Sunteți pe pagina 1din 2

CONCLUZII

Hotelul ,,Livadia” își desfășoară activitatea în stațiunea Olănești.


Societatea are ca acționar Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări
Sociale.
Obiectul de activitate principal al societății îl constituie realizarea programului
CNPAS privind tratamentul balnear și de recuperare a capacității de muncă pentru
pensionarii și asigurații sistemului public de pensii.
Contractarea și vânzarea efectivă a serviciilor turistice se realizează, în cea mai
mare parte de CNPAS prin oferirea de bilete de tratament (BT) sau bilete de odihnă (BO)
în baza legilor în vigoare din Romania”
Oferta turistică este reprezentată de un ansamblu de unități de cazare, alimentație
și tratament de 2 respectiv 3 stele. Unitățile de cazare au capacități mari, cele de
alimentație sunt de un standard ridicat iar bazele de tratament sunt unele dintre cele mai
moderne din România
Cel de-al doilea serviciu hotelier de bază este reprezentat prin serviciul de restaurant
(masă) clasificate la categoria a. II-a, sala de mese totalizând un număr de 250 locuri.
Tabelul de mai jos reprezintă numărul locurilor în structurile hotelului.
Acum hotelul ,,Livadia” dispune de una din cele mai dotate baze de tratament
balneoclimateric din Romania
Veniturile hotelului ,,Livadia” are unul din cele mai mari aporturi ale societății
S.C. ,,T.B.RC.M.” S.A dar și cheltuielile și investițiile se sun importante. Cele mai multe
venituri se datorează structurii de cazare în sine și a restaurantului.
Hotelul ,,Livadia” este o unitate profitabilă.
BIBLIOGRAFIE
1.Bran F, Marius D, Simon T. - Eonomia turismului și mediului înconjurător, Ed.
Economica, 1998, Bucuresti.
2.Catrina S. - Băile Olănești, Ed. Sport - Turism, 1987, Rm.Vâ1cea
3.Dodu P. - Tehnici operaționale în agențiile de turism, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2007
4.Firoiu D. - Industria turismului și a călătoriilor, Ed. Prouniversitaria, București,
2006
5.Firoiu D. - Resursele Umane in Turism, Edigia a IV-a, Ed. Prouniversitaria,
Bucuresti 2007
6.Kotler Ph. - Mangementul marketingului, Ed. Teora, București, 1997 7.Lupu N. - Hotelul -
Economie și management, Ed. All Back, București, 1999
8.Neagu V.- Mangement, Ed. Prouniversitaria, București, 2006
9.Neagu V., Busuioc M. - Mangementul calității serviciilor turistice, Ed. Prouniversitaria,
București, 2007
10.Snak O., Buran P., Neacsu N. - Economia Turismului, Ed. Expert, București 2003
11.Stănescu D. - Alimentație - catering, Ed Oscar Print, București, 1999
12.Stănescu D. - Tehnologia în serviciile de alimentație, Ed. Oscar Print, București 2006
13.Zaharia M. - Economia serviciilor, Ediția a II-a, Ed. Universitară, București 2006
14.******* - Statutul și contractul de societate al S.C. ,,TBRCM” S.A.
15.******* - Evidențele societății S.C. ,,TBRCM” S.A.
16.******* - www.mfinanțe.ro
17.******* - www.tbrcm.ro

S-ar putea să vă placă și