Sunteți pe pagina 1din 1

Stima ți locatari,

În apartamentul 11 de la etajul 2, începând din data de 12.10.2020,


vor fi demarate lucr ări de renovare a apartamentului.
Ne cerem scuze pentru eventualele nepl ăceri și dorim s ă v ă
asigur ăm c ă vom respecta intervalele orare de lini ște ale blocului și
c ă echipa de muncitori va depune toate eforturile necesare pentru
a diminua pe cât se poate zgomotul creat și pentru a p ăstra
cur ățenia în bloc.

V ă mul țumim pentru în țelegere!