Sunteți pe pagina 1din 4

BILANȚ LA 31.12.2019 S.C. ALFA S.A.

BRAȘOV

Elemente
A. Active imobilizate
Terenuri
Constructii
Utilaje
B. Active circulante
Mărfuri
Clienți
Casa și conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
Furnizori
Efecte de plătit
E. Active circulante nete/Datorii curente nete (B+C-D-I)
F. Total active minus datorii curente (A + E )
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
Credite bancare pe termen lung
H. Provizioane (provizioane pentru garanții acordate clienților)
I. Venituri în avans
J. Capital și rezerve
Capital
Rezerve
Rezultatul exercițiului

VERIFICARE EGALITATE BILANȚIERĂ


ACTIVE- DATORII = CAPITALURI PROPRII
F-G-H=J

!!! Rezultatul net al exercițiului din Bilant (480 lei) trebuie să fie același cu rezultatul net al exercițiului din contul de
Mii lei
4,640
2,400
880
1,360
5,520
3,600
1,600
320
80
4,400
3,200
1,200
1,080
5,720
920
920
160
120
4,640
3,200
960
480

ultatul net al exercițiului din contul de profit și pierdere (480 lei)


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2019 S.C. ALFA S.A. BRAȘOV

Denumirea indicatorilor
Venituri
Venituri din vânzarea mărfurilor
Alte venituri
Cheltuieli
Cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli cu serviciile prestate de terți


Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli privind dobânzile
Impozit pe profit
Rezultatul net al exercițiului
Mii lei
20,000
19,200
800
19,520
15,360

640
2,640
400
240
240
480