Sunteți pe pagina 1din 14

Nr. : CSSM 009 din 28.11.

2013
RAPORT DE VIZITA SANTIER (TARGOVISTE)
Intocmit in urma vizitei efectuate in data de 28.11.2013 de catre George Rauti , in calitate de
membru al serviciului extern de prevenire si protectie in munca
In urma vizitei au fost constatate urmatoarele NECONFORMITATI:

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
1. Lipsa echipamentului Masura 1:
individual de protectie Lucratorii din santier, vor
specific activitatilor purta cel putin EIP minim,
desfasurate. indicat de catre angajator in
1)Lucratorii din cadrul functie de zona de activitate,
santierului care pe intreaga durata a
desfasoara activitati la desfasurarii lucrarilor la sol,
sol, nu poarta (vezi HG.1048/2006,
echipamentul individual ANEXA Nr.3, Lista
de protectie minim (casca orientativa si neexhaustiva
de protectie, manusi, a activitatilor si sectoarelor
Fig.1.1 bocanci, vesta) (vezi de activitate care pot
fig.1.1, fig.1.2, fig.1.3, necesita utilizarea E.I.P,
fig.1.4, fig.1.5, fig.1.6, punctul 6).
fig.1.7, fig.1.8).
Risc:
1)Vatamarea/accidentarea
lucratorilor datorata
nepurtarii echipamentului
individual de protectie.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1; Masura 1:
Fig.1.2 06.12.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
masurii.

Fig.1.3

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Fig.1.4

Fig.1.5

Fig.1.6

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Fig.1.7

Fig.1.7

Fig.1.8

Fig.1.9

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
2. Lipsa mijloacelor de Masura 1:
siguranta specifice Lucratorii vor desfasura
pentru lucrul la inaltime lucrul la inaltime purtand
1)Lucrul la inaltime este E.I.P specific complet
desfasurat (casca, manusi, incaltaminte
necorespunzator, fara protectie, vesta, centura
purtarea echipamentului complexa) pentru
individual de protectie prevenirea/ evitarea
specific (centura accidentarii.
complexa de siguranta, Conform HG.1048/2006,
casca, manusi, ANEXA Nr.3, LISTA
incaltaminte protectie) si orientativa si neexhaustiva
asigurarea lucratorului. a activitatilor si sectoarelor
(vezi fig.2.1, fig.2.2, de activitate care pot
fig.2.3, fig.2.4) necesita utilizarea de
Risc: echipament individual de
Fig.2.1 protectie, punctul 1, 8, 9).
1)Vatamare/accidentare
sau deces a lucratorilor
Masura 2:
prin cadere de la inaltime.
Lucratorii vor purta
echipamentul individual de
protectie pentru a se proteja
impotriva unuia ori mai
multor riscuri care ar putea
sa le puna viata in pericol,
securitatea si sanatatea la
locul de munca. (Conform
HG.1048/2006, art.3 alin
1).
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
Fig.2.2 masurii.
Masura 2:
Masura 2: Lucratorul / Executantul.
06.12.2013, cu
mentinerea permanenta a
masurii.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
3. Lipsa protectiei in Masura 1:
timpul utilizarii Utilizarea fierastraului cu
fierastraului circular cu masa fixa in spatii amenajate
masa fixa corespunzator si avand
1)Utilizarea fierastraului aparatorile de protectie
circular cu masa fixa in montate pentru a se inlatura
conditii riscuri de accidenare prin
necorespunzatoare, fara contactul mecanic. (conform
aparatoarea de protectie HG.1146/2006, ANEXA
montata, lipsit de Nr.1, privind Cerintele
protectie impotriva minime pentru aplicarea
intemperiilor in spatiul art.4 alin.(1), lit.1) pct. (ii)
deschis si cu risc de si lit. (b) din hotarare,
electrocutare in urma punctul 2.8.1, punctul
alimentarii de la retea. 2.8.2)
(vezi fig.3.1, fig.3.2)
Masura 2:
Fig.3.1 Risc:
Echipamentele de munca si
1) Vatamare/accidentare elementele lor componente
a lucratorilor in urma trebuie sa fie stabilizate prin
contactului cu discul fixare. (conform
fierastraului circular cu
HG.1146/2006, ANEXA 1,
masa fixa.
Cerinte minime pentru
aplicarea art.4 alin. 1), lit.
a) pct.ii) lit.b) din hotarare.
Punctul 2.6 Dispozitii
generale.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
masurii.
Masura 2:
Masura 2: Conducatorul locului de
Fig.3.2 06.12.2013, cu munca/ Seful de santier.
mentinerea permanenta a
masurii.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
4. Cabluri electrice utilizate Masura 1:
necorespunzator. Cablurile electrice vor fi
1)Cablurile electrice sunt pozitionate la
folosite in conditii semiinaltime, ferite de
necorespunzatoare, nefiind riscurile mecanice (vezi
dispuse la semiinaltime, HG.300/2006,
lucratorii fiind supusi SECTIUNEA A 2-A
riscului de electrocutare posturi de lucru in
prin atingere directa sau santiere, in exteriorul
indirecta. (fig.4.1, fig.4.2, incaperilor, punctul 2
fig.4.3, fig.4.4, fig.4.5, privind Instalatii de
Fig.4.1 fig.4.6). distributie a energiei).
Risc:
Masura 2:
1)Vatamarea/Electrocutarea
Instalatiile de distributie a
directa /indirecta a
energiei electrice care se
lucratorilor.
afla in incinta santierului in
special cele care sunt
2)Vatamarea/Electrocutarea
supuse influentelor
directa /indirecta a
externe, trebuie verificate
lucratorilor.
periodic si intretinute
corespunzator.
Termen de realizare Responsabil
Fig.4.2 Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Masura 2: Masura 2:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Fig.4.3

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
5. Existenta mijloacelor de Masura 1:
circulatie/ traversare Pentru siguranta
necorespunzatoare. lucratorilor scarile din
1)Scari necorespunzatoare incinta santierului se vor
conform prevederilor utiliza tinand cont de
minime ale HG 300/2006 stabilitatea la sol, unghiul
privind santierele de inclinare, inaltimea la
temporare si mobile si care se va urca.
prevederile securitatii si (conform HG.300/2006,
sanatatii in munca.(vezi, vezi SECŢIUNEA a 2-a
fig.5.2, fig.5.3, fig.5.4, Posturi de lucru din
Fig.5.1 fig.5.7, fig.5.8, fig.5.9). santiere, în exteriorul
încăperilor, punctul 6).
2)Podetele de trecere sunt
improvizate, Masura 2:
necorespunzatoare Podetele de trecere se vor
(fara
mana curenta, inlocui cu cele din material
cu
instabilitate, inguste). (vezidur (sau dimensionat in
fig.5.1, fig.5.5, fig.5.6). conformitate cu sarcina la
care va fi supus) cu mana
3)Lucratorii utilizeaza cai curenta pentru prevenirea
de circulatie periculoase caderii de la inaltime.
pentru deplasarea acestora
Fig.5.2 in incinta santierului. (vezi Masura 3:
fig.5.2). Caile de circulatie destinate
Risc: lucratorilor se vor amenaja
1)Vatamare/accidentare in asa fel incat deplasarile
acestora sa fie facut in
prin dezechilibrare si
siguranta fara a le periclita
cadere de la inaltime a siguranta.
lucratorilor.
Masura 4:
2)Vatamare/accidentare a Scarile trebuie sa aiba o
lucratorilor prin rezistenta suficienta si sa
dezechilibrare si cadere de fie corect intretinute, corect
la inaltime. utilizate, in locuri
corespunzatoare si conform
3)Vatamare/accidentare a destinatiei lor. (conform
lucratorilor prin H.G 300/2005, ANEXA
Fig.5.3 dezechilibrare si cadere de Nr.4, Partea B, Cerinte
minime specifice pentru
la inaltime.
posturile de lucru din

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


santiere, Sectiunea a 2-a
(posturi de lucru din
santiere, in exteriorul
incaperilor) punctul 6.4.

Termen de realizare Responsabil


Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu mentinerea Conducerea societatii
Fig.5.4 permanenta a masurii. subcontractoare / Seful de
santier.

Masura 2: Masura 2:
06.12.2013, cu mentinerea Conducerea societatii
permanenta a masurii. subcontractoare / Seful de
santier.

Masura 3: Masura 3:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.
Fig.5.5 Masura 4: Masura 4:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Fig.5.6

Fig.5.7

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Fig.5.8

Fig.5.9

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
6. Lipsa semnalizarii de Masura 1:
securitate in munca Santurile/excavatii din
specifica santierelor. zona santierului se vor
1)Locuri semnaliza corespunzator
periculoase
nesemnalizate permanent (banda de
cu o culoare de avertizare atentionare/semnalizare
si/sau cu panouri cu risc deavand in componenta
coliziune cu obstacole prin culoarea rosu si alb,
cadere a persoanelor de la reprezentand semnal de
inaltime. (vezi fig.6.1, avertizare asupra unui risc
fig.6.2, fig.6.3, fig.6.4, sau unui pericol).
Fig.6.1 fig.6.5, fig.6.6) -(conform, vezi
HG.971/2006, ANEXA
Nr.5, Cerinte minime
Risc: privind semnalizarea
1)Vatamare/accidentare a obstacolelor si a locurilor
periculoase si pentru
lucratorilor prin cadere de
marcarea cailor de
la inaltime.
circulatie, punctul 1
(semnalizarea
obstacolelor si a locurilor
periculoase);
Fig.6.2 -conform, vezi
HG.300/2006,
SECŢIUNEA a 2-a
Posturi de lucru din
santiere, în exteriorul
încăperilor, punctul 10
Excavatii, puturi, lucrari
subterane, tuneluri,
terasamente).
Termen de realizare Responsabil
Masura 1; Masura 1:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
Fig.6.3
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Fig.6.4

Fig.6.5

Fig.6.6

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
7. Utilizarea cailor de
Masura 1:
circulatie nesigure Caile de circulatie trebuie
1)Lucratorii care sa fie clar semnalizate,
isi
verificate
desfasoara activitatea la sol periodic,
intretinute (conform H.G
utlizeaza cai de circulatie
necorespunzatoare 300/2006, ANEXA Nr.4,
din
incinta santierului ce puncerinte minime de
in pericol sanatatea si securitate si sanatate in
santier, Partea A. Punctul
securitatea acestora. (vezi
fig.7.1) 10.2 (cai de circulatie) si
Risc: marcate permanent de o
1)Vatamare/ accidentare/ culoare de securitate
deces a lucratorilor prin (conform H.G 971/2006,
alunecare, rostogolire sauANEXA Nr.1 cerinte
cadere de la inaltime. minime privind
semnalizarea de
Fig.7.1)
securitate si/sau de
sanatate la locul de
munca, punctul 2.1.4
(modalitati de
semnalizare).
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
8. Lipsa protectiei asupra Masura 1:
Tabloul electric din incinta
instalatiilor de distributie
a energiei electrice din santierului (expus
incinta santierului. influientelor externe)
1)Tabloul electric din trebuie verificat periodic si
incinta santierului nu esteintretinute corespunzator.
protejat impotriva(conform HG 300/2006
ANEXA Nr.4, Partea B,
intemperiilor (ploi, furtuni,
ninsoare etc.). Sectiunea a 2-a (posturi
de lucru din santiere, in
2)Tabloul electric nu este exteriorul incaperilor,
Fig.8.1 semnalizat conform (prin pct.2.1).
imagine care descrie o
situatie sau indica un

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


comportament specific si Masura 2:
care este utilizata pe un Tablourile electrice se vor
panou ori pe o suprafata) semnaliza cu ajutorul unor
Risc: panouri de avertizare
1)Vatamarea/accidentarea (conform HG 971/2006,
lucratorilor ANEXA Nr.2 (cerinte
prin
electrocutare minime privind panourile
directa/indirecta. de semnalizare), pct.3.2
(panouri de avertizare),
2) Vatamarea/accidentarea lit.a); b).
lucratorilor prin
electrocutare
directa/indirecta.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca/ Seful de santier.

Masura 2: Masura 2:
06.12.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca/ Seful de santier.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013


In urma vizitei au fost constatate urmatoarele:

CONFORMITATI

Nr. Elementul analizat

crt Conformitate

1. 1)Zona de activitate in delimitata de


spatiul de lucru al lucratorilor. (vezi
fig.1.1)

Risc diminuat:

1)Risc de vatamare/accidentare a
lucratorilor prin cadere/alunecare.

Fig.1.1

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 28.11.2013