Sunteți pe pagina 1din 15

LEGEA LUI BETZ

Legea lui Betz definiţie: din energia cinetica totala a vântului


doar cel mult 16/27 (sau 59%) se poate recupera si
converti în energie mecanică utilizând o turbină eoliană.
Lege alui Betz a fost formulata de fizicianul german Albert
Betz in 1919.
In 1926 a publicat lucrarea "Wind-Energie".

1
LEGEA LUI BETZ
Demonstrare
Cu cat o turbina preia mai multă energie cinetica din curentul
de aer, cu atât acesta va fi mai incetinit după ieşirea din
turbina.(V2 foarte mic)
Dacă incercam sa extragem întreaga energie, viteza vântului
după turbina va fi V2=0, adica aerul nu va mai parasi
turbina, rămânând în aceasta.
În acest caz nici nu va mai putea intra o nouă cantitate de aer,
turbina fiind “blocată” de aerul care staţionează în turbină.

2
LEGEA LUI BETZ
În cealaltă extremă, dacă nu am extrage deloc energie din vânt,
viteza de intrare şi cea de ieşire ar fi egale. V1=V2
Între cele două extreme, se găseşte optimul, respectiv o turbină
ideală va incetini curentul de aer cu 2-3 din valoarea sa
iniţială
V2=V1/3.
Considerăm că valoarea
vitezei medii în turbină
este:
V1 + V2
V =
2
Debitul masic prin turbină va fi:
V1 + V2
q=ρ F
2
3
LEGEA LUI BETZ

Unde: q[kg/sec], ρ este densitarea aerului, iar F este aria


maturata (aria rotorului).

4
LEGEA LUI BETZ

La trecerea aerului prin turbină, forţa totală axială care


acţionează asupra turbinei este dată de variaţia impulsului.
Forţa axială este:
F1=Δ(mv) = lAV1(V0 -V2)
5
LEGEA LUI BETZ

Puterea iniţială a masei de aer care traversează eolianul este dată


de relaţia:
P = lAV12 (V0 − V 2 )
Puterea absorbită de eolian din fluid este:
1
= ρSV1
3
Paer
2

6
LEGEA LUI BETZ

cu:
V 2 + V0
V1 =
2
Dacă se introduce un parametru a, atunci putem scrie:

V1 = V0 (1-a)
Puterea transferată turbinei devine:
1
P(a ) = lAV0 a (a − 1)
4

7
LEGEA LUI BETZ

Maximul acestei funcţii se găseşte calculând derivata


funcţiei puterii, luând ca parametru a, dP
dV 2

Extremele funcţiei P(a) sunt la a=1 şi a =1/3. Pentru a=1,


rezultă V2 = -V0, valoare care nu are sens fizic.
Pentru a=1/3, se obţine:
8
Pmax = ρSV1 = 0,37 SV1
3 3

27
8
LEGEA LUI BETZ

Deci, randamentul maxim teoretic al unei turbine eoliene rezultă:


Pmax
η max = = 0,593
Paer

Relaţia stabileşte astfel limita maximă a randamentului unei turbine


de vânt. Practic, puterea maximă care se poate obţine de la o
turbină eoliană de diametru D, funcţionând în spaţiul liber, este
dată de relaţia:
Pmax=0,37 .D2 .v3
9
LEGEA LUI BETZ
În mod obişnuit, o estimare grosieră a puterii P pe care o
poate genera o turbină de vânt cuplată cu un generator
electric de calitate bună se poate face cu relaţia:
P = (0,15 - 0,2) D2 v3
Se defineşte viteza specifică λ cu relaţia:
πDn
λ=
60υ
Din punct de vedere fizic, parametrul λ este raportul între
viteza periferică a turbinei, la vârful palelor şi viteza
vântului.
Acest parametru permite clasificarea turbinelor ca lente sau
rapide şi este folosit la alegerea turbinei pentru o aplicaţie
specifică.
10
11
LEGEA LUI BETZ
Prezentare sintetică a
diferitelor tipuri de turbine
eoliene cu ax orizontal şi a
domeniului lor de aplicare, în
funcţie de viteza specifică.
Se observă că, la viteze
specifice mici şi la viteze mici
ale vântului, se utilizează
turbine eoliene cu un număr
mare de pale (turbine
multipale), iar la valori mari ale
λ se recomandă turbine cu
număr mic de pale.

Domenii recomandate de utilizare a diferitelor tipuri de turbine de vânt

12
ENERGIA PRODUSĂ
Energia produsă de o turbină eoliană
În vreme ce turbinele eoliene sunt clasificate în general după
puterea nominală oferită la o anumită viteză a vântului, energia
produsă anual este de fapt o măsură mai importantă pentru
evaluarea valorii unei turbine într-o anumită zonă.
W = P ⋅t
Asta înseamnă că durata timpului în care o turbină produce o
anumită putere este la fel de important precum este nivelul de
putere produsă.
Energia anuală care se poate aştepta de la o turbină eoliană poate
fi calculată atunci când se cunoaşte factorul de capacitate (fc) al
turbinei dat pentru o viteză medie anuală.
Wanual = P ⋅ t ⋅ f C
13
ENERGIA PRODUSĂ

•Factorul de capacitate se determină ca raportul energiei produse de


turbină într-un an funcţie de energia produsă de către turbină dacă
ar funcţiona la putere nominală tot anul.
Wreala
fC =
Wteoretica
•La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor
eoliene era de 73.904 MW, acestea producând ceva mai mult de
1% din necesarul mondial de energie electrică.

•Deşi, încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru


majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de
cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări,
ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie
semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%). 14
ENERGIA PRODUSĂ

Potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să asigure de


cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest nivel
de exploatare ar necesita 12,7% din suprafaţă Pământul (excluzând
oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că
terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe km2.

15