Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul penal ca ramura de drept- reprezinta o totalitate de de norme juridice legiferate de puterea

legislativă .

Principile dreptului penal sunt de 2 tipuri

P.Fundamentale –

p.legalitati

p.umanismului

p.democratismului

P.speciale-

p.vinovatiei

p.egalitati in fata legi penale

p.caracterului personal al raspunderii penale

p.individualizării raspunderi penale si pedepsei penale.

Legea penala- este actul legislativ adoptat de parlamentul RM care cuprinde norme de drept ce stabilesc
principile si dispozitile generale si speciale ale dr penal determinind infractiunile si pedepsele ce se
aplică

Interpretarea legii penale este o operaţiune logico-raţională de lămurire a conţinutului unei legii penale,
ce se efectuează cu ocazia aplicării normei de drept și are drept scop aflarea voinţei legiuitorului
exprimate în aceste norme cu privire la cazul concret

Abrogarea este o măsură luată de Parlamentul Republicii Moldova prin care se decide încetarea aplicării
unei legi penale anterioare sau a unei anumite dispoziţii dintr-o lege anterioară.

Extraactivitatea legii penale E cazul când o infracţiune este săvârșită sub imperiul unei legi penale, dar
urmărirea penală sau judecarea infractorului, ori executarea pedepsei are loc sub imperiul unei alte legi
penale.

Retroactivitatea legii penale constă în faptul că, în unele împrejurări, anumite legi penale își extind
activitatea în trecut, aplicându-se infracţiunilor săvârșite înainte de intrarea lor în vigoare.

Ultraactivitatea. A dică se aplică asupra faptelor comise sub imperiul ei, chiar după ce a ieșit din vigoare.

Aplicarea legii penale în spaţiu constă în activitatea de traducere în viaţă a prescripţiilor sancţionatoare
ale legii penale în funcție de locul săvârșirii diferitelor infracţiuni (în ţară sau în străinătate) de către
cetăţenii Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi.

 Principiile aplicării legii penale în spaţiu

principiul teritorialităţii legii penale-Prin teritoriul Republicii Moldova se înţelege întinderea de


pământ și apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul și spaţiul ei aerian

Suprafaţa terestră (solul) - Spaţiul acvatic -Marea teritorială -Subsolul -Spaţiul aerian
 principiul personalităţii legii penale; - cetatenii RM sau Apatrizi cu domiciliul permanent
pe teritoriul RM care au savirsit o infractiune pe teritoiul altei tari sun pasibili de raspundere
penale conform CP din RM
 principiul realităţii legii penale; Cetăţenii străini și apatrizii care nu domiciliază permanent
pe teritoriul Republicii Moldova și au săvârșit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă
răspundere penală în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova și sunt trași la
răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracţiunile săvârșite sunt îndreptate
împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva păcii și securităţii omenirii sau constituie
infracţiuni de război..., dacă aceștia nu au fost condamnaţi în statul străin”.

principiul universalităţii legii penale. - care stipulează că legea penală a Republicii Moldova se
aplică pentru săvârșirea altor infracţiuni decât cele pentru care s-ar aplica legea penală a Republicii
Moldova conform principiului realităţii. Este vorba de săvârșirea unor infracţiuni prevăzute de
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte de către cetăţenii străini sau apatrizi
ce nu au domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova, dacă nu au fost condamnaţi în statul
străin.

INFRACTIUNEA faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu
vinovăţie și pasibilă de pedeapsă penală

Trasaturile infractiuni

1.Prejudibilicitatea-(să prezinte pericol)

2.Fapta prevazuta de legea penală

3.Vinovatia

4.Pasibilitatea de pedeapsa

Prin clasificarea infracţiunilor -se înţelege împărţirea tuturor infracţiunilor în diferite categorii
(grupe) în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil.

1.Infr.usoare-2ani

2.Infr .mai putin grave- 5 ani

3. Infr. Grave-

4. Infr.deosebit de grave

5.infr. exceptional de grave

componenţă a infracţiunii --totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea


penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept o infracţiune concretă
Elementele componenţei infracţiunii reprezintă părţi componente ale unui sistem integral, ce
include grupuri de semne care corespund diferitelor laturi ale faptelor prejudiciabile caracterizate de
legea penală ca infracţiuni.

Elementele componenţei infracţiunii sunt

Obiectul
Latura obiectiva
Subiectul
Latura subiectivă

Obiectul infractiuni- valoarea socială și relaţiile sociale create în jurul acestei valori, care sunt
prejudiciate ori vătămate prin fapta infracţional

latura obiectivă –este totalitatea condiţiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de
conduită pentru existenţa infracţiunii

Latura obiectiva constă din 3 elemente .

1.Elementul material

2.Urmarea prejudiciabilă

3.Legătura cauzală

Subiectul infracţiunii este persoana care săvârșește nemijlocit latura obiectivă a infracţiunii
Prin latura subiectivă a infracţiunii se înţelege atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta
săvârșită și urmările ei, motivul și scopul infracţiunii.