Sunteți pe pagina 1din 13

PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

CHIRURGIA DIGESTIVĂ
Intervenția Medicament/Posologie Alergie Durata
chirurgicală
Chirurgia gastro- Clindamicina 600 mg + Gentamicină 3 mg/kgc
duodenală (inclusiv Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau Doza unică
gastrotomia Vancomicină 1 g + Gentamicină 3 mg/kgc
endoscopică)
Chirurgia biliară cu Clindamicina 600 mg + Gentamicina 3 mg/kgc
instrumentarea sau Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau
deschiderea căii biliare Vancomicină 1g + Gentamicină 3 mg/kgc
principale sau Doza unică
Colecistectomie Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Metronidazol 2 g + Gentamicină 3 mg/kgc
laparoscopică
Clindamicina 600 mg + Gentamicina 3 mg/kgc
Chirurgia pancreatică Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau Doză unică
Vancomicină 1g + Gentamicină 3 mg/kgc
Clindamicina 600 mg + Gentamicina 3 mg/kgc
Chirurgia hepatică Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau Doză unică
Vancomicină 1g + Gentamicină 3 mg/kgc
Chirurgia esofagiană Clindamicina 600 mg + Gentamicina 3 mg/kgc
(fară plastie colică) Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau Doză unică
Vancomicină 1g + Gentamicină 3 mg/kgc
Hernia/eventrația cu Clindamicina 600 mg + Gentamicina 3 mg/kgc
montarea Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) sau Doză unică
unei plase de Vancomicină 1g + Gentamicină 3 mg/kgc
substituție
Hernie/eventrație
necomplicată, inclusiv Nu necesită antibioprofilaxie.
laparoscopic
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

CHIRURGIA DIGESTIVĂ
Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Apendicectomia
(apendicita acută
necomplicată: Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) + Metronidazol 2 g Metronidazol 2 g + Gentamicina 3 mg/kg Doza unică
apendicita catarală, preop.
apendicita flegmonoasă)
Clindamicina 600 mg (reinjectare 600 mg la 6 h) +
Gentamicina 3 mg/kgc
Chirurgia colorectală Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) + Metronidazol 2 g sau Doza unică
electivă preop. Metronidazol 2 g + Gentamicină 3 mg/kgc
sau
Metronidazol 2 g + Ciprofloxacina 400 mg
Clindamicina 600 mg preop. (reinjectare 600 mg la 6 h),
apoi 600 mg la 8 h + Gentamicină 3 mg/kgc preop.
Chirurgia colorectală de Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h), apoi 1,5 g la 8 h + sau
urgență Metronidazol 2 g preop. + Gentamicină 3 mg/kgc preop. Vancomicină 1 g preop., apoi 1 g la 12 h + Metronidazol 24 h
2 g preop., + Gentamicină 3 mg/kgc preop.

Clindamicina 600 mg preop. (reinjectare 600 mg la


6 h), apoi 600 mg la 8 h + Gentamicina 3 mg/kgc
Chirurgie proctologică Metronidazol 2 g preop. sau Doza unică
Metronidazol 2 g + Gentamicină 3 mg/kgc
sau
Metronidazol 2 g + Ciprofloxacină 400 mg
Clindamicina 600 mg preop. (reinjectare 600 mg la
Plăgi abdominale Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) + Metronidazol 2g 6 h), apoi 600 mg la 8 h + Gentamicina 3 mg/kgc
penetrante preop. + Gentamicina 3 mg/kgc preop. sau 24 h
Vancomicina 1 g preop.,apoi 1 g la 12 h +
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

Metronidazol 2 g preop.+ Gentamicina 3mg/kgc


preop.
Inserție cateter de
dializă peritoneală Vancomicina 1 g cu 12 h înaintea procedurii Doză unică

CHIRURGIA DIGESTIVĂ
Intervenția Medicament/Posologie Alergie Durata
chirurgicală
Clindamicina 600 mg + Gentamicină 3 mg/kgc
sau
Chirurgia intestinului Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) + Metronidazol 2 g preop. Metronidazol 2 g + Gentamicină 3 mg/kgc
subțire sau Doză unică
Metronidazol 2 g + Ciprofloxacina 400 mg
-doar în caz de imunosupresii semnificative
Splenectomie Ampicilină/ Sulbactam 3 g preop. (reinjectare 1,5 g la 2 h) Metronidazol 2 g + Gentamicina 3 mg/kgc Doză unică

Laparotomie fără Vancomicină 1 g + Gentamicină 3 mg/kgc


deschiderea tubului Cefuroxim 1,5 g Clindamicina 600 mg + Gentamicină 3 mg/kgc Doză unică
digestiv
Gastrostomie Cefuroxim 1,5 g Vancomicină 1 g + Gentamicină 3 mg/kgc
percutană Clindamicina 600 mg + Gentamicină 3 mg/kgc Doză unică
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCTIVĂ


Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Chirurgia plastică si reconstructivă: Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicină 1 g Doza unică
clasa I Altemeier
Amoxicilină/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h)
Chirurgia plastică si reconstructivă: Vancomicină 1g + Metronidazol 2 g Doza unică
clasa II Altemeier Sau: Ampicilină/ Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la
2 h)

CHIRURGIA ORL, STOMATOLOGICĂ ȘI CERVICO-FACIALĂ


Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Chirurgia rinologică cu montarea Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doza unică
unui grefon
Chirurgia cervico-facială cu Amoxicilină/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h), Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12
deschidere buco-faringiană apoi 1,2 g la 6 h h + Metronidazol 2 g preop., apoi 2 g
Sau: Ampicilină/ Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la la 24 h + Gentamicina 3 mg/kgc 48 h
Chirurgie naso-sinusală cu meșaj 2 h), apoi 1,5 g la 6 h preop., apoi 3 mg/kg la 24 h

Chirurgia alveolară
Chirurgia glandelor salivare Ampicilina 2 g cu 30 min înainte de procedură Vancomicina 1 g cu 1 h înainte de Doza unică
Chirurgia velo-palatină procedură
Amigdalectomie
Cervicotomia Nu necesită antibioprofilaxie
Extirparea ganglionară
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

MANEVRE ENDOSCOPICE ȘI RADIOLOGIE INERVENTIONALĂ


Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Endoscopia de căi biliare pentru diverse procese
obstructive Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
Scleroza de varice esofagiene
Ligatura de varice esofagiene sângerande
Gastrostomie endoscopică
Radiologie interventională Nu necesita antibioprofilaxie

CHIRURGIE OFTALMOLOGICĂ
Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Durata
Implant ocular, cataractă diabetică Fluorochinolonă p.o. Doză unică

Plăgi oculare Administrare topică de antimicrobiene (1 picătură la 5-15 min cu 1 h înainte de intervenție): 24 h
fluorochinolone sau aminoglicozide.
Alte tipuri de chirurgie de corecție Nu necesită antibioprofilaxie
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
Intervenția chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Proteza articulară Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h), apoi 1,5 g la 8 h Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h 48 h
Chirurgie ortopedică+
material de osteosinteză
Grefă osoasă Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
Ligamentoplastie
Fractură închisă
Artroscopie
Fractură deschisă (tip I și II)* Amoxicilina/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h), apoi 1,2 g
Plagă articulară la 8 h Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h + 48 h
Plagă înțepată sau: Ampicilina/Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la 2 h), apoi Metronidazol 2 g preop., apoi 2 g la 24 h
Mușcătură umană 1,5 g la 8 h
Fractură deschisă tip III* Amoxicilina/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h), apoi 1,2 g Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h + 48 h
la 8 h Metronidazol 2 g preop., apoi 2 g la 24 h +
sau: Ampicilina/Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la 2 h), apoi Gentamicina 3mg/kgc preop., apoi 3
1,5 g la 8 h + Gentamicina 3 mg/kgc preop., apoi 3 mg/kgc la 24 h mg/kgc la 24 h
Politraumatisme cu șoc Amoxicilina/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h) Vancomicina 1 g preop. + Metronidazol 2 g Doza unică
hemoragic preop. + Gentamicina 3 mg/kgc
Mușcătură câine/pisică Amoxicilina/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h), apoi 1,2 g
la 8 h Doxiciclina 100 mg preop., apoi 100 mg la 21 zile
sau: Ampicilină/Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la 2 h), apoi 12 h
1,5 g la 8 h
*Clasificarea Gustilo-Anderson a fracturilor deschise:
Tip I : fractură deschisă cu o plagă curată punctiformă mai mică de 1 cm;
Tip II: fractură deschisă cu o plagă mai mare de 1 cm, fără lambouri sau strivire pe părți moi;
Tip III A: lambouri sau strivire a părților moi , dar cu osul acoperit de părți moi;
Tip III B: lambouri sau strivire a părților moi cu deperiostare extinsă a osului, contaminare masivă;
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

Tip III C: asociere cu leziunea unui ax vascular major care impune sutură, plastie vasculară.

NEUROCHIRURGIE
Intervenția chirurgicală MedicamentPosologie Alergie Durata
Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h)
Drenaj intern sau extern Vancomicina 1 g preop. Doza unică
sau: Oxacilina 2 g preop. (reinjectare 1 g la 2 h)
Craniotomia Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică

Neurochirurgia pe cale trans- Amoxicilină/Clavulanat 2,4 g preop. (reinjectare 1,2 g la 2 h)


sfenoidală sau trans- Vancomicina 1 g preop. Doză unică
labirintică sau: Ampicilină/Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 g la 2 h)
Chirurgia coloanei fară Oxacilină 2 g preop. (reinjectare 1 g la 2 h)
material de osteosinteză Vancomicina 1 g preop. Doză unică
sau: Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h)
Chirurgia coloanei cu material Cefuroxim 1,5 g preop (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
de osteosinteză
Chirurgia tumorală a Nu necesită antibioprofilaxie
coloanei: biopsie
Chirurgia tumorală a Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
coloanei: rezecție tumorală
Plăgi cranio-cerebrale, Amoxicilină/Clavulanat 2,4 g preop. , apoi 1,2 g la 6 h
fractură de bază craniu și Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h 48 h
rinoree Sau: Ampicilina/Sulbactam 1,5 g preop., apoi 1,5 g la 6 h
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

CHIRURGIA CARDIOTORACICĂ ȘI VASCULARĂ


Intervenţia chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata
Chirurgia cardiacă Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Cefuroxim:
Doză unică sau
Chirurgia aortei Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. 1,5 g la 8 h pt.
24-48 h
Chirurgia vasculară a Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop.
membrelor inferioare și a Vancomicina:
vaselor mari Doză unică sau
Chirurgia carotidiană cu Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. 1g la 12 h pt.
angioplastie protetică 24-48 h

Montare de stimulator cardiac Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop.

Chirurgia venoasă Nu necesită antibioprofilaxie


Amoxicilină/Clavulanat 2,4 g preop., apoi 1,2 g la 6 h Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h +
Amputația de membre Metronidazol 2 g preop.,apoi 2 g la 24 h +
sau: Ampicilină/Sulbactam 1,5 g preop. (reinjectare 0,75 Gentamicina 3 mg/kgc preop.,apoi 3 mg/kg la 24 48 h
g la 2 h), apoi 1,5 g la 6 h h
Rezecția pulmonară (inclusiv
cea video-asistată) Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
Chirurgia mediastinului

Plăgi toracice operate Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1,5 g la 3 h), apoi 1,5 Vancomicina 1 g preop., apoi 1 g la 12 h 48 h
g la 8 h
Drenaj toracic Nu necesită antibioprofilaxie
Mediastinoscopia
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

Chirurgia carotidiană Cefuroxim 1,5 g prep. (reinjectare 1,5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică

CHIRURGIA GINECOLOGICA
Intervenţia chirurgicală Medicament/Posologie Alergie Durata

Histerectomie Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1.5 g la 3 h) + Clindamicina 600 mg + Gentamicină 3 mg/kgc
Chistectomie Metronidazol 2 g preop. sau Doză unică
Salpingectomie ectopica Metronidazol 2 g + Gentamicină 3 mg/kgc

Chirurgie mamara: Cefuroxim 1,5 g preop. (reinjectare 1.5 g la 3 h) Vancomicina 1 g preop. Doză unică
mastectomie
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

Profilaxia endocarditei bacteriene


Situații în care profilaxia endocarditei bacteriene este recomandată

1. Afecțiuni cardiace asociate cu endocardita

• afecțiuni cu risc înalt:


- proteze valvulare – proteze biologice și homogrefe, ca și proteze mecanice
- endocardita bacteriană în antecedente
- afecțiune cardică congenitală cianogenă complexă (ex.: ventricul unic, transpoziție de mari vase, tetralogia Fallot)
- șunturi sau conducturi pulmonare construite chirurgical

• afecțiuni cu risc moderat:


- majoritatea celorlalte boli cardiace congenitale sau defectelor valvulare dobândite; cardiomiopatia hipertrofică; prolapsul mitral cu regurgitare

2. Proceduri dentare sau alte proceduri în care profilaxia trebuie considerată la pacienți cu afecțiuni cardiace cu risc moderat sau înalt

• dentare:
- extracții, proceduri periodontale
- implant, tratamentele de canal, montarea de dispozitive antibiotice subgingivale
- benzi ortodontice inițiale; administrarea de anestezic local intraligamentar
- proceduri de curățare a dinților/implanturilor în situația în care este anticipată sângerarea

• respiratorii:
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

- tosilectomie/adenoidectomie, chirurgia la nivelul mucoasei respiratorii, bronhoscopia rigidă

• gastro-intestinale:
- scleroterapia varicelor esofagiene; dilatatia de stricturi esofagiene; ERCP cu obstrucție biliară
- chirurgia tractului biliar; chirurgia pe/prin mucoasa intestinală
• genito-urinare:
- chirurgia prostatei; cistoscopia; dilatația uretrei

Situații în care profilaxia endocarditei bacteriene nu este recomandată

1. Afecțiuni cardiace cu risc neglijabil (similar cu populația ce nu prezintă afecțiune cardiacă):


- defect septalatrial (ostiumsecundum) sau defect septalatrial/ventricular reparat, sau persistența de duct arterial (după vârsta de șase luni)
- by-pass coronarian în antecedente; prolaps mitral fără insuficiență mitrală
- sufluri cardiace fiziologice, funcționale sau inocente
- febra Kawasaki sau febra reumatică în antecedente fară disfuncție valvulară
- prezența de stimulatoare cardiace (de toate tipurile) și defibrilatoare implantate

2. Proceduri dentare sau alte proceduri în care profilaxia nu este necesară :

• dentare:
- umplerea cavităților cu anestezic local - montarea de punți cauciucate, îndepărtarea firelor de sutură, îndepărtarea aparatelor ortodontice -
ajustări ortodontice, radiografii dentare - șlefuirea dinților primari
• respiratorii: - intubația traheală, bronhoscopia cu bronhoscop flexibil, montarea tubului de timpanostomie
• gastro-intestinale: - ecografia cardiacă trans-esofagiană, gastro-duodenoscopiafară prelevarea de biopsie
• genito-urinare: - histerectomia pe cale vaginală, nașterea vaginală, operația cezariană - în cazul în care nu sunt infectate: cateterizarea vezicii
urinare, dilatația și chiuretajul uterin, avortul terapeutic, ligatura tubară, inserția/îndepărtarea dispozitivului intrauterin
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

• altele:- cateterismul cardiac, angioplastia cu balon, implantarea de stimulator cardiac sau defibrilator, montarea de stent coronarian - biopsia
cutanată, circumcizia.

Regimuri antibiotice recomandate pentru profilaxia endocarditei bacteriene*


Proceduri dentare și la nivelul tractului respirator superior ce produc bacteriemie (tonsilectomie, bronhoscopie, intubație nazală, montarea sondei
nazogastrice)
Medicament/Posologie Alergie
Clindamicina 600 mg cu 30 min înainte de procedură
Ampicilina 2 g cu 30 min înainte de procedură
sau: Vancomicina
1 g i.v. lent 1 h înainte de procedură
Alternativ, la pacienții ce nu prezinta hipersensibilitate de tip imediat la peniciline: cefuroxima 1,5 g cu 30 min înainte de procedură

Proceduri gastro-intestinale și genito-urinare (chirurgia tractuluigastro-intestinal sau a celui genito-urinar, sau instrumentarea sau chirurgia unui țesut
posibil contaminat cu conținut gastro-intestinal sau genito-urinar)
Pacienți cu risc înalt
Ampicilina 2 g cu 30 min înainte de procedură (reinjectare 1 g după 6 h) + Gentamicina1,5 mg/kgc (a nu se depăși 120 mg) cu 30 min înainte de procedură
Pacienți cu risc înalt alergici la ampicilina
Vancomicina 1 g i.v. lent 1 h înainte de procedură + Gentamicina 1,5 mg/kg (a nu se depăși 120 mg) cu 30 min înainte de procedură
Pacienți cu risc moderat
Ampicilina 2 g cu 30 min înainte de procedură
Pacienți cu risc moderat alergici la ampicilina
Vancomicina 1 g iv perfuzie lentă timp de 1 h înainte de procedură (care să se fi terminat cu 30 min înainte de procedură)
*Cefalosporinele frecvent utilizate nu sunt recomandate. O doză unică administrată parenteral este probabil adecvată pentru ca cele mai multe bacteriemii după
diverse proceduri orale și diagnostice sunt de scurtă durată. Totuși, una sau două doze ulterioare pot fi administrate la 8-12 ore după procedura la pacienți
speciali cum sunt cei spitalizați și care sunt considerați a fi cu risc crescut.
PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ PREOPERATORIE

Obs.În cazul în care recomandările privind antibioprofilaxia endocarditei bacteriene nu coincid cu antibioprofilaxia în funcție de tipul
chirurgiei, se va alege antibioprofilaxia endocarditei bacteriene.