Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 20201200589 / 21.12.

2020

Către: DREAM K2 ASIG SRL


Email: asigurari.sediu@gmail.com

Domnului Nae Ion

Stimate domn,

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr.


20201200589 din data de 03-12-2020, cu privire la modalitatea de soluționare a dosarului de daună
nr. EJ00795042 deschis la EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., vă
informăm că am luat act de retragerea reclamației.

Această adresă nu este un act administrativ de autoritate în sensul art.1 din Legea 554/2004 cu
modificările și completările ulterioare și nu este opozabilă terților.

Cu stimă,

Director, Șef serviciu,

Călin Mihai Rangu Lidia Iliescu

„Acesta este un document semnat electronic. Semnătura electronică are valoare legală conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică.”

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București


Tel: +40800.825.627, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro 1/1