Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ

ETAPA LOCALĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
20 IANUARIE 2018 VI
SUBIECTE
Pagina 1 din 2

Subiectul I: Creioane colorate…

În ajunul Crăciunului, Maria pregătește cadouri colorate pentru colegii ei de clasă,


astfel: înfășoară în jurul unui creion mai multe creioane identice, cilindrice, unul lângă
altul, iar fiecare rând obținut îl leagă cu o panglică subțire, formând un buchet de
creioane colorate, ca în figura alăturată.
a) Pentru a determina volumul unui creion, Maria măsoară de mai multe ori
lungimea unui creion, în timp ce mai trimite și câte un sms, rezultatele obținute se
regăsesc în Tabelul 1. Cunoscând A0=1cm2, unde este A0 este aria secțiunii transversale a
creionului (un cerc), completează Tabelul 1 ( pe foia de concurs!), justificând rezultatul obținut pentru
volumul unui creion.
Tabelul 1

Număr Lungimea Volumul Vmediu ΔV ΔVmediu Volumul


determinări creionului unui creion (cm3) (cm3) (cm3) unui creion
l(cm) V (cm3) Vfinal (cm3)
1 21,3
2 21,3
3 24
4 21,4
5 21,6

b) Știind că lungimea panglicii care înfășoară un creion (o singură dată!) este direct proporțională cu r0
(distanța de la mina creionului la orice punct de pe suprafața exterioară a acestuia) și are valoarea L0=2cm,
determină lungimea panglicii care leagă rândul al 5-lea de creioane.
c) Care este numărul de creioane care formează primul rând, știind că aria secțiunii transversale a unui
creion este direct proporțională cu pătratul lungimii panglicii care înfășoară un creion, L0=2cm, iar spațiile
libere dintre creioane au aria egală cu dublul ariei secțiunii transversale a unui creion.

Subiectul II: Acvariu cu corali….

Nicholas a primit un acvariu nou, oval, pentru peștișorul lui norocos Clhoe, pe
care vrea să-l decoreze cu corali. Vechiul acvariu de forma unui paralelipiped cu
baza un dreptunghi cu dimensiunile de 50cm și 30cm, era umplut de la un robinet
cu apă care curge cu viteză constantă, astfel încât în acvariu curg în fiecare minut
15 litri de apă.
a) Ajungând acasă după 25 minute de la finalizarea orelor (14:00:PM), deschide robinetul pentru a
umple acvariul vechi, pe care îl închide după 5 minute. Ce înălțime avea acvariului vechi? Dacă dimensiunile
acvariul plin cu apă sunt măsurate cu un instrument cu o eroare maximă de 1mm, care este valoarea maximă
a erorii absolute de măsură care apare în timpul măsurării volumului acvariului cu apă?

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ETAPA LOCALĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
20 IANUARIE 2018 VI
SUBIECTE
Pagina 2 din 2
b) Care este volumul unui coral,dacă, așezat la baza acvariului nou, timpul necesar umplerii cu apă până
la o înălțime egală cu cea determinată la punctul a), scade de la 6 minute când acvariul este gol, la 5 minute
și 50 secunde, atunci când în acvariu se așează un coral care nu plutește.
c) Pentru a măsura aria bazei acvariului nou, Nicholas se folosește de un mic cub, cu latura de 5 cm,
așezat la baza acavriului. Dacă urmărește modul în care crește nivelul apei în acvariu, Nicholas constată ca la
fiecare două secunde, nivelul apei crește cu un centimetru, apoi cu 8 milimetri. Care este aria bazei
acvariului oval? Putem folosi coralul în locul cubului?

Subiecte propuse de: prof. Cristinel Secară, Inpectoratul Școlar Județean Neamț

Subiectul III: Pe urmele lui Moș Crăciun…

În ajunul Crăciunului, Vlad a aflat că Moșul trebuie să livreze


cadouri și copiilor de pe traseul Piatra Neamț-Bălțătești-Tîrgu Neamț-
Pipirig. Pentru a afla când ajunge la el, a atașat renului Rudolf sisteme de
localizare spațiale și temporale. Pozițiile acestor localități și momentele
de timp ale trecerii Moșului prin aceste localități, la dus și la întors pe
același traseu sunt înregistrate în Tabelul 2. Poziția Pipirigului este
exprimată folosind ca reper Tîrgu Neamț iar pentru celelalte două
localități reperul este Piatra Neamț.
Tabelul 2
LOCALITATE POZIȚIA ORA
( km ) DUS ÎNTORS
Piatra 0 1600 2100
Neamț
Bălțătești 30 1645 1955
Tîrgu 42 1700 1915
Neamț
Pipirig 25 1800 1830

a) Care este distanța parcursă de Moș de la Bălțătești la Pipirig?


b) Determinați viteza medie a Moșului pe toată durata deplasării acestuia la Pipirig și înapoi la Piatra
Neamț. Renii Moșului sunt mai sprinteni la dus sau la întoarcere? Justificați răspunsul.
c) În Tîrgu Neamț, Moșul oprește la o trecere la nivel cu calea ferată, deoarece prin fața lui trece un tren
cu 11 vagoane, timp de 18 s. Din momentul în care locomotiva ajunge în dreptul Moșului, acesta observă în
ultimul vagon al trenului un băiat care începe să alerge cu viteză constantă spre locomotivă. Băiatul ajunge la
mijlocul trenului când ultimul vagon a trecut prin dreptul Moșului. Cunoscând lungimea locomotivei și a
vagoanelor l=20m și că băiatul stătea pe ultimul scaun din vagon, deduceți viteza trenului și viteza băiatului
față de Moș.

Subiect propuse de: prof. Constantin Cristinel Băicănescu, Colegiul Național Ștefan cel Mare, Tîrgu Neamț

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
20 IANUARIE 2018
VII
SUBIECTE
Pagina 1 din 3

Subiectul I:
Între oraşele D şi S a fost construit un drum nou cu lungimea totală d  120 km . Un şofer de
microbuz care transportă sistematic pasageri dintr-un oraş în altul, înregistrează permanent timpul în care
parcurge distanţa dintre cele două oraşe. Şoferul a constatat că atunci când drumul era nou, parcurgea distanța
dintre oraşe în t  1,5 h . După ce o porţiune, MN a drumului s-a deteriorat, timpul de călătorie înregistrat de
şofer a devenit t   2 h . Șoferul păstrează viteză constantă în timpul deplasării, dar valoarea acesteia diferă
pe cele două porțiuni.
a. Determină viteza microbuzului atunci când drumul era în întregime nou şi viteza medie a microbuzului pe
acelaşi drum (DS) luând în considerare şi porţiunea deteriorată.

b. Drumul deteriorat începe într-un punct M, situat la distanţa


d1  30 km de oraşul D, iar timpul în care este

parcursă porţiunea deteriorată MN, este t2  0,8 h . Calculează lungimea drumului deteriorat d2  MN
şi viteza pe care o are microbuzul pe această porţiune.
c. Reprezintă grafic dependența coordonatei microbuzului în funcție de timp, x  f (t ) pe întreaga durată a
mișcării, luând ca reper orașul S, precum și dependența vitezei microbuzului în funcție de timp v  f (t ) ,
în condițiile punctului b).

Subiectul II:
Un semafor este prins de un suport prin două cabluri inextensibile, de mase neglijabile, tensionate
mecanic cu valorile indicate în figura de mai jos.

a. Calculeazǎ, justificȃnd rǎspunsul, valoarea rezultantei forţelor exercitate de cele două cabluri de
susţinere asupra semaforului şi masa acestuia.

b. Schema electrică a semaforului este dată în figura de mai jos:

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
20 IANUARIE 2018
VII
SUBIECTE
Pagina 2 din 3

În timpul zilei, culoarea roșie a semaforului durează un minut, culoarea galbenă durează 20 s,
dintre care primele 10 secunde concomitent cu cea roșie, iar culoarea verde durează 30 secunde, după
care întreaga procedură se repetă. În timpul nopții, funcționează doar culoarea gabenă pentru
avertizare, câte 5 secunde intermitent.
Realizați un tabel în care să precizați poziția întrerupătoarelor pentru diferite intervale de timp,
alese convenabil, pentru a asigura 3 minute și 20 secunde de funcționare în timpul zilei și jumătate de
minut de funcționare în timpul nopții.
c. Începând cu ora 23:30, începe să ningă liniștit, stratul de zăpadă așternându-se uniform, grosimea lui
crescând cu 5 mm pe oră. Ce presiune exercită zăpada depusă până la ora 06:30 în ziua următoare,
asupra părții superioare a semaforului, considerat paralelipipedic. Densitatea medie a zăpezii este
g
  200 3 .
dm

Subiectul III:
Datele din tabelul de mai jos au fost obţinute într-un experiment de studiere a deformării unui resort
elastic de masă neglijabilă. Fd reprezintă forța deformatoare iar l este lungimea resortului supus acțiunii forței
respective.

Fd ( N ) 0 5 10 15 20 25 30
l (cm) 20 25 30 35 40 47 53

a. Reprezentați grafic dependența deformării resortului de valoarea forței deformatoare și precizați domeniul
de elasticitate al acestuia.
b. Determinați constanta elastică a resortului.
1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
20 IANUARIE 2018
VII
SUBIECTE
Pagina 3 din 3
c. Un resort identic este folosit pentru a deplasa pe o suprafață orizontală un corp cu masa m  3kg .

În acest scop, resortul este prins de corp și este tras orizontal, încercându-se punerea în mișcare a
corpului. Se constată că acest corp rămâne în repaus până în momentul în care lungimea resortului devine
l  37,3cm . Reprezentați toate forțele care se exercită asupra corpului în acest moment. Determinați
modulul și orientarea forței cu care suprafața pe care se află acest corp acționează asupra acestuia și
puneți-o în evidență pe desen.

Dacă aveți nevoie:

 Se cunoaşte faptul cǎ pǎtratul lungimii ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic este egal cu suma
pǎtratelor lungimilor catetelor.
 3  1, 73
N
 Valoarea aproximativă a accelerației gravitaționale: g  10 .
kg

Subiecte propuse de: prof. Aida Ilie, Colegiul Național ”Petru Rareș”, Piatra- Neamț,
Prof. Diana Bejan, Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
20 IANUARIE 2018
VIII
SUBIECTE
Pagina 1 din 1

Subiectul I: Privind în oglinzi și prin lentil

Plecând la școală, colega voastră Bianca își privește ținuta la ieșirea din casă, în oglinda plană de pe peretele
din hol. Cu gândul la justificarea științifică a atâtor realități, îi trec prin minte întrebări după întrebări. La o parte
dintre acestea, te rog să-i răspunzi tu.
a) Care este natura propriei imagini în oglindă (reală/virtuală)? Ce raport este între distanța dintre corpul
colegei și imaginea acesteia în oglindă, respectiv dintre corpul colegei și oglindă? (Pentru a răspunde, poți folosi
unul dintre cazurile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice.)
b) Ce înălțime trebuie să aibă oglinda pentru a-i permite colegei tale vizualizarea întregului corp, dacă ea
are înălțimea ?
c) Unde se formează imaginea ochiului Biancăi, dacă oglinda plană se înlocuiește cu o lentilă divergentă,
având distanța focală , situată pe aceeași axă principală cu ochiul?

Subiectul II: Unele efecte ale schimbului de căldură

A. Un cub din metal cu temperatura de și latura se așază pe gheața unui lac cu temperatura
de . Se cunosc: și ) pentru metal, respectiv și
pentru gheață.
a) Ținând cont de interacțiunile termice și neglijând pierderile de căldură în exteriorul sistemului cub-gheață,
calculați cât se scufundă cubul în gheață, neglijând contracția acestuia.
b) Dacă se ține cont că prin variația temperaturii cu , latura cubului se contractă cu , calculați
densitatea finală a cubului și diferența de presiune între starea finală și starea inițială pe care o exercită greutatea
cubului asupra gheții.
B. Un vas care conține de apă la , se introduce într-o incintă din care vaporii se evacuează în mod
continuu, cu o pompă de vidare. Se constată că o parte a apei îngheață. Explicați procesele care au loc și calculați
cât la sută din masa inițială de apă a înghețat. Se cunosc căldurile latente specifice de topire a gheții
și vaporizare a apei .

Subiectul III: Forța apei și siguranța noastră

Comunitatea unei localități de pe valea Bistriței, a hotărât construirea unui lac artificial, pentru agrement și
obținerea energiei verzi. Proiectul prevede o acumulare de apă, care să umple complet spațiul din spatele unui baraj
paralelipipedic de beton armat, cu densitatea , înălțimea și lungimea . Cele
două dealuri între care este fixat barajul, acționează pe fiecare capăt al acestuia, cu câte o forță orizontală a cărei
valoare maximă , este uniform distribuită pe verticală. Cunoscând densitatea apei ,
presiunea atmosferică și accelerația gravitațională determină:
a) adâncimea la care se va putea scufunda liber
(fără echipamente) un om, dacă el poate suporta o presiune 1
1
externă totală cu valoarea maximă ;
b) mărimea forței (orizontale) pe care o va
exercita presiunea apei (hidrostatică) asupra barajului;
c) lățimea minimă a barajului astfel încât acesta să 3
rămână în echilibru, dacă forța datorată presiunii
hidrostatice acționează pe o linie orizontală, plasată la
adâncimea . (Pentru precizarea punctului de aplicație
al rezultantei unei distribuții uniforme de forțe, poți face analogia cu centrul de greutate al unei bare
paralelipipedice omogene.)

Subiecte propuse de: prof. Mariana Frenți, Colegiul Național “Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț
prof. Constantin Ostafe, Colegiul Național “Roman Vodă”, Roman
1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.