Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
JANDARMERIA ROMÂNĂ Bucureşti,
UNITATEA MILITARĂ 0260 BUCUREŞTI Nr. F.N.
din 31.12.2020
Exemplar unic

TABEL
privind rezultatele la selecția dosarelor pentru concursul, prin trecerea în corpul
ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor, din unităţile militare ale M.A.I., care
îndeplinesc condiţiile legale, pentru funcția de ofițer specialist II - Biroul Administrare
Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Bazei de Administrare și Deservire a
Jandarmeriei Române.
Nr.
Codul unic de identificare Rezultat
crt.
1. BAD-JR-OSP-II-BAPIPM-545292 RESPINS
2. BAD-JR-OSP-II- BAPIPM -545380 RESPINS