Sunteți pe pagina 1din 6

Proiecte gradinita

Proiect didactic

Grădinița:G.P.N.
Data :26.11.2020…………………
Propunător: Popa Pascu Aurelian
Grupa :Combinată
Temaanuala de studiu: “Când cum și de ce se întâmplă”
Tema proiectului: “E toamna iar in calendar”
Tema saptamanii:‘Toamna cea de roade plină”
Tema activitatii: “Eu spun una tu spui multe!”
Domeniul experiential: Limba si Comunicare
Tipul de activitate:Formare de priceperi si deprinderi
Mijloc de realizare: Joc didactic
Scopul:
• Formarea deprinderii de a folosi correct singularul şi pluralul substantivelor,
• Formarea deprinderii de a alcatui propozitii si fraze scurte utilizand corect
numarul singular si plural al substantivelor .
Obiective operationale:
• Sa distinga singularul de pluralul substantivelor;
• Sa transforme singularul in plural si invers;
• Să formuleze propoziţii în care să folosescă în mod correct singularul şi
pluralul
• Sa completeze singularul sau pluralul in cadrul propozitiilor eliptice;
• Sa rezolve sarcinile fisei individuale.
• Să corecteze greşelile de exprimare ale colegilor;

Sarcina didactica: Folosirea corecta a singularului si pluralului in vorbirea


curenta.

Regulilejocului:Copiii sunt impărţiţi în două grupe. Copilul numit de educatoare


alege un jeton, denumeşte imaginea de pe el apoi cere echipei adverse, sa caute,
forma opusa a substantivului (singularul sau pluralul).Copiii formulează propoziţii
folosind aceste imagini/substantive.Raspunsurile corecte sunt evidentiate
-aplaudate si aduc drept recompense mere echipei care raspude corect.
Elemente de joc: Surpriza, intrecerea, aplauzele, inchiderea si deschiderea ochilor.

Strategia didactica:

Metode: Explicatia, conversatia, observatia, demonstratia, exercitiul,


problematizarea.

Material didactic: Jetoane reprezentaind fructe si legume (una sau mai multe) ,
fise individuale, cosuri cu mere.

Forma de organizare: Pe echipe, individual


Durata: 30-35 de minute

Bibliografie:
Curriculum pentru invatamant prescolar
“Jocuri didactice pentru educarea limbajului” Aurelia Ana, Smaranda Cioflica,
EdituraTehno Art
EVENIMENTU CONŢINUTUL STRATEGIILE EVALUARE-INSTRUMENTE
L ŞTIINŢIFIC DIDACTICE ŞI INDICATORI
DIDACTIC
1. 2. 3. 4.
Se aranjază scaunele Observarea
Moment
organizatoric
sub formă de semicerc, comportamentului
se pregăteşte
materialul necesar
activitatii.
Se va prezenta surpriza - conversatia Observarea
Captarea atentiei
pregatita: doua cosuri - explicatia comporta-
cu mere. Intr-unul este - doua cosuri mentului
asezat un mar, iar in cu mere
celalat mai multe
mere. Printr-o discutie
copiii vor fi indrumati
sa sesizeze diferente
intre cantitatile de
mere din cele doua
cosuri (singularul si
pluralul
substantivelor).
Anuntarea temei Se anunţă titlul jocului -explicatia Observarea
si a obiectivelor
“Eu spun una, tuspui comporta-
multe” si obiectivele mentului
într-un mod accesibil
copiilor.
Explicarea regulilor
jocului: Inţelegeraregulilorjocului
Dirijarea Copiii vor fi impartiti -explicaţia,
invatarii in doua echipe. demonstraţia,
In fata clesei vor fi exerciţiul
asezate doua mese: -jetoane
- Pe prima masa sunt - cosuri
asezate jetoane cu -mere
fructe si legume
-singularul, iar pe a
doua masuta jetoane cu
fructe si legume-
pluralul.
Pe rand, cate un copil
de la fiecare echipa va
alege un jeton cu
singularul
substantivului sau
pluralul. Va denumi
imaginea si va numi
un coleg din echipa
adversa sa gaseasca
pluralul sau singularul
imaginii de pe masuta
a doua.
Fiecare copil impreuna
cu echipa sa vor
formula propozitii
pentru ambele
variante-singular si
plural.
Dupa fiecare
raspuns corect copiii
vor fi aplaudati, iar
echipele lorvor primi
mere in cos.
b. Jocul de proba
Se va executa jocul de
proba pentru a vedea
daca s-au inteles
regulile.
d.Jocul propriu-zis:
Vor fi solicitati
cat mai multi copii in
timpul jocului pentru a
sesiza singularul si
pluralul substantivelor
in contexte diferite. Se
folosesc jetoane cu
imagini reprezentand
un fruct/o leguma sau
mai multe
fructe/legume.
e.Complicarea
jocului
Varianata I
Se prezinta copiilor un
minitablou pe care
educatoarea il citeste
inversand singularul cu
pluralul. Cere copiilor
sa corecteze greselile-
pacaleli.
Varianta II
La panou se aseaza
imagini perechi pentru
singular si plural.
Copii pun mana la
ochi, iar educatoarea
va ascunde una dintre
imagini. Copiii sunt
solicitati sa alcatuiasca
propozitii cu
substantivul din
imaginea care lipseste.
Varianta III
Se citeste un text din
care lipsesc
substantive.
Copiii vor fi solicitati
sa identifice cuvintele
care lipsesc si sa
completeze
propozitiile eliptice.

Copiii vor lucra fise -aprecieri privind


Obtinerea
performantei
individuale. Se realizarea corectă a
intuiesc fisele, se sarcinii
explica sarcinile:
Sa deseneze mai multe
fructe (pluralul in
partea dreapta) ; sa
traseze linii intre
imaginile ce reprezinta
un obiect si cele ce
reprezinta mai multe
obiecte (singular-
plural )
Se indruma copiii in
functie de dificultatile
pe care le intampina.
Evaluare Copiii vor fi antrenati -conversatia Autoevaluare
in evaluarea fiselor -explicatia
personale si ale
colegilor.
Incheiertea Se vor face aprecieri -conversatia Aprecieri asupra modului
activitatii
asupra activitatii. in care au raspuns si
Va fi desemnata echipa s-au comportat copiii
castigatoare prin
numarare a merelor
obtinute drept
recompensa.
Echipa invinsa va
primi pedeapsa de a
recita o poezie de
toamna.