Sunteți pe pagina 1din 4

ORGANIZATOR GRAFIC

 Clasa a II-a
 Obiectul de studiu: Comunicare în limba română
 Unitatea de conținut: “Semnele de punctuație”

Itemi cu alegere duală – Exemplu:


Itemi de tip pereche – Exemplu:
1.Citiți afirmațiile următoare. Dacă considerați că o afirmație este adevărată,
încercuiți litera A, dacă considerați că este falsă, încercuiți litera F: 1.Stabiliți prin săgeți corespondența propozițiilor exclamative din prima coloană
(A) cu tipul de explamație pe care îl determină din a doua coloană (B)
- Semnul întrebării se folosește la finalul unei propoziții exclamative. (A/F)
Coloana A Coloana B

Bună, Maria! Îndemn

Adu mingea, Grivei! Poruncă

Spălați-vă pe mâini! Salut

La mulți ani, mama! Urare


Itemi cu alegere multiplă – Exemplu:
I. ITEMI
Mirare
Încercuiește răspunsul corect: OBIECTIVI

1 Două puncte se scriu:

a)Între cuvintele unei enumerări

b)La finalul unei propoziții interogative


TIPURI DE ITEMI
c)Când urmează o enumerare
Itemi cu răspuns scurt – Exemplu:

Răspundeți următoarelor situații:

a)La finalul cărei propoziții se folosește semnul întrebării?


___________________________ II. ITEMI
b)Semnul de punctuație pe care îl folosim pentru a separa cuvântul SEMIOBIECTIVI
III. ITEMI SUBIECTIVI
care arată cui ne adresăm de restul propoziției este ________________

Itemi de comletare – Exemplu:

Completați în spațiile libere semnule de punctuație potrivite: ( ? ! .)

Pădurile îmbracă straie viu colorate___ Acum sunt aurii___ Din livezi se
aud zgomote înfundate__ Cine sunt__ Sunt gosodarii care bat nucii__ În
iarbă cad frunctele lemnoase__ - Bine ai venit__ parcă spun și ele
toamnei darnice__

Itemi de tip întrebări structurate – Exemplu:

1. Citește cu atenție textul și răspunde următoarelor întrebări

“Într-o zi de toamnă m-am întâlnit cu prietena mea Alina. Ea mi-a zis:

-Bună!

-Bună! i-am răspuns.

- Mă ajuți, te rog, să culeg strugurii?

-Desigur, să mergem!”

1) Subliniați toate semnele de puntuație prezente în text

2) Explicați utilizarea a două semne de punctuație prezente în text la alegere

3)Care semn de punctuație este cel mai des utilizat în text?


Itemul cu răspuns construit eleborat/ dezvoltat – Exemplu:

Redactați o compunere cu tema „Temele între școală și joacă” Itemi de tip eseu – Exemplu:
de 10-15 rânduri
Elaborați o compunere de 10-15 rânduri despre toamnă.
În compunere veți ține cont de:
În compunere veți ține cont de:
-definirea conceptelor în cuvinte proprii
- Utilizarea tuturor semnelor de punctuație învățate ( ? ! . : , - )
-avantaje/dezavantaje

-exemple

Itemi de rezolvare de probleme – Exemplu:

1.Formulați propoziții despre toamnă care să exprime:

a) o constatare
Itemul cu răspuns construit scurt, puțin e laborat – Exemplu:
b) o întrebare
Elaborați o compunere pornind de la proverbul “Cine se aseamănă se adună”
de 20-30 de rânduri.

În eseu veți ține cont de: c) o exclamare

- Elaborarea și susținerea unei opinii


- Compararea a două sau mai multe lucruri între ele
- Utilizarea corectă a semnelor de punctuație
Bibliografie:

M. Manolescu, I. Neacșu, D. Potolea, Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor – Ghid metodologia general, București,
2010;

Nume student: Matei Andreea- Ancuța, Anul II, PIPP