Sunteți pe pagina 1din 10

SINESCU F.

IOANA CRISTINA

MASTER: ANA, I

Studiu de caz 1

Strategia adoptată de către compania Singapore Airlines este de dezvoltare a


serviciilor prestate, deoarece clientul urmărește siguranța călătoriei și prețul biletului de avion.

Pentru a îmbunătății performanța companiei aș extinde geografia zborurilor și aș


dezvolta un sistem interactiv de rezervare pe site-ul companiei aeriene.

Cred că situația companiei în prezent a devenit amenințătoare într-o asemenea


manieră, încât este mai mult decât evidentă scăderea procentuală anuală, iar societatea trebuie
să fie supusă unei restructurări majore pentru a face față concurenței.

Studiul de caz 2

Greșeala companiei Schwin a fost lipsa unei clauze de non-concurență. Mergeau pe


premisa dominării tuturor categoriilor de bicicletă, fără a mai lansa noi modele. Trebuiai să își
pună un semn de întrebare din momentul în care vânzările au înregistrat o scădere
considerabilă, făcând tot posibilul ca problema să se remedieze.

Scăderea consumului și pierderile continue au avut un impact devastator asupra


firmei,ducând la faliment.

Din punctul meu de vedere, compania în prezent este doar o umbră a ceea ce a fost
cândva, chiar dacă unii clienți au ramas pasionați de această marcă.
Studiul de caz 3

Strategia companiei Ikea garantează satisfacerea nevoilor unei lumi urbanizate în care
oamenii trăiesc în spații mici cu bugete mici de cheltuieli și puțin timp la dispoziție.

Da, este necesar să aibă bine conturate viziunea și misiunea pentru a avea succes,
deoarece trebuie să dispună de un impact pozitiv asupra lumii, ajutând la sustenabilitatea
casei.

Se poate îmbunătății strategia de dezvoltare prin implementarea unor noi servicii sau
produse fără competitivitate, care să fie puternic promovate și care să atragă un număr
important de clienți.

Studiul de caz 4

Ținând seama că sunt tot mai mulți pasionați de sporturile auto, cei de la Petronas vor
să pătrundă pe piața cu articole vestimentare, producând de la îmbrăcăminte pana la accesorii.

Petronas o să încheie contracte cu marii furnizori de echipamente sportive, iar


produsele cu sigla ce îi reprezintă vor putea fi comercializate și achiziționate din magazinele
partenere.

Produsele vor fi vândute atât din magazine, cât și online.


Studiu de caz 5

Chiar dacă este o companie de nivel internațional este mai avantajos pentru afacere să
livrezi produsele către clienți cu ajutorul curierilor decât să investești într-o flotă proprie.
Atunci când alegem firma de curierat trebuie să ținem cont de anumite criterii: factorii care
influențează modificarea tarifelor când vine vorba de contractele pe care le încheie
(ex:costurile diferă în fucție de volum și de perioadele aglomerate din timpul anului) și
verificarea programelor de loializare.

Studiu de caz 6
Analiza SWOT
Activitatea turistică a hotelului ,,Livadia” a fost influențată negativ de o serie
de factori obiectivi și conjuncturali ce reprezintă reflectarea tuturor elementelor negative
din economie.

Printre principalii factori de aceasta natura sunt: scăderea veniturilor reale ale
populației, amplificarea inflației și șomajului provocând scăderea accentuată a
indicatorilor calității vieții, criza financiar-valutară care afecteaza în prezent acumulările
de capital și posibilitățile investiționale.

Printre influențele negative asupra activității turistice amintim:


- Influențe de natură financiară, acutizate în perioada de tranziție de criză
economică profundă a economiei naționale, care se referă la: blocajul bancar ce duce la
modalități anevoioase de efectuare a decontărilor, practicarea unor dobânzi bancare foarte
mari, lipsa fondurilor pentru promovare și publicitate.
- Influențe de natură socio-demografică determinate de modificări în modelele
comportamentale ale populației în sensul angrenării mai puternice a acestora în activități
lucrative (al doilea salariu, reducerea timpului liber), amânarea sau chiar anularea
intenției de cumparare a serviciilor turistice, neprogramarea concediilor de odihnă în
două etape, existența unor mentalități depășite ale populației în ceea ce privește
necesitatea ei modalitățile de practicare a turismului.
- Influențe de natură ecologică, ce contribuie la diminuarea și uneori chiar anularea
atractivității ofertelor turistice, rezultate din activitatea economică, cât și cea turistică, și
care sunt determinate de: activități de construcții fără măsuri de protecție sau refacere a
mediului, lipsa, insuficiența sau uzura dotărilor antipoluante ale unităților economice
producatoare de noxe, amplasarea neadecvată a unităților economice poluante în zone,
localități sau de-a lungul traseelor turistice, amenajarea necorespunzătoare sau lipsa
amenajărilor de vizitare a zonelor și obiectivelor turistice, exploatarea neștiințifică și
nerațională a unor substanțe minerale terapeutice, educația ecologică deficitară a
populației. .
- Factori organizatorici și promoționali, cum ar fi: nerespectarea principiului
teritorialității în organizarea turismului, care nu poate asigura un cadru concurențial
adecvat și nici personalizarea ofertei turistice, inexistența unor acțiuni clare
depromovare a vânzărilor serviciilor turistice atât la nivel central și teritorial cât și la
nivelul agenților economici, existența unor modalități depășite în derularea programelor
turistice.

Punctele forte, în general, sunt principalele atuuri interne ale firmei care generează
simptomele pozitive, iar punctele slabe sunt principalele deficiente interne care
generează simptome negative. Așadar punctele forte și cele slabe sunt cauze primare
interne, în ordinea de efectuare a analizei, care generează simptomele semnificative.

Aceste simptome sunt determinate și de unele cauze externe ale firmei, pe care le
numim pericole și oportunități înregistrate în perioada analizată.

Ele sunt determinate de o mulțime de cauze primare, secundare și finale din


domeniul financiar, al producției, comercial, al resurselor umane, în domeniul tehnic care
se gasesc în relații de interdependență.

Punctele forte ale hotelului ,,Livadia” sunt urmatoarele:


- Pe plan economico-financiar, lipsa creditelor, gradul de autonomie
financiară, solvabilitatea bună (garantarea obligațiilor prin surse proprii) și politica de
gestiune și control al încasărilor și plaților.
- Independența financiară cu tendințe de creștere de la an la an, datorită
faptului cănu are datorii pe termen mediu și lung.
- Creșterea cererii turistice pentru stațiunea Olănești, și pentru stațiunile
balneo climaterice în general, mai ales ca urmare a promovării din ultimul timp al
acestora și nu în ultimul rând a eficacității tratamentelor balneare asupra sănătății.
- Cererea turistică potențiala foarte importantă - ne referim mai ales la cea internă
motivate de posibilitatea obținerii unor facilități la achiziționarea pachetelor turistice,
odihna și recreere, drumeție, turism cultural.
- Stațiunea Olănești nu este aproape deloc antropizată , deci foarte puțin
poluantă, eliminându-se efectele negative ale unei urbanizări necorespunzatoare,
incompatibile cu activitatea turistică, efecte ce caracterizează oferta concurenților
directi, statiunile Govora și Calimănești.
- Capacitatea de adaptare a ofertei la condițiile exigente ale pietei turistice
din această perioadă, la profilurile segmentelor de piată vizate de societate.
- Prețuri și tarife în general scăzute față de puterea de cumparare a turiștilor
străini.
- Practicarea unor prețuri relativ scăzute la serviciile oferite, astfel că în
condițiile de instabilitate economică, blocaj financiar și nivelul scăzut al puterii de
cumpărare, societatea comercială a reușit să realizeze profit în fiecare an,
demonstrând în fiecare an viabilitatea sa.
- Respectarea disciplinei de muncă.
- Cea mai modernă bază de tratament din stațiune.
- Managementul competent, hotelul satisfacând criteriile de clasificare
prevăzute de lege( 2 stele).
Punctele slabe ale hotelului ,,Livadia” sunt următoarele:
- Capacitatea de autofinanțare redusă.
- Dependența de relansare a celorlalte sectoare, serviciile oferite fiind
solicitate de cumpărători numai după acoperirea celorlalte nevoi.
Infrastructura și suprastructura localității Olănești sunt necorespunzatoare unei
stațiuni turistice: singura arteră rutier importantă este în stare de degradare datorită
neconștientizării unui beneticiu real viitor, serviciile bancare puține, agrementul de
calitate se situează mult sub exigențele practicării unei activități turistice competitive.

- Serviciul de alimentație publică nu dispune de resurse care să fie folosite


pentru promovarea vânzărilor și publicitate, restaurantul nu este dotat cu echipamente
mai moderne care sa contribuie la productivitatea muncii.
- Motivația slabă a personalului : nu există lideri de sindicat care să lupte
pentru caștiguri mai mari ale muncitorilor necorelate cu caștigurile producției, ceea ce
duce la nemulțumiri ale personalului aceasta generând fluctuație.
- Posibilitățile reduse de utilizare a capitalului la un nivel adecvat dacă nu se
realizează corelarea tarifelor cu costul investiției.
- Neconcordanța între prețurile și tarifele practicate și calitatea serviciilor
oferite.
- Vizibila degradare a mediului natural în ariile de circulație internă și în
stațiune în sine datorită neglijenței și a lipsei de educație a turiștilor dar și
supraaglomerarea cu noi construcții ceea ce distruge vizibil majoritatea spațiilor verzi
din jur.
Oportunitățile hotelului ,,Livadia” sunt urmatoarele:
- Cererea tot mai mare de bilete de odihnă și tratament în stațiunea Olănești,
scăderea speranței de viață și îmnulțirea oamenilor cu afecțiuni specitice care pot fi
tratate la Olănești.
- Stațiunile de profil din județ nu sunt la fel de solicitate asta datorită zonei
mai retrase de agitația urbană(Calimănești - Caciulata) ori a combinatelor chimice din
jur(Băile Govora).
- Prin promovarea calităților serviciilor în domeniul tratamentului balnear în
unitate, se pot atrage mai multi turiști.
- Se poate extinde gama de servicii de tip spa oferite de unitate.
- Existența renumelui hotelului și a stațiunii pentru atragerea de noi
cumpărători de servicii turistice.
- Societatea are posibilitatea de a realiza și vinde pachete turistice bazându-
se pe potențialul cultural.
Amenințările pentru unitatea ,,Livadia” sunt urmatoarele:
- Existența în zonă a mai multor stațiuni în care se practică turismul balneo, iar
datorită accesibilității lor la căile rutiere și feroviare pot atrage mai mulți turiști.
- Concurența directă a hotelurilor mari din stațiune: Parâng, Central,
Olănești, Stogu, care la randul lor au o capacitate mare de cazare, dețin baze de
tratament iar unele sunt certificate la trei stele.
- Emanciparea turiștilor
- Fluctuațiile monedei naționale față de moneda Euro.
- Degradarea mediului limitrof fapt care ar putea duce la scăderea calității
apei și implicit a tratamentului practicat.
- Actuala situație economic.
- Limitarea de fonduri alocate de C.N.P.A.S. pentru bilete de tratament.
În urma realizării analizei SWOT pe baza analizei hotelului putem trage mai multe
concluzii.
Hotelul ,,Livadia” este unul profitabil și rentabil, are un management modern
care încearcă să crească calitatea serviciilor în raport cu prețul prin investiții constante
înunitate, are o structură organizatorică bună, posedă o bază tehnico-materială modernă,
au un preț competitiv, a obținut profit constant, are posibilitatea de a se menține printre
liderii de piață zonali și chiar naționali în domeniul balneo.

Studiul de caz 7

PepsiCO este bautura racoritoare care este savurata de sute de milioane de ori pe zi de
oameni de pe tot globul.Forma familiara a sticlei de Pepsi si sticla care sunt marci inregistrate,
sunt cele mai recunoscute simboluri din lume.

Mediul economic- Nivelul și evoluția veniturilor clienților pot influența consumul


direct proporțional, astfel cu cat veniturile sunt mai mari cu atât consumul este mai mare (o
sticlă pe zi), iar dacă acestea scad și consumul va scădea ( o sticla la 2-3 zile).

Așteptările cu privire la prețuri vor influența direct consumul. În cazul în care prețul
unei sticle se va mări, Atunci nu se va mai comercializa atat de bine produsul. Prețurile sunt
influențate la rândul lor de inflație. Influența factorilor de mediu economic duc la evoluția
pieței, La schimbările ce pot apărea în cadrul cererii de coca-cola, la schimbarea prețurilor, a
concurenței și a ofertei.

O urmărirea atentă a acestui factor poate duce la o corecta evaluare și anticipare a ceea
ce se va întâmpla pe piață.

Mediul socio-cultural- Schimbările survenite în stilul de viață și anume preocuparea


crescută pentru dietă alimentară fără exces de calorii a dus la apariția în gama PepsiCO a
sucului Pepsi light care nu are calorii.

Mediul politic- Pentru a proteja consumatorii coca-cola oferă informații corecte despre
ceea ce conține, prin intermediul etichetelor și despre preț, acesta fiind deseori tipărit pe
produs.

Pentru protejarea concurenței, PepsiCO nu copiază produsele lansate de altă


Interprindere iar marca aceste interprinderi este originală, nefiind copiată.

Pentru a proteja societatea, PepsiCO poate face campanii publicitare împotriva


consumului de droguri, de băuturi alcoolice și de tutun.
Studiul de caz 8

Dupa parerea mea, eficienta este mai importanta, deoarece, daca ai o strategie bine
pusa la punct, aceasta o sa dea roade.

Misiunea firmei- Fiind una dintre cele mai mari companii de produse de tip fast-food,
misiunea noastră constă în oferirea consumatorilor din toată lumea produsele noastre
delicioase, care să asigure buna dispoziție pe tot parcursul zilei și al serii.

Determinarea obiectivelor strategice- Obiectivele economice sintetizează şi cuantifică


scopurile avute în vedere pe termen lung, de proprietar / managementul superior. Ex: câştigul
pe acţiune, valoarea acţiunii, coeficientul de eficienţă a capitalului, profitul, rata profitului,
cifra de afaceri, cota parte din piaţă, productivitatea muncii, calitatea produselor şi serviciilor.

Precizrea modalitatilor de realizare a obiectivelor- In cadrul companiei McDonald''s


opţiunile strategice definesc abordările majore, pe baza cărora se stabileşte, se realizează,
avantajul competitiv, cum este posibilă şi raţională îndeplinirea obiectivelor strategice:
reproiectarea sistemului de management, diversificarea productiei, asimilarea de noi produse,
specialiarea in productie, moderniarea orgaNiarii.

Stabilirea termenelor intermediare si finale de realiare a obiectivelor- Aceata strategie


de dezvoltare nu are un termen de realizare, deoarece compania are de gand sa puna in
aplicare aceasta strategie de dezvoltare pe tot parcursul desfasurarii activitatii.

Determinarea avantajului competitiv- Pentru obtinerea avantajelor competitive,


compania McDonald''s trebuie sa puna accent pe produsele pe care le comercializeaza, acestea
fiind unice in randul restaurantelor de tip fast-food. Chiar daca produsele McDonald''s sunt
unice, acestea au o concurenta foarte mare pe piata restaurantelor de tip fast-food. Pentru a
avea un succes cat mai mare, produsele McDonald''s trebuie să îndeplinească o calitate
superioară și un preț cat mai mic din cauza celorlalte oferte din partea concureței.
Studiu de caz 10

În situația în care firma întâmpina disicultăți în implementarea strategiei li se interzice în mod


specific angajiților din companie și terțelor părți(în conformitate cu termenii și condițiile
contractuale specifice):

-oferirea de bani sau acordarea de alte beneficii de orice fel(promisiuni de angajare) către
reprezentanții autorităților publice, precum și către persoanele care aparțin unor sicietăți
private;

-oferirea de cadouri sau activități de divertisment pentru persoanele menționate mai sus;

-să se utilizeze numerar ca mijloc de plată în afara cazurilor permise de regulamente;

-să suporte orice cheltuieli promoționale sau de sponsorizare, cu excepția cazului în care
cheltuielile au fost aprobate, în prelabil și în scris de către funcția competentă;

-să facă contribuții la instituții non-profit,proiecte în folosul comunității și asociații


profesionale.

Efectul preconizat al unor astfel de măsuri îl reprezintă scăderea cheltuielilor.

Studiu de caz 11

1. Printre clauzele care au dus la apariția problemelor companiei au fost


recesiunea și criza petrolului care a dus la scăderea numărului de călători și la
creșterea prețului petrolului. Reducerile de costuri au minimalizat pierderile
companiei,dar nu a jutat la creșterea numărului de pasageri.
2. Strategia companiei a fost de dezvoltare,fiind axată pe oamenii de afaceri,
deoarece aceștia generează cea mai mare parte a profitului. Împreună cu eforturile
depuse,abordarea a prins contur.

S-ar putea să vă placă și