Sunteți pe pagina 1din 13

DATA- 19.01.

2020
CLASA- a 2-a
ARIA CURRICULARĂ- LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA- COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE- “FARMECUL IERNII”
TITLUL LECȚIEI- “CRĂIASA ZĂPEZII” după Hans Christian Andersen
TIPUL LECȚIEI- TRANSMITERE/ASIMILARE DE NOI CUNOȘTINȚE
SCOPUL- FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE CITIRE CORECTĂ, FLUENTĂ, EXPRESIVĂ
ȘI CONȘTIENTĂ

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1- să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar, respectand semnele de punctuatie;
O2- să identifice elementele esenţiale ale textului (titlu, autor, personaje);
O3- să găsească cuvinte cu înțeles opus sau cu același înțeles pentru cuvintele date;
O4- să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;

STRATEGII DIDACTICE
-metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul.
-mijloace didactice: platforma G-suite, aplicația Meet, manual, caiet, ppt, scrisoare, Kevin.
-forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie- https://www.didactic.ro/materiale-didactice/30762_lectura-explicativa
Durata- 30 de minute
Loc de desfășurare- Meet
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE
LECȚIEI OP. EVALUARE OBS.
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROPUNĂTOAREI ELEVILOR PROCEDEE DIDACTICE ORGANNIZARE
MOMENTUL Se creează condițile Ascultă și conversația - platforma frontal observarea
ORGANIZATORIC optime pentru buna urmează G-suite comportamentu
desfășurare a lecției indicațiile - aplicația lui inițial
online: propunătoarei: Meet
- se asigură ordinea și -au caietele,
disciplina prin cerințe manualele și
verbale; instrumentele de
- elevii sunt rugați să aibă scris la
camerele deschise și îndemână.
microfoanele oprite, fiind
nevoie să le deschidă
atunci când sunt
solicitați;
- să adopte o poziție
corespunzătoare la masa
de lucru.
VERIFICAREA Se face controlul Răspund la -conversația frontal observarea
TEMEI cantitaviv al temei pentru întrebările -explicația sistematică
acasă. Se realizează adresate de
controlul selectiv al propunătoare.
calității temei.
CAPTAREA Propunătoarea solicită Ascultă cu conversația cântec frontal observarea
ATENȚIEI audiția unui cântecel atenție sistematică
despre Crăiasa Zăpezii. cântecelul.
(anexa 1)
ANUNȚAREA Propunătoarea le Ascultă cu -conversația -scrisoarea frontal observarea
TEMEI ȘI A prezintă scrisoare pe care interes mesajul -explicația -caiete sistematică
OBIECTIVELOR i-a lăsat-o Crăiasa Zăpezii scrisorii, apoi -manuale privind
cu o seară înainte, notează în caiete capacitatea de
povestind despre Kevin. titlul lecției și receptare a
Kevin este pisica mea pe data. unui mesaj
care am găsit-o înghețată.
Lângă ea am găsit și o
scrisoare de la Crăiasa
Zăpezii care m-a vizitat cu
o seară în urmă. Eu zic să
citit ce vrea Crăiasă să ne
transmită, poate îl putem
salva pe Kevin.

(anexa 2)
După ce le citește
scrisoarea, solicită
elevilor să-și deschidă
manualele la pagina 68 și
să-și noteze titlul lecției și
data în caiete.
Astfel, după ce își notează
în caiete vor putea pleca
împreună în căutarea
palatului Crăiesei,
rezolvând sarcinile
acesteia.
1.DESCIFRAREA Sunt atenți la -conversația -manualul -frontal observarea
DIRIJAREA TEXTULUI modul cum -individual sistematică
ÎNVĂȚĂRII O1 Se citește model citește privind
fragmetul din carte. propunătoarea, capacitatea de
apoi citesc în comunicare și
gând textul. de înțelegere a
Se discut unui text
cuvintele -explicația
necunoscute.
(anexa 3)
Elevii vor avea 2 minute
la dispoziție pentru a citi
în gând textul. Se va -ppt
discuta pe baza textului, -exercițiul
explicând la nevoie
cuvinte necunoscute.
Se va citi textul în diferite Citesc textul în
forme, precum: diferite moduri,
-citire în lanț; așa cum le este
-citire pe roluri; solicitat de către -observația
-citire selectivă, pe propunătoare.
problema sarcinii.
2.DECODAREA Răspund
O2 TEXTULUI întrebărilor
Se vor pune întrebări adresate de către
pentru a înțelege mai bine propunătoare.
textul. -Titlul textului este
-Care este titlul textului? “Crăiasa Zăpezii”.
-Care este autorul textului? -Autorul textului
-Care sunt personajele este Hans Christian
Andersen.
textului?
-Personajele
-Cum se numește regina textului sunt
fulgilor? bunica, Kay, Gerda
(anexa 4)
și Crăiasa Zăpezii.
-Regina fulgilor se
numește Crăiasa
Zăpezii.

O3
Propunătoarea le va Rezolvă
prezenta exercițiile pe exercițiile
care le au de rezolvat împreună cu
pentru a-l ajuta pe Kevin. propunătoarea
pentru a-l salva
pe Kevin.
(anexa 5)

ASIGURAREA Se va propune un Rezolvă -conversația -ppt -frontal observare


RETENȚIEI ȘI A exercițiu final pentru a exercițiul. -explicația -individual sistematică
TRANSFERULUI vedea dacă Crăiasa -exercițiul privind
Zăpezii îl va dezgheța pe capacitatea de
Kevin. rezolvare și
O4 exprimare

(anexa 6)
ÎNCHEIEREA Se dă tema pentru acasă Își notează tema. observare
LECȚIEI și se oferă indicații. sistematică și
(anexa 7) aprecieri
Se fac precieri generale. verbale
ANEXA 1

https://www.youtube.com/watch?v=HeN2vtXpXVI

ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7