Sunteți pe pagina 1din 2

Delta Dunării

I.Așezare geografică, limite:


-Este situată în sud- estul țării și nord- estul Dobrogei
- este traversată de Paralela de 45 de grade latitudine nordica.
- are forma literei grecești Delta
- în E- Marea Neagră ,în nord granița cu Ucraina si în sud podișul
Dobrogei.
II.Caractere generale
a) Mod de formare
-Formarea a început acum 10.000 de ani pe locul unui vechi Golf
al Mării Negre (Golful Tulcea).
-Este o câmpie în formare; este cea mai tânără regiune a țării .
-La formarea ei au contribuit mai mulți factori :
1. Cantitatea mare de aluviuni aduse de fluviul Dunărea- 60 de
milioane de tone pe an.
2. Panta foarte mică a fluviului Dunărea și a platformei
continentale a Mării Negre, ceea ce a permis acumularea
aluviunilor.
3. Mareele foarte slabe.
4. Curenții circulari ai Mării Negre .
b) Altitudini
-Altitudinea medie- 0,5 m
- altitudinea maximă - 12 m în grindul Letea
c) Suprafețele înalte
-Formate din grinduri și ostroave
-Sunt singurele portiuni de uscat.
1.c Grindurile
-grinduri maritime :Letea,Caraorman si Saraturile.
-grinduri fluviale: Situate de o parte și de alta a brațelor Dunării .
-grinduri continentale Chilia și Stipoc , sunt resturi din vechiul uscat
predeltaic.
2.c Ostroavele
-Forma de relief minoră cu aspectul unei insule, formată prin acumularea
sedimentelor aduse de brațele Dunării ..
d) Suprafețele acvatice
-Formate din :brațe principale, brațe secundare, lacuri, canale si bălți.
1.d Bratele principale:
- Chilia: cel mai mare volum de apă 60% ,cel mai nou braț, la gura
de vărsare se formează o nouă Deltă.
- Sulina: cel mai scurt ; cursul sau a fost îndreptat;este singurul
canalizat și navigabil..
- Sfântu Gheorghe: cel mai vechi.
2.d Lacurile:
-Dranov ,Matița, Merhei, Puiu ,Puiuleț ,Roșu ,Roșulet.
e)Delta Dunării este o rezervație a biosferei.