Sunteți pe pagina 1din 29

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: „Constantin Brâncuşi” Medgidia


Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa : a II-a D
Data: 27. 01. 2010
Subiectul lecţiei :”Crăiasa Zăpezii”, de H. C. Andersen – prima oră
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat
1.2 să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ
2.1 să îmbine enunţurile într-un mesaj propriu
2.2 să pronunţe clar şi corect enunţuri
3.2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit
3.4 să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere
4.3 să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii
4.4 să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte
4.5 să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare,
linia de dialog, virgula, două puncte)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să citească corect, conştient şi cursiv textul;
O2: să explice cuvintele noi;
O3: să integreze cuvintele noi în enunţuri ;
O4: să identifice elementele esenţiale ale textului (titlu, autor, personaje);
O5: să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
O6: să participe activ la conversaţiile pe marginea textului.
OA: Stimularea interesului pentru toate genurile de opere literare.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee: conversaţia, proiecţia video,
expunerea, explicaţia, lectura demonstrativă, brainstorming,
ciorchinele, exerciţiul, harta lecţiei, explozia stelară, cubul
Mijloace de învăţământ: videoproiector, CD, manual,
scrisoare, flipchart, program educaţional, fişe de lucru,
tablă magnetică, recompense
Forme de organizare: activitate frontală, activitate
individuală, activitate în echipă

Bibliografie:
Programa şcolară, clasele I şi a II-a, Bucureşti, 2004;
Iordăchescu, Carmen – „Să dezlegăm tainele textelor literare”,
clasa a II-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2004
Pârâială, V; Pârâială, D.D., Pârâială, C-G – „Limba şi literatura
română- auxiliar pentru clasa a II-a”,
Ed. Euristica, Iaşi, 2004
Piţilă, T; Mihăilescu, C – „Limba şi literatura română – manual
pentru clasa a II-a”, Ed. Aramis, Bucureşti,
2004
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele lecţiei Ob Conţinuturile învăţării Strategii didactice Durată Evaluare
op
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1.Moment Asigur condiţiile şi 1 min activitate


organizatoric materialele necesare frontală
desfăşurării lecţiei.

2. Captarea Se va face prin prezentarea Elevii vor fi solicitaţi să proiecţia video videoproiector 5 min aprecieri
atenţiei unui scurt moment din traducă cuvintele Crăiesei film verbale
desenul animat „Crăiasa şi pentru că nu înţeleg, li conversaţia
Zăpezii”, în limba japoneză. se va introduce scrisoarea
„scrisoarea” Crăiesei.
(Anexa 1)
Vor fi împărţiţi în 6 grupe:
a fulgilor, a săniuţelor, a
oamenilor de zăpadă, a
steluţelor, a brăduţilor şi a
schiorilor.

3. Anunţarea Se anunţă titlul şi se scrie pe Elevii notează titlul pe conversaţia tabla 2 min
titlului tablă şi pe caiete. caiete. caiete
Se enunţă obiectivele lecţiei,
lecţiei şi
prin intermediul scrisorii Elevii ascultă.
a Crăiesei. Elevul care va primi cei
obiectivelor mai mulţi fulgi, va fi
recompensat cu diadema
Crăiesei.

Se prezintă date biografice Elevii primesc fişa expunerea fişa autorului 2 min evaluare orală
despre autorul H. C. autorului, pentru a o ataşa
Andersen, prin intermediul la portofoliul personal.
unei prezentări în Power (Anexa 2)
Point.

4. Dirijarea Învăţătoarea lansează Elevii răspund la brainstormingul fişă 3 min evaluare orală
învăţării întrebarea: „Ce vă vine în întrebare. ciorchinele tablă
minte cînd auziţi cuvintele magnetică
Crăiasa Zăpezii”? Se scriu
toate răspunsurile elevilor sub
formă de ciorchine.
(Anexa 3)

O1 Se solicită citirea lecţiei în Elevii citesc lecţia şi lectura manual 2 min


gând de către elevi şi subliniază cuvintele demonstrativă
sublinierea cuvintelor necunoscute.
necunoscute.

Se citeşte lecţia model de Elevii urmăresc proiecţia video videoproiector 5 min


către cadru didactic şi se prezentarea în Power pps
prezintă cu ajutorul Point.
videoproiectorului imagini
relevante pentru fiecare
fragment.

Se citeşte textul în lanţ, Elevii citesc textul. manual aprecieri


selectiv şi integral de către verbale
elevi.

O2 Se explică cuvintele noi la Elevii explică şi scriu conversaţia caiete 3 min aprecieri
tablă şi pe caiete. cuvintele noi pe caiete. explicaţia verbale
O3 Se alcătuiesc enunţuri orale Elevii alcătuiesc exerciţiul
cu ajutorul cuvintelor. propoziţii.

Se trece la înţelegerea Elevii răspund la întrebări harta lecţiei fişă 5 min evaluare
5. Feedbackul O4 textului, cu ajutorul hărţii şi completează harta orală
lecţiei. (Anexa 4) lecţiei. frontală şi
individuală
Se formulează întrebările pe Fiecare grupă va avea explozia stelară fişă 5 min evaluare pe
O5 baza textului, folosindu-se sarcina de a formula câte grupe
metoda „explozia stelară”. 1-2 întrebări pentru un
anumit coţ al stelei, apoi
vor numi o grupă adversă
pentru a răspunde la ele. conversaţia
Grupa câştigătoare va
primi drept recompense
fulgi de zăpadă.
(Anexa 5)

6. Asigurarea Se va realiza prin intermediul Elevii rezovă sarcinile şi cubul Fişe 8 min evaluare scrisă
O6 metodei „Cubul”. (Anexa 6) le prezintă în faţa clasei.
retenţiei şi a
transferului
În final se adresează întrebări
elevilor: conversaţia 3 min
-Ce text am studiat?
-Cine este autorul? explicaţia
-Care sunt personajele?
-De ce credeţi că am studiat
acest text?

Se fac aprecieri colective şi


7.Încheierea individuale asupra participării Elevii sunt recompensaţi recompense 1 min evaluare orală
activităţii la activitate. cu fulgi de zăpadă.
Se realizează un exerciţiu de
autoevaluare, prin intermediul Elevii realizează bileţele
unor bileţele introduse în autoevaluarea. (Anexa 7) autoevaluare
“Buzunarul cu idei”.
ANEXA 1 – Scrisoarea crăiesei

Când frigul iernii ţese pe la geamuri


Şi roiuri albe cad încet din cer,
Iar geru-ţi intră-n suflet cu fiori,
Din lumea de poveşti încet cobor.
Pe cap cununa port de stele dalbe
Şi- o mantie de fulgi eu port pe mine,
Şi faţa mea , şi mâinile-mi sunt albe,
Cu sania cea albă merg prin lume.
În ţara cea de gheaţă am palat,
Iar la ferestre chipul alb mi s-a ivit.
Pe Karl în ţara frigului eu l-am luat,
Sărutul meu de gheaţă a primit.
De vreţi ca să-l scăpaţi,
Povestea noastră trebuie s-o aflaţi.
Până la sfârşitul orei, voi va trebui să
citiţi corect, conştient şi cursiv textul;
să explicaţi cuvintele noi; să integraţi
cuvintele noi în enunţuri ; să identificaţi
elementele esenţiale ale textului (titlu,
autor, personaje); să formulaţi întrebări şi
răspunsuri referitoare la text şi să
participaţi activ la conversaţiile pe
marginea textului.
ANEXA 2 – FIŞA AUTORULUI

1805 -1875

S-a născut la data de 2 aprilie 1805, în localitatea Odense din Danemarca. Încă din copilărie, Andersen era
pasionat de literatură; avea o inteligenţă şi o
imaginaţie sclipitoare. El şi-a construit un mic teatru de jucărie şi stătea acasă făcând
haine pentru păpuşile lui. Citea toate piesele care-i cădeau în mână .
La vârsta de 11 ani rămâne
fără tată şi, pentru a se întreţine,
începe să lucreze ca ucenic pentru un ţesător, dar şi pentru un croitor.
La 14 ani se mută la Copenhaga
angajându-se actor la teatru, însă
pentru scurt timp. Se face totuşi remarcat ca poet, fiind ajutat să-şi continue studiile.
Basmele sale au fost traduse în peste o sută
de limbi şi continuă să fie publicate în milioane de exemplare în întreaga lume.
Poveşti precum “Degeţica”, “Crăiasa Zăpezilor”, “Răţuşca cea urâtă”, “Mica sirenă”,
“Hainele noi ale împăratului” şi “Prinţesa şi bobul de mazăre” rămân populare şi citite
pe scară largă .
În portul din Copenhaga există o statuie a micii sirene, plasată în memoria
lui Hans Christian Andersen, iar ziua de 2 aprilie, ziua de naştere a lui Andersen,
este celebrată drept Ziua Internaţională a Cărţii Pentru Copii.
CRĂI CRĂI
ASA ASA
ZĂP ZĂP
EZII EZII
ZĂPEZI ZĂPEZI
I I

ANEXA 3 – CIORCHINELE
ANEXA 3 – CIORCHINELE

ANEXA 4 – HARTA LECŢIEI


CRĂI CRĂI
ASA ASA
ZĂP ZĂP
EZII EZII
ZĂPEZI ZĂPEZI
I I
CRĂIASA ZĂPEZII
după H.C.Andersen

TITLUL: AUTORUL:
………………………………….................... ……………………………......................

Numărul alineatelor… Numărul fragmentelor…

Personajele reale sunt:………………….. Personajele imaginare sunt:


…………………………………………. …………….................................................

Timpul şi locul desfăşurării Adăugaţi însuşiri pentru cuvintele:


acţiunii……………………………….. crăiasă .........................................................
………………………........................... fulg .............................................................
...............................................................

Găsiţi cuvinte asemănătoare pentru: Eu zic una, tu zici multe:


zapadă=………………………........... albină=................................................
regină=…………………………........ fulg=…………………………………
priveşte= ............................................. femeie=…………………………….

Numiţi elementele imaginare, ce nu pot


Alintaţi cuvintele:
apărea în realitate:
floare=……………………………….
………………….........................................
casă=………………………………...
…………………………….........................
rochie=................................................
.....................................................................
………………………………………….
……………….............................................
....
Cum explicaţi titlul ales de autor ?
.....................................................................
.................................................................................
Daţi exemple de alte poveşti scrise de
.................................................................................
acelaşi autor: ………………......................
.................................................................................
………………………………....................
.................................................................................
………………………………....................
....................................................................
....................................................................

ANEXA 5 – EXPLOZIA STELARĂ


GRUPA „fulgilor” GRUPA „săniuţelor”

CINE?

CÂND?

GRUPA „oamenilor de zăpadă ” GRUPA „steluţelor”

CE? UNDE?

GRUPA „schiorilor” GRUPA „brăduţilor”

CINE?

DE CE?

ANEXA 6.1 – CUBUL


GRUPA „fulgilor”

DESCRIE-O PE
CRĂIASA ZĂPEZII

GRUPA „săniuţelor”

COMPARĂ
VARA CU IARNA

ANEXA 6.2 – CUBUL


GRUPA „oamenilor de zăpadă”

ASOCIAZĂ a îngheţa noapte


CUVINTELE CU ÎNŢELES a porni a dezgheţa
OPUS. urâtă a răspunde
sculare culcare
*ALCĂTUIEŞTE zi frumoasă
PROPOZIŢII CU 3 DINTRE ELE. a întreba a se opri

GRUPA „steluţelor”

ANALIZEAZĂ “Flori sclipitoare de argint se ţes pe geamuri” arată:


a) florile de gheaţă sunt albe şi sclipesc în lumină;
b) florile de gheaţă de pe geamuri par draperii
ţesute de o mână măiastră;
ÎNCERCUIŢI VARIANTELE c) fulgi de zăpadă se prind de geamuri.
POTRIVITE
“Crăiasa Zăpezii” înseamnă:
a) regina are putere mare;
b) e conducătoarea fulgilor de zăpadă;
c) se aseamănă cu regina albinelor.

“femeie cu rochie albă, ce pare ţesută din mii de fulgi


de zăpadă” sugerează:
a) o femeie îmbrăcată în alb, cu faţa albă i s-a arătat
băiatului;
b) copilului i s-a părut că o vede pe Crăiasa Zăpezii
cu o frumoasă rochie albă alcătuită din fulgi de
zăpadă;
c) fulgii de zăpadă erau deşi.

Lectura este:
a) o legendă;
b) o poveste;
c) o descriere de iarnă.

ANEXA 6.3 – CUBUL


GRUPA „brăduţilor”

APLICĂ „.”

ALCĂTUIEŞTE CÂTE O
PROPOZIŢIE, LA
SFÂRŞITUL CĂREIA SĂ SE
AFLE UNUL DIN „?”
URMĂTOARELE SEMNE DE
PUNCTUAŢIE:
“ . ”; “?”; “!” ,
FOLOSINDU-TE DE
CUVINTELE „!”
“ CRĂIASA ZĂPEZII” .

GRUPA „schiorilor”

ARGUMENTEAZĂ

DE CE CREZI CĂ L-A ALES


CRĂIASA ZĂPEZII PE KAY?
ANEXA 7 - BUZUNARUL CU IDEI

CEL MAI MULT MI-A PLĂCUT ............................................................................

NU MI-A PLĂCUT .....................................................................................

VREAU SĂ ..........................................................................................

SUNT CURIOS/CURIOASĂ .......................................................................................

AM ÎNVĂŢAT .................................................................................................
PROIECT DE LECŢIE
Şcoala: „Constantin Brâncuşi” Medgidia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa : a II-a D
Data: 27. 01. 2010
Subiectul lecţiei :”Crăiasa Zăpezii”, de H. C. Andersen- a II-a oră
Tipul lecţiei: mixtă

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat
1.2 să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ
2.1 să îmbine enunţurile într-un mesaj propriu
2.2 să pronunţe clar şi corect enunţuri
3.2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit
3.4 să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere
4.3 să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii
4.4 să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte
4.5 să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare,
linia de dialog, virgula, două puncte)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să citească corect, conştient şi cursiv textul;
O2: să identifice expresiile frumoase din text;
O3: să povestească lecţia pe fragmente şi integral;
O4: să ordoneze enunţurile corespunzătoare desfăşurării întâmplărilor din text;
O5: să complete semnele de punctuaţie din textele date;
OA: Stimularea interesului pentru toate genurile de opere literare.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee: metoda cadranelor, conversaţia, explicaţia,
lectura, exerciţiul, munca independentă, jocul didactic
Mijloace de învăţământ: manual, planşă, flipchart, fişe de lucru.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în echipă

Bibliografie:
Programa şcolară, clasele I şi a II-a, Bucureşti, 2004;
Iordăchescu, Carmen – „Să dezlegăm tainele textelor literare”,
clasa a II-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2004
Pârâială, V; Pârâială, D.D., Pârâială, C-G – „Limba şi literatura
română- auxiliar pentru clasa a II-a”,
Ed. Euristica, Iaşi, 2004
Piţilă, T; Mihăilescu, C – „Limba şi literatura română – manual
pentru clasa a II-a”, Ed. Aramis, Bucureşti,
2004
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele lecţiei Ob Conţinuturile învăţării Strategii didactice Durată Evaluare
op
Activitatea Activitatea Metode Mijloace
învăţătorului elevilor
1.Moment Asigur condiţiile şi 1 min activitate
organizatoric materialele necesare frontală
desfăşurării lecţiei.

2.
Reactualizarea Se realizează prin Elevii completează metoda fişă 7 min pe grupe
„metoda cadranelor” fişa cu cele 4 cadrane. cadranelor
cunoştinţelor
(Anexa 1)

Se trece apoi la Elevii aleg varianta exerciţiul videoproiector 5 min individual


studierea sensurilor corectă de răspuns, pps frontal
unui cuvânt dat, prin prin intermediul unui
intermediul unui program interactiv.
program interactiv.
(Anexa 2)

Se anunţă tema şi se 1 min


3. Anunţarea enunţă obiectivele Elevii ascultă.
titlului pentru cea de-a doua
lecţiei şi oră de studiu.
a
obiectivelor

4. Dirijarea O1 Se citeşte lecţia Elevii citesc lecţia. lectura manual 7 min aprecieri
învăţării integral. verbale

O2 Se identifică expresiile Elevii identifică exerciţiul manual frontal


frumoase din text, se expresiile frumoase şi explicaţia vocabular
explică şi se alcătuiesc alcătuiesc propoziţii conversaţia evaluare
enunţuri orale cu ele. cu ele. Scriu orală
„Flori sclipitoare de expresiile pe
argint se ţes pe vocabular. manual
geamuri.”; vocabular
„să roiască albinele
albe”;
„femeie cu rochie albă,
ce pare ţesută din mii
de fulgi de zăpadă”.

O3 Se citeşte lecţia pe Elevii citesc lecţia pe lectura manual 10 min aprecieri


fragmente. Se fragmente. verbale
poveşteşte pe Elevii explică
fragmente şi integral. împărţirea dată de
autorii manualului. conversaţia manual evaluare
Elevii povestesc explicaţia orală
lecţia pe fragmente şi
integral.

O4 Se dau pe grupe 3 Elevii le vor ordona exerciţiul fişe 7 min evaluare


propoziţii care corespunzător scrisă pe
reprezintă ideile întâmplărilor grupe
fragmentelor (fără a se desfăşurate în text.
folosi terminologia).
(ex 1/53 –atelier
-manual)

Se cere grupelor cu Elevii transformă exerciţiul fişe 3 min evaluare


5. Feedbackul propoziţiile. scrisă pe
numere impare să
transforme propoziţiile grupe
în întrebări, iar celor cu
numere pare, în titluri/
propoziţii exclamative.
Se va da un text
O5 (ex. 2/53 din manual), Elevii completează munca manual evaluare
din care lipsesc individual semnele de independentă caiete scrisă
semnele de punctuaţie. punctuaţie.
Exerciţiul se va corecta
la tablă.

Învăţătoarea va cere Fiecare elev va scrie exerciţiul fişe 2 min evaluare


6. Asigurarea elevilor să spună într- pe fişă un singur scrisă
retenţiei şi a un enunţ conţinutul cuvânt, formându-se
transferului lecţiei, pornind de la o propoziţie.
cuvintele „Crăiasa
Zăpezii”. Acestea se
vor citi frontal.

În final se adresează Elevii sunt conversaţia 1 min


întrebări elevilor: recompensaţi cu
- Ce text am studiat? diadema Crăiesei şi
-Care sunt personajele diploma.
reale? Dar imaginare?
-Aveţi vreo întrebare
pentru vreunul din
personaje?

7.Încheierea Temă pentru acasă:


activităţii De efectuat ex. 4/53
din manual.
conversaţia recompense 1 min aprecieri
Se fac aprecieri Elevii realizează bileţele verbale
colective şi individuale autoevaluarea.
asupra participării la (Anexa 3)
activitate în general.
Se realizează un
exerciţiu de
autoevaluare, prin
intermediul unor
bileţele introduse în
“Buzunarul cu idei”.

Activitate în Elevii desenează jocul didactic videoproiector


completare: Să ne pornind de la pps
jucăm! imaginea unui fulg de culori
Pornind de la desenul nea. caiete cu foaie
unui fulg de nea, elevii velină
sunt îndemnaţi să
realizeze un desen al
unui obiect/unei fiinţe
reale sau imaginare.
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA FULGILOR

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
...................................................................... Crăiasa Zăpezii)
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA SĂNIUŢELOR

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
...................................................................... Crăiasa Zăpezii)
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA OAMENILOR DE ZĂPADĂ

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
...................................................................... Crăiasa Zăpezii)
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA STELUŢELOR

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
...................................................................... Crăiasa Zăpezii)
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA BRĂDUŢILOR

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
..................................................................... Crăiasa Zăpezii)
..................................................................... .................................................................
..................................................................... .................................................................
..................................................................... .................................................................
..................................................................... .................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ANEXA 1 – METODA CADRANELOR

GRUPA SCHIORILOR

Transcrieţi din lecţie numai propoziţiile care au la Scrieţi câte un enunţ despre fiecare personaj
sfârşitul lor semnul întrebării. care apare în lecţie. (bunica, fetiţa, băiatul,
...................................................................... Crăiasa Zăpezii)
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
...................................................................... ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Realizaţi în 4-5 rânduri, un dialog între voi şi Desenaţi-o pe Crăiasa Zăpezii.


Crăiasa Zăpezii.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ANEXA 2 - UN CUVÂNT POATE AVEA MAI MULTE ÎNŢELESURI!
Alege înţelesul cuvintelor scrise cu roşu, încercuind una din explicaţiile subliniate:

1) Mama a pus două cuburi de gheaţă în suc.


apă solidă apă fierbinte apă minerală

2) Urşii polari trăiesc în zonele de gheaţă.


zone reci zone calde zone de apă

3) Crăiasa Zăpezii avea inima de gheaţă.


apă solidă nepăsătoare floare

4) Bunica a cumpărat de la florărie o gheaţă.


apă solidă nepăsătoare floare

5) La cofetărie am plătit cu bani gheaţă.


bani reci bani plătiţi pe loc bani în formă de floare

ANEXA 2 - UN CUVÂNT POATE AVEA MAI MULTE ÎNŢELESURI!


Alege înţelesul cuvintelor scrise cu roşu, încercuind una din explicaţiile subliniate:

2) Mama a pus două cuburi de gheaţă în suc.


apă solidă apă fierbinte apă minerală

2) Urşii polari trăiesc în zonele de gheaţă.


zone reci zone calde zone de apă

3) Crăiasa Zăpezii avea inima de gheaţă.


apă solidă nepăsătoare floare

4) Bunica a cumpărat de la florărie o gheaţă.


apă solidă nepăsătoare floare

5) La cofetărie am plătit cu bani gheaţă.


bani reci bani plătiţi pe loc bani în formă de floare
ANEXA 3 - BUZUNARUL CU IDEI

CEL MAI MULT MI-A PLĂCUT ............................................................................

NU MI-A PLĂCUT .....................................................................................

VREAU SĂ ..........................................................................................

SUNT CURIOS/CURIOASĂ .......................................................................................

AM ÎNVĂŢAT ........................................................................................................