Sunteți pe pagina 1din 2

Formular

FIŞA DE Cod: ……
Ediţia: 1
….. SRL/SA NECONFORMITATE/ Revizia: 0
ACŢIUNI CORECTIVE/ Pagina: 1 din 2
ACŢIUNI PREVENTIVE

Nr. …… din data……………………………

I. DESCRIEREA NECONFORMITĂŢII:
în urma:
□ auditului intern/extern
 □ verificării produsului/serviciului aprovizionat
identificate □ realizării produselor/serviciilor/proceselor


□ sesizării/reclamaţiei clientului
potenţiale □ controlului operativ
□ analizei efectuate de management
□ altele:

Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe verso-ul


formularului)

Compartimentul în care
a fost identificată
neconformitatea:
Identificată de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

II. CAUZA NECONFORMITĂŢII:

 Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va continua detalierea pe


identificate verso-ul formularului)


potenţiale

Stabilită de: Data:


(numele, funcţia, semnătura)

III. CORECŢIE: (soluţionarea neconformităţii, eliminarea efectului – nu se completează


în cazul unei neconformităţi potenţiale)
Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va Termen:
continua detalierea pe verso)

Responsabil: (nume,
semnătura)
Formular
FIŞA DE Cod: ……
Ediţia: 1
….. SRL/SA NECONFORMITATE/ Revizia: 0
ACŢIUNI CORECTIVE/ Pagina: 2 din 2
ACŢIUNI PREVENTIVE

Stabilită de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Corecţie efectuată: (dovada obiectivă)

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

IV. ACŢIUNE:
 CORECTIVĂ (numai dacă neconformitatea apare sistematic sau este
identificată ca urmare a efectuării unui audit sau este o reclamaţie
a clientului)
 PREVENTIVĂ (se iniţiază ca urmare a identificării unei neconformităţi
potenţiale – nu s-a întâmplat încă)
Detalii: (dacă spaţiul alocat nu este suficient, se va Termen:
continua detalierea pe verso-ul formularului)

Responsabil: (nume,
semnătura)

Iniţiată de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Aprobată de director general/comercial/economic: (numele, funcţia, Data:


semnătura)

Acţiune efectuată: (dovada obiectivă) Acţiunea este


eficace:
(a fost
realizată în
termenul
stabilit)
 da
 nu

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura) Data: