Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic „Luceafărul”, or.

Vulcănești
Olimpiada școlară la educația muzicală
Clasa a III-a
Numele, prenumele: _______________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 100 de puncte.


 Timpul de lucru este de 90 de minute

1. Portativul este 20 p.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Alegeți răspunsul correct 25 p.

2. Prin ,,Tempo,, înțelegem .............. cu care se execută o lucrare muzicală:


a-viteza
b-durata
c-intensitatea

3. ,,Nuanțele,, reprezintă .............. cu care se execută o lucrare muzicală:


a-viteza
b-intensitatea
c-volumul

4. Forte înseamnă că trebuie să cântăm:


a-foarte tare
b-tare
c-potrivit de tare

5. Piano înseamnă că trebuie să cântăm:


a-potrivit de încet
b-foarte încet
c-încet

6. Ce reprezintă nuanța muzicală ,,ff,, ?


a-tare
b-foarte tare
c-potrivit de tare

1
7. Scrieţi pe următorul portativ cântecul preferat cu note : 20p

8. Completează tabelul după exemplul dat. 15p.


Valoarea Semnul sunetului Semnul pauzei Durata

Notă întreagă 4 timpi