Sunteți pe pagina 1din 2

MĂSURI PRIVIND APLICAREA SCENARIULUI ROȘU ( INVĂTARE

ONLINE )

1. INVĂȚĂMANT PRIMAR
ORAR
 Clasa pregătitoare , I , II – 8,00 – 11,10 ( ora este de 30 min. ,
pauza de 10 min. )
1. 8,00 – 8,30
2. 8,40 – 9,10
3. 9,20 – 9,50
4. 10,00 – 10,30
5. 10,40 – 11,10
 Invățare SINCRON pe Zoom , Teams , Google classroom;
 Se utilizează orarul clasic;
 Cadrele didactice care predau la invatamantul primar ( limba
engleză , religie , educație fizica ) vor desfasura orele conform
orarului clasic si vor menține legatura cu invațatorul ( vor inștiința
invățătorul in cazul elevilor care absentează in mod repetat ).

2 . INVĂȚĂMANT GIMNAZIAL

ORAR

1. 13, 00 – 13,45
2. 14,00 – 14,45
3. 15,00 – 15,45
4. 16,00 – 16,45
5. 17,00 – 17,45
6. 18,00 – 18,45
Ora este de 45 min. , pauza de 15 min.

ALTE INFORMAȚII

 INVĂȚĂTORII + DIRIGINȚII vor identifica elevii care nu au intrat la


orele online mai mult de 3 zile si vor aduce la cunostința directorului la
sfarșit de saptămană situatia , precizand cauza ( lipsa device etc.);
 Se va inștiința in scris familia elevului care a acumulat in catalog peste 10
absențe nemotivate ;
 Toate c.d.vor completa la sfarșitul lunii FIȘA DE PREZENȚA online care
 va ține loc de condică . Aceasta va fi trimisa pe adresa de email a școlii (
scoala1matca@yahoo.com )in zilele de 30/31 ale lunii ;
 trecerea notelor in catalog se va face conform graficului stabilit in CP din
07.09.2020 ( a doua nota pană la data de 04.12.2020 ) dupa o programare
făcută la solicitarea c.d.;
 la clasele a VIII-a se va continua pregatirea suplimentara la limba romană
și matematică .

DIRECTOR ,

PROF.DAFINA GEORGETA