Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTUL ACTIVITĂŢII METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI

CULTURALE

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN SITUAŢII EDUCAŢIONALE


CUNOAŞTERE – METODE – COMPETENŢE DIDACTICE

(INTERCULTURAL COMUNICATION IN EDUCATIONAL SITUATIONS


KNOWLEDGE – METHODS – DIDACTIC SKILLS)
SIMPOZION INTERNAŢIONAL

EDIŢIA a VIII-a, 27 noiembrie 2020

A.INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE

a) Numele instituţiei de învăţământ organizatoare


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA

b) Date de contact(adresă, nr. telefon/fax, e-mail, site)


Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
Facebook:http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/206667356131878

c) Echipa de organizare și coordonare a activității:

 Prof. Crisanda-Georgia TURCU, Director Şcoala Gimnazială „Nicolae


Bălcescu” Craiova;
 Prof.Gilberto-Ionuț VĂDEANU, Director Adjunct Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Craiova;
 Prof. Loredana- Lavinia NICOLAE, consilier educativ Şcoala
Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Cristiana MATEIAȘI, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Cristina MITRICĂ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Adriana BARBU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Gabriela SOCEANU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Alina DOROBANȚU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Angelica BANCĂ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Simona DINU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova;
 Prof. Gabriela CĂLUGĂRU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova.

d) Persoana de contact:
Prof. Loredana NICOLAE –membru al echipei de coordonare , consilier educativ, email
nclloredana@yahoo.com, tel.: 0744339631.

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE

 Titlu:COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN SITUAŢII EDUCAŢIONALE


CUNOAŞTERE – METODE – COMPETENŢE DIDACTICE
 Tipul activității de perfecționare:simpozion
 Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare: nivel internațional
 Număr de cadre didactice participante (conform art.7, lit.a,b,c):120 participanți
 Parteneri:
 Universitatea din Craiova – Departamentul de limbi moderne aplicate
 Inspectoratul Școlar Județean Dolj
 Casa Corpului Didactic Dolj
 Asociația ”Work Together”
 Școala Gimnazială "Florea Julea" Negrilești, jud. Galați

 Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ”Speranța” Zalău - Sălaj


 Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Tîrgu Cărbunești- Gorj
 Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova
 Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova
 Colegiul Național ”Carol I” Craiova
 Colegiul Național”Iulia Hasdeu”București
 Colegiul Națíonal ”MihaiEminescu”, Constanța
 Colegiul Tehnic”Ion Mincu”Timișoara
 Colegiul Național “Moise Nicoară” Arad
 Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova
 Şcoala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” –Craiova
 Școala Gimnazială” Alexandru Macedonski” Craiova
 Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica” -Craiova
 Şcoala Gimnazială”Gheorghe Brăescu”Calafat
 Școala Gimnazială Podari
 Școala Gimnazială Nr.188 București
 Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia
 Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Iași
 Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna”, Deva-Hunedoara

 Participare internaţională:
 KOZAN ISMET INÖNÜ ORTAOKULU -KOZAN/ ADANA– TURCIA;
 TSAR SIMEON VELIKI” GENERAL HIGH SCHOOL ОУ "ЦАР СИМЕОН
ВЕЛИКИ"
ВИДИН 3700 УЛ. "ТЪРГОВСКА" № 6 –VIDIN/BULGARIA;

 SERMUKSI PRIMARY SCHOOL-LITUANIA

 Invitați:
 Reprezentanți IȘJ Dolj
 Reprezentanți CCD Dolj
 Mass- media
 Forma de organizare:  on line
 Locaţia / platform digitală: Google Meet
 Data desfășurării: 27 NOIEMBRIE 2020

B. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

a) Argument, justificare, context (analiza de nevoi)- max.1000 de caractere


Cât de binecomunicăm este determinatnu de cât de bine
vorbim, ci de cât de binesuntemînţeleşi.”
Andy Grove

Intercultural communication is much more than a simple communication. We all are people,
however we communicate so differently that it surprises us sometimes, too. Intercultural
communication means communication between different peoples, of different nationalities (both the
verbal and the nonverbal) whether the two are next to each other or at opposite ends of the globe.

Trăim într-o epocă a interferenţelor. Întâlnirile dintre persoane sau culturi se amplifică şi se
diversifică de la o zi la alta. Nu este uşor să întreţii relaţii optime cu alţii, să înţelegi alte moduri de
gândire, de simţire, de acţiune. În aceste condiţii, se nasc diferite strategii de asumare spirituală, fie de
retragere în sine, de apărare şi întărire a identităţii culturale a persoanelor, fie de ieşire din sine, de
permeabilitate şi deschidere faţă de alte expresii spirituale – individuale sau colective. Şcoala, ca
principală instanţă de culturalizare, este antrenată în materializarea strategiilor amintite. Ea nu poate
rămâne neutră la marile incitări sau presiuni ale vremii. În perimetrul şcolar se reproduce cultura şi se
pun bazele creaţiei de noi expresii culturale.
Fără sprijinul activ al şcolii, eforturile de a introduce educaţia interculturală sunt menite a-şi vedea
rezultatele diminuate, dacă nu complet eşuate. Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o
realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema
apărării diferenţelor, ci a dialogului cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la
îmbogăţirea experienţei umane şi că fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe
particulare.

b) Obiectivul general/Scopul:

Conştientizarea necesităţii demersurilor educaţionale din perspectivă interculturală. Creşterea


calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în învăţământul preuniversitar.

c)Obiectivele specifice ale activităţii:


Promovarea interculturalităţii, a comunicării interculturale cu scopul optimizării procesului
instructiv-educativ;
Conştientizarea unicităţii culturii proprii şi asumarea moştenirii comune a umanităţii;
Achiziţionarea de informaţii şi punerea în practică a noi abordări pedagogice şi manageriale;
Consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin promovarea activităţilor de cooperare între
şcoli;
Promovarea diversităţii prin afirmarea libertăţii culturale.

d) Grupul-Ţintă:
 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

e) Durata:27 noiembrie 2020

f) Descrierea activității (trebuie să conțină informațiile de mai jos pentru fiecare


acțiune derulată în vederea activității propuse: obligatoriu acțiuni de proiectare,
organizare, desfășurare, monitorizare/ evaluare):
Descrierea activităţii: Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea unei fişe de
înscriere (Anexă a Proiectului de activitate). Vor trimite Fişa de înscriere însoţită de materialul ce va
fi prezentat la adresa de e-mail: worktogether15@yahoo.com
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
 Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
 Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri;
 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să
aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind
drepturile de autor;
 Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
2. un rezumat de maximum ½ pagina. Rezumatul lucrării se va redacta și în
limba engleză (va fi scurt, maxim 1/2 pagină).
 Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori, fiecare autor va depune donația aferentă pentru
buna desfășurare a activității;
 Prezentările power point, înregistrările video nu vor depăşi 5 minute.
Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere şi parteneriatul se vor trimite toate odată la următoarea adresă de
e-mail: worktogether15@yahoo.com
Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii pentru care
este scris materialul. Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament; de exemplu dacă la
simpozion participă doamna Popescu Alina pentru secţiunea 1, atunci subiectul e-mail - ului va fi
Popescu Alina – Sectiunea 1, iar fişierul se va denumi cu acelaşi nume.
Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
Termenul limită de înscriere: 27 noiembrie 2020
Simpozionul va cuprinde trei secţiuni:
1. Comunicarea inter si intra – instituţională;
2. Dimensiuni ale interculturalităţii în proiectele educaţionale interculturale ale şcolii –
exemple de bune practici
3. Valenţele formative ale proiectelor educaţionale (produse finale: postere, afişe, broşuri,
platforma, site-uri, reviste şcolare, etc. )

g) Indicatori de evaluare:Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării


activităţii, modalitatea şi indicatorii de evaluare a acestor rezultate:

Rezultate aşteptate:

Valorizarea atitudinilor civice şi interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice şi al


reprezentanţilor comunităţii locale; o mai bună motivaţie pentru implicarea în viaţa
comunităţii;
Dezvoltarea la profesori şi la elevi a unor competenţe de comunicare, de colaborare online, de
lucru în grup, de a analiza o problemă din multiple perspective, de dialog intercultural;
Îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie;
Întărirea solidarităţii de grup, paralel cu respectful faţă de alte culturi ale diferitelor civilizaţii;
Realizarea unui CD cu înregistrare ISBN care va cuprinde o revistă cu toate materialele
participanţilor.
O educaţie concepută în perspectiva interculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală şi
alte spaţii educative; ea va depăşi zidurile şcolii, prelungindu-se în activităţile informale, în viaţa de zi
cu zi.
h) Promovare/mediatizare şi diseminare: (Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare
şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării activităţii
metodice, ştiinţifice şi cultural propusă şi după încheierea acesteia (kit-ul de marketing:
comunicate de presă, articole presă, apariţii mass-media etc.):comunicat de presă, articol
presă.
Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe site-ul şcolii
http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro, pe pagina de Facebook a şcolii
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu Craiova/206667356131878,
www.didactic.ro, https://www.facebook.com/pages/Asociatia-Work-Together/359041304281805,
http://worktogether.ro/ pe alte platforme şi site-uri din domeniul educaţiei.
De asemenea, activităţile simpozionului internaţional vor fi mediatizate prin intermediul mass-media:
articole/ comunicat de presă în cotidanele locale .
Mediatizarea şi diseminarea activităţilor proiectului vor fi realizate de echipa de coordonare a
proiectului şi responsabilul cu promovarea imaginii şcolii şi relaţii cu presa.
Se va realiza un CD cu înregistrare ISSN, care va cuprinde o revistă cu toate lucrările participanţilor.

i) Rolul partenerilor în proiect: (Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi


arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o
firmă/companie locală sau organizaţie dacă este cazul – cel mult o pagină).
Partenerii implicaţi în proiect:
 Universitateadin Craiova – Departamentul de limbi moderne aplicate
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – susţinerea în desfăşurarea activităţilor proiectului;
 Casa Corpului Didactic Dolj – susţinerea în desfăşurarea activităţilor proiectului;
 Asociaţia “WorkTogether” – sponsorizarea, susţinerea şi sprijinul în desfăşurarea
activităţilor proiectului.
C. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ:

a) Detalii privind cheltuielile:


Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere, parteneriatul şi chitanţa scanată se vor trimite toate
odată la următoarea adresă de e-mail: worktogether15@yahoo.com
Organizatorii vor trimite participanților un email de confirmare a primirii documentelor însoțit
de Link-ul pe Google Meet pentru desfășurarea activității.
Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către participanţi prin donaţii în sumă de 40
RON ce va fi depusă în contul Asociaţia ”Work Together” RO73RNCB0139120674490001 deschis
la BCR Craiova. Se va specifica pe documentul bancar: Donație pentru Simpozionul
Internațional.
Aceste donaţii vor acoperi costurile pentru tipărirea Diplomelor de participare şi inscripţionarea
Revistei de specialitate pe CD, precum şi pentru taxele poştale percepute pentru expedierea
diplomelor participanţilor din țară și străinătate pentru participarea online, cât și alte cheltuieli
specifice organizării și bunei desfășurări a activității metodice, științifice și culturale
„COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN SITUAŢII EDUCAŢIONALE CUNOAŞTERE –
METODE – COMPETENŢE DIDACTICE”.
De asemenea donaţiile pot fi depuse şi prin mandat poştal pe adresa:
NICOLAE LOREDANA - ASOCIAȚIA ”WORK TOGETHER” Str. Traian Lalescu, nr.6,
Craiova, jud. Dolj, cod poştal: 200040.

b) Mod de certificare/participare: diplomă de participare & CD.

DIRECTOR,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA
PROF. TURCU CRISANDA GEORGIA
FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN SITUAŢII EDUCAŢIONALE
CUNOAŞTERE – METODE – COMPETENŢE DIDACTICE

(INTERCULTURAL COMUNICATION IN EDUCATIONAL SITUATIONS


KNOWLEDGE – METHODS – DIDACTIC SKILLS)
EDIŢIA a VIII-a

Date despre participant:

Nume: ___________________________________________________
Prenume: _________________________________________________
Adresă: __________________________________________________________
________________________________________________________________
Localitate: _____________ Judeţ: _____________
Telefon: ___________
Adresă de e-mail: ___________________________________
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: ______________________________________
Specialitatea_____________________

Nume: ___________________________________________________
Prenume: _________________________________________________
Adresă: __________________________________________________________
________________________________________________________________
Localitate: _____________ Judeţ: _____________
Telefon: ___________
Adresă de e-mail: ___________________________________
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: ______________________________________
Specialitatea_____________________

Date despre lucrare:


Tema lucrării: __________________________________________________
Secţiunea : _____________________________________________________

Mod de participare
O Online
Nr. _______/________ Nr. _______/________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat azi. ............................................

1. Părţile contractante:

A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”, str. Traian Lalescu, nr.6, Craiova,


jud. Dolj, reprezentată prin: director prof. CRISANDA TURCU, în calitate de Aplicant

B. ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................., în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener


în vederea organizării şi desfăşurării SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL
COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN SITUAŢII EDUCAŢIONALE CUNOAŞTERE –
METODE – COMPETENŢE DIDACTICE(INTERCULTURAL COMUNICATION IN
EDUCATIONAL SITUATIONS KNOWLEDGE – METHODS – DIDACTIC SKILLS), organizat în
data de 27 NOIEMBRIE 2020, la Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova.
3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
 Să informeze şcolile despre organizarea simpozionului;
 Să respecte termenul de desfăşurare al simpozionului;
 Să emită şi să distribuie diplomele şi mapele cadrelor didactice participante.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


 Să pregătească o lucrare, un referat pe tema propusă;
 Să mediatizeze simpozionul în unitatea şcolară;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negative imaginea acţiunii.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2020 –
2021.
6. Clauze finale ale acordului:
Simpozionul Internaţional propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Craiova ____________________________________

Director,
Prof. Crisanda Turcu ___________________________________

S-ar putea să vă placă și