Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL 2

ANALIZA OFERTEI ȘI CERERII TURISTICE

Dezvoltarea turismului și transformarea lui într-un domeniu de o mare importanță s-a


datorat constituirii în timp și în spațiu a pieței turistice. Turismul balnear nu se adresează
numai celor cu probleme medicale, ci și celor care vor să se relaxeze, să-și regăsească
vitalitatea și o bună condiție fizică, mentală și spiritual.

2.1 Oferta turistică a S.C. ,,TBRCM” S.A. .


Oferta turistică este reprezentată de un ansamblu de unități de cazare, alimentație și
tratament de 2 respectiv 3 stele. Unitățile de cazare au capacități mari, cele de alimentație sunt
de un standard ridicat iar bazele de tratament sunt unele dintre cele mai moderne din
România.

2.1.1 Structuri de cazare. .


Structură pe categorii de confort și număr de locuri este prezentată în tabelul următor:

Tabel II.1. Structura unităților de cazare pe categorii de confort și număr de locuri:


UNITĂȚI DE NUMĂR LOCURI % CONFORT
CAZARE DE CAZARE

TOTAL din care: 3146 100%


Hotel Livadia(VL) 262 8.32% **
Complex hotelier Ialomița(IL) 488 15.51% ***
Hotel Ceres(MH) 208 6.61% **
Hotel Silvana(TM) 204 6.48% **
Hotel Ceres(DB) 222 7.05% **
Hotel Ceres(SJ) 75 2.38% **
Hotel Ceres(BZ) 166 5.27% **
Hotel Ceres(HD) 245 7.78% **
Hotel Dacia(CV) 294 9.34% **
Hotel Perla(BR) 164 5.21% **
Hotel Codru Moma(AR) 204 6.48% **
Hotel Nicolina(IS) 150 4.76% **
Hotel Ceres(BH) 464 14.74% **
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Mai jos în figura II.1 este reprezentarea grafică a numărului de locuri din unitățile de
cazare ale S.C. ,,TBRCM’’ S.A.

1
Figura II.1

Hotel Livadia(VL)
Complex hotelier Ialomița(IL)
6.61% 8.32%
Hotel Ceres(DB)
14.74% 15.51%
Hotel Ceres(SJ)
Hotel Ceres(BZ))
4.76% Hotel Ceres(HD)
7.05%
Hotel Dacia(CV)
Hotel Perla(BR)
6.48%
2.38% Hotel Codru Moma(AR)
5.21% 5.27% Hotel Nicolina(IS)
9.34% 7.78% Hotel Ceres(BH)
Hotel Ceres(MH)
Hotel Silvana(TM)

Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Rezultă că S.C. ,,TBRCM” S.A. administrează 13 hoteluri din care aproximativ


93% sunt clasificate la două stele. Hotelurile au o capacitate de primire foarte mare având o
medie de aproximativ 250 de locuri pe unitate de cazare. Putem deduce de aici că ,,TBRCM”
s-a adaptat foarte bine la publicul țintă oferind un raport foarte bun calitate – preț.
Hotelul ,,Livadia” cuprinde o ofertă de 262 locuri în spații de cazare având următoarea
structură:

Tabel II.2 Structura spațiilor de cazare în hotelul ,,Livadia”


Tip spațiu de cazare Număr spații Număr locuri
Apartament 6 12
Cameră cu 2 paturi cu baie 95 190
Cameră cu 3 paturi cu baie 20 60
Total 121 262
Sursa: Evidenta operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Spațiile de cazare din cadrul sucursalei Oănești sunt clasificate la categoria 2 stele
conform normativelor de clasifxcare.
În figura II.2 se pot evidenția exact preferințele turiștilor în materie de cazare,
camerele cu 2 paturi fiind cele mai cerute.

Figura nr. II.2 Numărul de locuri în spațiile de cazare:

2
200 190
180
160
140
120
95
100
80
60
60
40
20
20 6 12
0
Apartament Cameră cu 2 paturi cu Cameră cu 3 paturi cu
baie baie
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Se observă clar că acceptând cerințele turiștilor și reușind astfel să ofere un raport


convenabil calitate preț, magoritatea locurilor de cazare sunt structurate în unități cu 2 paturi.
2.1.2 Structuri de alimentație
Cel de-al doilea serviciu hotelier de bază este reprezentat prin serviciul de restaurant
(masă) clasificate la categoria a II-a, sala de mese totalizând un numir de 250 locuri.
Tabelul de mai jos reprezintă numărul locurilor în structurile hotelului:

Tabel II.3 Capacitatea de primire în unitățile de alimentație publică:


Tip spațiu Număr locuri
Salon mese 180
Salon protocol 54
Bufet bar 16
TOTAL 250
Sursa:Evidența operativă a S.C,,TBRCM’’S.A.

În privința capacitații de primire în unitățile de alimentație publică, hotelul reușește


să acopere cererea în cea mai mare măsură.

Figura nr. 2.3 Dinamica numărului de locuri în unitățile de alimentație publică:

Număr locuri
16
54 Salon mese
Salon protocol
180 Bufet bar

Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

3
Din figura II.3 putem deduce faptul că unitatea se bazează foarte mult pe salonul de
mese, încercând să atragă cât mai mulți clienți, nu doar cei cazați, prin care să poată adduce
un beneiciu financiar hotelului. .
Salonul principal asigură activitatea de servire atât a clienților hotelului cât și pentru
cei din afară, veniți pe cont propriu.
Decorul este completat cu aplice, corpuri de iluminat din pofile de ipsos, plante
decorative, pardoseli din marmură. gresie și oglinzi.
Salonul de protocol este pus la dispoziție celor care solicită intâlniri într-un cadru
restrâns și discret.
Spațiile de servire sunt completate de:
1. Spatii de producție:
- bucătărie caldă și rece;
-cofetărie;
- bufet
-bar.
2. Spații de depozitare:
- cămară;
- camere frigorifice și dulapuri;
- oficii pentru inventar.
3. Spații anexe:
- pentru spălatul veselei, tacâmurilor, paharelor;
- pentru depozitarea ambalajelor;
- pentru personal.

Obiectele de inventar au o pondere relativ mare în alimentația publică(datorită


includerii în această categorie a veselei, tacâmurilor, lenjeriei de masă, echipamentului de
lucru).
Uzura obiectelor de inventar se poate înregistra integral la darea în folosință a
obiectelor de inventar, sau eșalonat, în cote lunare egale, pe o perioadă de timp.
La unitățiile de alimentație, pentru acoperirea pierderilor la tacâmuri și veselă sunt
prevăzute norme maxime de perisabilitate, care se calculează cu ocazia inventarelor de
control gestionar, aplicând procentele prevăzute la volumul desfacerii mărfurilor, și sunt
efectuate propuneri de casare .
Obiectele de inventar aflate în unitatea de alimentație din cadrul hotelului Livadia
reprezintă 60% din totalul valorii obiectelor de inventar din hotel și sunt înregistrate în
gestiunea șefului de restaurant, care la randul lui le are împarțite în mai multe gestiuni
corespunzătoare fiecărui ospătar din cadrul restaurantului și barului din incinta hotelului.
În cadrul compartimentului financiar-contabil sunt reținute pe ștatul de plată sume
pentu constituirea de garanții acelor gestionari până la nivelul a trei salarii de încadrare.

2.1.3 Baza de tratament

Sucursala Olănești nu a dispus până în prezent de o bază de tratament modernă,


aceasta fiind improvizată în diferite spații: la parter erau două încăperi care serveau
pentru procedurile de băi galvanice și cele de împachetări cu parafină și la etajul 4

4
fizioterapia și electroterapia. S-a constatat că acestea erau prost amplasate și insuficiente
pentru a face față cerintelor pentru cele 262 locuri de cazare ale hotelului.
.
Începând cu luna noiembrie 2006 societatea a început construirea unei baze de
tratament moderne, spatioase și care să satisfacă atât cerințele clienților care vin an de an
la tratament, cât și a normelor europene impuse de aderarea României la Uniunea
Europeană, bază care a fost finalizată în luna septembrie 2007. Acum hotelul ,,Livadia”
dispune de una din cele mai dotate baze de tratament balneoclimacteric din România, și
dispune de un personal medical calificat, cu mare experiență în tratarea afecțiunilor
reumatismale, ale aparatului locomotor, afecțiunilor intestinale, hepatice, cardio -
vasculare, nevroze, al recuperării capacitătii de muncă etc.

2.2 Analizarea ofertei turistice la hotelul ,,Livadia”

Indicatorii ofertei turistice reflectă repartiția, variația în timp și structura ofertei.


Oferta globală a S.C. ,,TBRCM” S.A. cuprinde 13 hoteluri în administrație.
Capacitatea totală de cazare a societății a rămas constantă în ultimul timp având 3146 de
locuri, din care 488 fiind clasate la 3 stele, restul intrând în categoria 2 stele. De aici
rezultă că ponderea capacității hoteliere este de 100%.
.
Cazarea în hotelul ,,Livadia”, în baza biletelor de tratament sau a celor de odihnă se
face pe serii, fiecare din cele 19 cuprinzând un număr de 18 zile de cazare.

Tabel II.4 Numărul de bilete eliberate în perioada 2017 - 2019 de CNPAS


Semnificație 2017 2018 2019
Număr bilete 4650 4639 4604
Coeficientul de utilizare al capacității 98,36% 97,00% 95,08%
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM’’ S.A.

Se constată faptul că numărul biletelor eliberate de CNPAS în perioada analizată este


într-o ușoară descreștere, una din motivații fiind posibila actuală criză mondială. În anul 2019
gradul de ocupare este unul în ușoară descreștere, în funcție de anunțurile pe care le-a făcut
CNPAS în privința vânzării biletelor până la data prelucrării informațiilor.
În figura II.4 se poate observa ușară scădere a gradului de ocupare în unitate.

5
Figura nr. II.4 Dinamica coeficientului de utilizare în unitate în funcție de bilete:
4660
4650
4640 4639
4620
numar bilete
4600 4604

4580
2017 2018 2019

Sursa:Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Tabel II.5 Coeficientul de utilizare în cazul turiștilor flotanți perioada 2017 – 2019:
Semnificație 2017 2018 2019
Număr zile 1050 1040 807
Coeficientul de utilizare al capacității 1,53% 1,52% 1,20%
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Ca și în cazul biletelor eliberate de CNPAS, și cererea în rândul turiștilor flotanți a


scăzut. Chiar dacă principalii clienți ai acestei unități de cazare sunt cei cu bilet la tratament
sau odihnă trebuie căutată o soluție pentru atragerea turiștilor flotanți pentru ca în final
rezultatul să fie o tendința ascendentă a gradului de ocupare având în vedere concurența din
localitate.
În cadrul hotelului ,,Livadia” ponderea cea mai mare o au camerele cu 2 paturi cu baie
(tabelul 2.6), acestea fiind și cele mai solicitate de turiști în privința calității serviciului în
vedere cu prețul plătit. La polul opus se află apartamentele, care datorită gradului de confort
mai ridicat au și preturi mai mari.

Tabel II.6 Structura capacității de cazare a hotelului ,,Livadia” pe categorii de cameră:


Categoria camerei Număr locuri Ponderea categoriilor în
număr total de locuri

Camere cu 2 paturi cu baie 190 72,51%


Camere cu 3 paturi cu baie 60 22,90%
Apartamente 12 4,58%
Total 262 100%
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

2.3 Cererea turistică

Cererea turistică reprezintă totalitatea serviciilor mărfurilor care se materializează în


produsele turistice acceptate de un client potențial. Gama de servicii pe care un turist le poate
solicita în timpul unei călătorii turistice, în decursul unui sejur de vacanță sau în cadrul unei

6
forme particularizate de turism este foarte variată, depinzând de însăși forma de turism
practicată, de diversitatea produselor turistice în cadrul fiecărei forme de turism, de distanța
între localitatea de reședință a turistului și locul unde se va realiza acest produs turistic, de
sezonalitatea activității turistice, de felul atracțiilor turistice majore, de puterea de cumpărare
a potențialului client și într-o propoziție importantă de gusturile, preferințele, aspirațiile, într-
un cuvânt de motivațiile nevoilor sociale pentru servicii turistice ale potențialei clientele.
Încercând o sintetizare a acestor multiple aspecte, rezultă că cererea turistică se
manifestă într-un număr infinit de variante, nuanțabile de la un client potențial la altul în
funcție de:
- tipologia socio - profesională, familia și forma de turism în care se desfașoară
călătoria turistică a clientului interesat;
- caracteristicile tehnice ale voiajului efectuat (durata sejurului, formele de transport,
modalitățile de cazare);
- sursele financiare disponibile pentru acoperirea cheltuielilor turistice în funcție de
structura serviciilor;
- motivațiile clientelei și preferințelor turiștilor pentru atracțiile oferite.

Volumul, structură, dinamica, dispersia, în timp și spațiu și tendințele de evoluție ale


cererii turistice sunt influențate în permanență de o serie de factori cu acțiune continuă sau
ocazională, care determină de altfel și dezvoltarea industriei turistice pe plan național sau
mondial.
Comparativ cu cererea de mărfuri, cererea turistică prezintă o serie de particularități
decurgând inerent din sfera nevoilor sociale pentru mărfuri șiservicii ale populației.
Cererea de servicii turistice nu se identifică în totalitate cu consumul turistic, explicabil prin
faptul că acele categorii ale populației care din diferite motive nu-și părăsesc localitatea de
reședință în timpul concediilor, de regulă nu se manifestă ca solicitanți de servicii turistice.

2.3.1 Indicatori ai cererii turistice la hotel ,,Livadia”

Cererea turistică se poate structura după diferite criterii, cum ar fi: grupe de vârstă:
- sub 15 ani;
- între 15 și 24 ani;
- între 25 și 49 ani;
- între 50 și 60 ani;
- peste 60 ani.
. În hotelul ,,Livadia” cea mai mare pondere a turiștilor se încadrează în media de vârstă
între 50 și 60 de ani. Procente mai mici sunt reprezentate de copiii care îi însotesc pe bunici și
de categoria de vârstă 25 - 49 de ani, solicitând ori bilete de odihnă ori venind pentru
evenimentele organizate în unitatea de primire (conferințe, revelion etc.). Până la vârsta de 14
ani copiii beneficiază de reducere totală a costurilor de cazare în această unitate.
Accesul în statiunea Olănești se face din păcate doar pe cale rutieră și doar pe un
singur drum național acest lucru limitând probabil un potential număr mai ridicat al turiștilor.
Dintre toate motivele de călătorie existente cel căruia i se datorează vacanțele în
stațiunea Olănești este cel pentru sănătate, stațiunea fiiind una din cele mai bogate localități
în resurse minerale cu efecte medicinale și totodată una din cele mai căutate din țara noastră.

7
Desigur nu putem exclude nici turismul montan și monahal, în stațiune dezvoltându-se unități
care oferă turiștilor asistență în excursiile din împrejurimi.
Indicatorii cererii turistice studiază proveniența cererii, a motivelor de călăitorie, a
sejurului mediu, repartiția cererii pentru mijloacele de transport, pentru mijloacele de cazare,
reflectând distribuția și evoluția în timp a cereiii turistice.

Tabel . II.7 Durata medie a sejurului în perioada 2017 – 2019:


Semnificație 2017 2018 2019
Bilete 18 18 18
Flotanți 4,68 4,22 3,89
Sursa: Evidența operativă a.C. ,,TBRCM S” S.A.

Din tabelul II. 7 având în vedere gradul de ocupare al hotelului pe baza biletelor,
putem spune sigur că flotanții nu influențează extraordinar de mult durata unui sejur așa că
putem spune că durata medie este de 18 zile.

Tabel II.8 Număr turiști cu bilete de odihnă sau tratament cazați în perioada 2017-2019:
Indicatori 2017 2018 2019
Număr zile turiști 84,444 83,502 82,860
Durata medie sejur 18 18 18
Număr turiști 4691 4639 4603
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Tabel II.9 Indici cu bază fixă pentru numărul de turiști:


Semnificație 2011 2012 2013
Turiști 100% 98,81% 98,12%
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Putem evidenția din tabelul de mai sus că numărul de turiști cazați în structura de
primire pe baza de bilete de tratament sau odihnă este într-o ușoară descreștere și acesta este
trendul descendent care se așteapta și anii care urmează.

Tabel II.10 Indici cu baza fixă pentru durata sejurului la flotanți:


Semnificație 2017 2018 2019
Flotanți 100% 90% 83%
Sursa :Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

În privința lămuririi evoluției numărului de turiști de domenii de proveniența, românii


reprezintă 99,5% din oamenii cazați în unitatea de primire.
În privința transportului doar o mică parte din turiști aleg calea feroviară pentru că
asta ar însemna să vină până la Rm. Vâlcea după care să aleagă tot transportul rutier. În

8
concluzie putem preciza faptul că Băile Olănești are o accesibilitate exclusiv rutieră.
. Transportul e facilitat de rute directe din Bucuresti, Sibiu, Timisoara etc.

Tabel II.11 Număr zile turist în perioada 2017 - 2019 în hotel ,,Livadia”:
Semnificație 2017 2018 2019
Hotel ,,Livadia’’ 85494 84542 83667
Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Figura II.5 Reprezentarea grafică a numărului de zile turist 2017 – 2019:

86000 85494
85500
85000 84542
84500
84000 83667 Zile turist
83500
83000
82500
2017 2018 2019

Sursa: Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Tabel II.12. Situația cu analiza gradului de ocupare pe luni în 2017:


Nr. ctr. Luna Nr. zile Nr. zile Total zile Grad de Grad de Total
om(bilete) (flotanți) ocupare(B) ocupare(F) ocupare

1 Ianuarie 3,439 241 3,680 83.88 5.88 89.76

2 Februarie 7,267 120 7,387 103.81 1.71 105.53

3 Martie 7,590 42 7,632 97.94 0.54 98.48

4 Aprilie 7,112 27 7,139 94.83 0.36 95.19

5 Mai 8,051 17 8,068 103.88 0.22 104.10

6 Iunie 7,201 42 7,243 96.01 0.56 96.57

7 Iulie 8,131 61 8,192 104.92 0.79 105.70

8 August 7,861 53 7,914 101.43 0.68 102.12

9 Septembrie 7,138 40 7,178 95.17 0.53 95.71

10 Octombrie 7,627 29 7,656 98.41 0.37 98.79

11 Noiembrie 7,599 22 7,621 101.32 0.29 101.61

9
12 Decembrie 5,428 356 5,784 98.69 6.47 105.16

TOTAL 84,444 1,050 85,494 98.36 1.53 99.89

Sursa:Evidența operativă a S.C ,,TBRCM” S.A.

Tabel II.13. Situația cu gradului de analiza ocupare pe luni în anul 2018:


Nr. ctr. Luna Nr. zile Nr. zile Total zile Grad de Grad de Total
om(bilete) (flotanți) ocupare(B) ocupare(F) ocupare
1 Ianuarie 3,571 240 3,811 87.10 5.85 92.95

2 Februarie 6,946 121 7,067 99.23 1.73 100.96

3 Martie 7,730 43 7,773 99.74 0.55 100.30

4 Aprilie 6,964 28 6,992 92.85 0.37 93.23

5 Mai 7,921 15 7,936 102.21 0.19 102.40

6 Iunie 7,508 44 7,552 100.11 0.59 100.69

7 Iulie 8,261 58 8,319 106.59 0.75 107.34

8 August 7,898 54 7,952 101.91 0.70 102.61

9 Septembrie 7,217 46 7,317 96.95 0.61 97.56

10 Octombrie 7,525 27 7,552 97.10 0.35 97.45

11 Noiembrie 7,490 25 7,515 99.87 0.33 100.20

12 Decembrie 4,417 339 4,756 80.31 6.16 86.47

TOTAL 83,502 1,040 84,542 97.00 1.52 98.51

Sursa:Evidența operativă a S.C ,,TBRCM” S.A.

Analizând situația din cele două tabele (tabel 2.8 și tabel 2.9)putem observa pe
ansamblu că distribuția turiștilor pe lunile anului este destul de uniformă în cele două
perioade prezente.
Pentru anul 2019 hotelul ,,Livadia’’și-a făcut niște calcule în privința numărului de
turiști care au fost cazați în unitate pe baza biletelor de odihnă și tratament eliberat de
CNPAS.
În tabelul 2.10, este prezentat volumul de turiști care și-au petrecut sejurul în
unitatea ,,Livadia”.Deși numărul lor este în scădere față de anii precedent, cifrele se pot
schimba în plus sau în minus, ținând cont de faptul că unitatea are o evidență clară a gradului
de ocupare până în iulie. Odată cu noile tehnici de promovare ale hotelului și ținând cont de
10
faptul că noua bază de tratament funcționează acum la capacitate maximă, oferind turiștilor
confortul clientului adecvat, se preconizează un an 2020, cu un volum scăzut de vizitatori.

Tabel II.14 Situația cu analiza gradului de ocupare pe luni în anul 2019:


Nr. ctr. Luna Nr. zile Nr. zile Total zile Grad de Grad de Total
om(bilete) (flotanți) ocupare(B) ocupare(F) ocupare
1 Ianuarie 3,597 166 3,763 79.93 3.69 83.62

2 Februarie 7,375 54 7,429 101.72 0.74 102.47

3 Martie 7,499 40 7,539 96.76 0.52 97.28

4 Aprilie 7,219 26 7,245 96.25 0.35 96.60

5 Mai 7,806 56 7,862 100.72 0.72 101.45

6 Iunie 7,545 64 7,609 100.60 0.85 101.45

7 Iulie 7,919 98 8,017 102.18 1.26 103.45

8 August 8,101 37 8,138 104.53 0.48 105.01

9 Septembrie 7,148 49 7,197 95.31 0.65 95.96

10 Octombrie 7,396 12 7,408 95.43 0.15 95.59

11 Noiembrie 6,813 10 6,823 90.84 0.13 90.97

12 Decembrie 4,442 195 4,637 88.84 2.52 59.83

TOTAL 82,860 807 83,667 95.08 1.20 96.28

Sursa:Evidența operativă a S.C ,,TBRCM” S.A.

Figura II.12 Prezentarea grafică a coeficientului de utilizare a hotelului ,,Livadia”.


101.00%
100.00% 99.89%
99.00%
98.51%
98.00%
97.00% Coeficient de utilizare
96.00% 96.28%
95.00%
94.00%
2017 2018 2019

11
Din tabele și figurile de mai sus putem trage concluzia că numărul de turiști a
scăzut în comparație cu anul de referință 2017.
Făcând o medie asupra datelor prezentate în tabelul de mai sus putem concluziona
faptul că lunile cele mai profitabile sunt februarie și iunie , iar la capătul opus sunt lunile
de iarnă decembrie și ianuarie.

12

S-ar putea să vă placă și