Sunteți pe pagina 1din 2

I. Precizaţi care dintre variantele de afirmaţii prezentate mai jos este corectă.

1. Administraţia publică reprezintă:


a) activitatea de organizare a executării, de executare şi de asigurare a executării legii;
b) un ansamblu funcţional care cuprinde elemente structurale şi relaţii între elemente,
ansamblu prin intermediul căruia se realizează activitatea de organizare a executării, de
executare şi de asigurare a executării legii;
c) totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a
executării şi executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul
satisfacerii interesului public.

2. Elementele structurii normei de drept administrativ sunt:


a) ipoteza şi sancţiune;
b) dispoziţia şi sancţiunea;
c) ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea.

3. Guvernul exercită următoarele funcţii :


a) doar funcţiile de strategie şi de implementare;
b) funcţiile de reglementare şi de administrare a proprietăţii statului;
c) funcţia de strategie; funcţia de implementare; funcţia de reglementare; funcţia de
administrare a proprietăţii statului; funcţia de reprezentare; funcţia de autoritate
de stat.

4. Preşedintele României desemnează:


a) prim-ministrul;
b) candidatul la funcţia de prim-ministru;
c) Guvernul.

5. Guvernul este învestit:


a) de Preşedintele României;
b) de Parlament şi îşi începe mandatul la data depunerii jurământului în faţa
Preşedintelui;
c) de Curtea Constituţională.

II. Completaţi definiţiile:

Regimul de putere publică reprezintă ansamblul prerogativelor și constrngerilor prevăzute de


lege în vederea exercitării atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice şi care le
conferă posibilitatea de a se impune cu forță juridică obligatorie în raporturile lor cu persoane
fizice sau juridice, pentru apărarea interesului public.

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în temeiul votului de
încredere acordat de Parlament. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi
exercită conducerea generală a administrației publice.

III. Identificaţi cuvintele cheie din următoarele definiţii:

Administraţia publică centrală reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere


publică, de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi de prestare de servicii
publice, în scopul satisfacerii interesului public naţional/general.

Autoritatea publică reprezintă un organ de stat sau al unităţii administrativ-teritoriale care


acţionează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public.

Competenţa reprezintă ansamblul atribuţiilor stabilite de lege, care conferă autorităţilor şi


instituţiilor administraţiei publice drepturi şi obligaţii de a desfăşura, în regim de putere publică
şi sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă