Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 13

ACS Victoria Delta Tulcea


Str. Aleea Cristina Nr.6 Tulcea
CUI 37168039
Email acsvdeltatulcea@gmail.com

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr.292


din data de 20.08.2019 având titlul PromovareaSportuluidePerformanta care are loc în perioada
01.09.2019-30.11.2019 în valoare de 27.778,00 lei.

Data:

Reprezentant legal Coordonator proiect

Numele şi prenumele Nanu Emil Numele şi prenumele Nanu Emil


Semnătura ____________________ Semnătura ___________________

Ştampila organizaţiei

ANEXA 14
Formular pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr.: 292 încheiat în data de 20.08.2019


Organizaţia/ Instituţia:ASOCIATIA CLUB SPORTIV VICTORIA DELTA TULCEA
- adresa: Tulcea, str Aleea Cristina nr 6, bloc 6 , scara B ap 8 , judet Tulcea
- telefon/fax: _________________________________________________________________
- email: _____________________________________________________________________
Denumirea proiectului
Data înaintării raportului

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu
alţi parteneri etc.)
2. Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA . Daca NU, expuneţi motivele şi
propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în
contract)
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în
concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)

Rezultatele clubului ACS Victoria Delta Tulcea in anul 2019


- Locul III la Turneul ,,Cupa Collage 2019’’Constanta cu grupa de copii nascuti 2012 Iunie 2019
- Locul II in Campionatul Judetean Juniori C cu grupa de copii nascuti 2005-2006 Iunie 2019
- Locul I la Turneul ,, Muntenia Festival Fotbal’’ Predeal-Brasov cu grupa de copii nascuti 2011
Iunie 2019
- Locul III la Turneul ,,Kinder Sea Cup’’ Constanta cu grupa de copii nascuti 2005-2006 Iunie
2019
- Mini-turneu Cupa,, Vila Enescu’’ 2019 Moeciu-Brasov cu grupa de copii nascuti 2005-2006
August 2019
- Organizatori si participare la ,, Memorialul Adrian Ciciric’’ Editia I cu grupa de copii nascuti
2005-2006 August 20019
- Locul III la Turneul ,, Cupa Stars’’ Braila cu grupa de copii nascuti 2010-2011 Septembrie 2019
- Locul I in Campionatul Judetean ,, Liga Elitelor’’ Juniori C si paricipare Faza Regionala
,competitie organizata de Federatia Romana de Fotbal cu grupa de copii nascuti 2005-2006
Octombrie 219
- Locul I la Turneul ,,Cupa Victoria 209’’ organizat de catre clubul nostru cu grupa de copii
nascuti 2005-2006 Noiembrie 2019
- Locul VI la Turneu International ,, AUTUMN CUP SHERIFF’’2019 Tiraspol - Republica
Moldova la grupa de copii nascuti 2005-2006 Noiembrie 2019
- Locul VII la Turneul Interational ,, AUTUMN CUP SHERIFF’’2019 Tiraspol – Republica
Moldova la grupa de copii nascuti 2007-2008 Noiembrie 2019
- Locul I la Turneul ,, Sarichioi Cup 2019’’ Sarichioi-Tulcea la grupa de copii nascuti 2007-2008
Decembrie 2019
- Locul II la Turneul ,, Sarichioi Cup 2019’’ Sarichioi-Tulcea la grupa de copii nascuti 2009
Decembrie 2019
- Locul II la Turneul ,,Cupa Craciunului 2019’’ Slobozia la grupa de copii nascuti 2011
Decembrie 2019
- Locul II la Turneul ,, Cupa Craciunului 2019’’ Slobozia la grupa de copii nascuti 2012
Decembrie 2019
II. Raport financiar
1. Date despre finanţare:

- valoarea totală a proiectului, lei conform contractului de finanţare nr. 292 din data 20.08.2019, din
care:

- contribuţie proprie a beneficiarului lei 20.469,00 lei;

- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local lei 25.000,00 lei;