Sunteți pe pagina 1din 143

BAZELE CONTABILITATII

DOSAR CONTABILITATE
AN I

1
Lucrarea nr. 1
STRUCTURI PATRIMONIALE IN BILANT

2
BAZELE CONTABILITATII

1. Structuri patrimoniale in bilant

1. S.C. „Z” S.R.L ce are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim EN-GROSS, prezinta la
inceputul exercitiului financiar urmatoarea situatie patrimoniala:
Activ Bilant initial Pasiv
-mii- -mii-
Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. Repartizarea 29.000 1. Capital subcris 25.500
profitului nevarsat
2. Alte imobilizari 26.000 2. Capital subscris 290.000
necorporale varsat
3. Terenuri 68.000 3. Rezerve 34.500
4. Constructii 90.000 4. Profit si pierdere 30.500
5. Instalatii 35.500 5. Amortizarea altor 14.000
tehnice,mijloace de imobilizari
transport,animale si necorporale
plantatii
6. Mobilier,aparatura 27.000 6. Amortizarea 35.000
birotica,echipamente constructiilor
de protectie a
valorilor umane si
materiale si alte active
corporale

3
7. Materiale 8.000 7. Amortizarea 14.500
consumabile instalatiilor
tehnice,mijloacelor de
transport,animale si
plantatii
8. Materiale de natura 11.500 8. Amortizarea altor 12.000
obiectelor de inventar imobilizari corporale
9. Marfuri 121.000 9. Furnizori 135.000
10. Marfuri aflate la terti 27.500 10. Efecte de platit 20.500
11. Anbalaje 16.000 11. Clienti-creditori 23.600
12. Clienti 75.000 12. Personal-salarii 20.000
datorate
13. Clienti-facturi de 10.000 13. Contributia unitatii la 4.900
intocmit asigurarile sociale
14. Avansuri acordate 8.000 14. Contributia 1.400
personalului angajatorului la
asigurarile sociale de
sanatate
15. Decontari cu 25.500 15. Contributia 1.900
actionarii/asociatii personalului la
privind capitalul asigurarile sociale
16. Cheltuieli inregistrate 4.500 16. Contributia 1.200
in avans angajatilor pt.
asigurarile de sanatate
17. Conturi la banci in lei 60.000 17. Contributia unitati la 700
fondul de somaj

4
BAZELE CONTABILITATII

18. Conturi la banci in 40.000 18. Contributia 300


valuta personalului la fondul
de somaj
19. Casa in lei 18.500 19. T.V.A de plata 9.500
20. Alte valori 5.500 20. Impozit pe profit 5.500
21. Acreditive in lei 15.000 21. Creditori-diversi 44.000
22. Avansuri la trezorerie 3.000
Total activ 724.500 Total pasiv 724.500

5
2. O societate comerciala, ce desfasoara o activitate de productie(obtine produse textile) prezinta la 1
ianuarie 2004 urmatoarea situatie economico-juridica:

Activ Bilant Pasiv


-mii- -mii-
Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. Cheltuieli de 20.000 1. Capital subscris 342.200
constituire varsat
2. Cheltuieli de 18.000 2. Rezerve 35.500
dezvoltare
3. Alte imobilizari 19.500 3. Profit si pierdere 10.000
necorporale
4. Terenuri 90.500 4. Subventii pt. investitii 25.000
5. Constructii 110.000 5. Amortizarea 9.000
cheltuielilor de
constructii
6. Instalatii 80.000 6. Amortizarea 11.000
tehnice,mijloace de cheltuielilor de
transport,animale si dezvoltare
plantatii
7. Mobilier,aparatura 45.000 7. Amortizarea altor 12.500
birotica,echipamente cheltuieli necorporale
de protectie a

6
BAZELE CONTABILITATII

valorilor umane si
materiale si alte active
corporale
8. Materii prime 80.500 8. Amortizarea 45.000
constructiilor
9. Materiale 58.000 9. Amortizarea 38.000
consumabile instalatiilor
tehnice,mijloace de
transport,animale si
plantatii
10. Materiale de natura 27.000 10. Amortizarea altor 22.000
obiectelor de inventar imobilizari corporale
11. Produse in curs de 23.600 11. Furnizori 169.500
executie
12. Produse finite 114.000 12. Furnizori-facturi 24.500
nesosite
13. Produse reziduale 22.000 13. Clienti-creditori 8.000
14. Produse aflate la terti 24.400 14. Provizioane pt. 10.500
deprecierea productiei
in curs de executie
15. Ambalaje 20.000 15. Personal-salarii 50.000
datorate
16. Clienti 55.000 16. Contributia unitatii la 12.250
asigurarile sociale
17. Efecte de primit 34.000 17. Contrbutia 3.500
angajatorului pt.

7
asigurari sociale de
sanatate
18. T.V.A de recuperat 12.000 18. Contributia unitatii la 1.750
fondurile de somaj
19. Debitori diversi 8.200 19. Venituri inregistrate 23.000
in avans
20. Conturi la banci in lei 75.000 20. Credite bancare pe 124.000
termen scurt
21. Casa in lei 15.000
22. Avansuri la trezorerie 5.500
Total activ 957.200 Total pasiv 957.200

8
BAZELE CONTABILITATII

3. O societate comerciala are ca obiect de activitate inchirierea diferitelor tipuri de constructii, precum si
desfasurarea de operatiuni de schimb valutar; societatea prezinta la inceputul perioadei, urmatoarea situatie
patrimoniala:

Activ Bilant Pasiv


-mii- -mii-
Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. Alte imobilizari 33.000 1. Capital subscris varsat 986.500
necorporale
2. Terenuri 215.000 2. Rezerve 87.000
3. Constructii 470.000 3. Profit si pierdere 43.500
4. Instalatii 318.000 4. Imprumuturi din 255.000
tehnice,mijloace de emisiuni de
transport,animale si obligatiuni
plantatii
5. Mobilier,aparatura 207.000 5. Amortizarea altor 14.500
birotica,echipamente imobilizari
de protectie a necorporale
valorilor umane si
materiale si alte active
corporale
6. Imobilizari corporale 132.000 6. Amortizarea 47.000
in curs constructiilor

9
7. Materii prime 98.000 7. Amortizarea 163.000
instalatiilor
tehnice,mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor
8. Materiale 45.500 8. Amortizarea altor 123.500
consumabile imobilizati corporale
9. Materiale de natura 34.000 9. Provizioane pt. 64.000
obiectelor de inventar deprecierea
imobilizarilor in curs
10. Clienti 143.000 10. Furnizori 34.000
11. T.V.A de recuperat 22.500 11. Furnizori-facturi 12.700
nesosite
12. Debitori diversi 215.000 12. Personal-salarii 42.000
datorate
13. Obligatiuni 27.000 13. Drepturi de personal 7.300
neridicate
14. Valori de incasat 12.500 14. Fonduri speciale-taxe 45.500
si varsaminte
asimilate
15. Conturi la banci in lei 68.000 15. Asociati-ct. curente 83.000
16. Conturi la banci in 137.000 16. Creditori diversi 115.000
valuta
17. Casa in lei 20.000 17. Venituri inregistrate in 23.500
avans

10
BAZELE CONTABILITATII

18. Casa in valuta 20.000 18. Provizioane pt. 103.000


deprecierea creantelor-
debitori diversi
19. Alte valori 7.500 19. Credite bancare pe 66.500
termen scurt
20. Acreditive in lei 40.500
21. Acreditive in valuta 51.000
Total activ 2.316.500 Total pasiv 2.316.500

11
Lucrarea nr. 2
REPREZENTAREA CIFRICA A MISCARILOR DE VALORI CA UN
BILANT MOBIL

12
BAZELE CONTABILITATII

2. Repartizarea cifrica a miscarilor de valori cu un bilant mobil


O societate comerciala, care are ca obiect de activitate obtinerea si livrarea de produse de panificatie,
prezinta la inceputul perioadei, urmatoarea structura bilantiera:
Activ -mii- Bilant initial -mii- Pasiv
Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. Alte imobilizari 23.000 1. Credite bancare pe 87.000
necorporale termen scurt
2. Instalatii 240.000 2. Drepturi de personal 4.000
tehnice,mijloace de neridicate
transport,animale si
plantatii
3. Mobilier,aparatura 150.000 3. Amortizarea altor 12.000
birotica,echipamente imobilizari
de protectie a valorilor necorporale
umane si materiale si
alte active corporale
4. Titluri de participare 7.000 4. Amortizari privind 135.500
detinute la societati imobilizari corporale
din afara grupului
5. Materii prime 92.000 5. Rezerve 32.000
6. Materiale consumabile 38.000 6. Profit si pierdere 45.500
7. Produse finite 87.000 7. Furnizori 62.500
8. Produse reziduale 19.500 8. Efecte de platit 18.500

13
9. Clienti 70.000 9. Clienti creditori 10.000
10 Avansuri acordate 8.000 10. Personal-salarii 32.000
personalului datorate
11. Conturi la banci in lei 135.000 11. Prime legate de capital 6.000
12. Dobanzi de incasat 10.000 12. T.V.A de plata 13.000
13. Casa in lei 16.500 13. Creditori diversi 49.000
14. Alte valori 2.700 14. Capital subscris varsat 408.000
15. Avansuri de trezorerie 15.300
Total activ 914.000 Total pasiv 914.000
In cursul perioadei curente au loc urmatoarele operatii economico-financiare, care analizate, se incadreaza
atat in egalitatile bilantiere fundamentale, cat si in egalitatile bilantiere derivate:
1.Se inregistreaza incasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente, in suma de
10.000.000 lei.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de activ „Conturi la banci in lei”, sporeste cu
10.000.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de activ „Dobanzi de incasat” cu aceeasi suma.

Activ -mii- Bilant nr. 1 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
… …

14
BAZELE CONTABILITATII

11. Conturi la banci in lei 145.000 …


(135.000+10.000)
12. Dobanzi de incasat - 14.
(10.000-10.000)
Total activ 914.000 Total pasiv 914.000

914.000.000+10.000.000-10.000.000 = 914.000.000
Operatia economica se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:
A+x–x=P

2.Se inregistreaza incorporarea primelor legate de capital in valoare de 6.000.000 lei, la rezerve.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de pasiv „Prime legate de capital” se reduce cu
6.000.000 lei, concomitent cu sporirea elementului de pasiv „Rezerve” cu 6.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant -mii- Pasiv


Nr. Denumire produs Suma Nr. Denumire produs Suma
crt. crt.
1. 2. Prime legate de capital
(6.000.000-6.000.000)
… 3. Rezerve

15
(32.000.000+6.000.000)
… …
15 14
Total activ 914.000 Total pasiv 914.000
914.000.000 = 914.000.000 + 6.000.000 – 6.000.000
Operatiunea se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:
A=P+x–x

3.Se inregistreaza valoarea produselor finite trimise la terti, in suma de 25.000.000 lei.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de activ „Produse aflate la terti” sporeste cu
25.000.000 lei, cocomitent cu reducerea elementului de activ „Produse finite” cu 25.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
… …
7. Produse finite 145.000 …
(87.000-25.000)
… 14.

16
BAZELE CONTABILITATII

15. Produse aflate la 25.000


terti(0+25.000)
Total activ 914.000 Total pasiv 914.000
914.000.000 + 25.000.000 – 25.000.000 = 914.000.000
Operatiunea economica se incadreaza in tipul de egalitatea bilantiera:
A+x–x=P

4.Conform actului de donatie, se primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 70.000.000 lei.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de activ „Instalatii tehnice, mijloace de transport
animale si plantatii” sporeste cu 70.000.000 lei, concomitent cu sporirea elementului de pasiv „Subventii pentru
investitii” cu 70.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant nr.4 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
2. Instalatii 310.000 2.
tehnice,mijloace de
transport,animale si
plantatii.
(240.000+70.000)
… …

17
15. 14. Subventii pt. investitii 70.000
(0+70.000)
Total activ 984.000 Total pasiv 984.000
914.000.000 + 70.000.000 = 914.000.000 + 70.000.000
Operatiune se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera
A+X=P+X

5.Se inregistreaza drepturile personalului neridicate in termen, in suma de 4.000.000 lei, care sunt datorate
bugetului statului.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de pasiv „Drepturi de personal neridicate” se
reduce cu 4.000.000, concomitent cu sporirea elementului de pasiv „Alte datorii fata de bugetele statului” cu
4.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant nr.5 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
2. …
… 11. Drepturi de personal -
neridicate
(4.000-4.000)

18
BAZELE CONTABILITATII

… …
15. 14. Alte datorii fata de 4.000.000
bugetul statului
(0+4.000)
Total activ 984.000 Total pasiv 984.000
984.000.000 = 984.000.000 + 4.000.000 – 4.000.000
Operatiunea se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:
A=P+X–X

6.Conform extrasului de cont se achita T.V.A datorata bugetului statului in suma de 13.000.000 lei.
In urma acestei operatiuni economice singulara, elementul de activ „Conturi la banci in lei” se reduce cu
13.000.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de pasiv „T.V.A de plata”.
Activ -mii- Bilant nr.6 -mii- Pasiv
Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
… …
11. Conturi la banci in lei 132.000 12. T.V.A de plata -
(145.000-13.000) . (13.000-13.000)
Total activ 971.000 Total pasiv 971.000

19
984.000.000 – 13.000.000 = 984.000.000 – 13.000.000
Operatiunea economica se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:
A–X=P–X

7.Se inregistreaa scoaterea din gestiune a unei instalatii tehnice in valoare de 30.000.000 lei, complet
amortizata.
In urma acestei operatiuni economice singulare, elementul de activ „Instalatii tehinice, mijloace de transport,
animale si plantatii” se reduce cu 30.000.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de pasiv „Amortizari
privind imobilizarile corporale” cu 30.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant nr.7 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
2. Instalatii 280.000 2.
tehnice,mijloace de
transport,animale si
plantatii.
(310.000-30.000)
… …
… 6. Amortizari privind 105.000
imobilizarile corporale

20
BAZELE CONTABILITATII

(135.000-30.000)
Total activ 941.000 Total pasiv 941.000
971.000.000 – 30.000.000 = 971.000.000 – 30.000.000
Operatiunea economica se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:
A–X=P–X

8. Se achizitioneaza titluri de participare in valoare de 8.000.000 lei, din care 70% se achita din contul de la
banca, iar 30% la o data ulterioara(la scoaterea din afara grupului).
In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabile, elementul de activ „Titluri de participare detinute
la societati din afara grupului” sporeste cu 8.000.000 lei, elementul de activ „Conturi la banci in lei” se reduce cu
5.600.000 lei(8.000.000*70%), concomitent cu sporirea elemntului de pasiv „Varsaminte de efctuat pentru
imobilizari financiare” cu suma de 2.400.000(8.000.000*30%)

Activ -mii- Bilant nr.8 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
… …
4. Titluri de participare 15.000 …
la societati din afara
grupului

21
(7.000+8.000)
… …
11. Conturi la banci in lei 126.4000 14. Varsaminte de 2.4000
efectuat pt. imobilizari
(132.000-5.600)
financiare
(0+2.400)
Total activ 943.400 Total pasiv 943.400
941.000.000 + 8.000.000 – 5.600.000 = 941.000.000 + 2.400.000
Grupul de operatiuni inseparabil se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera derivata:
A + X - x΄΄ = P + x΄
9. Se inregistreaza stingerea creantei de 25.000.000 lei de la un client, astfel: pentru suma de 10.000.000 lei
pe seama avansului primit, iar pt. diferenta de 15.000.000 lei prin incasarea sumei in contul de la banca, conform
extrasului de cont.
In urma acestui grup de operatiuni economice insiperabil, elementul de activ „Clienti” se reduce cu suma de
25.000.000 lei, elementul de activ „Conturi la banci in lei” sporeste cu 15.000.000 lei, cocomitent cu reducerea
elementului de pasiv „Clienti-creditori” cu 10.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant nr.8 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.
… …

22
BAZELE CONTABILITATII

9. Clienti 45.000 9. Clienti-creditori -


(70.000-25.000) (10.000-10.000)
… …
11. Conturi la banci in lei 141.4000 14.
(126.400-15.000)
Total activ 933.400 Total pasiv 933.400
943.400.000 – 25.000.000 + 15.000.000 = 943.400.000 – 10.000.000
Grupul de operatiuni inseparabil se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera derivata:
A – X + x΄ = P – x΄΄

10. Administratorul societatii justifica avansul de trezorerie primit in suma de 15.300.000 lei astfel:
15.000.000 lei folositi pentru achitarea unui creditor(divers), iar difereanta de 300.000 lei pentru achizitionarea de
timbre postale si fiscale.
In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabil, elementul de activ „Avansuri de trezorerie”, se
reduce cu 15.300.000 lei, elementul de activ „Alte valori” sporeste cu 300.000 lei, cocomitent cu reducerea
elementului de pasiv „Creditori diversi” cu 15.000.000 lei.

Activ -mii- Bilant nr.8 -mii- Pasiv


Nr. Denumirea postului Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt. crt.
1. 1.

23
… …
... 13. Creditori diversi 34.000
(49.000-15.000)
14. Alte valori 3.000 …
(2.700+300)
15. Avansuri de trezorerie - 14.
(15.300-15.300)
Total activ 918.400 Total pasiv 918.400
933.400.000 – 15.300.000 + 300.000 = 933.400.000 – 15.000.000
Grupul de operatiuni inseparabil se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera derivata:
A – X + x΄΄ = P – x΄

24
BAZELE CONTABILITATII

Lucrarea nr. 3
SISTEMUL DE CALCUL CONTABIL DIGRAFIC. BALANTA DE
VERIFICARE

25
3. Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare

Bilantul unei societati comerciale al carei obiect de activitate este comercializarea marfurilor en-gros.

Activ Bilant initial Pasiv


Nr. Denumirea produsului Suma Nr. Denumirea produsului Suma
crt crt
1. Cheltuieli de construire 30.000.000 1. Capital subscris 80.000.000
nevarsat
2. Alte imobilizari 60.000.000 2. Capital subscris varsat 1.050.650.000
necorporale
3. Terenuri 200.000.000 3. Rezerve legale 75.000.000
4. Constructii 288.000.000 4. Profit si pierdere 54.000.000
5. Instalatii tehnice, 250.000.000 5. Amortizarea 15.000.000
mijloace de transport, cheltuielilor de
animale si plantatii constituire
6. Mobilier, aparatura 190.000.000 6. Amortizarea 87.000.000
birotica, echipamente instalatiilor,
de protectie a valorilor mijloacelor de
umane si materiale si transport, animalelor si
alte active corporale plantatiilor

26
BAZELE CONTABILITATII

7. Materiale consumabile 72.000.000 7. Amortizarea altor 35.000.000


imobilizari corporale
8. Materiale de natura 100.000.000 8. Amortizarea 96.000.000
obiectelor de inventar constructiilor
9. Marfuri 320.000.000 9. Amortizarea altor 26.000.000
imobilizari necorporale

10. Ambalaje 40.000.000 10. Furnizori 100.000.000


11. Clienti 116.000.000 11. Personal-salarii 30.000.000
datorate
12. Decontari cu 80.000.000 12. Contributia unitatii la 7.350.000
actionarii/asociatii asigurari sociale
privind capitalul
13. Conturi la banci in lei 200.000.000 13. Credite bancare pe 300.000.000
termen scurt
14. Casa in lei 10.000.000
Total Activ 1.956.000.000 Total Pasiv 1.956.000.000

In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatiuni:


1. se incaseaza de la asociati, in numerar, suma de 10.000.000 lei in contul capitalului subsris, dar inca
nevarsat.
2. inregistrat cresterea capitalului varsat de asociati cu 40.000.000.

27
3. conform extrasului de cont se inregistreaza incasarea unui credit bancar pe termen scurt in suma de
80.000.000.
4. conform extrasului de cont se inregistreaza plata facturii nr. 95/03.02.2004N emisa de un furnizor de
materiale de natura obiectelor de inventar, valoarea totala a facturii fiind de 10.000.000.
5. se achizitioneaza actiuni de la bursa de valori in valoare de 22.000.000 lei. Jumatate din valoarea acestora s-a
achitat din contul de disponibil, iar cealalta jumateate urmeaza a se achita in termen de 25 zile.
6. se emite in favoarea furnizorului F un efect comercial pentru suma de 28.000.000 lei in contul datoriei fata
de acesta, ajunsa la scadenta de 4.000.000 lei.
7. se inregistreaza scaderea din gestiune a unui utilaj cu valoarea de intrare de 25.000.000 lei si amortizarea
inregistrata pana in momentul cedarii de 15.000.000.
8. conform extrasului de cont se achita inainte de scadenta factura emisa de furnizorul de marfuri „p”
obtinandu-se in aceste conditii un scont de 1%, in valoare de 59.500.000 lei.

28
BAZELE CONTABILITATII

1. % = 891 - 1.956.000.000
201 30.000.000
208 60.000.000
2111 200.000.000
212 288.000.000
213 250.000.000
214 190.000.000
302 72.000.000
303 100.000.000
371 320.000.000
381 40.000.000
4111 116.000.000
456 80.000.000
5121 200.000.000
5311 10.000.000
Deschiderea contului de activ

29
2. 891 = % 1.956.000.000 -
1011 80.000.000
1012 1.050.650.000
1061 75.000.000
121 54.000.000
2801 15.000.000
2808 26.000.000
2812 96.000.000
2813 87.000.000
2814 35.000.000
401 100.000.000
421 30.000.000
4311 7.350.000
5191 300.000.000
Deschiderea contului de pasiv

3. 5311 = 456 10.000.000 10.000.000 5311 A+D


Incasat de la asociati 456 A-C
numerar in valoare de +A = -A
10.000.000 lei.

30
BAZELE CONTABILITATII

4. 1011 = 1012 40.000.000 40.000.000 1011 P-D


Inregistrat cresterea 1012 P+C
capitalului varsat de asociati -P = +P
cu suma de 40.000.000 lei.
5. 5121 = 5191 80.000.000 80.000.000 5121 A+D
Incasat credit bancar pe 5191 P+C
termen scurt in valoare de +A = +P
80.000.000 lei.
6. 401 = 5121 10.000.000 10.000.000 401 P-D
Achitat obligatia fata de 5121 A-C
furnizorul de materiale de -P = -A
natura obiectelor de inventar
in valoare de 30.000.000 lei
din contul de disponibil.
7. 503 = % 22.000.000 - 503 A+D
5121 11.000.000 5121 A-C
509 11.000.000 509 P+C
Achizitionare actiuni in +A = -A
valoare de 22.000.000 lei din +P
care s-au achitat jumatate.

31
8. % = 403 - 28.000.000 403 P+C
401 24.000.000 401 P-D
471 4.000.000 471 A+D
Emiterea unui efect -P = +P
comercial fata de furnizor in +A
valoare de 28.000.000 lei,
fata de care exista o obligatie
de 24.000.000 lei, diferenta
de 4.000.000 lei
reprezentand cheltuieli
inregistrate in avans
9. % = 213 - 25.000.000 213 A-C
658 10.000.000 658 A+D
2814 15.000.000 2814 P-D
Inregistrat scaderea din +A = -A
gestiune a unui utilaj cu -P
valoare de intrare de
25.000.000 si amortizarea
inregistrata pana in
momentul cedarii de
15.000.000.
10 401 = % 59.500.000 - 401 P-D
. 5121 58.905.000 5121 A-C
767 500.000 767 P+C
4426 95.000 4426 A-C

32
BAZELE CONTABILITATII

Se achita inainte de scadenta -P = -A


factura emisa de furnizorul +P
de marfuri „p” de 59.500.000
lei, in conditiile obtinerii
unui scont de 1%.
Total rulaj 294.500.000 294.500.000

Cartea mare
D 1011 C
(1012) 40.000.000 80.000.000 Si
Rd 40.000.000 - Rc
Tsd 40.000.000 80.000.000 Tsc
Sfc 40.000.000

D 1012 C
1.050.650.000 Si
40.000.000 (1011)
Rd - 40.000.000 Rc
Tsd - 1.090.650.000 Tsc
Sfc 1.090.650.000
D 1061 C

33
75.000.000 Si
Rd – - Rc
Tsd – 75.000.000 Tsc
Sfc 75.00.000

D 121 C
54.000.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 54.000.000 Tsc
Sfc 54.000.000

D 201 C
Si 30.000.000
Rd - - Rc
Tsd 30.000.000 - Tsc
30.000.000 Sfd

D 208 C
Si 60.000.000
Rd - - Rc

34
BAZELE CONTABILITATII

Tsd 60.000.000 - Tsc


60.000.000 Sfc

D 2111 C
Si 200.000.000
Rd - - Rc
Tsd 200.000.000 - Tsc
200.000.000 Sfd

D 212 C
Si 288.000.000
Rd - - Rc
Tsd 288.000.000 - Tsc
288.000.000 Sfd

D 213 C
Si 250.000.000 10.000.000(658)
15.000.000(2814)
Rd - 25.000.000 Rc
Tsd 250.000.000 25.000.000 Tsc

35
225.000.000 Sfd

D 214 C
Si 190.000.000
Rd - - Rc
Tsd 190.000.000 - Tsc
190.000.000 Sfd

D 2801 C
15.000.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 15.000.000 Tsc
Sfc 15.000.000

D 2808 C
26.000.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 26.000.000 Tsc
Sfc 26.000.000

36
BAZELE CONTABILITATII

D 2812 C
96.000.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 96.000.000 Tsc
Sfc 96.000.000

D 2813 C
87.000.000 Sf
Rd - - Rc
Tsd - 87.000.000 Tsc
Sfc 87.000.000

D 2814 C
(213) 15.000.000 35.000.000 Si
Rd 15.000.000 - Rc
Tsd 15.000.000 35.000.000 Tsc
Sfc 20.000.000

D 302 C
Si 72.000.000

37
Rd - - Rc
Tsd 72.000.000 - Tsc
72.000.000 Sfd

D 303 C
Si 100.000.000
Rd - - Rc
Tsd 100.000.000 - Tsc
100.000.000 Sfd

D 371 C
Si 320.000.000
Rd - - Rc
Tsd 320.000.000 - Tsc
320.000.000 Sfd

D 381 C
Si 40.000.000
Rd - - Rc

38
BAZELE CONTABILITATII

Tsd 40.000.000 - Tsc


40.000.000 Sfd

D 401 C
(5121) 10.000.000 100.000.000 Si
(403) 24.000.000
(5121) 58.905.000
(767) 500.000
(4426) 95.000
Rd 93.500.000 - Rc
Tsd 93.500.000 100.000.000 Tsc
Sfc 6.500.000

D 403 C
24.000.000 (401)
4.000.000 (471)
Rd - 28.000.000 Rc
Tsd - 28.000.000 Tsc
Sfc 28.000.000

39
D 4111 C
Si 116.000.000
Rd - - Rc
Tsd 116.000.000 - Tsc
116.000.000 Sfd

D 421 C
30.000.000
Rd - - Rc
Tsd - 30.000.000 Tsc
Sfc 30.000.000

D 4311 C
7.350.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 7.350.000 Tsc
Sfc 7.350.000

40
BAZELE CONTABILITATII

D 4426 C
95.000 (401)
Rd - 95.000 Rc
Tsd - 95.000 Tsc
Sfc 95.000

D 456 C
Si 80.000.000 10.000.000 (5311)
Rd - 10.000.000 Rc
Tsd 80.000.000 10.000.000 Tsc
70.000.000 Sfd

D 471 C
(403) 4.000.000
Rd 4.000.000 - Rc
Tsd 4.000.000 - Tsc
4.000.000 Sfd

D 503 C

41
(5121) 11.000.000
(509) 11.000.000
Rd 22.000.000 - Rc
Tsd 22.000.000 - Tsc
22.000.000 Sfd

D 509 C
11.000.000(503)
Rd - 11.000.000 Rc
Tsd - 11.000.000 Tsc
Sfc 11.000.000
D 5121 C
Si 200.000.000 10.000.000(401)
(5191) 80.000.000 11.000.000(503)
58.905.000(401)
Rd 80.000.000 79.905.000 Rc
Tsd 280.000.000 79.905.000 Tsc
200.095.000 Sfd
D 5191 C
300.000.000 Si

42
BAZELE CONTABILITATII

80.000.000(5121)
Rd - 80.000.000 Rc
Tsd - 380.000.000 Tsc
Sfc 380.000.000

D 5311 C
Si 10.000.000
(456) 10.000.000
Rd 10.000.000 - Rc
Tsd 20.000.000 - Tsc
20.000.000 Sfd

D 658 C
(213) 10.000.000
Rd 10.000.000 - Rc
Tsd 10.000.000 - Tsc
10.000.000 Sfd

D 767 C
500.000(401)

43
Rd - 500.000 Rc
Tsd - 500.000 Tsc
Sfc 500.000

Balanta de verificare pe solduri finale


Simbol Denumire cont Solduri finale
cont
Debitoare Creditoare
1011 Capital subscris nevarsat - 40.000.000
1012 Capital subscris varsat - 1.090.650.000
1061 Rezerve legale - 750.000.000
121 Profit si pierdere - 54.000.000
201 Cheltuieli de constituire 30.000.000 -
208 Alte imobilizari necoporale 60.000.000 -
2111 Terenuri 200.000.000 -
212 Constructii 288.000.000 -
213 Instalatii tehnice, mijloace de 225.000.000 -
transport, animale si plantatii
214 Mobilier, aparatura birotica, 190.000.000 -

44
BAZELE CONTABILITATII

echipamente de protectie a
valorilor umane si alte active
corporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de - 15.000.000
constituire
2808 Amortizarea altor imobilizari - 26.000.000
necorporale
2812 Amortizarea constructiilor - 96.000.000
2813 Amortizarea instalatiilor, - 87.000.000
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
2814 Amortizarea altor imobilizari - 20.000.000
corporale
302 Materiale consumabile 72.000.000 -
303 Materiale de natura obiectelor de 100.000.000 -
inventar
371 Marfuri 320.000.000 -
381 Ambalaje 40.000.000 -
401 Furnizori - 6.500.000
403 Efecte de platit - 28.000.000
4111 Clienti 116.000.000 -
421 Personal-salarii datorate - 30.000.000
4311 Contributia unitatii la asigurarile - 7.350.000
sociale

45
4426 T.V.A deductibila - 95.000
456 Decontari cu actionarii/asociatii 70.000.000 -
privind capitalul
471 Cheltuieli inregistrate in avans 4.000.000 -
503 Actiuni 22.000.000 -
509 Varsaminte de efectuat pentru - 11.000.000
investitii financiare pe termen
scurt
5121 Conturi la banci in lei 200.095.000 -
5191 Credite bancare pe termen scurt - 380.000.000
5311 Casa in lei 20.000.000 -
658 Alte cheltuieli de exploatare 10.000.000 -
767 Venituri din sconturi obtinute - 500.000
Total 1.967.095.000 1.967.095.000

Balanta de verificare pe sume si solduri


Simbol Denumire cont Total sume Sold final
cont
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1011 Capital subscris 40.000.000 80.000.000 - 40.000.000
nevarsat
1012 Capital subscris - 1.090.650.000 - 1.090.650.000
varsat

46
BAZELE CONTABILITATII

1061 Rezerve legale - 75.000.000 - 75.000.000


121 Profit si pierdere - 54.000.000 - 54.000.000
201 Cheltuieli de 30.000.000 - 30.000.000 -
constituire
208 Alte imobilizati 60.000.000 - 60.000.000 -
necorporale
2111 Terenuri 200.000.000 - 200.000.000 -
212 Constructii 288.000.000 - 288.000.000 -
213 Instalatii tehnice, 250.000.000 25.000.000 225.000.000 -
mijloace de
transport, animale
si plantatii
214 Mobilier, 190.000.000 - 190.000.000 -
aparatura birotica,
echipamente de
protectie a
valorilor umane si
materiale si alte
active corporale
2801 Amortizarea - 15.000.000 - 15.000.000
cheltuielilor de
constituire
2808 Amortizarea altor - 26.000.000 - 26.000.000
imobilizari
necorporale
2812 Amortizarea - 96.000.000 - 96.000.000

47
constructiilor
2813 Amortizarea - 87.000.000 - 87.000.000
instalatiilor,
mijloacelor de
transport,
animalelor si
plantatiilor
2814 Amortizarea altor 15.000.000 35.000.000 - 20.000.000
imobilizari
corporale
302 Materiale 72.000.000 - 72.000.000 -
consumabile
303 Materiale de 100.000.000 - 100.000.000 -
natura obiectelor
de inventar
371 Marfuri 320.000.000 - 320.000.000 -
381 Ambalaje 40.000.000 - 40.000.000 -
401 Furnizori 93.500.000 100.000.000 - 6.500.000
403 Efecte de platit - 28.000.000 - 28.000.000
4111 Clienti 116.000.000 - 116.000.000 -
421 Personal-salarii - 30.000.000 - 30.000.000
datorate
4311 Contributia - 7.350.000 - 7.350.000
unitatii la
asigurarile sociale

48
BAZELE CONTABILITATII

4426 T.V.A deductibila - 95.000 - 95.000


456 Decontari cu 80.000.000 100.000.000 70.000.000 -
actionarii/asociati
privind capitalul
471 Cheltuieli 4.000.000 - 4.000.000 -
inregistrate in
avans

503 Actiuni 22.000.000 - 22.000.000 -


509 Varsaminte de - 11.000.000 - 11.000.000
efectuat pt.
investitii
financiare pe
termen scurt
5121 Conturi la banci 280.000.000 79.905.000 200.095.000 -
in lei
5191 Credite bancare - 380.000.000 - 380.000.000
pe termen scurt
5311 Casa in lei 20.000.000 - 20.000.000 -
658 Alte cheltuieli de 10.000.000 - 10.000.000 -
exploatare
767 Venituri din - 500.000 - 500.000
sconturi obtinute
Total 2.230.500.000 2.230.500.000 1.967.095.000 1.967.095.000

49
Balanta de verificare pe rulaje
-mii- -mii- -mii-
Simb Denumire cont Solduri initiale Rulaje Solduri finale
ol
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
cont
1011 Capital subscris - 80.000 40.000 - - 40.000
nevarsat
1012 Capital subscris - 1.050.650 - 40.000 - 1.090.650
varsat
1061 Rezerve legale - 75.000 - - - 75.000
121 Profit si pierdere - 54.000 - - - 54.000
201 Cheltuieli de 30.000 - - - 30.000 -
constituire
208 Alte imobilizari 60.000 - - - 60.000 -
necorporale

2111 Terenuri 200.000 - - - 200.000 -


212 Constructii 288.000 - - - 288.000 -
213 Instalatii 250.000 - - 25.000 225.000 -
tehnice,mijloace de
transport,animale si
plantatii
214 Mobilier,aparatura 190.000 - - - 190.000 -

50
BAZELE CONTABILITATII

birotica,echipament
de de protectie
2801 Amortizarea - 15.000 - - - 15.000
cheltuielilor de
constituire
2808 Amortizarea altor - 26.000 - - - 26.000
imobilizari
necorporale
2812 Amortizarea - 96.000 - - - 96.000
constructiilor
2813 Amortizarea - 87.000 - - - 87.000
instalatiilor,
mijloacelor de
transport,animalelor
si plantatiilor
2814 Amortizarea altor - 35.000 15.000 - - 20.000
imobilizari
corporale
302 Materiale 72.000 - - - 72.000 -
consumabile
303 Materiale de natura 100.000 - - - 100.000 -
obiectelor de
inventar
371 Marfuri 320.000 - - - 320.000 -
381 Ambalaje 40.000 - - - 40.000 -

51
401 Furnizori - 100.000 93.500 - - 65.000
403 Efecte de platit - - - 28.000 - 28.000
4111 Clienti 116.000 - - - 116.000 -
421 Personal-salarii - 30.000 - - - 30.000
datorate
4311 Contributia unitatii - 7.350 - - - 7.350
la asigurarile
sociale
4426 T.V.A deductibila - - - 95 - 95
456 Decontari cu 80.000 - - 10.000 70.000 -
actionarii/asociatii
privind capitalul
471 Cheltuieli - - 4.000 - 4.000 -
inregistrate in avans
503 Actiuni - - 22.000 - 22.000 -
509 Varsaminte de - - - 11.000 - 11.000
efctuat pt. investitii
financiare pe
termen scurt
5121 Conturi la banci in 200.000 - 80.000 79.905 200.095 -
lei
5191 Credite bancare pe - 300.000 - 80.000 - 380.000
termen scurt
5311 Casa in lei 10.000 - 10.000 - 20.000 -

52
BAZELE CONTABILITATII

658 Alte cheltuieli de - - 10.000 - 10.000 -


exploatare
767 Venituri din - - - 500 - 500
sconturi obtinute
Total 1.956.000 1.956.000 274.500 274.500 1.967.095 1.967.095

Balanta de verificare cu patru serii de egalitati

-mii- -mii- -mii- -mii-


Simbol Denumire cont Sold initial Rulaj Total sume Sold final
cont
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitoare Creditoare Debitor Creditor
1011 Capital subscris nevarsat - 80.000 40.000 - 40.000 80.000 - 40.000
1012 Capital subscris varsat - 1.050.650 - 40.000 - 1.090.650 - 1.090.65
0
1061 Rezerve legale - 75.000 - - - 75.000 - 75.000
121 Profit si pierdere - 54.000 - - - 54.000 - 54.000
201 Cheltuieli de constituire 30.000 - - - 30.000 - 30.000 -
208 Alte imobilizari necorporale 60.000 - - - 60.000 - 60.000 -
2111 Terenuri 200.000 - - - 200.000 - 200.000 -

53
212 Constructii 288.000 - - - 288.000 - 288.000 -
213 Instalatii tehnice,mijloace de 250.000 - - 25.000 250.000 250.000 225.000 -
transport,animale si plantatii
214 Mobilier,aparatura 190.000 - - - 190.000 - 190.000 -
birotica,echipamente de
protectie a valorilor umane si
materiale si alte active
corporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de - 15.000 - - - 15.000 - 15.000
constituire
2808 Amortizarea altor imobilizari - 26.000 - - - 26.000 - 26.000
necorporale
2812 Amortizarea constructiilor - 96.000 - - - 96.000 - 96.000
2813 Amortizarea - 87.000 - - - 87.000 - 87.000
instalatiilor,mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor
2814 Amortizarea altor imobilizari - 35.000 15.000 - 15.000 35.000 - 20.000
corporale
302 Materiale consumabile 72.000 - - - 72.000 - 72.000 -
303 Materiale de natura obiectelor 100.000 - - - 100.000 - 100.000 -
de inventar
371 Marfuri 320.000 - - - 320.000 - 320.000 -
381 Ambalaje 40.000 - - - 40.000 - 40.000 -
401 Furnizori - 100.000 93.500 - 93.500 100.000 - 6.500

54
BAZELE CONTABILITATII

403 Efecte de platit - - - 28.000 - 28.000 - 28.000


4111 Clienti 116.000 - - - 116.000 - 116.000 -
421 Personal-salarii datorate - 30.000 - - - 30.000 - 30.000

4311 Contributia unitatilor la - 7.350 - - - 7.350 - 7.350


asigurarile sociale
4426 T.V.A deductibila - - - 95 - 95 - 95
456 Decontari cu 80.000 - - 10.000 80.000 10.000 70.000 -
actionarii/asociatii privins
capitalul
471 Cheltuieli inregistrate in avans - - 4.000 - 4.000 - 4.000 -
503 Actiuni - - 22.000 - 22.000 - 22.000 -
509 Varsaminte de efectuat pt. - - - 11.000 - 11.000 - 11.000
investitii financiare pe termen
scurt
5121 Conturi la banci in lei 200.000 - 80.000 79.905 280.000 79.905 200.095 -
5191 Credite bancare pe termen - 300.000 - 80.000 - 380.000 - 380.000
scurt
5311 Casa in lei 10.000 - 10.000 - 20.000 - 20.000 -
658 Alte cheltuieli de exploatare - - 10.000 - 10.000 - 10.000 -
767 Venituri din sconturi obtinute - - - 500 - 500 - 500
Total 1.956.0 1.956.000 274.50 274.500 2.230.500 2.230.500 1.967.0 1.967.09
00 0 95 5

55
Lucrarea nr. 4
CLASIFICAREA CONTURILOR

56
BAZELE CONTABILITATII

4. Clasificare conturilor
Activ Bilant initial Pasiv
Nr. DENUMIREA POSTULUI Suma Nr. Denumirea postului Suma
crt crt
1. Rezultat raportat 15.000.000 1. Capital subscris 90.000.000
nevarsat
2. Terenuri 17.000.000 2. Capital subscris varsat 410.000.000
3. Constructii 200.000.000 3. Rezerve din reevaluare 113.000.000
4. Instalatii tehnice, 400.000.000 4. Rezerve 25.000.000
mijloace de transport,
animale si plantatii
5. Mobilier, aparatura 150.000.000 5. Amortizarea 55.000.000
birotica, echipamente instalatiilor,
de protectie a valorilor mijloacelor de
umane si materiale si transport, animaleler si
alte active corporale plantatiilor
6. Materii prime 65.000.000 6. Amortizarea 32.000.000
constructiilor
7. Materiale consumabile 95.000.000 7. Amortizarea altor 14.000.000
imobilizari corporale
8. Materiale de natura 8.500.000 8. Diferente de pret la 9.000.000
obiectelor de inventar marfuri

57
9. Produse finite 20.000.000 9. Provizioane 2.100.000
pt.deprecierea
marfurilor

10. Diferente de pret la 2.000.000 10. Furnizori 120.000.000


produse finite
11. Marfuri 46.410.000 11. Furnizori de imobilizari 205.000.000
12. Clienti 10.000.000 12. T.V.A neexigibila 7.410.000
13. Decontari cu asociatii 90.000.000 13. Venituri inregistrate in 12.400.000
privind capitalul avans
14. Conturi la banci in lei 110.000.000 14. Credite bancare pe 133.000.000
termen scurt
15. Casa in lei 3.000.000
Total Activ 1.227.910.000 Total Pasiv 1.227.910.000
Produse finite: 100 bucati;
- cost prestabilit: 200.000 lei/buc.
- cost efectiv la sfarsitul perioadei productiei: 180.000 lei/buc.
- diferente:
200.000 lei*100buc–180.000 lei*100buc=20.000.000–18.000.000=2.000.000 lei

Marfuri 150 bucati;


- cost productie: 30.000.000 lei

58
BAZELE CONTABILITATII

- AC = 30%; T.V.An = 19%.


- AC = 30.000.000 * 30/100 = 9.000.000(378-Diferente la pret la marfuri)
- T.V.An = 39.000.000 * 19/100 = 7.410.000(4428)

Pret vanzare = 30.000.000 + 9.000.000 + 7.410.000 = 46.140.000(371)

59
1. % = 891 - 1.227.910.000
117 15.000.000
2111 17.000.000
212 200.000.000
213 400.000.000
214 15.000.000
301 65.000.000
302 95.000.000
303 85.000.000
345 20.000.000
348 2.000.000
371 46.410.000
4111 10.000.000
456 90.000.000
5121 110.000.000
5311 3.000.000
Deschiderea contului de activ

60
BAZELE CONTABILITATII

2. 891 = % 1.227.910.000 -
1011 90.000.000
1012 410.000.000
105 113.000.000
106 25.000.000
2812 32.000.000
2813 55.000.000
2814 14.000.000
378 9.000.000
397 2.100.000
401 120.000.000
404 205.000.000
4428 7.410.000
472 12.400.000
5191 113.000.000
Deschiderea contului de pasiv
D C
3a. 5311 = 456 90.000.000 90.000.000
S-a depis in numerar suma de
90.000.000 lei reprezentand aport
la capital.

61
3b. 1011 = 1012 90.000.000 90.000.000
Cresterea capitalului varsat cu
suma de 90.000.000 lei.
4a. 581 = 5311 90.000.000 90.000.000
Depunerea numerarului in casa.

4b. 5121 = 581 90.000.000 90.000.000


Depunerea numerarului la banca.

5a. % = 401 23.800.000


301 20.000.000
4426 3.800.000
Inregistrat cu factura din datra de
10.12.2004 materii prime
achizitionate in valoare de
20.000.000 lei,T.V.A-19%
5b. 401 = 5121 23.800.000 23.800.000
Achitarea facturii de materii prime
in valoare de 23.800.000 lei

62
BAZELE CONTABILITATII

6a. % = 404 - 59.500.000


208 50.000.000
4426 9.500.000
Inregistrat achizitionarea unui
program informatic, pret de
facturare 53.500.000(inclusiv
T.V.A)
6b. 404 = 5121 59.500.000 59.500.000
Achitat factura de cumparare a
programului informatic din contul
de disponibil in lei.

7. 5121 = 4111 10.000.000 10.000.000


Conform extrasului de cont se
inregistreaza de la un client a
sumei de 10.000.000 lei in contul
de disponibil.
% = 408 35.700.000
8a. 302 30.000.000
4428 5.700.000
Inregistrat receptionarea de
materile consumabile pe baza
avizului de insotire, fara factura.
8b. 408 = 401 35.700.000 35.700.000
Se primeste factura pentru

63
materiale consumabile(nu apare
diferenta de pret)
8c. 4426 = 4428 5.700.000 5.700.000
Inregistrat T.V.A exigibila la suma
de pe facura
8d. 602 = 302 9.000.000 9.000.000
Din materialele consumabile avute
s-au dat in consum materiele in
valaore de 9.000.000 lei
9a. 4111 = % 14.280.000
701 12.000.000
4427 2.280.000
Vandut 40 de bucati produse finite,
pret 300.000 lei/buc; T.V.A 19%
9b. 711 = 345 8.000.000 8.000.000
Descarcarea gestiunii de produse
finite vandute(la cost prestabilit)
9c. 5121 = 4111 14.280.000 14.280.000
Incasat cu factura de livrare a
produselor finite

10a. 418 = % 7.140.000


701 6.000.000

64
BAZELE CONTABILITATII

4428 1.140.000
Inregistrat vanzarea a 20 de bucati
produse finite cu 300.000 lei/buc,
T.V.A 19%.S-a emis intocmirea
facturii
10b 4111 = 4118 7.140.000 7.140.000
. Intocmirea facturii pt. produsele
finite vandute(nu apar diferente)
10c. 4428 = 4427 1.140.000 1.140.000
Inregistrat T.V.A exibibil
10d 711 = 345 4.000.000 4.000.000
. Descarcare gestiunii de produse
finite vandute(la 200.000lei/buc)
11. % = 131 55.000.000
213 30.000.000
214 25.000.000
Inregistrat primirea prin donatie a
unei instalatii tehnice in valoare de
30.000.000 lei si mobilier in
valoare de 25.000.000 lei
12. 671 = % 500.000
301 200.000
302 300.000
Pierderi din calamitati naturale la

65
categoriile: materii prime 200.000
lei si materiale consumabile
300.000 lei.
13. % = 212 16.000.000
671 13.000.000
2812 3.000.000
Pierderi din calamitati inregistrate
la o constructie 16.000.000 lei,
amotizarea calculata si inregistrata
pana la momentul calamitatii in
valore de 3.000.000 lei
14. % = 214 15.000.000
671 14.000.000
2814 1.000.000
Inregistrat mobilier distrus in urma
calamitatii
15a. 461 = % 29.750.000
7583 25.000.000
4427 4.750.000
Inregistrat conform facturii,
vanzarea unui autoturism
15b 5121 = 461 29.750.000 29.750.000
. Inregistrat conform extrasului de
cont incasarea de la debitor a

66
BAZELE CONTABILITATII

contravalorii autoturismului vandut


acestuia
15c. % = 213 60.000.000
2813 40.000.000
6583 20.000.000
Inregistrat conform procesului de
scoatere din functiune descarcarea
gestiunii de costuri,unul vandut
16. 212 = 722 220.000.000 220.000.000
Inregistrat conform procesului de
receptie definitiva a constructiei
realizata in regie proprie in luna
curenta
17. 205 = 721 14.500.000 14.500.000
Inregistrat realizarea unui brevet
sin productie proprie, in luna
curenta
18. 231 = 722 175.900.000 175.900.000
Inregistrat realizarea in regie
proprie a imobilizarii corporale in
curs
19. 233 = 721 45.000.000 45.000.000
Inregistrat obtinerea in regie
proprie a unei mobilizari
necorporale in curs

67
20. 601 = 301 65.000.000 65.000.000
Inregistrat conform
centralizatorului bunurile de
consum materii prime distribuite
in sectii.
21. 602 = 302 95.000.000 95.000.000
Inregistrat conform
centralizatorului bunurile de
consum materii consumabile
distribuite in sectii.
22. 603 = 303 8.500.000 8.500.000
Inregistrat conform fis. de evidenta
a obiectelor de inventar distributia
echipamentelor de protectie a
angajatilor
23. % = 401 35.700.000
605 30.000.000
4426 5.700.000
Inregistrat factura de energie
electrica primita de la electrica

68
BAZELE CONTABILITATII

24. % = 401 47.600.000


605 40.000.000
4426 7.600.000
Inregistrat facutura consum apa
primita de la RAJAC

25. % = 401 52.360.000


611 44.000.000
4426 8.360.000
Inregistrat facturi primite de la
firma X pt. reparatiile utilajelor lui
Z
26. % = 401 23.800.000
626 20.000.000
4426 3.800.000
Inregistrat factura primita de la
ROMTELECOM
27. 627 = 5121 3.985.000 3.985.000
Inregistrat comisioane bancare
28. 641 = 421 300.000.000 300.000.000

69
Inregistrat drepturile cuvenite
angajatilor
29. 6451 = 4311 66.000.000 66.000.000
Inregistrat CAS conform valorilor
22% din 300.000.000 lei
30. 6452 = 4371 9.000.000 9.000.000
Inregistrat contributiile la fondul de
somaj 3% din 300.000.000 lei
31. 6453 = 4313 21.000.000 21.000.000
Inregostrat contributiile la fondul
de asigurari de sanatate 7% din
300.000.000 lei
32. 345 = 711 800.000.000 800.000.000
Inregistrat conform bonului de
predare la magazie a 4.000 buc
produse finite din productie
proprie(costul prestabilit 200.000
lei/buc)

33. 371 = % 1.082.900.000


345 700.000.000
378 AC 210.000.000
4428 172.900.000

70
BAZELE CONTABILITATII

3.500buc*200.000
lei/buc=700.000.000
AC=700.000.000*30%=
210.000.000
TVAn=19%(700mil+210mil)
=172.900.000
Conform bonului de predare se
inregistreaza produse
finite(3.500buc) produse la
magazinul propriu de desfacere cu
amanuntul
34a. 5311 = % 15.470.000
707 13.000.000
4427 2.470.000
Inregistrat marfuri vandute in
numerar, pret vanzare cu
amanuntul: 15.470.000 inclusiv
TVA
34b 4111 = % 928.200.000
. 707 780.000.000
4427 148.200.000
Inregistrat marfuri vandute
conform facturii(pret de vanzare
928.200.000 inclusiv TVA)

71
34c. % = 371 943.670.00
607 610.000.000
378 AC 183.000.000
4428 150.670.000
Descarcarea gestiunii de marfurile
vandute
371=15.47+928.2=973.67
4458=2.47+148.2=150.67
K378AC=Sic378+Re378/
Sid371+Rd371
371
Sid 46.410 943.670
1.082.900
Rd 1.082.900 943.670

378 AC
9.000 Sic
210.000
Rd - 210.000 Rc
K=9mil+210mil/46.41mil+
+1082.9mil=0.193923723
0.193923723*Rd371=

72
BAZELE CONTABILITATII

0.193923723*1082900000
=183.000.000 lei

35a. 581 = 5311 15.470.000 15.470.000


Numerarul incasat din vanzarea
marfurilo este dispus la banca
35b 5121 = 581 15.470.000 15.470.000
. Inregistrat depunerea numeralului
la banca
36a. 5121 = 5191 60.000.000 60.000.000
D=val.cedit*rata
deb.*nr.zile/100*360
Inregistrat primirea unui credit
bancar pe termen scurt de la
banca,60mil,16zile,deb.15%.Se
calculeaza deb. Si se varsa la banca
D=60mil*15-16/100*360=400.000
36b 666 = 5198 400.000 400.000
. Inregistrat dobanda aferanta
craditului
36c. 5198 = 5121 400.000 400.000
Inregistrat achitarea dobanzii la
banca pe luna decembrie.

73
36d 401 = 5121 159.460.000 159.460.000
. Inregistrat achitarea facturii de
utilitati
37a. 5191 = 5121 33.000.000 33.000.000
Inregistrat rambursarea ratei lunare
din creditul bancar de la BCR
contractat la 1 ian 2004,36mil cu o
dob. de 13%
37b 666 = 5198 4.433.000 4.433.000
. D=396mil*13.31/100*360=
4.433.000
37c. 5198 = 5121 4.433.000 4.433.000
Achitat dobanda aferanta acestui
credit
38a. % = 401 71.400.000
371 60.00.000
4426 11.400.000
Inregistrat conform facturii marfuri
achizitionate de la frunizori in
valaore de 60 mil, TVA 19%
38b 401 = 512 71.400.000 71.400.000
. Inregistrat conform extrasului de
cont achitarea de marfuri

74
BAZELE CONTABILITATII

38c. 371 = % 32.820.000


378 AC 18.000.000
4428 14.820.000
Inregistrat AC 30% si TVAn
aferent marfurilor achizitionate

39a. 4111 = % 92.820.000


707 78.000.000
4427 14.820.000
Inregistrat conform facturii
vanzarea intregii cantitati de
marfuri achizitionate
PVA=60mil+18mil+14.82mil=
9.280.000
TVAc=92.82*19/100=14.820.000

39b % = 371 92.820.000


. 607 60.000.000
378 AC 18.000.000

75
4428 14.820.000
Inregistrat descarcarea din gestiune
a marfurilor vandute
39c. 5121 = 4111 92.820.000 92.820.000
Incasat factura de la client in contul
de disponibil
40. 5121 = 4111 928.200.000 928.200.000
Incasat factura de la clintul X
41. 421 = % 147.400.000
427 21.400.000
4312 28.500.000
4314 19.500.000
4372 3.000.000
444 75.000.000
Inregistrat retineri din salarii
42. % = 5121 147.000.000
4311 66.000.000
4371 9.000.000
4313 21.000.000
4312 28.500.000
4314 19.500.000
4372 3.000.000

76
BAZELE CONTABILITATII

Inregistrat achitarea obligatiilor


fata de bugetul asigurarilor sociale
43a. 581 = 5121 152.600.000 152.600.000
Se ridica de la banca numerar rest
de plata pt. salarii
300mil-147.4=152.6
43b 5311 = 581 152.600.000 152.600.000
. Ridicare numerar de la banca
43c. 421 = % 152.600.000
5311 150.000.000
426 2.600.000
Achitat salarii in numerar din care
2.600.000, drepturi de personal
neridicate in numerar
44. 6811 = % 9.367.000
2812 2.375.000
2813 5.000.000
2814 1.250.000
2805 242.000
2808 500.000
Inregistrat cote lunare de amotizae
privind imobilizarile corporale si
necorporale

77
45. % = 5121 7.140.000
612 3.000.000
471 3.000.000
4426 1.140.000
Virat prin cont bancar de disponibil
chiria datorata furnizor: 3mil pt
luna decembrie si 3mil pt luna
ianuarie 2005, TVA 19%
46. 5121 = % 11.900.000
706 5.000.000
472 5.000.000
4427 1.900.000
Incasat in contul de disponibil
chirie chiria aferanta lunii
decembrie, 5mil, si 5 mil aferent
lunii ianuarie 2005, TVA 19%
47. % = 408 5.712.000
612 4.800.000
4428 912.000
Inregistrat chirie datorata
48. % = 401 11.900.000
614 10.000.000
4428 1.900.000

78
BAZELE CONTABILITATII

Inregistrat cheltuieli cu studiul de


marketing
49. 621 = 401 8.848.000 8.848.000
Inregistrat drepturi cuvenite
colaboratorilor
50. % = 401 35.700.000
622 30.000.000
4426 5.700.000
Inregistrat factura de la biroul de
expertiza tehnica
51. % = 5311 2.975.000
623 2.500.000
4426 475.000
Inregistrat plata in numerar a
cheltuielilor de publicitate
52. 348 = 711 80.000.000 80.000.000
Inregistrat diferente de pret a
produselor finite din productie
proprie transmise de departamentul
contabilitatii de gestiune
53a. 345
Sid 20.010 8.000
800.000 4.000

79
700.000
Rd 800.000 712.000 Rc

348
Sid 2.000
80.000
Rd 80.000
K348=Sid348+Rd348/Sid345
+Rd345=0.1 1.200.000 1.200.000
711 = 348
[(96*8.000+4.000)]*0.1=1.200
54. K378difpret=(Sid+Rd)378difpret/
(Sid+Rd)371=70.000/1.082.900=
0.064641241
K378difpret*Rc371=0.064641241
*
943670 61.000.000 61.000.000
607 = 378
378difpret
Sid 70.000
Rd 70.000 Rc

80
BAZELE CONTABILITATII

371
Sid
1.082.900
Rd 1.082.900 Rc

55. 4427 = % 175.560.000


4426 65.075.000
4423 110.485.000
Discont TVA
TVA > TVAd => TVAp
(4427) (4426) (4423)
La operatiunea 54 este vorba despre marfurile primite din produse proprii. Astfel 371(Marfuri) nu are Sid. S-a
considerat ca toate marfurile din stoc sunt achizitionate de la furnizori, nu din productie proprie.

81
Lucrarea nr. 5
CONTURILE ANUALE

82
BAZELE CONTABILITATII

5. Conturile anuale
Cartea mare
D 1011 C
90.000.000 90.000.000 Si
Rd 90.000.000 - Rc
Tsd 90.000.000 90.000.000 Tsc
Ø

D 1012 C
410.000.000 Si
90.000.000
Rd - 90.000.000 Rc
Tsd - 500.000.000 Tsc
Sfc 500.000.000

D 105 C
113.000.000 Si
Rd – - Rc
Tsd – 113.000.000 Tsc
Sfc 113.000.000

83
D 106 C
25.000.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 25.000.000 Tsc
Sfc 25.000.000

D 117 C
Si 15.000.000
Rd - - Rc
Tsd 15.000.000 - Tsc
15.000.000 Sfd

D 131 C
55.000.000
Rd - 55.000.000 Rc
Tsd - 55.000.000 Tsc
Sfc 55.000.000

D 205 C
Si 14.500.000

84
BAZELE CONTABILITATII

Rd 14.500.000 - Rc
Tsd 14.500.000 - Tsc
14.500.000 Sfd

D 208 C
Si 50.000.000
Rd 50.000.000 - Rc
Tsd 50.000.000 - Tsc
50.000.000 Sfd

D 2111 C
Si 17.000.000
Rd - - Rc
Tsd 17.000.000 - Tsc
17.000.000 Sfd

D 212 C
Si 200.000.000 16.000.000
220.000.000

85
Rd 220.000.000 16.000.000 Rc
Tsd 420.000.000 16.000.000 Tsc
404.000.000 Sfd

D 213 C
Si 400.000.000 60.000.000 Si
30.000.000
Rd 30.000.000 60.000.000 Rc
Tsd 430.000.000 60.000.000 Tsc
Sfc 15.000.000 370.000.000 Sfd

D 214 C
Si 150.000.000 15.000.000 Si
25.000.000
Rd 25.000.000 15.000.000 Rc
Tsd 175.000.000 160.000.000 Tsc
160.000.000 Sfd

D 231 C
175.900.000

86
BAZELE CONTABILITATII

Rd 175.900.000 - Rc
Tsd 175.900.000 - Tsc
Sfc 96.000.000 175.900.000 Sfd

D 233 C
45.000.000
Rd 45.000.000 - Rc
Tsd 45.000.000 - Tsc
45.000.000 Sfc

D 2805 C
242.000
Rd - 242.000 Rc
Tsd - 242.000 Tsc
Sfc -242.000

D 2808 C
500.000
Rd - 500.000 Rc
Tsd - 500.000 Tsc

87
Sfc 500.000

D 2812 C
Si 3.000.000 32.000.000
2.375.000
Rd 3.000.000 2.375.000 Rc
Tsd 3.000.000 34.375.000 Tsc
Sfc 31.375.000 100.000.000 Sfd

D 2813 C
40.000.000 55.000.000 Si
5.000.000
Rd 40.000.000 5.000.000 Rc
Tsd 40.000.000 60.000.000 Tsc
Sfc 20.000.000

88
BAZELE CONTABILITATII

D 2814 C
Si 1.000.000 14.000.000 Si
1.250.000
Rd 1.000.000 1.250.000 Rc
Tsd 1.000.000 15.250.000 Tsc
Sfc 14.250.000

D 301 C
Si 65.000.000 200.000
20.000.000 65.000.000
Rd 20.000.000 65.200.000
Tsd 85.000.000 65.200.000
19.800.000 Sfd

D 302 C
Si 95.000.000 9.000.000
30.000.000 300.000
95.000.000
Rd 30.000.000 104.300.000 Rc
Tsd 125.000.000 104.300.000 Tsc
20.700.000 Sfd

89
D 303 C
Si 8.500.000 8.500.000
Rd - 8.500.000 Rc
Tsd 8.500.000 8.500.000 Tsc
Ø

D 345 C
Si 20.000.000 8.000.000
800.000.000 4.000.000
700.000.000
Rd 800.000.000 712.000.000 Rc
Tsd 820.000.000 712.000.000 Tsc
108.000.000 Sfd

D 348 C
Si 2.000.000

90
BAZELE CONTABILITATII

80.000.000 1.200.000
70.000.000
Rd 80.000.000 71.200.000 Rc
Tsd 82.000.000 71.200.000 Tsc
10.800.000 Sfd

D 371 C
Si 46.410.000
1.089.900.000 343.670.000
60.000.000 92.800.000
32.820.000
Rd 1.175.720.000 1.036.490.000 Rc
Tsd 1.222.130.000 1.036.490.000 Tsc
185.640.000 Sfd

D 378 AC C
9.000.000 Si
183.000.000 210.000.000
18.000.000 18.000.000
Rd 201.000.000 228.000.000 Rc
Tsd 201.000.000 237.000.000 Tsc

91
Sfc 36.000.000

D 397 C
2.100.000 Si
Rd - - Rc
Tsd - 2.100.000 Tsc
Sfc 2.100.000

D 401 C
23.800.000 120.000.000 Si
159.460.000 23.800.000
71.400.000 35.700.000
35.700.000
47.600.000
52.360.000
23.800.000
71.400.000
11.900.000
8.848.000
35.700.000

92
BAZELE CONTABILITATII

Rd 254.660.000 346.800.000 Rc
Tsd 254.660.000 466.800.000 Tsc
Sfc 212.140.000

D 404 C
205.000.000 Si
59.500.000 59.500.000
Rd 59.500.000 59.500.000 Rc
Tsd 59.500.000 59.500.000 Tsc
Sfc 205.000.000

D 408 C
35.700.000 35.700.000
5.720.000
Rd 35.700.000 41.420.000 Rc
Tsd 35.700.000 41.420.000 Tsc
Sfc 5.720.000

D 4111 C

93
Si 10.000.000
14.280.000 10.000.000
7.140.000 14.280.000
928.200.000 92.820.000
92.820.000 928.200.000
Rd 1.042.440.000 1.045.300.000 Rc
Tsd 1.052.440.000 1.045.300.000 Tsc
7.140.000 Sfd

D 418 C
7.140.000 7.140.000
Rd 7.140.000 7.140.000 Rc
Tsd 7.140.000 7.140.000 Tsc
Ø

D 421 C
147.400.000 300.000.000
152.600.000
Rd 300.000.000 300.000.000 Rc
Tsd 300.000.000 300.000.000 Tsc

94
BAZELE CONTABILITATII

D 426 C
2.600.000
Rd - 2.600.000 Rc
Tsd - 2.600.000 Tsc
Sfc 2.600.000

D 427 C
1.400.000
Rd - 1.400.000 Rc
Tsd - 1.400.000 Tsc
Sfc 1.400.000

D 4311 C
66.000.000 66.000.000
Rd 66.000.000 66.000.000 Rc
Tsd 66.000.000 66.000.000 Tsc

95
D 4312 C
28.500.000 28.500.000
Rd 28.500.000 28.500.000 Rc
Tsd 28.500.000 28.500.000 Tsc

D 4313 C
21.000.000 21.000.000
Rd 21.000.000 21.000.000 Rc
Tsd 21.000.000 21.000.000 Tsc
D 4314 C
19.500.000 19.500.000
Rd 19.500.000 19.500.000 Rc
Tsd 19.500.000 19.500.000 Tsc
Ø
D 4371 C
9.000.000 9.000.000
Rd 9.000.000 9.000.000 Rc
Tsd 9.000.000 9.000.000 Tsc
Ø
D 4372 C

96
BAZELE CONTABILITATII

3.000.000 3.000.000
Rd 3.000.000 3.000.000 Rc
Tsd 3.000.000 3.000.000 Tsc
Ø
D 4423 C
110.485.000
Rd - 110.485.000 Rc
Tsd - 110.485.000 Tsc
Sfc 110.485.000

D 4426 C
3.800.000 2.600.000
9.500.000
5.700.000
5.700.000
7.600.000
8.360.000
3.800.000
11.400.000
1.140.000
1.900.000

97
700.000
475.000
Rd 65.075.000 65.075.000 Rc
Tsd 65.075.000 65.075.000 Tsc
Sfc 2.600.000

D 4427 C
175.560.000 2.280.000
1.140.000
4.750.000
2.470.000
148.200.000
14.280.000
1.900.000
Rd 175.560.000 175.560.000 Rc
Tsd 175.560.000 175.560.000 Tsc
Ø
D 4428 C
5.700.000 7.410.000
1.140.000 5.700.000
150.670.000 1.140.000

98
BAZELE CONTABILITATII

14.820.000 172.900.000
912.000 14.820.000
Rd 173.242.000 194.560.000 Rc
Tsd 173.242.000 201.970.000 Tsc
Sfc 28.728.000

D 444 C
95.000.000
Rd - 95.000.000 Rc
Tsd - 95.000.000 Tsc
Sfc 95.000.000
D 456 C
Si 90.000.000 90.000.000
Rd - 90.000.000 Rc
Tsd 90.000.000 90.000.000 Tsc
Ø
D 461 C
29.750.000 29.750.000
Rd 29.750.000 29.750.000 Rc
Tsd 29.750.000 29.750.000 Tsc

99
Ø
D 471 C
3.000.000
Rd 3.000.000 - Rc
Tsd 3.000.000 - Tsc
3.000.000 Sfd

D 472 C
12.400.000 Si
5.000.000
Rd - 5.000.000 Rc
Tsd - 17.400.000 Tsc
Sfc 17.400.000
D 5121 C
110.000.000 23.800.000
90.000.000 59.500.000
10.000.000 3.985.000
14.280.000 400.000
29.750.000 159.460.000
15.470.000 33.000.000
60.000.000 4.433.000

100
BAZELE CONTABILITATII

92.000.000 71.400.000
928.200.000 147.000.000
900.000 152.600.000
7.140.000
Rd 1.252.420.000 662.718.000 Rc
Tsd 1.362.420.000 662.718.000 Tsc
699.702.000 Sfd

D 5191 C
33.000.000 133.000.000 Si
60.000.000
Rd 33.000.000 60.000.000 Rc
Tsd 33.000.000 193.000.000 Tsc
Sfc 160.000.000

D 5198 C
400.000 400.000
4.433.000 4.433.000
Rd 4.833.000 4.833.000 Rc
Tsd 7.833.000 4.833.000 Tsc

101
Ø
D 5311 C
Si 3.000.000
90.000.000 90.000.000
15.470.000 15.470.000
152.600.000 150.000.000
2.975.000
Rd 258.070.000 258.445.000 Rc
Tsd 261.070.000 258.445.000 Tsc
2.625.000 Sfd

D 581 C
90.000.000 90.000.000
15.470.000 15.470.000
152.600.000 152.600.000
Rd 258.070.000 258.070.000 Rc
Tsd 258.070.000 258.070.000 Tsc
Ø

102
BAZELE CONTABILITATII

D 601 C
65.00.000
Rd 65.000.000 - Rc
Tsd 65.000.000 - Tsc
65.000.000 Sfd

D 602 C
3.000.000
95.000.000
Rd 104.000.000 - Rc
Tsd 104.000.000 - Tsc
104.000.000 Sfd

D 603 C
8.500.000
Rd 8.500.000 - Rc
Tsd 8.500.000 - Tsc
8.500.000 Sfd

D 605 C

103
30.000.000
40.000.000
Rd 70.000.000 - Rc
Tsd 70.000.000 - Tsc
70.000.000 Sfd
D 607 C
610.000.000
60.000.000
61.000.000
Rd 609.000.000 - Rc
Tsd 609.000.000 - Tsc
609.000.000 Sfd
D 611 C
44.000.000
Rd 44.000.000 - Rc
Tsd 44.000.000 - Tsc
44.000.000 Sfd

D 612 C
3.000.000

104
BAZELE CONTABILITATII

4.800.000
Rd 7.800.000 - Rc
Tsd 7.800.000 - Tsc
7.800.000 Sfd

D 614 C
10.000.000
Rd 10.000.000 - Rc
Tsd 10.000.000 - Tsc
10.000.000 Sfd

D 621 C
8.848.000
Rd 8.848.000 Rc
Tsd 8.848.000 - Tsc
8.848.000 Sfd

D 622 C
30.000.000
Rd 30.000.000 - Rc

105
Tsd 30.000.000 - Tsc
30.000.000 Sfd

D 623 C
2.500.000
Rd 2.500.000 - Rc
Tsd 2.500.000 - Tsc
2.500.000 Sfd

D 626 C
20.000.000
Rd 20.000.000 - Rc
Tsd 20.000.000 - Tsc
20.000.000 Sfd

D 627 C
3.985.000
Rd 3.985.000 - Rc
Tsd 3.985.000 - Tsc
3.985.000 Sfd

106
BAZELE CONTABILITATII

D 641 C
300.000.000
Rd 300.000.000 - Rc
Tsd 300.000.000 - Tsc
300.000.000 Sfd

D 6451 C
66.000.000
Rd 66.000.000 - Rc
Tsd 66.000.000 - Tsc
66.000.000 Sfd

D 6452 C
9.000.000
Rd 9.000.000 - Rc
Tsd 9.000.000 - Tsc
9.000.000 Sfd

107
D 6453 C
21.000.000
Rd 21.000.000 - Rc
Tsd 21.000.000 - Tsc
21.000.000 Sfd

D 6583 C
20.000.000
Rd 20.000.000 - Rc
Tsd 20.000.000 - Tsc
20.000.000 Sfd

D 671 C
500.000
13.000.000
14.000.000
Rd 27.500.000 - Rc
Tsd 27.500.000 - Tsc
27.500.000 Sfd

108
BAZELE CONTABILITATII

D 6811 C
9.367.000
Rd 9.367.000 - Rc
Tsd 9.367.000 - Tsc
9.367.000 Sfd
D 701 C
12.000.000
6.000.000
Rd - 18.000.000 Rc
Tsd - 18.000.000 Tsc
Sfc 18.000.000

D 706 C
5.000.000
Rd - 5.000.000 Rc
Tsd - 5.000.000 Tsc
Sfc 5.000.000

D 707 C
13.000.000
780.000.000

109
78.000.000
Rd - 871.000.000 Rc
Tsd - 871.000.000 Tsc
Sfc 871.000.000

D 711 C
8.000.000 800.000.000
4.000.000 80.000.000
1.200.000
Rd 10.800.000 720.000.000 Rc
Tsd 10.800.000 720.000.000 Tsc
Sfc 709.200.000

D 721 C
14.500.000
45.000.000
Rd - 59.500.000 Rc
Tsd - 59.500.000 Tsc

110
BAZELE CONTABILITATII

Sfc 59.500.000

D 722 C
220.000.000
175.900.000
Rd - 395.900.000 Rc
Tsd - 395.900.000 Tsc
Sfc 395.900.000

D 7583 C
25.000.000
Rd - 25.500.000 Rc
Tsd - 25.500.000 Tsc
Sfc 25.000.000

D 378-difpret C
70.000.000 61.000.000
Rd 70.000.000 61.000.000 Rc
Tsd 70.000.000 9.000.000 Tsc
Sfc 395.900.000

111
D 666 C
400.000
4.433.000
Rd 4.833.000 - Rc
Tsd 4.833.000 - Tsc
4.833.000 Sfd
II. Inventarierea generala a patrimoniului
Se considera ca in urma inventarierii generale a patrimoniului s-au constat urmatoarele:
1. Lipsa un aparat de masura, sal de intrare 16.000.000 lei, amortizarea inregistrata 4.000.000 lei. Se imputa
gestionarului la un pret de imputare de 2.000.000 lei, TVA 19%.
2. Lipsa materii prime in valoare de 1.000.000 lei. S-a stabilit ca lipsa nu se incadreaza in normele legale de
perisabilitati.
3. Plus materiale consumabile in valoare de 100.000 lei.
4. Plus produse finite in valoare de 400.000 lei.
5. Lipsa marfuri. Se imputa gestionarului la pret de vanzare cu amanuntul de 1.547.000 lei.
6. Din analiza provizioanelor rezulta:
a. provizionul pentru deprecierea marfurilor de 2.100.000 lei trebuie anulat deoarece a fara obiect.
b. constituirea unui provizion pentru deprecierea produselor finite de 1.500.000 lei.
7. ca urmare a unui letigiu cu un colaborator se constituie un provizion pentru litigii de 500.000 lei.

112
BAZELE CONTABILITATII

8. Din analiza cheltuielilor si a veniturilor rezulta:


a. suma de 2.400.000 lei inregistrata in contul 472 reprezinta venituri ale lunii curente astfel:
- 1.000.000 lei pentru lucrari si servicii
- 1.400.000 lei pentru studii si cercetari
b. suma de 30.000.000 lei inregistrata in contul 622 reprezinta valoarea enputezei tehnice pentru anul urmator.

III Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de repartizare privind:


III.1. Diferenta de inventar(plusuri si minusuri)
D C
1a. % = 213 16.000.000
2813 14.000.000
6583 2.000.000

113
1b. 4282 = % 2.380.000
7583 2.000.000
4427 380.000
2a. 601 = 301 1.000.000 1.000.000

2b. 635 = 4427 190.000 190.000


3. 302 = 602 100.000 100.000
4a. 345 = 711 400.000 400.000

4b. 348 = 711 40.000 40.000


0.1*400.000=40.000
5a. 4282 = % 1.547.000
7588 1.300.000
4427 247.000
5b. % = 371 1.547.000
607 1.000.000
378 300.000
4428 247.000
378=(1.547.000-24.700)*30/100

114
BAZELE CONTABILITATII

5c. D 4427 C
380.000
190.000
247.000
Rd- 817.000 Rc

4427 = 4423 817.000 817.000


III.2. Amortizarea imobilizarilor
Pentru aplicatia consideraa, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale coincide cu valoarea contabila
neta, prin urmare nu mai sunt necesare operatiunile de regularizare privind amortizarea.
Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare mai putin amortizarea si provizioanele pentru
depreciere cumulate.

III.3. Provizioane pentru depreciere


D C
6a. 397 = 7814 2.100.000 2.100.000
Anulat provizioane
6b. 6814 = 394 1.500.000 1.500.000

115
III.4. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
D C
7. 6812 = 1511 500.000 500.000

III.5. Diferente de curs valutar


Deoarece societatea nu a efectuat operatiuni in valuta nu sunt necesare operatiuni de regularizare privind
diferantele de curs valutar.
III.6. Delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor
D C
8a. 472 = % 2.400.000 1.000.000
704 1.400.000
705
8b. 471 = 622 30.000.000 30.000.000
III.7. Inregistrarea variatiei stocurilor
In aplicatia considerata contabilitatea se realizeaza dupa metoda inventarului permanent, prin urmare nu
sunt necesare inregistrarile privind variatia stocurilor.

IV. Determinarea rezultatului contabil presupune intai extragerea T-urilor conturilor de venituri si cheltuieli
utilizate in etapele anterioare si apoi cele din inregistrarile de inchidere a acestora.
Inchiderea conturilor de chetuieli si venituri cu ajutorul contului 121(Profit si Pierdere)

116
BAZELE CONTABILITATII

D C
9a. 121 = % 1.417.423.000
601 66.000.000
602 103.900.000
603 8.500.000
605 70.000.000
607 610.000.000
611 44.000.000
612 7.800.000
614 10.000.000
621 8.848.000
622 -
623 2.500.000
626 20.000.000
627 3.985.000
641 300.000.000
645 96.000.000
6583 22.000.000
666 4.833.000
671 27.500.000
6811 9.367.000

117
635 190.000
6812 500.000
6814 1.500.000
Inchiderea conturilor de cheltuieli

9b. % = 121 2.091.760.000


701 18.000.000
706 5.000.000
707 871.000.000
711 709.560.000
705 1.400.000
704 1.000.000
721 59.500.000
722 395.900.000
7583 27.000.000
7588 1.300.000
7814 2.100.000
Inchiderea conturilor de venituri
Rezultatul contabil = suma venituri – suma cheltuieli = 2.091.760.000-1.471.423.000
Rezultatul contabil = 674.337.000

118
BAZELE CONTABILITATII

V. determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit si caracterizarea acestora; repartizarea profitului.


Deoarece 117 are Sfd de 15.000.000 lei este considerata pierdere fiscala.
Total venituri = 2.091.760.000
Total cheltuieli = 1.417.423.000
Deducere fiscala = 5%*674.337.000 = 33.716.850(5%*prof ctb.)
Cheltuieli nedeductibile = 1.000.000+190.000 = 1.190.000(2a.+2b.=III.1.)
Rezultatul fiscal = venituri realizate din orice sursa – chletuieli cu scopul realizarii de venituri – venituri
neimpozabile + cheltuieli nedeductibile – decuceri fiscale – pierdere fiscala reportata
Rezultatul fiscal = 2.091.760.000 – 1.417.423.000 – 1.190.000 – 3.716.850
Rezultatul fiscal = 641.810.150(Profit impozabil)
Impozitul pe profit = 25%*Profitul impozabil = 25/100*614.810.150=160.452.537
10a. 691 = 441 160.452.537 160.452.537
Inregistrat impozitului pe profit
10b 121 = 691 160.452.537 160.452.537
. Inchiderea contului 691
Profitul net = rez ctb – Imp pe prof = 674.337.000-160.452.537=531.884.463
Acesta va fi repartizat astfel:
33.716.850(deducere fiscala) = constituirea rezervelor legale
531.884.463(profit net) – 3.716.850(ded fiscala) = se repartizeaza in exercitiul urmator pentru a fi repartizat pe
destinatii:

119
D C
11. 129 = % 513.884.463
1061 33.716.850
117 480.167.613
12a. 892 = % 2.792.931.463
129 513.884.463
205 14.500.000
208 50.000.000
2111 17.000.000
212 404.000.000
213 354.000.000
214 160.000.000
231 175.900.000
233 45.000.000
301 18.800.000
302 20.800.000
345 108.400.000
348 10.840.000
371 184.093.000
378(Difpret) 9.000.000
4111 7.140.000

120
BAZELE CONTABILITATII

4282 3.927.000
471 33.000.000
5121 699.702.000
5311 2.625.000
Inchiderea conturilor de activ

12b % = 892 2.792.931.463


. 5191 160.000.000
1012 500.000.000
105 113.000.000
117 465.167.613
121 513.884.463
131 55.000.000
1511 500.000
2805 31.375.000
2808 6.000.000
2812 14.250.000
2813 35.700.000
2814 1.500.000
378 AC 212.148.000

121
394 1.500.000
401 212.148.000
404 205.000.000
408 5.712.000
426 2.600.000
427 1.400.000
4423 111.302.000
4428 28.481.000
441 160.452.537
444 95.000.000
472 15.000.000
1061 58.716.550
Inchiderea conturilor de pasiv

VII. Intocmirea balantei finale

Dupa sistematizarea inregistrarilor corespunzatoare operatiunilor de regularizare a diferentelor de inventar, a


celor privind impozitulpe profit si repartizarea profitului net, situatia conturilor(pt. cele care au suferit
modificari, in Cartea Mare), se prezinta astfel:

122
BAZELE CONTABILITATII

D 6583 C
Sid 20.000.000
2.000.000
Rd 22.000.000 - Rc
Tsd 22.000.000 - Tsc
22.000.000 Sfd

D 7583 C
25.000.000 Sfc
2.000.000
Rd - 27.000.000 Rc
Tsd - 27.000.000 Tsc
Sfc 27.000.000

D 601 C
Sid 65.000.000
1.000.000
Rd 66.000.000 - Rc
Tsd 66.000.000 - Tsc
66.000.000 Sfd

123
D 635 C
Sid 190.000
Rd 190.000 - Rc
Tsd 190.000 - Tsc
190.000 Sfd

D 602 C
Sid 104.000.000 100.000
Rd 104.000.000 100.000 Rc
Tsd 104.000.000 100.000 Tsc
103.900.000 Sfd

D 7588 C
1.300.000
Rd - 1.300.000 Rc
Tsd - 1.300.000 Tsc
Sfc 1.300.000

124
BAZELE CONTABILITATII

D 607 C
Sid 609.000.000
1.000.000
Rd 610.000.000 - Rc
Tsd 610.000.000 - Tsc
610.000.000 Sfd

D 7814 C
2.100.000
Rd - 2.100.000 Rc
Tsd - 2.100.000 Tsc
Sfc 2.100.000

D 6814 C
Sid 1.500.000
Rd 1.500.000 - Rc
Tsd 1.500.000 - Tsc
1.500.000 Sfd

D 6812 C

125
Sid 500.000
Rd 500.000 - Rc
Tsd 500.000 - Tsc
500.000 Sfd

D 704 C
1.000.000
Rd - 1.000.000 Rc
Tsd - 1.000.000 Tsc
Sfc 1.000.000

D 705 C
1.400.000
Rd - 1.400.000 Rc
Tsd - 1.400.000 Tsc
Sfc 1.400.000

D 2813 C
Sid 40.000.000 55.000.000 Sic
14.000.000 5.000.000

126
BAZELE CONTABILITATII

Rd 54.000.000 5.000.000 Rc
Tsd 54.000.000 60.000.000 Tsc
Sfc 6.000.000

D 213 C
Sid 400.000.000 60.000.000
30.000.000 16.000.000
Rd 30.000.000 76.000.000 Rc
Tsd 430.000.000 76.000.000 Tsc
354.000.000 Sfd
D 4282 C
Sid 2.380.000
1.547.000
Rd 3.927.000 - Rc
Tsd 3.927.000 - Tsc
3.927.000 Sfd

D 4427 C
Sid 175.560.000 175.560.000
817.000 380.000

127
247.000
190.000
Rd 176.377.000 176.377.000 Rc
Tsd 176.377.000 176.377.000 Tsc
Ø
D 301 C
Sid 65.000.000 65.200.000
20.000.000 1.000.000
Rd 20.000.000 66.200.000 Rc
Tsd 85.000.000 66.200.000 Tsc
18.800.000 Sfd

D 302 C
Sid 95.000.000 104.300.000
30.000.000
100.000
Rd 30.100.000 104.300.000 Rc
Tsd 125.100.000 104.300.000 Tsc
20.800.000 Sfd

128
BAZELE CONTABILITATII

D 345 C
Sid 20.000.000 712.000.000
800.000.000
40.000
Rd 800.400.000 712.000.000 Rc
Tsd 820.400.000 712.000.000 Tsc
108.400.000 Sfd

D 348 C
Sid 2.000.000 71.200.000
80.000.000
40.000
Rd 800.400.000 71.200.000 Rc
Tsd 820.400.000 71.200.000 Tsc
10.840.000 Sfd

D 378 AC C
201.000.000 9.000.000 Sic
300.000 228.000.000

129
Rd 201.300.000 228.000.000 Rc
Tsd 201.300.000 237.000.000 Tsc
Sfc 35.700.000

D 4428 C
173.242 .000 7.410.000 Sic
247.000 194.560.000
Rd 173.489.000 194.560.000 Rc
Tsd 173.489.000 201.970.000 Tsc
Sfc 28.481.000

D 4423 C
110.485.000
817.000
Rd - 111.302.000 Rc
Tsd - 111.302.000 Tsc
Sfc 111.302.000

D 371 C

130
BAZELE CONTABILITATII

Sid 46.410.000 1.036.490.000


1.175.720.000 1.547.000
Rd 1.175.720.000 1.038.037.000 Rc
Tsd 1.222.130.000 1.038.037.000 Tsc
184.093.000 Sfd

D 6583 C
20.000.000 22.000.000
2.000.000
Rd 22.000.000 22.000.000 Rc
Tsd 22.000.000 22.000.000 Tsc
Ø
D 7583 C
27.000.000 25.000.000
2.000.000
Rd 27.000.000 27.000.000 Rc
Tsd 27.000.000 27.000.000 Tsc
Ø
D 601 C
65.000.000 66.000.000

131
1.000.000
Rd 66.000.000 66.000.000 Rc
Tsd 66.000.000 66.000.000 Tsc
D 635 C
190.00 190.000
Rd 190.000 190.000 Rc
Tsd 190.000 190.000 Tsc
Ø
D 602 C
104.000.000 100.000
103.900.000
Rd 104.000.000 104.000.000 Rc
Tsd 104.000.000 104.000.000 Tsc
Ø
D 711 C
10.800.000 720.000.000
709.560.000 400.000
40.000
Rd 720.360.000 720.360.000 Rc
Tsd 720.360.000 720.360.000 Tsc

132
BAZELE CONTABILITATII

Ø
D 7588 C
1.300.000 1.300.000
Rd 1.300.000 1.300.000 Rc
Tsd 1.300.000 1.300.000 Tsc
Ø
D 607 C
609.000.000 610.000.000
1.000.000
Rd 610.000.000 610.000.000 Rc
Tsd 610.000.000 610.000.000 Tsc
Ø

D 397 C
2.100.000 2.100.000 Sic
Rd 2.100.000 - Rc
Tsd 2.100.000 2.100.000 Tsc
Ø
D 7814 C

133
2.100.000 2.100.000
Rd 2.100.000 2.100.000 Rc
Tsd 2.100.000 2.100.000 Tsc
Ø
D 6814 C
1.500.000 1.500.000
Rd 1.500.000 1.500.000 Rc
Tsd 1.500.000 1.500.000 Tsc
Ø
D 6812 C
500.000 500.000
Rd 500.000 500.000 Rc
Tsd 500.000 500.000 Tsc
Ø
D 1511 C
500.000
Rd - 500.000 Rc
Tsd - 500.000 Tsc
Sfc 500.000
D 472 C

134
BAZELE CONTABILITATII

2.400.000 12.400.000
5.000.000
Rd 2.400.000 5.000.000 Rc
Tsd 2.400.000 17.400.000 Tsc
Sfc 15.000.000
D 704 C
1.000.000 1.000.000
Rd 1.000.000 1.000.000 Rc
Tsd 1.000.000 1.000.000 Tsc
Ø
D 705 C
1.400.000 1.400.000
Rd 1.400.000 1.400.000 Rc
Tsd 1.400.000 1.400.000 Tsc
Ø
D 471 C
3.000.000
30.000.000
Rd 33.000.000 - Rc
Tsd 33.000.000 - Tsc

135
33.000.000 Sfd
D 622 C
30.000.000 30.000.000
Rd 30.000.000 30.000.000 Rc
Tsd 30.000.000 30.000.000 Tsc
Ø
D 603 C
8.500.000 8.500.000
Rd 8.500.000 8.500.000 Rc
Tsd 8.500.000 8.500.000 Tsc
Ø
D 605 C
70.000.000 70.000.000
Rd 70.000.000 70.000.000 Rc
Tsd 70.000.000 70.000.000 Tsc
Ø
D 611 C
44.000.000 44.000.000
Rd 44.000.000 44.000.000 Rc
Tsd 44.000.000 44.000.000 Tsc

136
BAZELE CONTABILITATII

Ø
D 612 C
7.800.000 7.800.000
Rd 7.800.000 7.800.000 Rc
Tsd 7.800.000 7.800.000 Tsc
Ø
D 614 C
10.000.000 10.000.000
Rd 10.000.000 10.000.000 Rc
Tsd 10.000.000 10.000.000 Tsc
Ø
D 621 C
8.848.000 8.848.000
Rd 8.848.000 8.848.000 Rc
Tsd 8.848.000 8.848.000 Tsc
Ø
D 623 C
2.500.000 2.500.000
Rd 2.500.000 2.500.000 Rc
Tsd 2.500.000 2.500.000 Tsc

137
Ø
D 626 C
20.000.000 20.000.000
Rd 20.000.000 20.000.000 Rc
Tsd 20.000.000 20.000.000 Tsc
Ø

D 627 C
3.985.000 3.985.000
Rd 3.985.000 3.985.000 Rc
Tsd 3.985.000 3.985.000 Tsc
Ø
D 641 C
300.000.000 300.000.000
Rd 300.000.000 300.000.000 Rc
Tsd 300.000.000 300.000.000 Tsc
Ø
D 6451 C
66.000.000 66.000.000
Rd 66.000.000 66.000.000 Rc

138
BAZELE CONTABILITATII

Tsd 66.000.000 66.000.000 Tsc


Ø
D 6452 C
9.000.000 9.000.000
Rd 9.000.000 9.000.000 Rc
Tsd 9.000.000 9.000.000 Tsc
Ø
D 6453 C
21.000.000 21.000.000
Rd 21.000.000 21.000.000 Rc
Tsd 21.000.000 21.000.000 Tsc
Ø
D 666 C
4.833.000 4.833.000
Rd 4.833.000 4.833.000 Rc
Tsd 4.833.000 4.833.000 Tsc
Ø

D 671 C
27.500.000 27.500.000

139
Rd 27.500.000 27.500.000 Rc
Tsd 27.500.000 27.500.000 Tsc
Ø
D 6811 C
9.367.000 9.367.000
Rd 9.367.000 9.367.000 Rc
Tsd 9.367.000 9.367.000 Tsc
Ø
D 701 C
18.000.000 18.000.000
Rd 18.000.000 18.000.000 Rc
Tsd 18.000.000 18.000.000 Tsc
Ø
D 706 C
5.000.000 5.000.000
Rd 5.000.000 5.000.000 Rc
Tsd 5.000.000 5.000.000 Tsc
Ø
D 707 C
871.000.000 871.000.000

140
BAZELE CONTABILITATII

Rd 871.000.000 871.000.000 Rc
Tsd 871.000.000 871.000.000 Tsc
Ø
D 721 C
59.500.000 59.500.000
Rd 59.500.000 59.500.000 Rc
Tsd 59.500.000 59.500.000 Tsc
Ø

D 722 C
395.900.000 395.900.000
Rd 395.900.000 395.900.000 Rc
Tsd 395.900.000 395.900.000 Tsc
Ø
D 121 C
1.417.423.000 2.091.760.000
160.452.537
Rd 1.577.875.537 2.091.760.000 Rc
Tsd 513.884.463 2.091.760.000 Tsc
Sfc 513.884.463

141
D 691 C
160.452.537 160.452.537
Rd 160.452.537 160.452.537 Rc
Tsd 160.452.537 160.452.537 Tsc
Ø
D 441 C
160.452.537
Rd - 160.452.537 Rc
Tsd - 160.452.537 Tsc
Sfc 160.452.537

D 129 C
513.884.463
Rd - - Rc
Tsd - - Tsc
513.884.463 Sfd

142
BAZELE CONTABILITATII

D 1661 C
25.000.000 Sic
33.716.850
Rd - 33.716.850 Rc
Tsd - 58.716.850 Tsc
Sfc 58.716.850

D 117 C
Sid 15.000.000 480.167.613
Rd - 480.167.613 Rc
Tsd 15.000.000 480.167.613 Tsc
Sfc 465.167.613

143