Sunteți pe pagina 1din 3

10 A.

Analizaţi următoarele tranzacţii și evenimente:


1. se achiziţionează un utilaj în valoare de 10.000 lei, TVA 19%, plata ulterioară;
achiziție utilaj:
404 Furnizori de imobilizări, crește dat față de furnizor, Dat+, Credit,
4426 TVA deductibilă, crește creanța fiscală privind TVA, A+, Debit,
2131 Echipamente tehnologice, crește valoarea utilajelor, A+, Debit,

11.900 lei % = 404 11.900 lei


10.000 lei 2131 Furnizori de imobilizări
Echipamente tehnologice
1.900 lei 4426
TVA deductibilă

% = 404 Furnizori 11.900 lei


Cont de de imobilizări
imobilizări 10.000 lei
4426 TVA
deductibilă 1.900 lei

Achiziţie de imobilizări, cu plata ulterioară

212 Construcții
2. se înregistrează amortizarea anuală a utilajului în valoare de 2.500 lei;
2131înregistrare
Echipamenteamortizarea
tehnologice anuală:
-cresc cheltuielile cu amortizarea, Ch+, CP-, Debit, 6811 Cheltuieli de exploatare
2133privind amortizarea
Mijloace de transport imobilizărilor
-crește amortizarea utilajelor, Am+, A-, 2813 Amortizarea instalaţiilor și mijloacelor
2111deTerenuri
transport
214 Mobilier, aparatură birotică
2.500
208lei 6811
Alte imobilizări necorporale = 2813 2.500 lei
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalaţiilor și
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizărilor

3. se vinde utilajul după un an de funcţionare la preţul de vânzare de 9.000 lei, TVA 19%,
încasare ulterioară; utilajul a fost achiziționat la costul de 10.000 lei, iar amortizarea
cumulată este în valoare de 2.500 lei.

vanzarea propriu-zisa:
- crește creanța față de debitorii diverși, A+, Debit, 461 Debitori diverși
- crește datoria fiscală privind TVA, Dat+, Credit, 4427 TVA colectată
- cresc veniturile din vânzarea imobilizărilor, V+, Credit, 7583 Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţii de capital
10.710 lei 461 = % 10.710 lei
Debitori diverşi 7583 9.000 lei
Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţii
de capital
4427 1.710 lei
TVA colectată

Descărcarea din gestiune:


-scade valoarea utilajelor, A-, Credit, 2131
-scade amortizarea, Am-, A+, Debit, 2813
-cresc cheltuielile cu cedarea activelor, Ch+, CP-,Debit, 6583

10.000 lei % = 2131 10.000 lei


2.500 lei 2813 Echipamente
Amortizarea instalaţiilor tehnologice
şi mijloacelor de
7.500 lei transport 6583
Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţii de
capital

- vânzare de imobilizări, cu încasare ulterioară:


I. vânzarea propriu-zisă:
461 = % 238 u.m.
Debitori 7583 200 u.m.
diverşi Venituri din vânzarea activelor
şi alte operaţii de capital
4427 38 u.m.
TVA colectată
212 Construcții
II. descărcarea din gestiune:
2131 Echipamente tehnologice

2133 Mijloace de transport

2111 Terenuri

214 Mobilier, aparatură birotică


208 Alte imobilizări necorporale

% = Cont de
281x imobilizări
Amortizarea ...
6583
Cheltuieli privind
activele cedate şi
alte operaţii de
capital

4. se vinde o clădire la preţul de vânzare de 50.000 lei, TVA 19%, încasare ulterioară;
clădirea a fost achiziționată la costul de 120.000 lei, iar amortizarea cumulată este în
valoare de 120.000 lei (activul este integral amortizat);

vanzarea propriu-zisa:
- crește creanța față de debitorii diverși, A+, Debit, 461 Debitori diverși
- crește datoria fiscală privind TVA, Dat+, Credit, 4427 TVA colectată
- cresc veniturile din vânzarea imobilizărilor, V+, Credit, 7583 Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţii de capital

59.500 lei 461 = % 59.500 lei


Debitori diverşi 7583 50.000 lei
Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţii
de capital
4427 9.500 lei
TVA colectată

Descărcarea din gestiune:


-scade valoarea clădirilor, A-, Credit, 212
-scade amortizarea, Am-, A+, Debit, 2812

120.000 lei 2812 = 212 120.000 lei


Amortizarea Construcții
construcțiilor

5. se construieşte o clădire în regie proprie la costul de producţie de 500.000 lei;


obținere clădire în regie proprie:
-crește valoarea imobilizărilor corporale, A+, Debit, 212 Construcții
-cresc veniturile, V+, Credit, 722 Venituri din producția de imobilizari corporale
212=722 500.000 lei