Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Activitatea educativă în școală și în afara ei:

 Am participat în cadrul Proiectul 2018-1-PT01-KA229-047357_4, ERASMUS+


,,Youth on the Heritage Path”, în calitate de profesor responsabil cu coordonarea
activităților practice al grupului ţintǎ pentru fluxul din Portugalia, an școlar
2018/2019;
 Am participat în calitate de profesor voluntar în cadrul proiectului ”Ziua de Curățare
Națională-organizat de SJGDAS Gorj și Let's Do It, Romania!-15 septembrie-2018 în
parteneriat cu Ministerul Mediului și Consiliului Județean Gorj.
 Am participat în calitate de profesor voluntar în cadrul proiectului ”Ziua de Curățare
Națională-organizat de SJGDAS Gorj și Let's Do It, Romania!-24 septembrie-2016 în
parteneriat cu Ministerul Mediului și Consiliului Județean Gorj.

 Am coordonat activitatea în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitarǎ la
Colegiului Auto ”Traian Vuia”an școlar 2018-2019;
 Am participat în calitate de profesor coordonator al eleviilor Colegiului Auto ”Traian
Vuia”la Concursul ”Gorjul Turistic”, ediția a I-a, 27.09.2016 și ediția a II a,
27.09.2017
 Am participat în calitate de profesor însoțior al elevilor Colegiului Auto ”Traian Vuia”
în perioada 28 august-3 septembrie 2016 în cadrul proiectului ”Țara lui Andrei”-
Tabăra Meseriașilor ,organizată de OMV Petrom;
 Am participat la Sesiunea de Mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental
pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane în cadrul proiectului
QualForm-Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională
continuă(POCU/73/6/6/107134) implementat de Asociația Societatea Națională Spiru
Haret pentru Educație,Știință și Cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. An școlar 2018-2019
 Am participat la Seminarul Schimb de bune practice pentru asigurarea calității în
educație, dezvoltare profesională și pentru facilitarea dialogului școală-familie-
comunitate în cadrul proiectului QualForm-Asigurarea CALității educației prin
FORMare profesională continuă(POCU/73/6/6/107134) implementat de Asociația
Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație,Știință și Cultură, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. An școlar
2018-2019
 Am participat la Campania de informare, conștientizare, sensibilizre și motivare
pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli în cadrul proiectului
QualForm-Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională
continuă(POCU/73/6/6/107134) implementat de Asociația Societatea Națională Spiru
Haret pentru Educație, Știință și Cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. An școlar 2018-2019
 Am participat la Programul de schimb de experiență și rețele de sprijin professional
desfășurat în cadrul proiectului QualForm-Asigurarea CALității educației prin
FORMare profesională continuă(POCU/73/6/6/107134) implementat de Asociația
Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație,Știință și Cultură, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. An școlar
2018-2019
 Am participat în cadrul proiectului ”Mărțișorul-Primăvara din suflet meu” februarie-
martie 2019
 Am participat la organizarea și coordonarea la nivel local a Campaniei
Internaționale”19 Zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și
tineri”inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunitților Educative-
Secțiunea România în parteneriat cu Women's Summit Foundation, Geneva 1-19
noiembrie 2018
 Am participat la sesiunea de formare A World of Education în cadrul proiectului
Edmundo februarie 2015
 Am făcut parte din Comisia de Organizare a Concursului pe meserii-Domeniul Turism
și Alimentație-Faza Națională Tg-Jiu 22-26 aprilie 2019
 Am organizat și coordonat activitatea ”Balul Bobocilor” de la Colegiul Auto Traian
Vuia” an școlar 2017-2018
 Am făcut parte din cadrul Comisiei de examen pentru Certificarea a Competențelor
profesionale nivel 5 sesiunea februarie 2017
 Am organizat excursii școlare având prin care s-a urmărit vizitarea principalelor
Obiective turistice ale localităților
 Am participat cu elevii la Târguri de Turism organizate în cadrul Romexpo-București
 Am participat cu elevii la Târgul Gastro-Pan organizat la Târgu –Mureș, Arad
 Am implementat Proiectul Educațional de voluntariat”Alături de bătrâni”parteneri
Asociația „Aproape de Oameni” decembrie 2019
 Am pregătit elevii pentru olimpiadele școlare la nivel local și județean
 Am participat ca supraveghetor la examenul de Bacalaureat

2. Activitatea de perfecționare – metodică și științifică

 Am absolvit ciclul II Studii universitare de masterat sesiunea iulie 2014 din cadrul
Universității ” Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu programul de studii-Administrarea
și conducerea unităților de învățământ -120 credite de studiu transferabile(ECTS)
 Am participat la programul de formare continuă – ,,Dezvoltarea competențelor de
leader în managementul Educațional” – în perioada 11.08. – 31.08.2016, 25 credite
profesionale transferabile.
 Am participat la programul de formare continuǎ- Evaluarea pentru evoluția în cariera
didactică acreditat -în perioada 21.04.2018-16-06.2018, 30 credite profesionale
transferabile
 Am participat la programul de formare continuǎ – Metode și instrumente pentru
incluziune școlară) – în perioada 11.08.2018 – 21.08.2018, 25 credite profesionale
transferabile.
 Am participat la programul de formare continuă”Tranziție de la școală la viață activă-
Firma de exrcițiu”24 ore- perioada 09.02-16.02.2019
 Am obținut gradul didactic II – specialitatea Economia Comerțului, Turismului și
Serviciilor, sesiunea august 2017.
 Am obținut calificativul ,,Foarte bine” în anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019 și 2019-2020.