Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara


PROPUNĂTOARE: prof. pentru învăţământ primar SAMFESCU SIMONA
DATA: 23.01.2017
CLASA : a II a A
OBIECTUL: Limba și literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
SUBIECTUL: „ Crăiasa Zăpezii ” după Hans Christian Andersen
TIPUL LECŢIEI: de consolidare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - să citească corect, conștient, fluent și expresiv lecția Crăiasa Zăpezii;
- să explice sensul expresiilor,, flori sclipitoare de argint se țes pe geamuri ”, ,,au început să roiască
albinele albe”, ,, rochia albă țesută în mii și mii de fulgi de zăpadă” ;
- să identifice cuvintele cu sens asemănător pentru : strălucea, faclă, tâlhari, gustoasă, țipăt;
- să identifice cuvintele cu sens opus pentru: a urcat, dezbrăcat, deschisă, cald, frumoasă;
- să alcătuiască propoziții cu grupurile de cuvinte: ,, zăpada sclipitoare”, ,, inimă de gheață”, ,, mii de
fulgi de zăpadă” ;
- să ordoneze corect ideile principale în funcție de cronologia evenimentelor din poveste;
- să povestească conținutul unor fragmente folosind o exprimare corectă.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia (euristică, de verificare, de reactualizare), exerciţiul, explicaţia, problematizarea, jocul didactic, munca
independentă, dramatizarea.

1
BIBLIOGRAFIE: - Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare – Clasa a II a , Editura Carminis, Pitești, 2011;
- Turcu, Olimpia, Trăistuța cu povești, Crysopeea Press SRL, 1995;
- Khanduri, Kamini, Viața sălbatică a lumii – zonele polare, Editura Aquila, 1993;
- Andersen, Hans, Christian, Crăiasa Zăpezii, Editura Vizual, București, 1995.

2
Momentele Strategii didactice
Nr. pedagogice Met. şi Mijl. de Forme de Evalu
Conţinutul ştiinţific al lecţiei Obs.
crt. ale lecţiei procedee înv. org. are

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Organizarea Elevii îşi pregătesc manualele de limba și literatura română, caietele Instructajul Video
colectivului de cu tema pentru acasă și cărțile cu povești scrise de H. Ch. Andersen. Proiector
elevi Se pregătesc materiale care vor fi folosite pe parcursul lecției: Laptop
radiocasetofon, videoproiector, laptop, planșe model, jetoane, fișe de Radiocasetofon
muncă independentă. Fișe
Jetoane
Cărți cu povești Colectiv
2 Verificarea Se prezintă elevilor imagini din orașul Copenhaga, oraș în care a trăit Observația dirijat
cunoștințelor Hans Christian Andersen, autorul a nenumărate povești nemuritoare dirijată
însușite anterior pentru copii. Surpriza acestor imagini o constituie mica sirenă Explicația
așezată în portul orașului Copenhaga. În semn de prețuire, danezii au
închinat statuia scriitorului, ea devenind în timp simbolul orașului.
Povestirea
Se formulează următoarele întrebări:
Ce legătură au imaginile prezentate cu subiectul lecției de astăzi?
Conversația
( Lecția este un fragment din povestea Crăiasa Zăpezii de H. Ch.
de
Andersen ). reactualizare

3
Ce alte povești scrise de Andersen cunoașteți? ( Lebedele, Fetița cu
chibrituri, Mica sirenă, Soldatul de plumb, Privighetoarea,
Rățușca cea urâtă, Prințesa și mazărea ș. a. ) Conversația Cărți cu povești Evalua
de verificare
Din câte părți este formată povestea Crăiasa Zăpezii ? ( Din șapte scrise de H. Ch. re
părți, sub forma unor povestiri mai scurte, fiecare povestire având un Andersen fronta
titlu ). lă
Care sunt personajele acestei povești? (Crăiasa Zăpezii, Karl, Conversația forma
de
Gretchen, bunica, fetița tâlharilor, bătrâna din grădina cu multe flori, tivă
reactualizare
renul, prințul și prințesa, finlandeza, cioroiul, cioara etc. ) a și
cunoștințelor
Se audiază un fragment din povestea Crăiasa Zăpezii. Sarcina de Casetofon Colectiv indivi
lucru formulată elevilor este de a recunoaște despre ce moment din CD dirijat duală
întreaga poveste este vorba ( Bunica le povestește copiilor, într-o
seară de iarnă, despre fulgii de nea și despre regina acestora ). Citire model
Se citește în întregime fragmentul din manual și se identifică
Exercițiul de
expresiile frumoase: ,, flori sclipitoare de argint se țes pe geamuri,, identificare
,, au început să roiască albinele cele albe” , “ rochie albă care părea
țesută din mii și mii de fulgi de zăpadă”.
Explicația
Ce rol au aceste expresii ? ( Textul devine mai expresiv, ne ajută să
Problemati
ne îmbogățim vocabularul, exprimarea devine mai îngrijită ). zarea

3 Anunțarea Astăzi, la ora de limba română se continuă studierea poveștii

4
temei Crăiasa Zăpezii de Hans Christian Andersen. Se scrie titlul pe tablă Conversația
și pe caiete.

4 Obținerea Pentru a verifica dacă elevii au citit în întregime această poveste, Anexa
performanțelor sunt solicitați să citească în gând ideile principale prezentate la tablă Citire în gând Nr.1
și asigurarea ( anexa 1 ). Colectiv Evalua
feed-back-ului Câte un elev va citi ideea principală și va scrie în dreptul acesteia Video dirijat re
Citire model
numărul corespunzător în funcție de cronologia evenimentelor. Se Proiector fronta
prezintă elevilor și varianta corectă a ordonării ideilor principale. Laptop lă
Fiecare elev are pe bancă 4 fișe sub forma unor tablouri, fiecare Mimio forma Anexa
Exercițiul
tablou fiind corespunzător unui anumit moment din poveste (anexa 2. Studio tivă Nr. 2
Cărui moment din poveste îi corespunde primul tablou? ( Crăiasa Notebook și
Zăpezii pornește în zbor pe străzi, se uită în casele oamenilor și Explicația indivi
atunci geamurile îngheață ). duală
Similar se procedează și cu celelalte tablouri.
Se povestesc, pe scurt, conținuturile fragmentelor corespunzătoare
ideilor principale 3, 4 și 7 din planul prezentat la tablă. Povestirea Activitate
Se rezolvă exercițiul 2 de pe fișa de muncă independentă: elevii indep.
trebuie să găsească semnificația fiecărei expresii din povestea Exercițiul
Crăiasa Zăpezii ( anexa 3 ). Fișe de muncă Anexa
Albinele cele albe – fulgii de nea independentă Nr. 3
Două steluțe sclipitoare – ochii Crăiesei Zăpezii

5
Oglinda înțelepciunii – lacul înghețat Colectiv
Se citesc următoarele fragmente din poveste: ,, Femeia era frumoasă dirijat
și gingașă, dar era de gheață, de gheață sclipitoare și totuși era vie” și Citire model
,, Fulgii cădeau tot mai mari..................era Crăiasa Zăpezii”.
Se identifică însușirile crăiesei în fragmentele citite și analizate, apoi Exercițiul
se scriu pe tablă și pe caiete: Cartea cu
- frumoasă povestea
- înaltă Crăiasa
- mlădioasă Zăpezii
- gingașă
- strălucitor de albă Evalua Anexa
Ca muncă independentă elevii vor rezolva exercițiul 1 de pe fișă re Nr. 3
(anexa 3). Ei vor alcătui propoziții cu expresiile indicate, lucrând în Fișe de muncă Activitate indivi
perechi. Exercițiul va fi rezolvat pe caiete . Se vor citi câte 2 Independentă indep. duală
Exercițiul
propoziții cu fiecare expresie. Cartea cu
Se citește fragmentul care face parte din povestirea Un băiețaș și o povestea
fetiță.: ,, Seara, înainte de culcare, ...................Și copiii ședeau iar în Crăiasa
grădinița lor de pe streașină. “ Se subliniază cuvintele : dezbrăcat, a Zăpezii
Citire model
urcat, au sosit, deschisă, cald, frumoasă, mare. Elevii vor identifica
cuvintele cu înțeles opus acestora. Apoi se citește fragmentul care
face parte din a cincea povestire Fetița de tâlhari : ,, Au intrat într-o
pădure deasă..........................Baba a scos un țipăt”. Se subliniază

6
cuvintele : strălucea, faclă, tâlhari, nevastă, gustoasă, grăsuță, țipăt. Jetoane
Se organizează jocul Găsește perechea. Câțiva elevi din clasă au
Exercițiul
primit jetoane cu aceste cuvinte subliniate în fragmentul citit și Activitate
trebuie să găsească jetoanele pe care sunt scrise cuvintele cu înțeles în
Jocul didactic
asemănător. Jetoanele vor fi prezentate pe panou: perechi
strălucea = sclipea țipăt = strigăt
faclă = torță nevastă = soție
tâlhari = hoți grăsuță = durdulie
Se organizează în continuare o dramatizare: un elev va fi bunica, un
alt elev va fi băiețelul și un alt elev va fi fetița. Se insistă asupra
citirii corecte, fluente și expresive. Activitate
În continuare, elevii vor identifica fragmentul în care se prezintă pe grupe
palatul Crăiesei Zăpezii. Dramatizare
Ca activitate în completare se va organiza un joc de recunoaștere a
animalelor care trăiesc în zonele reci ale planetei. Pe o planșă pe care Citire model Decupaje
Exercițiul de
este desenată Crăiasa Zăpezii sun așezate decupaje reprezentând Planșă model
identificare
următoarele animale: ursul polar, vulpea polară, broasca țestoasă, Laptop
elefantul, foca, iepurele de zăpadă. Elevii vor așeza câte un ,, fulg de Video
zăpadă,, de carton pe animalele care trăiesc în zonele reci ale Terrei. Proiector
Celelalte sunt eliminate de pe planșă, în centru apărând surpriza : Mimio
Crăiasa Zăpezii. Studio
Se formulează mesajul acestei povești: Notebook

7
Fetița dă dovadă de bunătate, perseverență, de spirit de sacrificiu
pentru a învinge toate obstacolele ce îi apar în cale atunci când
pornește în căutarea lui Karl. Cei doi intră în lumea poveștilor la
vârsta copilăriei și ies din poveste oameni maturi. Fetița este un
model, un exemplu de urmat atunci când vrem să fim hotărâți pentru
Conversația
a duce până la capăt un gând, o idee, un plan.
Se intonează cântecul Iarna veselă de Grigore Teodosiu.

Încheierea Colectiv
Se precizează și se explică tema pentru acasă. Se fac aprecieri
lecției și dirijat
individuale și colective asupra modului în care elevii au participat la
aprecierea
această lecție. Se acordă calificative elevilor care au formulat multe
activității
5 răspunsuri corecte. Explicația

8
9