Sunteți pe pagina 1din 3

Ciote Adelina

UCDC Anul 3 Zi

CERERE DE CONSTITUIRE PARTE CIVILĂ ÎN FAZA DE


URMĂRIRE PENALĂ

Sediul materiei:
 Articolul 20 Codul de Procedură Penală

Judecătoria: Brașov
Dosar nr. 67/A/18.04.2020

Domnule Președinte:
Subsemnatul Popa Răzvan, având CNP 1740415426808 , domiciliat în
Bucuresti, strada Mihai Bravu,
nr.7, bl.33, ap.29 , în calitate de persoană vătămată ,formulez, în termen legal, în
baza art. 20 Codul
Procedură Penală
CERERE DE CONSTITUIRE DE PARTE CIVILĂ
în dosarul nr. 67/A/18.04.2018 Tribunalului Brașov, pentru următoarele
considerente:
În fapt, în dosarul nr.67/A/18.04.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul
Brașov s-a început
urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală
prevăzută de art.194
alin.1 ,constând în aceea că în urma loviturilor persoana vătămată și-a pierdut
simțul olfactiv.
Prin ordonanța procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi
penale faţă de suspectul
Deac Tudor.
Prin Ordonanţa din data de 28.04.2018 s-a pus în mişcare acţiunea penală
împotriva inculpatului
Deac Tudor pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, faptă
prevăzută de art.194 alin.1. Prin rechizitoriul nr. 70/A/2018 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Bucuresti s-a dispus
trimiterea în judecată a inculpatului Deac Tudor pentru săvârşirea infracţiunii de
vătămare
corporală prevăzută de art.194 alin.1 ,constând în aceea că în seara de
23.03.2018, pe fondul
unui conflict spontan, a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate Deac
Tudor, cu consecința
producerii unor leziuni traumatice care au necesitat 100 de zile de îngrijiri
medicale și care i-au pus
viața în primejdie, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare
corporală.
Din cercetările efectuate rezultă că subsemnatul a suferit o vătămare fizică în
urma loviturilor, mai cu seamă un traumatism cranio-cerebral și pierderea
simțului mirosului, rămânând astfel cu infirmitate prin pierderea simțului
olfactiv.
În motivarea cererii, arăt că inculpatul a comis prejudicii majore persoanei
vătămate, lăsând-o cu traume ceea ce atrage numeroase tulburări la nivel psihic
al victimei.
Astfel, solicit obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabilă
civilmente, Deac Tudor, la plata sumei de 20.000 ron, reprezentând daune
morale .
În dovedirea cererii de constituire de parte civilă, solicit administratrea probei
stabiltă de instanță.
În drept, îmi intemeiez cererea pe dispozițiile art. 20 Codul de Procedură
Penală.

Data,
Semnătura
12.12.2020 Popa.