Sunteți pe pagina 1din 70

DATE GENERALE

DATE PERSONALE

Numele şi prenumele:

Prenumele părinţilor:

Data şi locul naşterii:

Adresa de domiciliu:

Reşedinţa:

Telefon fix/mobil:

Adresă e-mail: ……….@yahoo.com

Locul desfăşurării practicii: Asistent responsabil:

Spitalul Judetean Targoviste

Sectia :Geriatrie și Gerontologie Semnătura asistentului responsabil

Compartiment:Dermato-venerologie

Data: 02.08.2019 Parafa unităţii medicale


MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ÎN INSTITUȚIILE

CURATIVO- PROFILACTICE

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ÎN

SECȚIILE DE SPITAL

1.Personalul care lucrează în secțiile de spital cu profil de medicină internă ,


chirurgie , ortopedie,oftalmologie,ortorinolaringologie,psihiatrie,etc.va respecta
următoarele măsuri de protecția muncii:

a)dezinfecția în timpul și după terminarea lucrului;

b)dezinfecția sălilor din serviciile respective;

c)respectarea riguroasă a regulilor de igienă;

d)purtarea echipamentului de protecție, inclusiv a calotei,pentru toate cadrele


medico-sanitare din secția de spital;

e)însușirea și respectarea normelor de tehnica securității muncii pentru aparatura


medicală cu care lucrează;

f)însușirea și respectarea tehnicilor corecte de examinare și investigare a


bolnavilor, precum și de aplicarea terapeuticii;

g)schimbarea hainelor și baie de curățenie la ieșirea din serviciu pentru personalul


sanitar care lucrează în secțiile de boli infecto-contagioase, izotopi radioactivi etc.

Personalul care lucrează în secțiile și serviciile de diagnostic și tratament din


indicația Inspectoratului Sanitar de Stat.
Se vor lua măsuri ca în toate secțiile și serviciile din spital și din policlinică,lumina
artificială și temperatura încăperilor să fie suficiente,uniforme și constante.

2.Personalul medico-sanitar de toate specialitățile este obligat a se spăla pe mâini


cu apă și săpun înainte și după examinarea unui bolnav sau după aplicarea unei
proceduri terapeutice.O grijă deosebită pentru dezinfecția mâinilor o va avea
personalul din secțiile de oftalmologie și otorinolaringologie.

3.Bolnavii nu vor fi aduși în saloane pentru internare decât după ce vor fi luate
măsurile de igienă necesare( îmbăiere,depunerea efectelor la garderobă,primirea
lenjeriei de corpde la spital etc). La externare nu vor fi îmbrăcați cu efecte aduse de
acasă în saloane,ci la baie.

4.Pe fiecare coridor și la intrare în salon se va afișa un regulament cuprinzând


măsurile de protecția muncii.Personalul medical,mediu și de îngrijire va purta
obligatoriu întregul echipament de protecție, iar halatele le vor purta complet
închise la gât.

5.Când bolnavul tușește sau strănută se va evita să se stea în fața acestuia și i se va


indica să folosească în acest caz batista.Când se vorbește cu bolnavul se va păstra
distanța de 80-100 cm.

În saloanele cu bolnavi pulmonari gravi,tușitori, cu baciloscopie pozitivă se va


purta mască de tifon.

6.Pentru prevenirea contaminărilor, în timpul serviciului este interzis a se mânca, a


se duce mâna la față sau la gură.De asemenea ,este interzisă primirea alimentelor și
obiectelor de la bolnavi.

7.Se vor revizui periodic instrumentarul și aparatele, pentru a se evita accidentele.


Se vor înzestra secțiile cu pile de tăiat fiole, pentru a feri personalul de accidente.

8.La recipientele de oxigen și aparatele de oxigen nu se va umbla cu mâinele unse


cu grasime.

9.Se interzice personalului medico-sanitar din alte secții ale spitalului să circule în
secția de boli contagioase,tuberculoză,pediatrie și dermato-venerice,precum și în
laboratoarele clinice ale spitalului.Legătura cu secțiile și serviciile de diagnostic și
tratament se va ține prin anumite persoane desemnate de direcție și instruite
corespunzător.

10.Personalul medico-sanitar va fi instruit pentru utilizarea corectă a seringilor,


pipetarea corectă a serurilor sanguine și recoltarea corectă a probelor de laborator
( urină, fecale).
RESPONSABILITĂȚILE ELEVULUI ASISTENT

MEDICAL GENERALIST ÎN STAGIUL PRACTIC

(ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

-Să se prezinte cu regularitate la stagiu,conform programului.

-Să cunoscă regulile ce garantează securitatea pacientului și a sa, pe timpul


stagiului, și să aplice măsurile de protecție.

-Să-și identifice rolul și responsabilitățile în echipa de îngrijire.

-Să cunoască obiectivele de stagiu și să solicite ajutor pentru realizarea lor.

-Să stabilească relații profesionale cu pacienții în vederea realizării obiectivelor de


stagiu practic.

-Să se integreze în echipa de îngrijire și sa-și îndeplinească rolul conform statutului


său.

-Să aplice mijloace adaptate de îngrijire, conform nivelului său de pregătire.

-Să cunoască și să completeze documentele specifice.

-Să respecte criteriile de evaluare ale unei intervenții: confort,


securitate,eficacitate, economicitate.

-Să efectueze intervențiile nursing conform algoritmului : planificare, pregătire,


execuție, reorganizare,notare, în documente.

-Să îngrijească numărul stabilit de pacienți, la fiecare modul parcurs.

-Să aplice demersul științific al îngrijirilor (procesul de nursing).


-Să înțeleagă fenomenele patologice corespunzătoare tipului de afecțiuni ce se
tratează în unitatea de stagiu și să aplice protocoale de îngrijiri adaptate.

- Să-și evalueze corect nivelul achizițiilor din perioada învățământului clinic


efectuat.

-Să cunoască și să respecte Codul de etică și deontologie profesională.


ANUL I

Anul scolar 2018-2019

Nr.Modul/Modulul Nr.ore învățământ clinic


Semestrul I
11.Semiologie medicală 24
13.Igienă,prevenirea și controlul 16
infecțiilor
14.Nursing general 1 240
Semestrul al-II-lea
10.Leadership și comunicare 16
profesională
12.Educație pentru sănătate 24
15.Nursing general 2 240

Săptamâna 1

17-21.VI
LUNI 17.06.2019

A doua zi de Rusalii , liber conform proiectului de lege pentru completarea alin.(1)


al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii.

Marți 18.06.2019

800-900

-Întocmirea documentelor privind( SSM ) securitatea și sănătatea în muncă și


(DSU) situațiile de urgență;

900-1100

-Instruirea privind SSM și DSU, atașând fișa de instruire colectivă pe secția


dermatologie a clasei IB AMG

1100-1400

-Prezentarea secțiilor spitalului județean de urgența Târgoviște

1400-1600

-Repartizarea pe secții

Mercuri 19.06.2019

800-900

- am asistat la recoltare probei de cultură de plagă ; se face cu antibiogramă

- am asistat la schimbarea pasamentului

900-1000

-am asistat la recoltare probei de sange;


-unde s-a făcut în scop explorator:

- cu holder,

-ac sterlil,

- cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

-roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

-negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

- albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

- mov:pentru determinări hematologice

hemoleucograma (HLG)

indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

-am asistat la completare fișă pacient

-am asistat la completare fișă de consimțământ al pacientului

1000-1100

-am asistat la scoaterea buletinului de analize


-am completat in FO epicriza și recomandările

-am asistat la drenaj de chist sebaceu

-am asistat la testarea pentru alergie la antibiotic Ceford ;

- s-a facut cu scop explorator ;unde s-a executat următoarea tehnică :

- pe fața externa a brațului , făcăndu-se injecție i.d. ,unde se observă timp de 30 de


min reacția pacientului la antibioticul sus menționat

-am asistat la schimbarea unui pansament

1100-1200

-am asistat la administrarea de antibiotic Ceford i.v fiind făcut in scop terapeutic

- am asistat la o electrochirurgie – distrugerea leziunilor patologice cu ajutorul


curentului electric (electrocauterizare)

1200-1300

-am asistat la completarea și scoaterea unei rețete compesate

-am asistat la puncția biopsie și am scris in registru de biopsie

1300-1400

-am administrat tratament pe cale parenterală inj. i.m la un pacient sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

-am efectuat un pansament la un pacient sub stricta supraveghere a asistentei


medicale

1400-1600
-am asistat și am completat foile de manevră sub stricta supraveghere a asistentei
medicale

Joi 20.06.2019

800-1100

-am asistat la îngrijirea pacienților cu plăgi veghi

- am asista și am ajutat la reorganizarea locului de muncă

1100-1400

-am asistat și am ajutat la administrarea tratamentului pe cale orală si parenterală și


pe suprafață tegumentală

1400-1600

-am asistat și am ajutat la punerea compreselor in pungile speciale pentru sterlizare

-am asistat și am observat cu se scrie in registru de sterlizare

Vineri 21.06.2019

800-900

-am asistat la recoltării de probe de sânge pentru examinare de laborator ,cu scop
explorator

900-1100

- am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a


medicului curant și a asistentei medicală :
Pregătindu-mi materialele necesare: -tăviță renală de unică folosintă (carton)

-instrumentar și materiale sterile (mănuși de


cauciuc, spatulă,comprese,pensă chirurgicală,
pensă Kocher dreapta (hemostatică)

-am aplicat badijonare cu violet de gențiană ,unguiente cu

-am reorganizat locul de muncă

1100-1200

-am completat foi de consimțămând

1200-1300

-am asistat și am ajutat la administrarea tratamentului pe cale orală și parenterală:

Am observat cu se face inj.i.v. și am executat inj.i.m. sub stricta supravegerea


asistentei medicale.

-am reorganizat locul de muncă

1300-1500

-am completat în FO epicriza și recomandările sub stricta supravegere a asistentei


medicale

-am scos două Bilete de ieșire sub stricta supraveghere a asistentei medicale

1500-1600

-am făcut comprese și am pus în pungi speciale pentru a putea fi duse la sterilizat

-am scris in registru de sterilizare


Saptamâna 2 (24-28.VI)

Luni 24.06.2019

800-1000

-am asistat la recoltarea probei de sânge pentru examenul de laborator în scop


explorator :

Am observat pregătirea materialelor necesare :-mănuși de cauciuc

-taviță renală de unică folosință

-garou

-tuburile vacuumtainer

-holder

- ac steril

Tehnica : se pregătește locul de puncționare al venei ,se desigilează acul steril și se


aplică in holder apoi se apucă de aripioarele laterale ale holder și se aplica in
funcție de codul de culori tuburile de vacuumtainer.

1000-1100

-am asistat la testare cu Ceford ,în scop explorator i.d. ,unde se lasă 30 min pentru
a observa dacă pacientul este alergic la medicament
-am efectuat testare cu clorhidrat de lidocaină (Xilină 1% ,o fiolă de 10 mL conține
0,10g (10mg/mL)) ,unde am marcat locul și am lasat 30 min pentru a observa daca
pacientul este alergic la Xilină fiind facut i.d. în scop explorator ,sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

1100-1200

-am asistat la două electrocauterizări de carcinom bazocelular și la o biopsie


cutanată, unde am scris în registrul de biopsii și am scos fișa de examen
histopatologică sub stricta supraveghere a saistentei medicale

1200-1400

-am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a asistentei


medicale :

-îmi pregătesc materilalele și instrumentarul necesare : -mănuși de cauciuc

-comprese sterile ,fașă

-apă oxigenată,violet de
gentiana ,baneocin (250UI/5000UI pe gram de unguient), hidrocortizon 10mg/g
unguient,uree , gentamicină unguient,

-pense chirurgicala și
pensă hemostazică (Kocher dreaptă)

- informez pacientul de tehnica folosită și sub stricta supraveghere a asistentei


medicale efectuiez tratamentul

-reorganizat locul de muncă

1400-1500
-am asistat și am efectuat tratament parenterale sub stricta supraveghere a asistentei
medicale

-am asistat la tratament i.v. cu : Gentamicină,Hemisucinat,Ceford,Coreflux

-am efectuat tratament i.m. cu hemisucinat

-am reorganizat locul de muncă

1500-1600

-am completat fișe de consimțănânt ,am aranjat medicamentele din stoc ,am
completat fișele de manevră

-am asistat la scoaterea buletinelor de analiză

Marți 25.06.2019

800-1000

-am asistat la recoltarea probei de sânge pentru examenul de laborator în scop


explorator :

Am observat pregătirea materialelor necesare :-mănuși de cauciuc

-taviță renală de unică folosință

-garou

-tuburile vacuumtainer

-holder

- ac steril
Tehnica : se pregătește locul de puncționare al venei ,se desigilează acul steril și se
aplică in holder apoi se apucă de aripioarele laterale ale holder și se aplica in
funcție de codul de culori tuburile de vacuumtainer.

1000-1100

-am asistat la testare cu Ceford ,în scop explorator i.d. ,unde se lasă 30 min pentru
a observa dacă pacientul este alergic la medicament

-am efectuat testare cu clorhidrat de lidocaină (Xilină 1% ,o fiolă de 10 mL conține


0,10g (10mg/mL)) ,unde am marcat locul și am lasat 30 min pentru a observa daca
pacientul este alergic la Xilină fiind facut i.d. în scop explorator ,sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

1100-1200

-am asistat la o electrocauterizare și la o biopsie, unde am scris în registrul de


biopsii și am scos fișa histopatologică sub stricta supraveghere a saistentei
medicale

-am reorganizat locul de muncă

1200-1400

-am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a asistentei


medicale :

-îmi pregătesc materilalele și instrumentarul necesare : -mănuși de cauciuc

-comprese sterile ,fașă


-apă oxigenată,violet de
gentiana ,baneocin (250UI/5000UI pe gram de unguient), hidrocortizon 10mg/g
unguient,uree , gentamicină unguient,

-pense chirurgicala și
pensă hemostazică (Kocher dreaptă)

- informez pacientul de tehnica folosită și sub stricta supraveghere a asistentei


medicale efectuiez tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1400-1500

-am asistat și am efectuat tratament parenterale sub stricta supraveghere a asistentei


medicale

-am asistat la tratament i.v. cu : Gentamicină,Ceford,Coreflux

-am efectuat tratament i.m. cu Hemisucinat

-am reorganizat locul de muncă

1500-1600

-am completat fișe de consimțănânt ,am aranjat medicamentele din stoc ,am
completat fisele de manevră

-am asistat la scoaterea buletinelor de analiză

Mercuri 26.06.2019

800-1000
-am asistat la recoltarea probei de sânge pentru examenul de laborator în scop
explorator :

Am observat pregătirea materialelor necesare :-mănuși de cauciuc

-taviță renală de unică folosință

-garou

-tuburile vacuumtainer

-holder

- ac steril

Tehnica : se pregătește locul de puncționare al venei ,se desigilează acul steril și se


aplică in holder apoi se apucă de aripioarele laterale ale holder și se aplica in
funcție de codul de culori tuburile de vacuumtainer.

-am reorganizat locul de muncă

1000-1100

-am asistat la testare cu Ceford ,în scop explorator i.d. ,unde se lasă 30 min pentru
a observa dacă pacientul este alergic la medicament

-am efectuat testare cu clorhidrat de lidocaină (Xilină 1% ,o fiolă de 10 mL conține


0,10g (10mg/mL)) ,unde am marcat locul și am lasat 30 min pentru a observa daca
pacientul este alergic la Xilină fiind facut i.d. în scop explorator ,sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

1100-1200
-am asistat la două electrocauterizări și la o biopsie, unde am scris în registrul de
biopsii și am scos fișa histopatologică sub stricta supraveghere a asistentei
medicale

-am reorganizat locul de muncă

1200-1400

-am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a asistentei


medicale :

-îmi pregătesc materilalele și instrumentarul necesare : -mănuși de cauciuc

-comprese sterile ,fașă

-apă oxigenată,violet de
gentiana ,baneocin (250UI/5000UI pe gram de unguient), hidrocortizon 10mg/g
unguient,uree , gentamicină unguient,

-pense chirurgicala și
pensă hemostazică (Kocher dreaptă)

- informez pacientul de tehnica folosită și sub stricta supraveghere a asistentei


medicale efectuiez tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1400-1500
-am asistat și am efectuat tratament parenterale sub stricta supraveghere a asistentei
medicale

-am asistat la tratament i.v. cu : Hemisucinat,Ceford,Coreflux

-am efectuat tratament i.m. cu Hemisucinat

-am reorganizat locul de muncă

1500-1600

-am completat fișe de consimțănânt ,am aranjat medicamentele din stoc ,am
completat fisele de manevră

-am asistat la scoaterea buletinelor de analiză și al biletelor de externari

Joi 27.06.2019

800-1000

-am asistat la recoltarea probei de sânge pentru examenul de laborator în scop


explorator :

Am observat pregătirea materialelor necesare :-mănuși de cauciuc

-taviță renală de unică folosință

-garou

-tuburile vacuumtainer

-holder

- ac steril
Tehnica : se pregătește locul de puncționare al venei ,se desigilează acul steril și se
aplică in holder apoi se apucă de aripioarele laterale ale holder și se aplica in
funcție de codul de culori tuburile de vacuumtainer.

1000-1100

-am efectuat testarea cu Ceford ,în scop explorator i.d. ,unde se lasă 30 min pentru
a observa dacă pacientul este alergic la medicament

-am efectuat testare cu clorhidrat de lidocaină (Xilină 1% ,o fiolă de 10 mL conține


0,10g (10mg/mL)) ,unde am marcat locul și am lasat 30 min pentru a observa daca
pacientul este alergic la Xilină fiind facut i.d. în scop explorator ,sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

- am reorganizat locul de muncă

1100-1200

-am asistat la două electrocauterizări și la două biopsie, unde am scris în registrul


de biopsii și am scos fișa pentru examenul histopatologic sub stricta supraveghere
a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

1200-1400

-am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a asistentei


medicale :

-îmi pregătesc materilalele și instrumentarul necesare : -mănuși de cauciuc

-comprese sterile ,fașă


-apă oxigenată,violet de
gentiana ,baneocin (250UI/5000UI pe gram de unguient), hidrocortizon 10mg/g
unguient,uree , gentamicină unguient,

-pense chirurgicala și
pensă hemostazică (Kocher dreaptă)

- informez pacientul de tehnica folosită și sub stricta supraveghere a asistentei


medicale efectuiez tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1400-1500

-am asistat și am efectuat tratament parenterale sub stricta supraveghere a asistentei


medicale

-am asistat la tratament i.v. cu : Gentamicină,Hemisucinat,Ceford

-am reorganizat locul de muncă

1500-1600

-am completat fișe de consimțănânt ,am aranjat medicamentele din stoc ,am
completat fisele de manevră

-am asistat la scoaterea buletinelor de analiză și al biletelor de externari

Vineri 28.06.2019

800-1000

-am asistat la recoltarea probei de sânge pentru examenul de laborator în scop


explorator :
Am observat pregătirea materialelor necesare :-mănuși de cauciuc

-taviță renală de unică folosință

-garou

-tuburile vacuumtainer

-holder

- ac steril

Tehnica : se pregătește locul de puncționare al venei ,se desigilează acul steril și se


aplică in holder apoi se apucă de aripioarele laterale ale holder și se aplica in
funcție de codul de culori tuburile de vacuumtainer.

1000-1100

-am asistat la testare cu Ceford ,în scop explorator i.d. ,unde se lasă 30 min pentru
a observa dacă pacientul este alergic la medicament

-am efectuat testare cu clorhidrat de lidocaină (Xilină 1% ,o fiolă de 10 mL conține


0,10g (10mg/mL)) ,unde am marcat locul și am lasat 30 min pentru a observa daca
pacientul este alergic la Xilină fiind facut i.d. în scop explorator ,sub stricta
supraveghere a asistentei medicale

1100-1200

-am asistat la două electrocauterizări si la o biopsie, unde am scris în registrul de


biopsii și am scos fișa histologică sub stricta supraveghere a saistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă


1200-1400

-am efectuat administrarea tratamentului local sub stricta supraveghere a asistentei


medicale :

-îmi pregătesc materilalele și instrumentarul necesare : -mănuși de cauciuc

-comprese sterile ,fașă

-apă oxigenată,violet de
gentiana ,baneocin (250UI/5000UI pe gram de unguient), hidrocortizon 10mg/g
unguient,uree , gentamicină unguient,

-pense chirurgicala și
pensă hemostazică (Kocher dreaptă)

- informez pacientul de tehnica folosită și sub stricta supraveghere a asistentei


medicale efectuiez tratamentul

-am chiuretat un pacient sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

1400-1500

-am asistat și am efectuat tratament parenterale sub stricta supraveghere a asistentei


medicale

-am asistat la tratament i.v. cu : Gentamicină,Hemisucinat,Ceford,Coreflux

-am efectuat tratament i.m. cu Hemisucinat

-am reorganizat locul de muncă


1500-1600

-am completat fișe de consimțănânt ,am aranjat medicamentele din stoc ,am
completat fișele de manevră

-am asistat la scoaterea buletinelor de analiză și al biletelor de externari

Săptămâna 3 (01-05.VII.2019)

Luni 01.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge

900-1200

-am efectuat sub stricta supraveghere a asistentei medicale administrarea


tratamentului local :

*am pregătit materialele necesare – mănuși ,conprese, spatulă, pense anatomice,


tăviță renală,

*pacientul:

- se informează asupra efectelor medicamentelor;

- se asează într-o poziție care să permită aplicarea medicamentelor


-am aplicat în funcție de forma medicamentelor: badijonare, comprese
medicamentoase, pudraj și unguente ( gentamicină,vasilină,uree1-5%, baneocin
250 UI/5000UI, hidrocortizon 10mg/g, apă oxigenată ,violet de gențiana)

- am reorganizat locul de muncă

1200-1400

-am asistat și am efectuat administrarea tratamentului pe cale orală și pe cale


parenterală sub stricta supraveghere a asistentei medicale

*în scop terapeutic : inj.i.d, inj.i.m, inj.i.v

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am asistat si am efectuat :

*foaile de consimțământ

*foile de manevră

*foile zilnice de miscare a bonlavilor internați

-am reorganizat locul de muncă

Marți 02.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;


-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;
 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,
mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă
 pregătirea administrării medicamentelor:
 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon
10mg/g
 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Mercuri 03.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO
-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă


900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare
Joi 04.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)
 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ
1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Vineri 05.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice


* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă


1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Săptămâna 4

08-12 VII.2019

Luni 08.07.2019

800-900

-am asistat la internarea a doi pacienți

-am măsurat tensiunea arterială și am scris în FO(110/70,100/60)

-am făcut testare la xilină; (inj.i.d în scop explorator)

900-1030

-am intrat cu medicul curant (Dr.Caloiu Laura) în sala de intervenți și am ajutat-o


la electrocauterizarea unor negi și la electrocauterizarea plagi ..... și la biopsie

-am pregatit electrocauterul , am ținut cu pensa anatomică o compresă sterila


pentru a stopa curgerea de sânge , am așezat câmpul , am pus formol în eprubeta
unde am pus biopsia și am scris pe eprubetă datele pacientului și am scris și in
registru de biopsii
-am reorganizat locul de muncă

-1030-1200

-am efectuat pansamentul local la restul pacienților : -am desfăcut pansamentul


vechi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am badijonat cu hidrocortizon pe toată
suprafața tegumentară și pe ulcerație am aplicat cicatrol sub stricta supraveghere a
asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

-am desfăcut pansamentul am spalat cu apă oxigenată ,am chemat medicul curant ,
am urmat instrucțiunile medicului curant și am badijonat cu hidrocortizon și pe
ulcerație am aplicat baleucin sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

-1200-1400

- am administrat cu asistenta medicală tratamentul pe cale orală și parenterală

- am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am administrat tratamentul parenteral sub supravegherea asistentei medicale


(inj.i.m vit.B12) și in branulă ceford și coreflux

-am reorganizat locul de muncă

-1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese sterile


Marți 09.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare


-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Mercuri 10.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.
-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune
am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule


-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se
amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Joi 11.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată
-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub
instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am avut o urgență medicală unde s-a spart o venă varicoasă pacientul este trimis la
chirurghie

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare


Vineri 12.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul


-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Săptămâna 5

15-19.VII.2019

Luni 15.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO
-am asistat la recoltarea probelor de sânge

900-1200

-am efectuat sub stricta supraveghere a asistentei medicale administrarea


tratamentului local :

*am pregătit materialele necesare – mănuși ,conprese, spatulă, pense anatomice,


tăviță renală,

*pacientul:

- se informează asupra efectelor medicamentelor;

- se asează într-o poziție care să permită aplicarea medicamentelor

-am aplicat în funcție de forma medicamentelor: badijonare, comprese


medicamentoase, pudraj și unguente ( gentamicină,vasilină,uree1-5%, baneocin
250 UI/5000UI, hidrocortizon 10mg/g, apă oxigenată ,violet de gențiana)

- am reorganizat locul de muncă

1200-1400

-am asistat și am efectuat administrarea tratamentului pe cale orală și pe cale


parenterală sub stricta supraveghere a asistentei medicale

*în scop terapeutic : inj.i.d, inj.i.m, inj.i.v

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am asistat si am efectuat :


*foaile de consimțământ

*foile de manevră

*foile zilnice de miscare a bonlavilor internați

-am reorganizat locul de muncă

Marți 16.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)


 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon
-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Mercuri 17.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)


timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:
Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Joi 18.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO

-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,
* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al
dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă

900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă
 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare

Vineri 19.07.2019

800-900

-am măsurat tensiunea arterială

-am notat grafic tensiunile arteriale ale pacientilor în foaile de temperatură din FO
-am asistat la recoltarea probelor de sânge;

-unde s-a făcut în scop explorator:

* cu holder,

*ac sterlil,

* cu tuburile de vacuumtainer se utilizează în funcție de codul de culoare al


dopului de cauciuc astfel:

 roșu:pentru chimie clinică

unde vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice

 albastru: pentru determinari de cuagulare(INR)

timpul de protrombina Quick (PT)

International Normalized Ratio (INR)

 mov:pentru determinări hematologice

* hemoleucograma (HLG)

* indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM),hemoglobina eritrocitară


medie (HEM) ,concentrație medie de hemoglobină (CHEM)

 negru viteza de sedimentarea a hematiilor (VSH-ul)

-am completat fișă de consimțământ al pacientului

-am reorganizat locul de muncă


900-1100

-am efectuat sub stricta supraveghere a medicului curant și a asistentei medicale


administrarea tratamentului local;

 materiale necesare și instrumentarul necesar: mască de protecția gurii/ nas,


mănuși ,comprese sterile,fașă tifon (15cmx10m, 10cmx10m), pense ,
spatulă,curetă

 pregătirea administrării medicamentelor:

 *vasilină, uree1-5%,gentamicină, baneocin 250UI/5000UI,hidrocortizon


10mg/g

 informarea pacientului asupra efectelor medicamentelor

*tehnica efectuată:

Am desfăcut fașa de tifon și am dat cu apă oxigenată pentru spălarea plăgi apoi
după instrucțiunile stricte ale medicului curant am ampicat unguientele prescrise in
FO și la sfârșit am aplicat fașa de tifon

-am reorganizat locul de muncă

1100-1300

-am completat sub stricta supraveghere asistentei medicale în program foaia zilnică
de mișcare a bonlavulor internați ,foile de manevră și foile de consimțământ

1300-1600

-am făcut comprese pentru sterlizat, am spălat și am pus instrumentarul în pungile


pentru sterlizat și am scris în registrul de sterlizare
Săptămâna 6

22-26.VII.2019

Luni 22.07.2019

800-900

-am asistat la internarea a doi pacienți

-am măsurat tensiunea arterială și am scris în FO(110/70,100/60)

-am făcut testare la xilină; (inj.i.d în scop explorator)

900-1030

-am intrat cu medicul curant (Dr.Caloiu Laura) în sala de intervenți și am ajutat-o


la electrocauterizarea unor negi și la biopsie

-am pregatit electrocauterul , am ținut cu pensa anatomică o compresă sterila


pentru a stopa curgerea de sânge , am așezat câmpul , am pus formol în eprubeta
unde am pus biopsia și am scris pe eprubetă datele pacientului și am scris și in
registru de biopsii

-am reorganizat locul de muncă

-1030-1200

-am efectuat pansamentul local la restul pacienților : -am desfăcut pansamentul


vechi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am badijonat cu hidrocortizon pe toată
suprafața tegumentară și pe ulcerație am aplicat cicatrol sub stricta supraveghere a
asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă


-am desfăcut pansamentul am spalat cu apă oxigenată ,am chemat medicul curant ,
am urmat instrucțiunile medicului curant și am badijonat cu hidrocortizon și pe
ulcerație am aplicat baleucin sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

-1200-1400

- am administrat cu asistenta medicală tratamentul pe cale orală și parenterală

- am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am administrat tratamentul parenteral sub supravegherea asistentei medicale


(inj.i.m vit.B12) și in branulă ceford și coreflux

-am reorganizat locul de muncă

-1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese sterile

Marți 23.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.
-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune
am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule


-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se
amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Mercuri 24.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată
-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub
instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Joi 25.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți


830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am avut o urgență medicală unde s-a spart o venă varicoasă pacientul este trimis la
chirurghie

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare


-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Vineri 26.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.
-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune
am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule


-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se
amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Săptămâna 7

29.VII-02.VIII.2019

Luni 29.07.2019

800-900

-am asistat la internarea a doi pacienți

-am măsurat tensiunea arterială și am scris în FO(110/70,100/60)

-am făcut testare la xilină; (inj.i.d în scop explorator)

900-1030

-am intrat cu medicul curant (Dr.Caloiu Laura) în sala de intervenți și am ajutat-o


la electrocauterizarea unor negi

-am pregatit electrocauterul , am ținut cu pensa anatomică o compresă sterila


pentru a stopa curgerea de sânge , am așezat câmpul , am pus formol în eprubeta
unde am pus biopsia și am scris pe eprubetă datele pacientului și am scris și in
registru de biopsii

-am reorganizat locul de muncă


-1030-1200

-am efectuat pansamentul local la restul pacienților : -am desfăcut pansamentul


vechi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am badijonat cu hidrocortizon pe toată
suprafața tegumentară și pe ulcerație am aplicat cicatrol sub stricta supraveghere a
asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

-am desfăcut pansamentul am spalat cu apă oxigenată ,am chemat medicul curant ,
am urmat instrucțiunile medicului curant și am badijonat cu hidrocortizon și pe
ulcerație am aplicat baleucin sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am reorganizat locul de muncă

-1200-1400

- am administrat cu asistenta medicală tratamentul pe cale orală și parenterală

- am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am administrat tratamentul parenteral sub supravegherea asistentei medicale


(inj.i.m vit.B12) și in branulă ceford și coreflux

-am reorganizat locul de muncă

-1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese sterile

Marți 30.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți


830-1000

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale


-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Mercuri 31.07.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin
-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă


1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Joi 01.08.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți

830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul
-am avut o urgență medicală unde s-a spart o venă varicoasă pacientul este trimis la
chirurghie

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare

1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

Vineri 02.08.2019

800-830

-am măsurat tensiunile arteriale și am notat grafic în foaia de temperatură adulți


830-1000

-am asistat la emiterea unui bilet de externare

-am efectuat pansamentul local sub stricta supraveghere a asistentei medicale

-am desfacut pansamentul veghi și am spălat cu apă oxigenată ,apoi am chemat


medicul curant și sub instructiunile acestuia am și sub stricta supraveghere a
asistentei medicale am aplicat comprese cu betadină,30 de min.

-apoi am chiurotat , am badijonat cu hidrocortizon în afara leziunilor și pe leziune


am aplicat compresă cu Baleucin

-am reorganizat locul de muncă ,tot instrumentarul folosit l-am pus în tavița pentru
spălare și dezinfectare

-am pregătit următorul pacient pentru schimbarea pansamentului

-am pregatit materialele necesare și am desfăcut pansamentul , am spălat cu apă


oxigenată

-am observat cum se citeste în FO tratamentul care trebuie aplicat , sub


instrucțiunile și stricta supraveghere a asistentei medicale am aplicat tratamentul

-am reorganizat locul de muncă

1000-1200

-am spălat și am dezinfectat instrumentarul

-am pus în pungile pentru a putea fi dus la sterlizare

-am făcut comprese și am pus in pungile pentru sterlizare


1200-1400

-am administrat tratamentul pe cale orală sub instrucțiunile asistentei medicale

-am asistat și am efectuat tratamentul pe cale parenterală

-am asistat la montarea unei perfuzii

-am asistat la montarea unei branule

-am adm.vit.B12 i.m și în branulă (i.v ) Ceford și Coreflux medicamentele nu se


amestecă între ele se fac în seringi separate

-am reorganizat locul de muncă

1400-1600

-am completat foile de manevră și am făcut comprese pentru sterlizare

S-ar putea să vă placă și