Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3


LA DATA: 30-NOV-20

Cod Fiscal IP : 4183199 Denumire IP : UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)


Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Venit D - Fonduri externe 401503 Sume utilizate de alte institutii din 275.807,58
nerambursabile excedentul anului precedent
Venit D - Fonduri externe 427500 Cofinantare publica acordata in cadrul 282.283,74
nerambursabile Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian 2014-
2021
Venit D - Fonduri externe 483103 Prefinantare 1.349.888,26
nerambursabile
Venit F - Integral venituri proprii 300530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 2.693.833,72
de catre institutiile publice
Venit F - Integral venituri proprii 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 19.202.647,18
Venit F - Integral venituri proprii 330800 Venituri din prestari de servicii 12.857.114,22
Venit F - Integral venituri proprii 331400 Contributia elevilor si studentilor pentru 9.470.789,43
internate, camine si cantine
Venit F - Integral venituri proprii 331600 Venituri din valorificarea produselor 591.121,84
obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venit F - Integral venituri proprii 331700 Venituri din organizarea de cursuri de 563.066,00
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare
Venit F - Integral venituri proprii 332000 Venituri din cercetare 30.233.882,37
Venit F - Integral venituri proprii 335000 Alte venituri din prestari de servicii si alte 614.419,91
activitati
Venit F - Integral venituri proprii 370100 Donatii si sponsorizari 735.799,36
Venit F - Integral venituri proprii 390100 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 28.284,00
institutiilor publice
Venit F - Integral venituri proprii 395000 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 41.244,00
Venit F - Integral venituri proprii 401503 Sume utilizate de alte institutii din 17.010.000,00
excedentul anului precedent

FXB-EXB-900
Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Venit F - Integral venituri proprii 410600 Sume din excedentul anului precedent 60.518.008,53
pentru acoperirea golurilor temporare de
casa
Venit F - Integral venituri proprii 423800 Subventii de la bugetul de stat pentru 514.268.365,92
institutii si servicii publice sau activitati
finantate integral din venituri proprii
Venit F - Integral venituri proprii 423900 Subventii de la bugetul de stat catre 755,46
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru
proiecte finantate din FEN postaderare
Venit F - Integral venituri proprii 427000 Subventii de la bugetul de stat catre 4.652.228,37
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferete perioadei de
programare 2014-2020
Venit F - Integral venituri proprii 450202 Sume primite in contul platilor efectuate -45.042,40
in anii anteriori
Venit F - Integral venituri proprii 451601 Sume primite in contul platilor efectuate 5.854,40
in anul curent
Venit F - Integral venituri proprii 451602 Sume primite in contul platilor efectuate 512.725,68
in anii anteriori
Venit F - Integral venituri proprii 451603 Prefinantare 1.019.451,98
Venit F - Integral venituri proprii 480101 Sume primite in contul platilor efectuate 9.282.455,76
in anul curent
Venit F - Integral venituri proprii 480102 Sume primite in contul platilor efectuate 5.231.373,05
in anii anteriori
Venit F - Integral venituri proprii 480201 Sume primite in contul platilor efectuate 8.976.084,91
in anul curent
Venit F - Integral venituri proprii 480202 Sume primite in contul platilor efectuate 3.909.776,03
in anii anteriori
Venit F - Integral venituri proprii 481601 Sume primite in contul platilor efectuate 705.439,00
in anul curent
Venit F - Integral venituri proprii 481602 Sume primite in contul platilor efectuate 1.303.601,93
in anii anteriori
Venit F - Integral venituri proprii 481603 Prefinantari 5.590.704,12
TOTAL 711.881.964,35
VENITURI
Cheltuiala D - Fonduri externe 650601 Invatamant universitar 583101 Finantarea nationala 215.596,86
nerambursabile
Cheltuiala D - Fonduri externe 650601 Invatamant universitar 583102 Finantarea externa nerambursabila 1.022.550,14
nerambursabile
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100101 Salarii de baza 218.997.609,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100105 Sporuri pentru conditii de munca 268.874,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100106 Alte sporuri 12.327.987,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100111 Fond aferent platii cu ora 17.116.783,00

FXB-EXB-900
Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100113 Drepturi de delegare 193.838,15
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100117 Indemnizatii de hrana 8.522.463,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100130 Alte drepturi salariale in bani 994.274,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100206 Vouchere de vacanta 4.225.300,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 3.295.673,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100302 Contributii de asigurari de somaj 78.800,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 913.903,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de 32.186,00
munca si boli profesionale
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100305 Prime de asigurare viata platite de angajator 4.561,04
pentru angajati
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 130.526,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 5.721.144,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200101 Furnituri de birou 290.279,03
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200102 Materiale pentru curatenie 828.946,19
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 17.921.451,41
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200104 Apa, canal si salubritate 1.762.817,78
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200105 Carburanti si lubrifianti 89.151,30
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200106 Piese de schimb 1.121.408,33
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200107 Transport 2.509,25
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 478.735,12
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 2.699.936,69
functional
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 7.476.694,09
functionare
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200200 Reparatii curente 7.319.777,54
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200401 Medicamente 15.820,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200501 Uniforme si echipament 23.300,20
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200530 Alte obiecte de inventar 1.284.463,78
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 36.028,04
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200602 Deplasari in strainatate 60.253,63
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 200900 Materiale de laborator 432,66
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 201100 Carti, publicatii si materiale documentare 742.859,60
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 201300 Pregatire profesionala 19.564,48
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 201400 Protectia muncii 517.402,70
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 201600 Studii si cercetari 59.500,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 202500 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 2.946,65
din actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203001 Reclama si publicitate 48.552,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203002 Protocol si reprezentare 11.322,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203003 Prime de asigurare non-viata 93.785,51
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203004 Chirii 122.532,50
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului 8.658,29
institutiei publice
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 854.743,24

FXB-EXB-900
Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 561602 Finantarea externa nerambursabila 1.348.914,64
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 570201 Ajutoare sociale in numerar 277.744,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 570202 Ajutoare sociale in natura 863.265,39
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580101 Finantarea nationala 3.326.932,41
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580102 Finantarea externa nerambursabila 24.839.846,97
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580103 Cheltuieli neeligibile 364.839,27
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580201 Finantarea nationala 1.781.458,96
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580202 Finantarea externa nerambursabila 12.590.334,01
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 580203 Cheltuieli neeligibile 3.027,65
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 581601 Finantarea nationala 1.717.797,08
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 581602 Finantare externa nerambursabila 6.118.960,22
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 583101 Finantarea nationala 464,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 583102 Finantarea externa nerambursabila 2.631,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 583103 Cheltuieli neeligibile 1.894,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 590100 Burse 54.021.907,87
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap 1.838.754,00
neincadrate
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 710101 Constructii 1.765.822,66
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 4.008.512,11
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active 366.597,07
corporale
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 710130 Alte active fixe 440.024,60
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -1.532.440,13
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii
publice
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 850104 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -4.321,50
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale
altor institutii publice
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650601 Invatamant universitar 850105 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -800.943,57
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 100101 Salarii de baza 281.344,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 100111 Fond aferent platii cu ora 106.360,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8.341,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 200101 Furnituri de birou 1.579,13
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 200106 Piese de schimb 714,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 6.058,31
functional
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 200530 Alte obiecte de inventar 3.617,60
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 336,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 580201 Finantarea nationala 200.395,47
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 650602 Invatamant postuniversitar 580202 Finantarea externa nerambursabila 1.930.618,80
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100101 Salarii de baza 8.857.945,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100105 Sporuri pentru conditii de munca 39.482,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100106 Alte sporuri 7.798,00

FXB-EXB-900
Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100130 Alte drepturi salariale in bani 98.709,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100305 Prime de asigurare viata platite de angajator 4.561,04
pentru angajati
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 200.751,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200101 Furnituri de birou 20.952,45
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200102 Materiale pentru curatenie 228.332,48
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 6.468.293,77
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200104 Apa, canal si salubritate 2.759.122,93
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200105 Carburanti si lubrifianti 13.832,80
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200106 Piese de schimb 45.528,11
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 204.378,81
functional
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 6.241.002,51
functionare
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200200 Reparatii curente 3.630.123,91
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200301 Hrana pentru oameni 544.466,44
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200503 Lenjerie si accesorii de pat 154.938,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 200530 Alte obiecte de inventar 218.098,86
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 201400 Protectia muncii 14.929,40
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 202500 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 220,00
din actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 203004 Chirii 23.800,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.550,16
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap 157.527,00
neincadrate
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 710101 Constructii 154.105,00
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 75.144,60
Cheltuiala F - Integral venituri proprii 651104 Camine si cantine pentru studenti 850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -110.026,00
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii
publice
TOTAL 463.896.894,49
CHELTUIELI

FXB-EXB-900