Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea “BABEȘ BOLYAI” CLUJ – NAPOCA

FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR


Specializarea Strategii și Politici de Marketing

METODA ANALIZEI FACTORIALE SI DOMENII DE


APLICARE
- ANALIZA MULTIDIMENSIONALĂ A DATELOR -

Bartok Andrea Eva,

SPMK, Master An I (zi)

Cluj Napoca, 2011


Analiza factorială cercetează legăturile de interedependenţă dintre mai multe variabile cu ajutorul
cărora se caracterizează un anumit fenomen, prin reducerea (condensarea) volumului datelor cuprinse
în variabile inițiale și constiturirea unui set mai mic de dimensiuni (factori), urmărindu-se o pierdere
minimă de informații. Ea nu își propune să facă estimări și previziuni ci urmărește gruparea variabilelor
luate în analiză, focalizându-se astfel pe analiza interdependențelor dintre acestea.

Analiza factorială este numele unei colecții de metode statistice multivariate, al căror scop principal este
identificarea structurii latente a unui set de date care descriu un concept ori un fenomen sau
caracterizează o populație de obiecte. Este o medotă statistică folosită pentru a descrie variabilitatea
între variabile observate în termenii unor variabile cu un număr potențial scăzut numit factori. Cu alte
cuvinte, este posibili, de exemplu variațiile a trei sau patru variabile să reflecte în mare variațiile unei
singure variabile neobservate, sau a unor variabile neobservate cu număr redus.

Aplicații în psichonometrie

Analiza factorială își are originile în psichonometrie.

1. Dezvoltarea teoriei g – cercetări ale inteligenței

Aplicații în cercetări sociologice

Liberalismul, evaluarea performanței guvernului, satisfacția față de muncă, percepția corupției, toate
acestea sunt concept și fenomene imposibil de surprins într-o singură variabilă (nu sunt observabile
empiric). În schimb putem avea la dispoziție mai multe variabile observabile, care măsoară diferite
aspect ale conceptului sau fenomenului studiat. Analiza factorială ne ajută să înțelegem cum se
structurează aceste variabile într-un concept sau fenomen și ne indică dimensiunile sale.

1. Situarea pe o axă liberalism – conservatorism este relevată de convingerile legate de importanța


individului ca persoană privată în raport cu comunitatea, intervenția statului în economie,
natura moralității, raportul libertate/autoritate, limitele guvernământului și modul în care
aceste sunt cosacrate. Analiza factorială ne arată cum se grupează aceste opinii, atitudini și luări
de poziții în dimensiuni ale liberalismului și care este structura conceptului de liberalism.
2. Analiza unui set de date care caracterizează poziția partidelor dintr-un system politic față de o
serie de probleme. Reducem variabilele la nu număr mai mic de factori care să de seama de
diferențele dintre partied și să descrie dimensiunile fundamentale după care se structurează
sistemul politic.

Aplicația în psihologie

Analiza factorială în psihologie este adeseori asociată cu cercetări din domeniul inteligenței. Deși, a fost
utilizat și pentru a găsi factori în domenii ca și personalitatea, atitudini, credințe, etc. Este conectat la
psichonometrie deoarece poate evalua valabilitatea unui instrument prin aflarea dacă acel instrument
într-adevăr măsoară factorii necesari.

Cluj Napoca, 2011


1. Analiza factorială este folosită pentru a identifica “factori” care explică varietatea rezultatelor pe
diferite teste. De exemplu, cercetări ale inteligenței au descoperit că oamenii care au un scor
ridicat la un test de abilități verbale sunt buni și la alte teste care necesită abilități verbale.
Cercetătorii au explicat acest lucru prin folosirea analizei factoriale care a izolat un factor, numit
deseori inteligență cristalizată sau inteligență verbală, care reprezintă nivelul la care o persoană
este capabilă să rezolve probleme care implică și abilități verbale.

Analiza factorială în marketing

1. Se identifică atributele pe care consumatorii le folosesc în evaluarea produselor.

Analiza factorială în științe fizice

Acest tip de analiză a fost deseori utilizată și în științe fizice ca și geologia, geochimia, ecologia și
hidrochimia.

1. Aplicarea analizei factoriale în studiul poluării Râului Arieș (Munții Apuseni) surprinzându-se
diferitele fenomene care contribuie la definirea caracterului chimic al apelor.

Aplicația în econometrie

Economiștii ar putea să utilizeze analiza factorialp pentru a observa dacă prodcutivitatea, profitul sau
forța de muncă ar putea fi redus la o dimensiune substanțială a dezvoltării companiei.

1. Atât procesul dezvoltării cât şi cel al globalizării, fac referire la economia unei naţiuni şi
bunăstarea oamenilor din întreaga lume, constituind subiecte de actualitate pentru diferite
organizaţii. Realitatea economică şi nivelul de trai al oamenilor, pot fi descrise prin intermediul
unei mulţimi de variabile. Problema apare atunci numărul variabilelor este semnificativ si apare
nevoia manevrării acestui volum imens de informaţii. O soluţie la această problemă, poate fi
aplicarea unei metode de analiză factorială, aşa numita Analiza Componentelor Principale , cu
scopul final de a stabilii şi a analiza acele variabile care influenţează într-o manieră semnificativă,
dezvoltarea umană.

Analiza factorială în analiza micro-matricelor

Analiza fcatorială poate fi folosită pentru rezumarea datelor provenind din micro –matricele de ADN de
mare densitate nivel de cercetare pentru Affymetrix GeneChips. În acest caz, variabila latente
corespunde concentraţiei ARN dintr-un eşantion.

Cluj Napoca, 2011