințe / Noi tool-uri și metode utilizate în RSDRU
→ 3. Analiză procese de RSDRU în cadrul companiei-angajator
→ 4. Analiză comparativă procese de RSDRU în cadrul a două companii cunoscute
→ 5. Analiză comparativă procese de RSDRU Mediul Public / Mediul Privat
→ 6. … … … R / S / D … … … .

4
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021
Resurselor Umane: seminar

o Studenții se vor grupa în echipe de 3–4 persoane și vor construi o Prezentare PPT alegându-și o
temă din lista celor 5 prezentate mai sus sau o altă temă din portofoliul RSD;
o Durata unei prezentări va fi de aprox. 15 minute și vor fi prezenți toți membrii echipei;
o Documentarea se va realiza utilizându-se cel puțin 10 surse bibliografice care vor fi prezentate
în ultimul slide al prezentării, în secțiunea „Bibliografie”;
o Pe fiecare slide, în subsolul acestuia, se va menționa sursa bibliografică de unde a fost extrasă
informația (text, schemă, grafic, tabel, imagine);
o Fiecare membru al echipei va prezenta o anumită componentă a prezentării;
o Liderul echipei va trimite prezentarea pe e-mail titularului de seminar, cu cel puțin 2 zile înainte
de prezentarea oficială.

Seminar 14:

Overview seminarii RSDRU; Sesiune de Q&A.

o Scurtă recapitulare a topic-urilor abordate la seminar;


o Elemente administrative;
o Sesiune de Q&A;
o Feedback seminarii.

SISTEM DE EVALUARE:

i - Portofoliu Individual – 50 %

Cuprins Portofoliu: Barem


1 a) Copertă (Nume și prenume / Specializare / An de studiu / Nr. Matricol / Grupa) 1,0
b) Structură/Cuprins Portofoliu
2 Analiză Comparativă Fișe de Post → pt postul selectat la primul seminar 1,0
3 Fișă de Roluri & Responsabilități → pt postul selectat la primul seminar 1,0
4 CV personal (cu foto) 1,0
5 Ghid de Interviu – minim 25 de întrebări dintre care minim 15 specifice postului selectat 1,0
6 Raport de Interviu 1,0
7 Procedură de Integrare Profesională (2-3 pagini) 1,0
8 2 (două) Formulare / Fișe de Evaluare a Performanței 1,0
9 PDP → după modelul atașat 1,0
10 Rezultate Chestionar Ancorele Carierei (Profilul personal) 1,0
Total 10

5
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2020 – 2021
Resurselor Umane: seminar

ii - Proiect de Echipă – 40 %

Proiect de Echipă: Nota


1 Prezentare PPT → La alegere, una din cele 5 teme propuse pt Proiectul de Echipă sau 1 – 10
o altă temă din portofoliul RSD

iii - Activitate la Seminar – 10 %

Implicare activă la seminar


1 Intervenții documentate, Inițiativă, Cooperare, Comentarii constructive, Exemple din
experiența personală, Proactivitate.

De reținut:

o Toate elementele din Portofoliu vor fi cuprinse într-un singur document (Word, PDF) și vor respecta
ordinea din secțiunea „Cuprins Portofoliu”;
o Pe coperta Portofoliului vor fi trecute datele de identificare: Nume și prenume / Specializare / An
de studiu / Număr Matricol / Număr Grupă.
o Portofoliul va fi denumit respectând următoarea structură → Exemplu:
- Nume și prenume student: Ionescu Ioan;
- Denumire Portofoliu: Portofoliu RSDRU–IONESCU Ioan_Specializare_An studiu_Grupa 1.
o Portofoliul se va trimite pe e-mail titularului de seminar, în ziua seminarului cu nr. 13;
o Studenții care vor preda Portofoliile ulterior (în limita a 2 zile calendaristice), vor avea scăzute 2
puncte din notă; Portofoliile care vor depăși ca dată de trimitere 2 zile calendaristice nu vor mai fi
luate în considerare și astfel nu va exista o notă de trecere.
o Fișierul cu notele finale de la seminar va fi trimis Șefului de Grupă / încărcat pe Portal.

MULT SUCCES!

S-ar putea să vă placă și