Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 20201200586/29.12.

2020

Către: Gens K2 Centrul de Daune SRL


E-mail: asigurari.sediu@gmail.com

Stimate domn,

Referitor la petiția adresată Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrată sub nr.


20201200586 din data de 03.12.2020, cu privire la dosarul de daună nr. EJ00782344 deschis la
societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., vă informăm că am luat act de cuprinsul
email-ului din data de 15.12.2020, înregistrat cu nr. 20201202226, prin care ne comunicați
soluționarea cazului.
Această adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art. 1 din Legea nr.
554/2004 cu modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu considerație,

Director,

Călin Mihai Rangu Șef Serviciu,

Lidia Iliescu

Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică.

Str. Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod 050092, București,


Tel.: +40 800.825.627; Email: office@asfromania.ro
1/1