Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 25.03.

2015

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național Pedagogic „ Ștefan cel Mare ” Bacău

CLASA : PREGĂTITOARE
PROPUNĂTOARE: Botezatu Delia- Ionela

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română (CLR)

UNITATEA TEMATICĂ:

SUBIECTUL LECȚIEI: Legenda „Soarele și luna”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL LECȚIEI: mixtă

COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a) Cognitive:
OC1- să reprezinte prin desen cele două personaje principale din legendă;
OC2- să rezolve puzzle-ul ,, Universul”
OC3- să completeze fișele de lucru ținând cont de indicațiile propunătoarei.

b) Afective:
OA1: Vor participa cu interes la lecție;
OA2: Vor asculta cu atenție propunătoarea pentru o mai bună înțelegere.

c) Psihomotorii:
OP1: să adopte poziția corectă în bancă.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee:

 Conversația;
 observația dirijată;
 explicația;
 Povestirea în lanț
 joc puzzle;
 activitatea cu fișe.

Mijloace de învățământ:

 Imagini cu soarele și luna;


 Coli albe A5;
 Creioane colorate și carioci;
 Puzzle decupat din paginile cartonate (29-30) ale caietului special;
 Fișe de lucru .

Forme de organizare: frontală, individuală, pe perechi.

RESURSE:

Umane: 35 elevi

Temporale: 50 minute

Bibliografice:

 http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/01_CLR_CP_II_OMEN.pdf
 „ Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română” Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București
2013
 www.didactic.ro ( legenda,, Soarele și luna” ppt.)
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE OB. RESURSE EVALUAREA


LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI MIJLOACE DE FORME DE
PROPUNĂTOAREI PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZARE

1. Captarea
atenției Prezentarea unor imagini cu Copiii privesc imaginile cu Imagini cu
soarele și luna. atenție apoi răspund la Conversația soarele și luna.
ghicitori.
Voi recita câteva ghicitori
Feed-back
(anexa 1) :
verbal:
„ E-mbrăcată în mister, Joc-ghicitoare Textele
ghicitorilor
Peste noapte e regină
,,Este luna.” Frontală
Luminează-ntregul cer
„ Corect!”
Când e nouă, când e plină...”

,,Măr frumos si aurit,


„Soarele.”
Chiar din cer a răsărit. „Așa e! Bravo!”
Ziua întreagă stralucește
Și pământul încălzește.
Cine e?”

,, Copii, astăzi o să vă
prezint legenda „Soarele și Elevii sunt atenți la
2. Anunțarea luna”. După ce vom vorbi propunătoare.
temei și a despre cele întâmplate, dacă
obiectivelor veți fi cuminți, o să
rezolvați puzzle-ul Explicația Frontală
„Universul” . La final, dacă
vom avea suficient timp,
veți primi și o fișă pe care Conversația
va trebui să o colorați cât
mai frumos. Sunt sigură că o
să vă facă plăcere.”

Le voi prezenta elevilor


legenda ,,Soarele și luna” . Copiii urmăresc cu atenție
3. Prezentarea prezentarea legendei. Frontală
noului conținut Valorificarea finalului
afectiv-emoțional: Elevii răspund la întrebări: Textul legendei Aprecieri
„Ce v-a impresionat?” „Soarele și verbale:
,,M-a impresionat cadoul făcut Luna”
de tatăl celor doi, Cer.”
Video ,, Așa e!
„Care secvență v-a plăcut cel
,, Cel mai mult mi-a plăcut proiector Corect!”
mai mult? ” partea în care Cerul a creat
norișori din barba lui.” „Foarte bine!”
Conversația
Voi adresa diverse întrebări
referitoare la conținutul
legendei:

„ Ce grad de rudenie era ,, Soarele și Luna erau frați.” ,, Bravo!”


între Soare și Lună? ”

„ Cum era Soarele? Dar ,,Soarele era mândru,


Luna?” strălucitor și cald iar Luna
palidă și rece”.
,, Mările s-au format din Aprecierea
„ Cum s-au format mările pe lacrimile de fericire ale modului de
Pământ? ” Cerului.” Frontală formare a
,,Soarele și Luna se bucurau enunțurilor
„ Ce motiv de bucurie au
pentru că au primit în dar proprii.
avut Soarele și Luna?”
Pământul.”
,, Cum și-au răsplătit cei doi ,, Soarele și-a răsplătit tatăl Conversația
copii tatăl?” luminând și încălzind Pământul
iar Luna fiind noaptea liniștită
care aduce somnul dulce. ”
Le voi spune copiilor să Copiii repovestesc legenda. Povestire
povestească legenda. Fiecare în
dintre ei va trebui să spună lanț
câte un enunț .

Voi împărți foile albe


4. Dirijarea Foi albe Observarea
pregătite.
învățării Individuală gradului de
„ Fiecare dintre voi are pe Elevii desenează personajele Creioane/ Culori implicare în
bancă o foaie albă. Ceea ce principale folosindu-se de sarcină.
propria imaginație. Aprecieri
aveți de făcut este să
verbale:
desenați cele două
„Foarte
personaje principale: Soarele
Activitatea cu frumos!”
și Luna. ” fișe „Bravo!”

Voi forma șapte grupe a


câte cinci copii fiecare. Copiii sunt entuziasmați și Joc Puzzle Activitate în
5. Obținerea „Universul” Puzzle decupat perechi Observarea
performanței dornici să rezolve puzzle-ul. din paginile comportamen-
tului
Fiecare grupă va avea de
Joc Puzzle cartonate (29-
rezolvat un puzzle.
„Universul” 30 ) ale Activitate în elevilor.
caietului perechi
special.

6. Asigurarea Individuală
feedback-ului Voi da fiecărui copil o fișă Copiii colorează fișa.
de lucru. (anexa 3) Activitatea cu Aprecieri
fișe Fișe de lucru verbale:
Le voi explica ceea ce au
„Extraordinar!”
de făcut.
”Felicitări!”

Voi aprecia implicarea


7. Evaluarea
elevilor și îi voi recompensa.

Criterii de evaluare:

-Calitatea răspunsurilor;

- Corectitudinea răspunsurilor;

-Comportamentul în timpul
lecției.

S-ar putea să vă placă și