Sunteți pe pagina 1din 5

PUNCTUL 4!!!!!

PROIECT DIDACTIC

DATA: 5.06.2014
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Grădinița de copii Hoisești
GRUPA: mijlocie
PROPUNĂTOR:Grigoraș Mirela
NIVEL DE STUDIU: I
TEMA ANUALĂ: “ Când, cum și de ce se întâmplă?”
DOMENIUL DE ACTIVITATE domeniul științe- activitate matematică
TEMA ACTIVITĂȚII ,,Baloane colorate cu cifre desenate”
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe;

SCOPUL ACTIVITĂȚII :
- consolidarea cunoștiintelor dobândite cu privire la numerația în limitele 1-5 și formarea
șirului crescător și descrescător(de la 1 la 5 și de la 5 la 1);
-consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate și cantitatea la număr;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
O1- să numere în șir crescător si descrescător în limitele 1-5;
O2- să raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr;
O3- să stabilească ordinea în șirul numeric al numărului;
O4- să compare numerele stabilind vecinii lor;
SARCINA DIDACTICĂ: -să recunoască și să denumească cifrele în intervalul 1-5 prin
numărare conștientă în ordine crescătoare și descrescătoare; să asocieze jetonul cu
numărul corespunzător răspunsului corect;
-să realizeze corespondența număr- cantitate;
-să observe cu atenție mulțimile formate;
ELEMENTE DE JOC: surpriza, mânuirea materialului, cooperarea între participanți,
recompensarea cu aplauze;
REGULILE JOCULUI:
Copiii încep și termină lucrul la semnalul educatoare.
Rrezultatul unui copil este al echipei întregi și se răsplătește cu aplauze, se aplaudă
rezultatul bun.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, jocul, demonstrația,
problematizarea;
MIJLOACE ȘI MATERIALE :surpriza, jetoane cu cifre, jetoane cu baloane și baloane
desenate cu cifre;
RESURSE DE TIMP : 20 – 25 minute

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă;

BIBLIOGRAFIE :
~ ,,Programa activităților instructiv educative în gradinița de copii’’, Ed V&I Integral,
Bucuresti, 2000;
~ Ana A.,Cioflica S. M., ,, Jocuri didactice matematice’’,Îndrumător metodic, Ed.
Emia, 2000;
-C. Petrovici, ,,Didactica activităților matematice în grădiniță- Editura Polirom, 2014;
MOMENTELE O DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII STRATEGII EVALUA
LECȚIEI B DIDACTICE RE
O
P. METODE FOR
ME DE
1. Moment Se amenajează sala de grupă cu observarea
organizatoric scaunelele și masuțele distribuite ca la comporta
școală. mentului
Intrarea copiilor în sala de grupă se va copiilor
face ordonat, fiind împărțiți în două
echipe.
2.Captarea Introducerea copiilor in activitate se va conversa- frontală observarea
atenției face prin prezentarea elementului ția capacității
surpriza : un săculeț cu sarcini primit de explicația de atenție
către doamna educatoare de la Zâna voluntară
Vara. Aceasta provoacă copiii la un joc
de verificare a cunoștințelor pentru a
vedea câte au învățat la grădiniță. stimularea
verbala
3.Anunțarea Se anuntă tema și obiectivele lecției. explicația observarea
temei și a -Copii, astăzi vom juca jocul ,, Baloane conversa comporta
obiectivelor colorate cu cifre desenate”. ția mentului
Prezint copiilor săculețul cu surprize copiilor
adus de Zâna Vară și le spun că fiecare frontal
grupă va trebui să răspundă cerințelor
jocului, pentru că la final Zâna Vară ne
va recompensa.
4.Prezentarea Cum am spus că se numește jocul de conversația
conținutului și astăzi? explicația
dirijarea Invit copiii să se așeze pe grupe, pentru
învățării desfășurarea jocului matematic.
EXPLICAREA ȘI
DEMONSTRAREA JOCULUI
Regulile jocului
Pentru acest joc, pe rând, câte un copil
din fiecare echipă, va trebui să extragă
în ordine( 1-5) un bilețel, care va avea exercițiul
sarcina pe care trebuie să o rezolve.Va fi frontal
numit câte un copil care va dori să analiza
rezolve sarcina. Dacă un copil nu se va acțiunilor și
descurca, poate fi ajutat de către un alt raspunsu
coleg. rilor
Jocul de probă
Se realizează un joc de probă. demonstrați
a
5.Obținerea Desfășurarea propriu-zisă a jocului conversa
performanței După ce copiii au înțeles regulile ția
jocului, se trece la executarea jocului
propriu-zis.
Sarcina 1
O1 Câte un copil de la fiecare grupă va veni
în față și va extrage bilețelele cu nr.1.
Educatoarea va citi sarcina pentru grupa exercițiul
nr.1 și 2.
Grupa 1 – numără și așează în șir conversa pe grupe
crescător numerele de la 1 la 5. ția
Grupa nr. 2 – numără și așează în șir
descrescător numerele de la 1 la 5.
Sarcina 2
Voi numi alți doi copii care vor trebui să
extragă bilețelul cu sarcinile numărului
2. capacitatea
O2 Câte un copil va veni și va ridica jetonul de a asocia
cu numărul corespunzător răspunsului numărul la
corect al ghicitorii. cantitate și
I Câte3 roți are o mașină? invers
II Câte degete încap într-o mănușă?
I Câte picioare are găina?
II Câți iezi avea capra din poveste?
Sarcina 3
Voi numi alți doi copii care vor extrage pe grupe
bilețelul cu nr. 3.
I A câta mulțime are cele mai multe
O3 elemente?
II A câta mulțime este mulțimea cu cele exercițiul
mai puține elemente?

COMPLICAREA JOCULUI
Educatoarea cere copiilor să observe cu
atenție mulțimile formate.

O4 Sarcina 4
I A câta mulțime este mulțimea
baloanelor roșii? problematiz
area

II Ce culoare au baloanele din a treia


mulțime?
I Care este vecinul mai mic al lui 3?

II Care este vecinul mai mare al lui 4?

6.Asigurarea Educatoarea va împărți baloane colorate explicația capacitatea


retenției și a pe care sunt desenate cifre. Fiecare copil exercițiul de a observa
transferului va observa cifra pe care o are pe balon. și depista
Copiii se vor grupa după numărul avut pe grupe greșeala
pe balon. făcută spre a
La semnalul educatoarei se sparg o corecta
baloanele care au numărul indicat de
aceasta.

8.Încheierea Se fac aprecieri verbale cu privire la conversația frontală


activității participarea și implicarea copiilor în explicația
jocul propus.
Copiii vor primi recompense de la Zâna
Vară.

S-ar putea să vă placă și