Sunteți pe pagina 1din 46

Cartografie manuală (clasică, tradiţională) şi digitală

Imixtiunea informaticii în
geografie

Informatizarea cartografiei
clasice (manuale)

Programe de analiză și
reprezentare statistică a
datelor geografice (Excel etc.)
Era (epoca)
Programe de grafică/desen
numerică (raster, vectorial)

Programe de cartografie
asistată de calculator (CAO)

Programe GIS
• Cartografia numerică

• date numerice

• date alfanumerice
baze de date
cartografice (database)
procesate de computer
Programe de Programe de
analiză și grafică/desen
reprezentare (raster, vectorial)
statistică a datelor • GIMP
geografice • Inkscape
• Excel • Photoshop
• OpenOffice Calc • Corel Draw

Programe de Programe GIS


cartografie asistată • ArcGis
de calculator (CAO) • QGIS
• Philcarto • gvSIG
• Cartes et Données • GRASS
• Magrit • SAGA
(http://magrit.cnrs.fr/)
Webmapping Epoca hărții făcute chiar de către
utilizator (neogeografie/
Exemplu:
https://neocarto.hypotheses.org/113 neocartografie, definită ca o
27 geografie sau cartografie
participativă; din era internet 2.0)
https://visibleearth.nasa.gov/source/ prezintă un mare pericol pentru
1624/map cartografie (“Hic sunt leones”…).
• cartografia topografică (generală)

• cartografia tematică
hărților generale
tematice deosebiri în ceea ce
privește metodele de reprezentare

hărțile tematice
Definiție, istoric
Harta tematică – definiţii (1)

un studiu geografic în
formă grafică
Harta tematică – definiţii (2)
cartografie tematică 1953

trei secole

specială
aplicată
Diferența dintre cartografia generală şi cartografia tematică

În CT se atenuează prevalenţa strictei localizări geografice şi a descrierii formale a


obiectelor în favoarea unei atenţii îndreptate spre unul sau mai multe obiecte sau teme,
având ca urmare simplificarea conturării/schiţării topografice, până la transformarea sa
în fundal de referinţă.

Funcţia de localizare şi de identificare a elementelor geografice este de primă importanţă în


cartografia generală, în timp ce în CT are un rol secundar, aici predominând atenţia
concentrată asupra unui singur/asupra câtorva elemente sau fenomene, atenţie care nu este
limitată la localizarea lor, ci şi la alte evaluări de tip cantitativ şi/sau calitativ (Robinson,
1982).
Istoric
cunoaștere concretă

firmele și administrația

progresului tehnologiei
informaționale
doua jumătate a secolului
al XVI-lea

Hartă marină 1539


Olaus
Magnus

Tabula
Peutingeriana
tematică
seismică, apărută în 1564

adâncimea

linii ale adâncimii albiei și ale variației nivelului mării

cadastrul hidrografic – hidraulic


Tabula geographico-
hydrographica montus oceani,
Athanasius Kircher
currentes, abyssos, montes
ignivomos (Kircher, 1665)
Edmund Halley Sursa: Lodovisi, Torresani, 2005.

„Noua și corecta hartă care arată


variațiile busolei în oceanele
vestice și sudice” (Halley, 1701)
Sursa: Lodovisi, Torresani, 2005.
Philippe Buache

Ferdinando Marsigli
Philippe Buache,
Hartă fizică și profil al
canalului Mânecii
(1737)
1. Inovațiile
noi științe

evidențierea corelațiilor și cauzalității


1817 Alexander von Humboldt

liniile
izoterme

2. Realizarea cartografiei de bază la scară mare


3. Intervențiile directe ale autorităților
cunoașterii și măsurării Terrei 1666

informațiilor statistice

cererii de cunoștințe

6. Schimbările rapide din economie


Tipuri de hărți tematice
• Hărțile analitice

• Hărțile sintetice corelații

principiul suprapunerii
statice

dinamice
absolută cantitatea,
cu mărimea sau mărimea absolută

relativă raporturi
surse primare

surse secundare
antropic

fizic (fizico-geografic)
Cele mai FRECVENTE sunt:
- fizice

- hidrografice, marine și nautice

- geologice

- geomorfologice

- climatice

- meteorologice

- antropice

- istorice

- rutiere și feroviare

- ale utilizării solului

- industriale și miniere
Cartografie
numerică

Anul II, 29 oct. 2020


Era (epoca) numerică –
cartografie numerică sau digitală
• Cartografia numerică/digitală

• date numerice

• date alfanumerice
baze de date
(database)
procesate de computer
Cartografie generală vs. cartografie
tematică

• cartografia topografică (generală)

• cartografia tematică
Cartografia numerică se poate obține prin:
Cartografia numerică are două forme de
reprezentare grafică:
Tipuri de implantare grafică
Informaţia geografică se înscrie într-un plan. Un singur semn are o singură
Implantarea este transcrierea în planul hărţii semnificaţie.
a localizării geografice a datelor. Într-un Absenţa semnului se traduce
plan, o informaţie poate fi redată printr-un prin absenţa fenomenului.
punct, o linie sau un areal (poligon).

Implantare punctuală Implantare lineară Implantare zonală


Tipuri de implantare a informaţiei geografice (a datelor geografice). Sursa: Le Fur A. (2007)
Atenţie!

A nu se confunda localizarea şi implantarea!


Localizarea este o noţiune geografică, iar implantarea este o noţiune
grafică.
Harta numerică (digitală) este:
Caracteristicile hărții digitale/numerice
Tipuri de reprezentare în CAO și GIS
Modelul/tehnica de reprezentare Modelul/tehnica de reprezentare
raster (imagine) vectorial/vectorială (desen)

• Fiecărui element îi este asociat un


record (grupare de câmpuri pe
un rând, care conțin informații) în
baza de date (database)
Harta Tabel - baza de date
ID Adresă An construcție Nr. etaje Aviz incendiu

Record Câmpuri
Proprietățile datelor vectoriale

Geometria/geometrii – reprezentarea
cartografică a obiectelor ca formă, poziție

Topologia – relații reciproce între obiecte


(incluziune, adiacență, conexiune etc.

Informații – conexe datelor (numerice, de tip


text etc.)
Atributele entităților geografice
Întrebări?

S-ar putea să vă placă și