Sunteți pe pagina 1din 1

Olimpiada de Fizică

Etapa locală - 22 ianuarie 2019


Clasa a VI-a

Subiectul I_ _____________________________________________________________________30 puncte


1. Tatăl lui Andrei este constructor și trebuie să contruiască un zid lung de 3 m. Are la dispoziție 100 de cărămizi
paralelipipedice, cu dimensiunile L=30 cm, l=15 cm, h=6 cm. Pentru că Andrei a studiat aria și volumul corpurilor
la școală, a găsit mai multe variante pentru tatăl său. Dacă sunt folosite toate cărămizile câte soluții a găsit Andrei,
și care sunt dimensiunile zidului în fiecare caz?
15 puncte
2. Andrei a primit suc într-o sticlă de 0,25 litri și îl toarnă într-un vas de formă cubică cu latura de 10 cm. Până la
ce înălțime se ridică sucul în vasul lui Andrei? 5 puncte
3. Un pieton parcurge distanța dintre două localități în 1,5 ore. Lungimea pasului său este în medie de 60 cm și
efectuează 3 pași în două secunde. Care este distanța dintre localități? 10 puncte
Subiectul II________________________________________________________________________30 puncte
1. Din două localități situate la distanța D=360 km pleacă în același moment unul spre celălalt un autoturism și un
motociclist. Ce distanțe străbat mobilele până la întâlnire dacă viteza motociclistului este 2/3 din viteza
autoturismului (v2/v1=2/3) ? 15 puncte
2. Șase elevi au măsurat lungimea unui telefon şi au găsit următoarele valori: 12,25 cm, 12,40 cm, 12,35 cm, 11
cm, 12,40 cm şi 13,5 cm. Calculați valoarea medie a lungimii telefonului, eroarea absolută a fiecărei măsurători și
eroarea medie, transcrieți tabelul de mai jos pe foaia de concurs și completați-l cu datele corespunzătoare.
Comunicați rezultatul măsuratorilor. 15 puncte

Lungime Valoarea medie a lungimii Eroarea de măsură Eroarea medie


Nr. crt.
L ( cm ) Lm ( cm ) L ( cm ) Lm ( cm )
1.
2.
...

Subiectul III_______________________________________________________________________30 puncte


1. Un biciclist se deplasează pe o şosea, în linie dreaptă, cu viteza de 10 m/s şi trece pe lângă o coloană de elevi cu
lungimea de 30 m, care se deplasează cu viteza de 2 m/s. În cât timp trece biciclistul pe lângă elevi, dacă se mișcă
în același sens cu elevii? Dar dacă biciclistul circulă în sens opus? 10 puncte

2. Distanţa unui mobil faţă de un corp de referință variază în funcţie de timp conform tabelului:

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d (m) 0 2 4 6 6 6 9 12 10 8 6

a) Reprezentați graficul mişcării . 10 puncte


b) Descrieți mişcarea mobilului în fiecare etapă. 5 puncte
c) Calculați viteza medie în intervalul de timp (2s, 8s) 5 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 3 ore din momentul distribuirii subiectelor. Fiecare subiect valorează 30 p. Se acordă câte 10
puncte din oficiu. Se va puncta orice rezolvare corectă din punct de vedere fizic prin care se obține rezultatul corect. În această situație evaluatorii vor
întocmi un barem corespunzător.