Sunteți pe pagina 1din 6

[4:36 PM] olga.

alexandru

1. La autentificarea actului constitutiv al unei societati (cand legea o prevede sau


partile o doresc) este obligatoriu a se prezenta si:

a. dovada publicarii in Monitorul Oficial;

b. numarul de inmatriculare in Registrul Comertului;

c. dovada privind disponibilitatea firmei si emblemei; art 17

d. toate avizele sau actele de autorizare cerute, in functie de obiectul de activitate;

e. dovada efectuarii varsamintelor.

2. Asociatii care reprezinta cel putin 1/4 din capitalul social vor putea cere
convocarea adunarii generale in cazul:

a. societatii in nume obiectiv;

b. societatii cu raspundere limitata; 195 alin 2

c. societatii in comandita simpla;

d. societatii pe actiuni;

e. societatii in comandita pe actiuni.

3. In cazul fuziunii prin absorbtie aceasta produce efecte din momentul:

a. aprobarii proiectului de fuziune de catre adunarea generala;

b. publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial;

c. autentificarii actului aditional de modificare a actului constitutiv al societatii


absorbante

d. inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalului


social al societatii absorbante; 249 art

4. Raspund numai in limita aportului la capitalul social:

a. asociatii in societatile cu raspundere limitata; art 3 alin 3

b. asociatii in societatile in nume colectiv;

c. asociatii comanditati in societatile in comandita simpla;

d. asociatii comanditari in societatile in comandita pe actiuni;

e. asociatii in societatile civile.


5. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care se afla intr-una din
urmatoarele situatii:

a. detin actiuni la purtator;

b. au desemnat alta persoana sa-i reprezinte in adunarile generale

c. au votat contra in adunarile anterioare;

d. nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta; 101 alin 3

e. au constituit o alta societate reglementata de Legea nr. 31/1990.

6. Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit regulilor care guverneaza contractul de:

a. mandat 159 alin 3

b. munca;

c. comision;

d. locatie de servicii;

e. consultanta.

7. Actul constitutiv poate sa prevada ca pentru adunarile generale votul sa se


exprime si prin corespondenta in cazul:

a. societatii cu raspundere limitata; 191 alin 2

b. societatii pe actiuni;

c. societatii in comandita pe actiuni;

d. societatii in comandita simpla;

e. societatii in nume colectiv.

8. Creditorii societatii nu pot face opozitie:

a. decat in cazul reducerii capitalului social;

b. decat in cazul majorarii capitalului social;

c. decat in cazul fuziunii si divizarii societatii;

d. decat in cazul dizolvarii anticipate a societatii;

e. . decat in cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii


anticipate a societatii art 243

9. Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social trebuie adusa la


indeplinire in termen de:
a. 6 luni de la data adoptarii;

b. 1 an de la data adoptarii; 219 alin 1

c. 3 ani de la data adoptarii;

d. 5 ani de la data adoptarii;

e. 1 an si 6 luni de la data adoptarii.

10. Daca in actul constitutiv nu se prevede altfel, au drept de preferinta in cazul


emisiunii de noi actiuni:

a. oricare actionar, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda; art 217

b. numai actionarii privilegiati;

c. numai actionarii care detin actiuni nominative;

d. numai actionarii care detin actiuni la purtator;

e. numai actionarii care detin actiuni nominative materializate.

11. Dizolvarea unei societati are ca efect lichidarea patrimoniului sau in cazul:

a. fuziunii prin contopire a doua societati;

b. fuziunii prin absorbtia unei alte societati;

c. divizarii totale;

d. divizarii partiale;

e. hotararii adunarii generale a asociatilor, a instantei de judecata ori in alte


cazuri prevazute de lege. art 235

12. Daca nu s-a facut opozitie de catre creditori, asociatii decid asupra fuziunii sau
divizarii in termen de:

a. un an de la data expirarii termenului de opozitie;

b. o luna de la data expirarii termenului de opozitie; p

c. doua luni de la data expirarii termenului de opozitie;

d. noua luni de la data expirarii termenului de opozitie; 243 alin 3

13. Precizati la care din formele de societati raspunderea asociatilor pentru datoriile
sociale este solidara si nelimitata:

a. S.R.L;

b. S.R.L. cu asociat unic;


c. SA;

d. S.N.C. art 3

[4:37 PM] olga.alexandru

Hotararile privind modificarea actelor constitutive se iau cu votul tuturor asociatilor


in cazul:

a. societatii in comandita pe actiuni;

b. societatii cu raspundere limitata; art 192

c. societatii in comandita simpla;

d. societatii pe actiuni.

15. Au personalitate juridica:

a. sucursalele;

b. filialele; 42

c. birourile.

16. Daca nu s-a stabilit prin actul constitutiv durata mandatului primilor
administratori, mandatul este pe o perioada de:

a. 4 ani;

b. 2 ani; 153 /12 alin 2

c. 5 ani;

d. 3 ani;

e. 7 ani.

17. in cazul majorarii capitalului social, valoarea actiunilor emise trebuie acoperita in
termen de:

a. 1 an de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii

generale:

b. 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii

generale;

c. 2 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii

generale;
d. 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii

generale; 220

e. 9 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii

generale.

18. Aportul asociatilor la capitalul social:

a. este purtator de dobanzi din momentul inregistrarii in Registrul Comertului;

b. este purtator de dobanzi din momentul publicarii in Monitorul Oficial;

c. nu este purtator de dobanzi; art 68

d. nu este purtator de dobanzi decat din momentul aprobarii primului bilant contabil.

19. Este obligatorie autentificarea actului constitutiv in cazul:

a. aportarii de bunuri imobile; art 5 alin 6

b. constituirii oricarei forme de societate;

c. S.R.L.-ului cu asociat unic.

20. Spre deosebire de filiala, sucursala:

a. se inregistreaza distinct de societatea mama;

b. sucursalei unei societati romanesti, ce-si desfasoara activitatea in strainatate, nu i


se aplica legea romana;

c. nu are personalitate juridica proprie; art 22 b

d. este sediul principal de activitate.

21. 'Affectio societatis' inseamna:

a. patrimoniu propriu;

b. vointa comuna de a colabora;

c. scop propriu;

d. obiect de activitate principal;

e. fond de comert.

22. Dividendul este:

a. dreptul de creanta al obligatarului;

b. cota parte din beneficiul ce se va plati fiecarui asociat; art 67


c. dreptul de creanta al asociatului la contravaloarea aportului subscris;

d. dobanda obtinuta de actionar la suma aportata.

23. In cazul aportarii la capitalul social a unei creante, daca nu s-a prevazut altfel in
actul constitutiv, riscul insolvabilitatii debitorului cedat este suportat de:

a. societate;

b. asociatul aportator;

c. atat societate cat si asociatul aportator;

d. o terta persoana;

S-ar putea să vă placă și