Sunteți pe pagina 1din 2

I.

METODOLOGIA CERCETĂRII

TEMA 1: Pe baza experienței de elev(ă) și student(ă) și a consultării literaturii de


specialitate , exemplificați cinci tipuri de cercetare pedagogică.

În practica școlii,educatorii experimentează anumite schimbări ,care să conducă la sporirea


eficienței procesului instructiv-educativ, din proprie inițiativă , din nevoia de a obține perfor –
manțe , a găsi soluții la problemele didactice cu care se confruntă. Experiența pedagogică a
dascălilor la orice nivel a fost și a rămas o sursă de inovare în învățământ , dacă există
deschidere spre nou, dacă există dăruire pentru profesiune, pentru copii, dacă activitatea la
clasă nu devine o rutină, cu același conținut , cu aceleași metode, cu aceleași materiale.

Schimbările din lumea contemporană au dus la regândirea educației pe dictonul „a învăța


făcând” și la orientarea dată de cei patru piloni ai educației permanente: „a învăța să știi” , „a
învăța să faci”, „a învăța să trăiești împreună cu alții” , „a învăța să devii”. Aceste principii stau la
baza creativității în munca didactică. Reforma trebuie să înceapă cu profesorul , care o accep-tă
și și-o asumă.Între cercetarea pedagogică , inovație și reforma în învățământ există o strânsă
legătură. Cercetarea și inovarea pedagogică reprezintă coordonatele fundamentale ale reformei
sistemului și procesului de învățământ . Cercetarea și inovarea sunt efectuate atât de tereticieni
, de cercetători de profesie , dar și de cadrele didactice.

Tipurile de cercetare pedagogică posibile se intersectează , același tip de cercetare se poate


regăsi în mai multe grupe.

Criterii de clasificare și tipurile de cercetare educațională:

1. În funcție de natura problematicii abordate:


- T. Cercetare teoretico-fudamentală-caracter teoretic , general ,nu are aplicabilitate imediată;
- T. Cercetare practic-aplicativă- abordează probleme diactice restrânse , au aplicabilitate prac-
tică imediată (ex. perfecționarea sistemului de evaluare , notare );
2. În funcție de scopul propus (finalități):
- T. Constatative
- T. Ameliorative
- T. De dezvoltare
- T. Orientate
3. După funcțiile pe care le dețin :
- T . Descriptiv-analitice
- T . Explicative
- T. Operaționale
- T . Proiective
4 . După numărul de agenți antrenați în cercetare
- T. Individuale
- T. În grupuri mici
- T. Colective
5. După conținutul educației
- T. Circumscrise dimensiunilor educației :intelectuale , morale , profesionale , fizice , estetice ,
ecologice , interculturale (noile educații)
6. În funcție de componentele structurale ale educației
- T. Referitoare la resurse materiale , resurse umane , predare , învățare , evaluare , câmpul
relațional
7. În funcție de perspectivele de analiză
- T. Interdisciplinare
- T. Transdisciplinare
- T. Pluridisciplinare

BIBLIOGRAFIE :

1. Bocoș , M.(2018), Metodologia cercetării în științele educației, Curs elaborat în tehnologie ID,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

2. Bocoș , M . (2007) , Teoria și practica cercetării pedagogice , Editura Casa Cărții de Știință,
Cluj- Napoca.

POPA PASCU - AURELIAN

An . II PIPP - ID

S-ar putea să vă placă și