Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED 

 Disciplina pentru care o să prezint activitatea este geografia. Activitatea descrisă va fi un proiect
de evaluare, la clasa a VII-a, la finalul primei unității de învățare Unitatea 1. Asia – caracterizare
geografică
Evaluarea va fi aplicată online, și va dura 40 minute.
Compentente generale: 1. Prezentarea realităţii geografice utilizând mijloace şi limbaje specifice
3. Studierea spaţiului geografic realizând conexiuni cu informaţii dobândite la
alte discipline şcolare
Competențele specifice sunt:
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată
3.1. Utilizarea informațiilor cu caracter geografic obținute cu ajutorul instrumentelor TIC și al
elementelor din matematică și științe
3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor și proceselor geografice prin utilizarea
instrumentelor TIC/GIS.
Metode: Descoperirea, problematizarea, conversatia ,munca in echipa,observatia.

▶Am constituit cinci echipe (fiecare având 4 elevi), iar numele proiectului a fost „JAPONIA –
IKEBANA DE GÂNDURI”, (nume inspirat de o carte scrisă despre Japonia și curiozitățile ei). Scopul
acestui proiect a fost ca elevii să facă o paralelă între Japonia tradițională și cea modernă.
▶S-au stabilit cerințele și data prezentării, precum și timpul de prezentare alocat fiecărei echipe.
Prezentarea va fi în format electronic, Power Point, blog, și va acoperi mai multe aspecte:
caracterizarea fizico-geografică a Japoniei (țărmuri, relief, climă, hidrografie, vegetație, faună, soluri),
populație și orașe, aspecte economice (în principal - turism), tradiții și obiceiuri, dar și rubrica ‶Știați
că?‶.
▶ Prima echipa a folosit pentru documentare următoarele link-uri: Google earth, vulcanism,
Mozaweb, seisme, precum și Atlasul Lumii, revista Terra Magazin, National Geographic, manualele
digitale.
▶A doua echipa a utilizat mai multe link-uri, printre care: https://youtu.be/9e7loB_vTEY
https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/, și materiale didactice nume-roase
(colecția National Geographic, Traveler –Japonia, Marea Enciclopedie –Statele Lumii etc).
▶A treia echipa a accesat o serie de link-uri de pe Youtube și Google , printre care : problema
economica a Japoniei , top 10 locuri de vizitat in Japonia. Una dintre eleve a ales să își facă un blog,
unde să posteze un material despre obiectivele turistice importante din Japonia.
▶Din a patra echipă fac parte elevii care vor cauta imagini asociate cu elemente de cultura,
traditie si istorie Japoneza .Prezentarea se va realiza in power point.
▶Ultima echipă s-a ocupat de rubrica ,,Știați că?”, folosind pentru aceasta, materiale de pe
Youtube: https://youtu.be/wTWVWUBWSpM , https://youtu.be/vLbsfiZww-8, materialul rezultat fiind
de mare interes și impact, mai ales că a fost bine documentat și însoțit de imagini și filmulețe.