Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC 1

Grupa: Mare
Propunător:
Domeniul: Științe
Categoria de activitate: Matematică
Tipul activitatii: de evaluare
Scopul: Verificarea cunoștințelor legate de numerele în concentrul 1-6
Mijloc de realizare: fișe de lucru
Obiective opreraţionale:
 Să ordoneze crescător obiectele
 Să sorteze obiectele după formă
 Să recunoasca lungimea obiectelor
 Să stabilească numărul de elemente în concordanță cu cifra corespunzatoare si invers
 Să efectueze operații de adunare
Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul
Materiale didactice: jetoane cu cifre, tabla, fișe de lucru
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: 30 minute
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. DPH, Bucureşti, 2009
Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București, 2005
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Activitatea
Metode şi Mijloa Forme de
didactic copiilor
procedee ce organizare
didacti
ce
1.Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
organizatoric aerisirea sălii de grupă;
amenajarea sălii de grupă;
aşezarea mobilierului ;
introducerea copiilor în sala de grupă.
O voi realiza prin intermediul unui pitic care are la el un plic.
2.Captarea Acesta are rugamintea la copii să-l ajute să răspundă la două Frontal Copiii sunt
atenţiei ghicitori în care trebuie să rezolve operații de adunare deoarece Conversaţia atenti.
el nu se descurcă.
Iepurila-i supărat Trei copii joacă șotron,
S-a-ncurcat la numărat: Afară sub un șopron,
Cu cinci morcovi în hambar Și mai vin să joace doi,
Și cu altu-n buzunar Cați s-au adunat?Știți voi? Copiii
A-nceput mintea să-l lase… (CINCI) răspund la
Nu știe că toți fac….(ȘASE). ghicitori.
3.Reactualizarea Le voi adresa cateva întrebări copiilor. Care sunt vecinii Demonstraţia
cunoștințelor numerelor: 2 și 4. Care sunt vecinii mai mici ai acesor numere? Frontal
Numărați crescător și descrescător de la 1-6.
Pe lac 4 rățuște fac baie. După ele a mai venit 2 rățuște care au Explicaţia Rățuște Copiii
întarziat pentru că s-au trezit mai tarziu. Cate rățuște sunt acum raspund la
pe lac? Aceasta problema o vom rezva cu material individual. intrebari.

4.Anuntarea Astazi vom recapitula numerele din concentrul 1-6 și voi


temei și a prezenta obiectivele propuse pe înțelesul copiilor. Conversația
obiectivelor
Frontal

5.Dirijarea Elevii vor primi o fișă de lucru cu următorii itemi:


invatarii 1.Coloreaza cu rosu creionul mai lung si cu albastru creionul Explicația Copii
mai scurt. rezolvă fișa
2.Trasează o linie de la cifră la mulțimea potrivită. Fișa de de lucru.
3.Realizează prin încercuire mulțimi de elemente de același fel. lucru Individual
Coloreaza din fiecare mulțime atatea elemente cate îți indica
cifra corespunzătoare.
4. 4.Scrie in căsuțe cifrele potrivite. Calculează adunările.

Piticul nostru, le-a mai adus copiilor înca o surpriză și îi roagă Frontal Copii

3
6.Obținerea din nou să-l ajute la cateva sarcini. Acesta are un săculeț cu Conversatia Săcule- rezolvă fișa
performanței mingi, piese lego, creioane de diferite lungimi. Copiii vor trebui Explicația țul cu de lucru
să numere mingile și să le ordoneze crescător de la cea mai obiecte
mică la cea mai mare, să sorteze piesele lego după forma lor și
să aleagă creionul cel mai mare.
7.Asigurarea Copiii vor primi recompensă o bulinuță roșie deoarece s-au Conversația Frontal
feedback-ului descurcat foarte bine la activitatea matematică.
8.Evaluare Voi face aprecieri verbale asupra modului de lucru al copiilor și Conversația Frontal
le voi oferi recompense pentru buna desfășurare a activității.

4
Anexa 1 Nume si prenume
Evaluare finală

1.Coloreaza cu rosu creionul mai lung si cu albastru creionul mai scurt.

2.Trasează o linie de la cifră la mulțimea potrivită.

3.Realizează prin încercuire mulțimi de elemente de același fel. Coloreaza din fiecare
mulțime atatea elemente cate îți indica cifra corespunzătoare.

4.Scrie in căsuțe cifrele potrivite. Calculează adunările.

S-ar putea să vă placă și