Sunteți pe pagina 1din 2

Îndrumări tehnice de operare

Alăturat acestui scurt material de îndrumare este atașat un formular Word, cel
care urmează a fi trimis către parohii.
În preambulul respectivului document, este prevăzută și o scurtă informare cu
punerea în temă a preoților, dar și câteva îndrumări, fiind precizat și teremenul de predare
(20 ianuarie 2020).
Veți mai putea observa că este solicitat un set de 6 fotografii, pe care parohiile le
vor realiza cu mijloace proprii. Dată fiind varietatea de opțiuni tehnice (aparate foto,
telefoane) aflate la îndemână, este suficient (și chiar indicat) a se copia imaginile captate
și stocate de pe diverse dispozitive în acele spații speciale din document (text box -uri),
evidențiate prin denumire.
Spre exemplu, dacă fotografia preotului este descărcată de pe un dispozitiv (aparat,
telefon) și este stocată în același computer în care se completează fișierul Word, aceasta
se copiază pur și simplu (comanda Ctrl+C sau Copy) și se include în caseta denumită
Foto PREOT (comanda Ctrl+V sau Paste) – indiferent de formatul ei, și fără a fi
prelucrată în prealabail.

Modul de operare al protopopiatului:


1. Evaluați contactele electronice din parohii (e-mail-uri) pe care le aveți la
dispoziție, atât pe cele oficiale, cât și pe cele private. În cazul în care, totuși, acestea
nu există, este indicat a se lua legătura telefonic și a se insista pentru obținerea unei
adrese de e-mail de la unul dintre colaboratorii preotului paroh, cu care să se
poată face comunicarea, mai ales că vor trebui încărcate și fotografiile amintite
(aceasta necesitând și o oarecare pricepere în manipularea unui computer).
2. În cazurile rare (sperăm) în care nu se pot identifica receptori cu care să comunicați
electronic, parohiile vor fi invitate să aducă la protopopiat fotografiile respective pe
dispozitive de stocare externe (USB, carduri de memorie etc.), urmând ca tabelul cu
celelalte date să fie completat în format fizic (printat). În aceste situații,
protopopiatul va trebui să preia atât imaginile, cât și datele din tabele, și să le
transfere în câte un fișier electronic creat pentru fiecare dintre aceste parohii.
3. În final, fiecare parohie va avea un fișier electronic completat, de sine stătător, a
cărui denumire va fi una compusă și va trebui să includă codul de parohie pe care
ni l-ați transmis în centralizatoarele registrelor statistice, dar și localitatea de care
aparține. De exemplu, Parohia „Sf. Ilie” din orașul Botoșani, ar trebui să aibă
denumirea fișierului: P1_Botosani. Sau, pentru Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din
Tg. Frumos, documentul va fi denumit P6_Tg.Frumos.
4. Pentru expedierea către Centrul Eparhial, fișierele parohiilor vor trebui incluse într-
un singur folder (normal, fără compresii de arhivare) cu denumirea protopopiatului.
Deoarece este de așteptat ca dimensiunile fișierelor incluse să fie prea mari pentru a
se putea transmite prin e-mail-urile clasice (datorită fotografiilor), vă rugăm ca
respectivul folder să ne fie expediat prin platforma gratuită www.wetransfer.com.
Cei 3 pași procedurali, pe intervale de timp:

- Pasul 1 (perioada 01-10 dec. 2019): Protopopiatul expediază prin e-mail către
toate parohiile formularul tipizat. Pentru parohiile care nu au adrese de e-mail
oficiale, protopopiatul este rugat să identificice alte adrese ale preoților sau, în
lipsa lor, ar urma să facă și munca de completare a formularelor (a se vedea
precizările de mai sus).

- Pasul 2 (perioada 11 dec. 2019-20 ian. 2020): Parohiile completează


formularul și îl remit protopopiatului, care verifică informația (atât cât este
posibil).

- Pasul 3 (perioada 21-31 ian. 2020): Protopopiatul transmite folder-ul


centralizator cu fișierele tuturor parohiilor către Centrul Eparhial (a se vedea
precizările de mai sus).

Vă mulțumim,

Consilier,
Arhimandrit Nicodim Petre

Statistician,
Dumitru Dulgheru