Sunteți pe pagina 1din 7

APROBAT,

RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL

________________

PROCEDURĂ DE SISTEM

CONTROLUL PRODUSULUI / SERVICIULUI


NECONFORM

COD PS-04
EDIŢIA : 2

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008


DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZAT


Reprezentant Management Calitate SENATUL
Responsabil Sistem de Management
USAMV CLUJ-NAPOCA
Integrat al Calităţii (RSMC) (RMC)
Preşedinte Senat
Prof. Dr. Mărghitaş Liviu
Prof. Dr. Socaciu Carmen Ec. Poruţiu Viorel Alexandru

__________________________ ___________________________ ___________________________

VALABILĂ DIN DATA DE _______________________________

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca


Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei.
Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 2 din 7
NECONFORM

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Ediţia/ Conţinut sumar sau identificare Elaborat Verificat Aprobat


crt. revizia/ modificare/analiză
data Funcţie, nume, prenume şi semnătură

1. Ed.2 Rev.1/ Elaborare procedură de sistem RSMC RM RECTOR


14.02.2011 PS–04 Ed.2 Rev.1 /14.02.2011
Prof. Dr. Ec. Viorel Prof. Dr.
Socaciu Porutiu Doru Pamfil
Carmen

Cod F-PS-01-03, ed.2, rev. 1


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 3 din 7
NECONFORM

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie activităţile efectuate pentru identificarea, documentarea, evaluarea, separarea,


tratarea produselor/serviciilor neconforme şi înştiinţarea funcţiilor sau părţilor implicate pentru a se
asigura că nu este permisă utilizarea sau livrarea neintenţionată a produselor neconforme cu condiţiile
specificate.
Procedura este aplicată de către toate compartimentele din cadrul Directiei Administrative
USAMV Cluj-Napoca.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1. MSMC - Manualul de management al calitatii ;


2.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
2.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI ŞI DEFINIŢI

Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi


MSMC.
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţine termenul:
 Produs = rezultat al unui proces (SR EN ISO 9000:2006).

3.2. PRESCURTĂRI

DGA - Director General Administrativ;


RM- Reprezentant Management Calitate ;
SMC- Sistem de management al calitatatii ;
MSMC- Manualul sistemului de management al calitatii  ;
PS- Procedură de sistem calitate ;
RSMC Responsabil al sistemului de managemental calitatii ;
RNAc/Ap - Raport de neconformităţi, acţiuni corective/acţiuni preventive.
DA- Directia Administrativa
RN- Raport de neconformitate
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 4 din 7
NECONFORM

4. SCHEMA PROCESULUI DE TRATARE A PRODUSULUI NECONFORM

Verificarea
produsului/ 1. Identificarea serviciului neconform
serviciului
a) achizitionat b) servicii c) la furnizare
administrative

returnare
De
ci
zie

2. Analiza şi tratarea produsului/


utilizare serviciului neconform
cu derogare
a) Corectare b) Livrare cu derogare

Livrare

3. NU STOP
Necesitatea
de acţiuni
corective ?

DA

Se aplică PS-05
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 5 din 7
NECONFORM

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. Identificarea produsului/serviciului neconform


Identificarea de produs/serviciu neconform are loc în urmatoarele situaţii:
 la recepţia materialelor sau alte produse aprovizionate;
 la controlul pe flux sau final al produsului/serviciului;
 la furnizarea produsului/serviciului.
Identificarea se face de către:
 comisia de recepţie pentru produse aprovizionate;
 seful serviciului, la controlul pe flux sau final;

5.2. Analiza şi tratarea produsului neconforme


5.2.1 La receptie
În cazul în care la recepţia materialelor sau altor produse aprovizionate se identifică produs
neconform se analizează de către comisia de recepţie.
Produsele neconforme depistate la receptie sunt izolate in spatii amenajate, identificate si marcate
astfel incat sa existe asigurarea ca acestea nu se utilizeaza.

5.3. Necesitatea de acţiuni corective 


Dacă analiza produsului/serviciului neconform demonstrează că există cauze sistematice acesta
putând să reapară se aplică PS-05: "Acţiuni corective şi preventive".

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. Director General Administrativ


 Analizează şi decide returnarea materialelor neconforme la furnizor sau utilizarea cu derogare;
 Decide privind livrarea cu derogare;
 Ia măsuri corespunzătoare privind produsul neconform detectat după furnizare.

6.2. RM şi RSM


 Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a acestuia
împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;
 Poate dispune acţiuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;
 Poate verifica modul în care aceste acţiuni au fost realizate;
 Constată rezolvarea produsului/serviciul neconform şi eficacitatea acţiunii corective;
 Poate propune acţiuni de îmbunătăţire.
 Tine evidenta Rapoartelor de neconformitate in Registrul R-PS-04-01

6.3. Seful Serviciului


 Identifica produse neconforme la inspectiile pe flux si la final.
 Documenteaza neconformitatea in Raportul de Neconformitate cod F-PS-04-01 si o inregistreaza
in Registrul rapoartelor de neconformitate cod R-PS-04-01
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 6 din 7
NECONFORM

 Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a acestuia


împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;
 Poate dispune acţiuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;
 Poate verifica modul în care aceste acţiuni au fost realizate;
 Constată rezolvarea produsului/serviciul neconform şi eficacitatea acţiunii corective;
 Poate propune acţiuni de îmbunătăţire.
6.4. Responsabilul cu aprovizionarea
 Analizeaza si decide impreuna cu Seful Serviciului utilizator/RM returnarea materialelor
neconforme la furnizor ;
 Analizeaza impreuna cu/Seful Serviciului utilizator/RM utilizarea produsului neconform daca
neconformitatea nu afecteaza calitatea produsului finit.

6.5. Conducatorul compartimentului (Biroului)


 Analizeaza, impreuna cu Seful Serviciului /RM situatiile de produs/serviciu neconform si
stabileste modul de tratare al acestuia ;
 Dispune corectii, actiuni corective/preventive la neconformitatile constatate ;
 Verifica modul in care aceste actiuni au fost realizate.

6.6. Comisia de receptie


 Identifica produse neconforme la receptia cantitativa si calitativa.

7. ÎNREGISTRĂRI :
Nr. Înregistrare Suport Completează Loc de păstrare Durata
crt
.
Registru de evidenta
1. Rapoartelor de R-PS-05-01 RM sau RSMC RM sau RSMC 3 ani
neconformitate
Nota de returnare la Hârtie Responsabil Responsabil
2. 3 ani
furnizor ( fax ) aprovizionare aprovizionare
Dispoziţie de livrare Compartiment
3. Hârtie Compartiment implicat 3 ani
cu derogare implicat

8. ANEXE :

8.1. Anexa 1 – Registru de evidenta a Rapoartelor de neconformitate – cod R-PS-04-01


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PS-04
TINERETULUI ŞI SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE Ş TIINŢ E AGRICOLE EDIŢIE: 2
CALITĂŢII
Ş I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
PROCEDURĂ DE SISTEM REVIZIE: 1
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CONTROLUL Data: 14.02.2011
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro PRODUSULUI/SERVICIULUI
PAG. 7 din 7
NECONFORM

Anexa 1
COD R-PS-04-01/Ed. 2, rev1

REGISTRU DE EVIDENTA A RAPOARTELOR DE NECONFORMITATE

Nr. Nr.RN/ Serviciul/ Produsul/ Nr. Lot/ Cantitate Solutie adoptata Cine a
crt data Compartiment Serviciul Nr. -Corectare sau inregistrat/
neconform Contract reprocesare data
-Rebut
-Returnare la
furnizor
-Declasare
-Utilizare ca atare